existencialismus

štítek, 33 knih


Krv inýchKrv iných1947, S. d. Beauvoir

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofie 19. a 20. století IIIFilosofie 19. a 20. století III2009, W. Röd

Svazek se věnuje filosofii na přelomu 19. a 20. století a obsahuje detailní výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem filosofie života a existence. Zahrnuje širokou škálu myslitelů od S. Kierkegaard... více


Tragický pocit života v lidech a národechTragický pocit života v lidech a národech1927, M. d. Unamuno

Meditace španělského filozofa na téma smyslu lidského života, umění a náboženství. více


Existenciální psychoterapieExistenciální psychoterapie2006, I. D. Yalom

Kniha Existenciální psychoterapie je uspořádána kolem čtyř velkých témat lidského života, kterými jsou smrt, svoboda, existenciální izolace a nepřítomnost smyslu. Autor se zabývá významem všech těchto čtyř témat a ukazuj... více


Bytí a nicotaBytí a nicota2006, J. Sartre

Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem. Jean-Paul Sartre v t... více


RakovinaRakovina2002, A. I. Solženicyn

Román vypráví o osudu mukla a věčného vyhnance Olega Kostoglotova, který se v polovině padesátých let přichází léčit na taškentskou onkologickou kliniku. Je to v době, kdy Stalin je již dva roky mrtev, Berija popraven a ... více


Dům bez dveříDům bez dveří2015, S. Bártová (pseudonym)

"Jsem v tomto světě cizincem," poznamenává Simone Bártová hned v úvodní prozodické úvaze a jakoby se od tohoto výroku odvíjela nit bezradnosti, osamění a nejistoty. V autorčině podání se v téměř každém výmluvně... více


První a druhý sešit o existencialismuPrvní a druhý sešit o existencialismu1992, V. Černý

Sešity o existencialismu vznikly z přednášek, které profesor Václav Černý zahájil za mimořádného zájmu posluchačů v zimním semestru 1947–48 na filozofické fakulta UK. První sešit, zabývající se existencialismem zahraničn... více


K filosofii nadějeK filosofii naděje1971, G. Marcel

Ve svazku jsou obsaženy čtyři přednášky, z nichž dvě pocházejí z roku 1933 a zbylé byly prosloveny v létech 1941 a 1942. Mají meditativní, básnicky laděný charakter. Francouzský nábožensky orientovaný filosof existence v... více


RudoRudo2015, D. Majling

Vysoce zábavná kniha, jejíž nekorektní černý humor se pohybuje na škále od duchaplné woodyallenovské ironie až po absurditu a sarkasmus kultovního komiksu Red Meat. Jazyk existenciálně laděných kreslených povídek pracuje... více


MúrMúr1966, J. Sartre

Prvé slovenské vydanie Sartrových noviel Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo detstvo. Záverečná štúdia: Josef Felix. více


MorMor1997, A. Camus

Jednoho dne najde lékař Bernard Rieux před svou ordinací mrtvou krysu. Na zdánlivě banální událost vzápětí zapomene, ale ve dnech následujících začnou krysy houfně vylézat ze svých děr a kanálů a v agonii umírají na chod... více


PozvanáPozvaná1991, S. d. Beauvoir

Román, kterým v pětatřiceti autorka debutovala na poli literatury. Pojednává o intimních lidských vztazích, zasazen do divadelního a tvůrčího prostředí. Nese se již zcela v duchu existencialismu. 1. české vydání. Dos... více


Letní lžiLetní lži2017, B. Schlink

Bernhard Schlink, autor celosvětového bestselleru Předčítač, se v novém souboru povídek zamýšlí nad tématem lži; ta hraje často hlavní úlohu ve vztazích mileneckých, manželských, mezi rodiči a dětmi i ve vztahu k sobě sa... více


Duchovní situace dobyDuchovní situace doby2008, K. Jaspers

Autorova habilitační práce Duchovní situace doby vyšla poprvé roku 1931, bez nadsázky bychom však mohli tvrdit, že je výstižným popisem i duchovní situace naší současné doby. Proč vůbec Jaspers volí tento titul? Člověk p... více


1 2 3 >