existencialismus

štítky

55 knih


Cizinec 83% Cizinec 2005, Albert Camus

Hlavním hrdinou existenciálního románu Alberta Camuse je úředník Mersault, Francouz žijící v Alžíru. Dozvídá se, že mu v několik kilometrů vzdáleném útulku zemřela matka, a jede jí na pohřeb. Protože ji dlouho neviděl a ... více


Múr 86% Múr 1966, Jean-Paul Sartre

Prvé slovenské vydanie Sartrových noviel Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo detstvo. více


Mor 84% Mor 1997, Albert Camus

Jednoho dne najde lékař Bernard Rieux před svou ordinací mrtvou krysu. Na zdánlivě banální událost vzápětí zapomene, ale ve dnech následujících začnou krysy houfně vylézat ze svých děr a kanálů a v agonii umírají na chod... více
Nevolnost 82% Nevolnost 1993, Jean-Paul Sartre

První román jednoho z nejvýznamnějších francouzských spisovatelů, představující první literární aplikaci existencionalistické filosofie. Hrdinou románu je mladý intelektuál, který se pokusí z duševní krize, způsobené kon... více


Mýtus o Sisyfovi 81% Mýtus o Sisyfovi 2006, Albert Camus

Přestože se Albert Camus vytrvale distancoval od toho, aby byl označován za filozofa, lze pro jeho Mýtus o Sisyfovi (1943) sotva najít příhodnější označení než „filozofický esej“. V každém případě se jedná o jedno z nejp... více


Rakovina 89% Rakovina 2002, Alexandr Isajevič Solženicyn

Román vypráví o osudu mukla a věčného vyhnance Olega Kostoglotova, který se v polovině padesátých let přichází léčit na taškentskou onkologickou kliniku. Je to v době, kdy Stalin je již dva roky mrtev, Berija popraven a ... více


Essex County 91% Essex County 2019, Jeff Lemire

Sychravá krajina a venkov posetý osamocenými farmami tvoří kulisy rodinné ságy, v níž se osudy postav překvapivě protínají na ploše jednoho století. Osiřelý chlapec vyrůstá se strýcem, s nímž si moc nerozumí, před realit... více


Rudo 87% Rudo 2015, Daniel Majling

Vysoce zábavná kniha, jejíž nekorektní černý humor se pohybuje na škále od duchaplné woodyallenovské ironie až po absurditu a sarkasmus kultovního komiksu Red Meat. Jazyk existenciálně laděných kreslených povídek pracuje... více


Faktura 72% Faktura 2015, Jonas Karlsson

Práce na částečný úvazek ve videopůjčovně, občasná setkání s hrstkou přátel a nenápadná každodenní rutina zakončená ve většině případů pojídáním pizzy a sledováním filmů v jednopokojovém bytě na stockholmském Södermalmu ... více


Destrukce 74% Destrukce 2021, Stanislav Biler

Román Destrukce sleduje osudy učitele, který před složitostí světa utekl z města na venkov. Chce nalézt klid, řád a jistotu. Stát se součástí života společenství, kde má každý člověk své místo, každá otázka odpověď, kde ... více


Strach ze svobody 91% Strach ze svobody 2014, Erich Fromm

Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který ji napsal během exilového pobytu ve Spojených státech, kam musel utéci před Hitlerovým nacismem. Vzhledem k tomu, že lidem z demokratických společností se... více


Rváč 91% Rváč 2019, Jeff Lemire

Rváč, dojemný i mrazivý příběh, je jedním z vrcholných počinů oceňovaného komiksového scenáristy a výtvarníka Jeffa Lemirea. Citlivá a překrásně výtvarně zpracovaná grafická novela vypráví především o důležitosti rodiny ... více


Existencialismus je humanismus 81% Existencialismus je humanismus 2004, Jean-Paul Sartre

Slavný text známého francouzského filosofa a spisovatele poskytuje skvělý vhled do povahy jednoho z nejvlivnějších myšlenkových směrů 20. století. Srozumitelně a stručně, místy snad až lapidárně zde Sartre nastiňuje, oč ... více


Nedorozumění 80% Nedorozumění 2018, Albert Camus

Tragický příběh muže a tří jemu blízkých žen odehrávající se v „podivném“ hostinci za nímž stojí absurdní nedorozumění. Návrat „ztraceného syna“ do vlasti, kterou opustil před mnoha lety, ke své matce a sestře, se dotýká... více


Letní lži 80% Letní lži 2017, Bernhard Schlink

Bernhard Schlink, autor celosvětového bestselleru Předčítač, se v novém souboru povídek zamýšlí nad tématem lži; ta hraje často hlavní úlohu ve vztazích mileneckých, manželských, mezi rodiči a dětmi i ve vztahu k sobě sa... více


Koupelna 72% Koupelna 2013, Jean-Philippe Toussaint

V Paříži se hrdina zavírá do koupelny, aby mohl po libosti ve vaně číst, poslouchat v rádiu fotbal a hlavně meditovat o tom, jak děsivé je pomyšlení, že čas plyne, taje jako čokoláda a protéká nám mezi prsty jako nekoneč... více


Existenciální psychoterapie 93% Existenciální psychoterapie 2006, Irvin D. Yalom

Kniha Existenciální psychoterapie je uspořádána kolem čtyř velkých témat lidského života, kterými jsou smrt, svoboda, existenciální izolace a nepřítomnost smyslu. Autor se zabývá významem všech těchto čtyř témat a ukazuj... více


Člověk revoltující 89% Člověk revoltující 2018, Albert Camus

V rozsáhlém filozofickém eseji Člověk revoltující, který znamenal definitivní rozkol autora s Jeanem-Paulem Sartrem a levicovými intelektuály, si autor klade dodnes znepokojující otázky: Jak se bouřit, revoltovat, revolu... více


Bytí a nicota 93% Bytí a nicota 2006, Jean-Paul Sartre

Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem. Jean-Paul Sartre v t... více


Dům bez dveří 88% Dům bez dveří 2015, Simone Bártová (p)

"Jsem v tomto světě cizincem," poznamenává Simone Bártová hned v úvodní prozodické úvaze a jakoby se od tohoto výroku odvíjela nit bezradnosti, osamění a nejistoty. V autorčině podání se v téměř každém výmluvně stylizova... více


Cizinec 69% Cizinec 2020, Jacques Ferrandez

Komiksové zpracování jednoho z nejvýznamnějších románů dvacátého století vypráví příběh tichého úředníka Mersaulta, který v Alžíru krátce po pohřbu své matky nešťastnou náhodou zabije Araba. U soudu hájí svoji pravdu a o... více


Tunel 83% Tunel 1997, Ernesto Sabato

Latinskoamerická literatura výrazněji vstoupila do mezinárodního kontextu teprve koncem padesátých let. Evropský čtenář proto může mít dojem, že většina knih, s nimiž je spojován obrovský úspěch této literatury v šedesát... více


Pozvaná 79% Pozvaná 1991, Simone de Beauvoir

Román, jímž v pětatřiceti autorka debutovala na poli literatury, pojednává o intimních lidských vztazích, zasazen je do divadelního a tvůrčího prostředí a nese se již zcela v duchu existencialismu. Doslov napsala Hele... více


Milenci svobody: Beauvoirová a Sartre 74% Milenci svobody: Beauvoirová a Sartre 2020, Claudine Monteil

Originální a důvěrný portrét dvou velikánů francouzské literatury, v jejichž životech bylo vzájemné intelektuální a milostné pouto silnější než kterýkoli jiný vztah. Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir byli jedněmi... více


Věčný divák 81% Věčný divák 2000, Walker Percy

Jeden z velkých existenciálních románů poválečné éry. Jeho hrdina Binx Bolling žije požitkářským, ale v podstatě bezcílným životem na tichém předměstí New Orleansu. Pracuje jako makléř a veškerý volný čas vyplňuje chozen... více


První a druhý sešit o existencialismu 86% První a druhý sešit o existencialismu 1992, Václav Černý

Sešity o existencialismu vznikly z přednášek, které profesor Václav Černý zahájil za mimořádného zájmu posluchačů v zimním semestru 1947–48 na filozofické fakulta UK. První sešit, zabývající se existencialismem zahraničn... více


Na konci cesty 75% Na konci cesty 2020, John Barth

Kniha Na konci cesty (1958) bývá v díle amerického spisovatele Johna Bartha zařazována do „existencialistické fáze“, jež předchází autorovu radikálnímu přestupu k vyhroceným postmoderním postupům. Hlavní hrdina novely Ja... více


Studené povídky 74% Studené povídky 2005, Virgilio Piñera

Virgilio Piñera je autor výjimečný svou prací s jazykem a významovými spekulacemi. Jeho texty jsou jiné, než by čekal český čtenář od kubánského spisovatele – odtržené od času a prostoru exotické reality Karibiku, cudné ... více


Rozhovor s Jean-Paulem Sartrem 69% Rozhovor s Jean-Paulem Sartrem 1996, Simone de Beauvoir

Autentický rozhovor dvou vynikajících představitelů francouzské literatury. více


Milíře 86% Milíře 2016, Klára Goldstein

Druhá sbírka Kláry Goldstein (nar. 1988) Milíře patří k těm výjimečným. V jejích verších jsme svědky prolínání existenciálního s intimním, privátního s angažovaným. Sbírka se vyznačuje originální metaforikou a naléhavost... více


Existence a ten, kdo existuje 70% Existence a ten, kdo existuje 2009, Emmanuel Levinas

Jádrem Lévinasovy filosofie se stává zvláštní etika, která nevychází z apriorních axiomů jako u Kanta, nýbrž ze zkušeností setkání s tváří. Kniha uvádí do tohoto myšlení neobyčejně jemnou analýzou běžných životních situa... více


Milovanie v husej koži 83% Milovanie v husej koži 1965, Miroslav Válek

- vyjadruje akútnu potrebu postaviť sa proti negatívam života - v niektorých textoch sa odrážajú konkrétne udalosti, ktoré v čase, keď ich autor písal, otriasli takpovediac celým svetom (Skaza Titanicu – autor reaguje n... více


Duchovní situace doby 85% Duchovní situace doby 2008, Karl Jaspers

Autorova habilitační práce Duchovní situace doby vyšla poprvé roku 1931, bez nadsázky bychom však mohli tvrdit, že je výstižným popisem i duchovní situace naší současné doby. Proč vůbec Jaspers volí tento titul? Člověk p... více


Slovník filozofických pojmů současnosti 88% Slovník filozofických pojmů současnosti 2011, Jiří Olšovský

Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou f... více


Čas a jiné / Le Temps et ľAutre 74% Čas a jiné / Le Temps et ľAutre 1997, Emmanuel Levinas

Jedna z prvních prací francouzského filozofa novodobého humanismu. Ontologie lidské jinakosti v čase. Vychází synopticky česky a francouzsky. více


O víře / O naději / O lásce 83% O víře / O naději / O lásce 2018, Josef Pieper

Josef Pieper, významný německý filosof 20. století, podává filosofickou analýzu víry, naděje a lásky a ukazuje, jak tyto postoje či úkony souvisejí s existenciální situací člověka. Nejsou krotkou „spořádaností“ a „správn... více


Mezní situace 80% Mezní situace 2016, Karl Jaspers

Třísvazková kniha Karla Jasperse Philosophie představuje zásadní dílo tohoto německého filosofa. Právě v tomto díle, které vyšlo v roce 1932, Jaspers poprvé podrobně vyložil svůj nový filosofický koncept, na němž intenzí... více


Tragický pocit života 80% Tragický pocit života 1927, Miguel de Unamuno

Meditace španělského filozofa na téma smyslu lidského života, umění a náboženství. více


Filosofie 19. a 20. století III 100% Filosofie 19. a 20. století III 2009, Wolfgang Röd

Svazek se věnuje filosofii na přelomu 19. a 20. století a obsahuje detailní výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem filosofie života a existence. Zahrnuje širokou škálu myslitelů od S. Kierkegaard... více


Krv iných 100% Krv iných 1947, Simone de Beauvoir

Román zo života parížskych intelektuálov pred druhou svetovou vojnou. více