estetika

štítky

138 knih


Dějiny krásyDějiny krásy2005, Umberto Eco

Na stránkách této knihy, jejímž editorem je Umberto Eco, najdeme obrazy mistrovských děl všech dob. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů čtenáři přibližují rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Ř... více


Dějiny ošklivostiDějiny ošklivosti2007, Umberto Eco

Nejnovější kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarn... více


Chvála stínů. Tradice japonské estetikyChvála stínů. Tradice japonské estetiky2017, Džuničiró Tanizaki

Džuničiró Tanizaki patří k nejvýznamnějším představitelům japonské moderní literatury. Ve své eseji Chvála stínů ukazuje, jak světlo a stín ovlivňují vnímání japonského prostoru, předmětů, lidských tváří nebo chutí jídla... více
Umění a kýčUmění a kýč2000, Tomáš Kulka

Druhé rozšířené vydání studie, která se zabývá dvěma různými tématy. První téma je zcela konkrétní a týká se specifické podstaty kýče. Druhé se vztahuje k všeobecné problematice hodnocení uměleckého díla. V první části t... více


Způsoby viděníZpůsoby vidění2016, John Berger

Jedna z nejinspirativnějších a nejvlivnějších knih o umění a vizualitě, která je právem považována za zakladatelskou klasiku oboru vizuálních studií. Poprvé vyšla v roce 1972, ale dodnes neztratila nic ze své břitké pron... více


Umění a krása ve středověké esteticeUmění a krása ve středověké estetice1998, Umberto Eco

Světoznámý autor Jména růže je i autorem filosofických a umělecko-historických esejů. Umění a krása ve středověké estetice patří k nejzdařilejším a nejinspirativnějším z nich. Eco v něm výstižně zachytil dějiny středověk... více


Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofyWabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy2016, Leonard Koren

Wabi-sabi, pojem japonské estetiky, lze ve zkratce vyložit jako přijetí věcí nedokonalých a prostých jako krásných. Leonard Koren byl prvním západním autorem, který se rozhodl wabi-sabi zachytit, popsat a zpřítomnit, ješ... více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturáchMimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Zapečetěný časZapečetěný čas2009, Andrej Tarkovskij

Jediná filmově teoretická kniha Andreje Tarkovského. Nabízí srovnání s časopiseckou verzí některých svých kapitol v Tarkovského výboru Krása je symbolem pravdy (Camera obscura, Příbram, 2005). více


Univerzum věcí: K estetice každodennostiUniverzum věcí: K estetice každodennosti2012, Konrad Paul Liessmann

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann proslul knihou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí v evropských zemích. V Univerzu věcí předkládá k úvaze další pronikavé postřehy o součas... více


Otevřené díloOtevřené dílo2015, Umberto Eco

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postup... více


Čtení obrazůČtení obrazů2008, Alberto Manguel

O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? V myšlenkově bohaté knížce se autor – spisovatel, editor a překladatel – zamýšlí nad strategiemi „čtení“ výtvarných děl. Předkládá nápadité, přitom srozumitelné interpretace... více


Krajinami uměníKrajinami umění2015, Jan Royt

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, míst... více


Estetika - úvod do současnosti tradiční disciplínyEstetika - úvod do současnosti tradiční disciplíny2001, Vlastimil Zuska

Úvod do studia oboru estetiky z pera předního českého odborníka v tomto oboru, poskytuje přehlednou příručku o předmětu bádání estetiky, jejích novodobých východiscích a terminologii. Je určena jak specialistů, tak i lai... více


Význam ve výtvarném uměníVýznam ve výtvarném umění1981, Erwin Panofsky

Kniha vynikajícího německo-amerického historika umění Erwina Panofského obsahuje kromě autorova úvodu a epilogu sedm statí. V instruktivní Ikonografii a ikonologii (1939) nás Panofsky seznamuje s hlavními zásadami své př... více


1 ...