estetika

štítky

151 knih


Dějiny krásy 89% Dějiny krásy 2005, Umberto Eco

Na stránkách této knihy, jejímž editorem je Umberto Eco, najdeme obrazy mistrovských děl všech dob. Ilustrace i rozsáhlá antologie textů čtenáři přibližují rozmanité představy o kráse, jak se projevovaly od dob starého Ř... více


Dějiny ošklivosti 91% Dějiny ošklivosti 2007, Umberto Eco

Nejnovější kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarn... více


Chvála stínů. Tradice japonské estetiky 90% Chvála stínů. Tradice japonské estetiky 2017, Džuničiró Tanizaki

Džuničiró Tanizaki patří k nejvýznamnějším představitelům japonské moderní literatury. Ve své eseji Chvála stínů ukazuje, jak světlo a stín ovlivňují vnímání japonského prostoru, předmětů, lidských tváří nebo chutí jídla... více
Způsoby vidění 81% Způsoby vidění 2016, John Berger

Jedna z nejinspirativnějších a nejvlivnějších knih o umění a vizualitě, která je právem považována za zakladatelskou klasiku oboru vizuálních studií. Poprvé vyšla v roce 1972, ale dodnes neztratila nic ze své břitké pron... více


Umění a kýč 81% Umění a kýč 2000, Tomáš Kulka

Druhé rozšířené vydání studie, která se zabývá dvěma různými tématy. První téma je zcela konkrétní a týká se specifické podstaty kýče. Druhé se vztahuje k všeobecné problematice hodnocení uměleckého díla. V první části t... více


Umění a krása ve středověké estetice 84% Umění a krása ve středověké estetice 1998, Umberto Eco

Světoznámý autor Jména růže je i autorem filosofických a umělecko-historických esejů. Umění a krása ve středověké estetice patří k nejzdařilejším a nejinspirativnějším z nich. Eco v něm výstižně zachytil dějiny středověk... více


Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy 83% Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy 2016, Leonard Koren

Wabi-sabi, pojem japonské estetiky, lze ve zkratce vyložit jako přijetí věcí nedokonalých a prostých jako krásných. Leonard Koren byl prvním západním autorem, který se rozhodl wabi-sabi zachytit, popsat a zpřítomnit, ješ... více


Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 84% Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 2002, Roger Scruton

Inspirativní sbírka esejů předkládá teorii moderní kultury a obhajobu kultury v její vyšší a kritičtější podobě. Kniha plná přesných a břitkých formulací i suchého britského humoru. více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 93% Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Zapečetěný čas 93% Zapečetěný čas 2009, Andrej Tarkovskij

Jediná filmově teoretická kniha Andreje Tarkovského. Nabízí srovnání s časopiseckou verzí některých svých kapitol v Tarkovského výboru Krása je symbolem pravdy (Camera obscura, Příbram, 2005). více


Čtení obrazů 80% Čtení obrazů 2008, Alberto Manguel

O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? V myšlenkově bohaté knížce se autor – spisovatel, editor a překladatel – zamýšlí nad strategiemi „čtení“ výtvarných děl. Předkládá nápadité, přitom srozumitelné interpretace... více


Otevřené dílo 79% Otevřené dílo 2015, Umberto Eco

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postup... více


Univerzum věcí: K estetice každodennosti 72% Univerzum věcí: K estetice každodennosti 2012, Konrad Paul Liessmann

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann proslul knihou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vyvolala lavinu diskusí v evropských zemích. V Univerzu věcí předkládá k úvaze další pronikavé postřehy o součas... více


Krajinami umění 92% Krajinami umění 2015, Jan Royt

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, míst... více


Význam ve výtvarném umění 87% Význam ve výtvarném umění 1981, Erwin Panofsky

Kniha vynikajícího německo-amerického historika umění Erwina Panofského obsahuje kromě autorova úvodu a epilogu sedm statí. V instruktivní Ikonografii a ikonologii (1939) nás Panofsky seznamuje s hlavními zásadami své př... více


Estetika - úvod do současnosti tradiční disciplíny 76% Estetika - úvod do současnosti tradiční disciplíny 2001, Vlastimil Zuska

Úvod do studia oboru estetiky z pera předního českého odborníka v tomto oboru, poskytuje přehlednou příručku o předmětu bádání estetiky, jejích novodobých východiscích a terminologii. Je určena jak specialistů, tak i lai... více


Kritika soudnosti 92% Kritika soudnosti 1975, Immanuel Kant

Kritika soudnosti spojuje oblast teoretického a praktického rozumu, všímá si citů, vkusu a účelnosti v přírodě. Immanuel Kant tedy přichází se soudem vkusu, který si sám bravurně obhajuje a dokazuje různými příklady. ... více


Estetika svatého Augustina a její zdroje 72% Estetika svatého Augustina a její zdroje 2000, Svatý Augustin (p)

Publikace obsahuje český překlad dnes již klasického díla významného českého estetika Karla Svobody (1888 - 1960) věnovaného základním otázkám středověké estetiky, Estetika Svatého Augustina a její zdroje (francouzský or... více


Umění a falzum 80% Umění a falzum 2004, Tomáš Kulka

Představme si, že vlevo visí Mona Lisa a vpravo její dokonalý padělek. Tak dokonalý, že ani při pečlivé prohlídce obou obrazů nepostřehneme žádnou odlišnost, a kdyby je někdo v nestřeženém okamžiku zaměnil, nepřišli bych... více


O tragickém umění 82% O tragickém umění 2005, Friedrich Schiller

Dvě stati o tragickém umění (O příčině potěšení z tragických předmětů a O tragickém umění) dokládají autorovu tezi o očistné a výchovné roli umělecké tvorby. více