urbanismus, urbanizace

štítky

118 knih


Tři měsíce v Barceloně 82% Tři měsíce v Barceloně 2021, Adam Gebrian

66 míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, což ale neznamená, že nejsou zajímavá. Architekt Adam Gebrian vyrazil se svou ženou Markétou a synem Filipem v roce 2018 na tři měsíce do Barcelony. ... více


URBEX – Opuštěná místa v Čechách 77% URBEX – Opuštěná místa v Čechách 2014, Katka Havlíková

Urban exploration, zkráceně URBEX nebo také městský průzkum či průzkum všeho opuštěného, co vzniklo lidskou rukou, je jedním z největších fenoménů moderní doby. Činnost, jejíž kořeny sahají mnoho staletí nazpět, zažívá v... více


Města pro lidi 91% Města pro lidi 2012, Jan Gehl

Za více než čtyřicet let pomohl Jan Gehl přeměnit městské prostředí na celém světě na základě svého celoživotního výzkumu tak, aby lidé skutečně využívali, respektive mohli využívat, prostory, kde žijí a pracují. V této ... více
Genius loci 91% Genius loci 2010, Christian Norberg Schulz

Christian Norberg-Schulz, světově proslulý norský historik a teoretik architektury, ve své nejznámější knize poodhaluje podmínky příčiny umístění, vzniku i podob měst na základě analýzy celého systému okolností, které st... více


Sídelní kaše 90% Sídelní kaše 2005, Pavel Hnilička

Kniha se zabývá otázkou v čem spočívají kvantitativní i kvalitativní hlediska "hustoty bydlení" a proč je zanedbávano urbanistické utváření obce. Rozpínání měst, nerovnoměrná hustota osídlení a současný neuspořádaný růst... více


Stavba měst podle uměleckých zásad 92% Stavba měst podle uměleckých zásad 1995, Camillo Sitte

Vydáno při příležitosti 10. jubilejní konference o územním plánování a stavebním řádu více


Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka 94% Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka 2020, Osamu Okamura

Město je fascinující lidský vynález, který se stal domovem pro většinu obyvatel naší planety. Jak ale pochopit něco tak složitého a přitom křehkého, jako je město? Manuál urbanisty začátečníka ti přiblíží, jak tato velká... více


Život mezi budovami 91% Život mezi budovami 2000, Jan Gehl

Publikace se věnuje problémům života v městském prostředí, rozvoji měst a jejich oživení - zejména užívání veřejných prostranství. více


Život v pražských ulicích 89% Život v pražských ulicích 2013, Zdeněk Míka

Další titul z edice Zmizelá Praha nazvaný Život v pražských ulicích historika Zdeňka Míky se tentokrát zaměřuje na běžný život na pražských ulicích, náměstích a jiných veřejných prostranstvích v období od konce 19. stole... více


Obraz města 84% Obraz města 2004, Kevin Lynch

Čtyřicetpět let po prvním americkém vydání vychází český překlad kultovní práce amerického urbanisty Kevina Lynche "The Image of the City". Vydavatelství The MIT Press, kde byla v USA roku 1960 kniha poprvé publikována, ... více


Architektura - volba nebo osud 82% Architektura - volba nebo osud 2001, Léon Krier

Kniha se dotýká závažných témat teorie architektury, současného urbanismu a zejména výkladu obrazu současného města. Jednotlivé statě se týkají autorových představ a výkladů nového (modernistického) urbanismu. Uvadí jis... více


Smrt a život amerických velkoměst 93% Smrt a život amerických velkoměst 2013, Jane Jacobs

Stěžejní dílo věhlasné americko-kanadské spisovatelky Jane Jacobs nesmí chybět v knihovně žádného odborníka zabývajícího se rozvojem měst. Pro svou čtivost je však kniha oblíbená také u laické veřejnosti. Bezpochyby jedn... více


Nové městské prostory 100% Nové městské prostory 2002, Jan Gehl

Kniha seznamuje se světovým urbanismem, i s jeho dopadem na fungování občanské společnosti ve vyspělých zemích. Dánský urbanista Jan Gehl přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátníc... více


Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska 98% Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska 2018, kolektiv autorů

Veľká cesta za zabudnutými pamiatkami Slovenska: 400 strán, 100 spomenutých lokalít ... více


Architektura a město 63% Architektura a město 1996, Pavel Halík

Obsahem knihy je téma vztahu mezi architekturou a městským prostředím a jejich vzájemnou dynamikou. Města se v historickém vývoji postupně mění, ale zároveň si uchovávají podstatné znaky, svou identitu. Architektura hraj... více


Vstoupit do krajiny 86% Vstoupit do krajiny 2004, Václav Cílek

Krajina, která byla donedávna něco samozřejmého, dobrého tak leda pro turisty, fotografy a staromilce všeho druhu, se v posledních letech stala čímsi víc něčím, co nás zakotvuje v nejistém proudu světa, čím se odlišujeme... více


Zrod velkoměsta - Urbanizace českých zemí a Evropa 74% Zrod velkoměsta - Urbanizace českých zemí a Evropa 2002, Pavla Horská-Vrbová

První ucelená monografie o urbanizaci v českých zemích, která zhodnocuje poznatky společenských věd, tj. sociologie, demografie a historiografie. Pojednává urbanizaci jako proces, který na našem území započal zhruba před... více


Duch a místo 83% Duch a místo 2004, Christopher Day

Kniha o architektuře 21. století, která je citlivá k okolnímu prostředí a svým uživatelům. Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jmé... více


Lidové stavby 90% Lidové stavby 1999, Jiří Škabrada

Stavební vývoj lidové architektury v evropských souvislostech, urbanismus vesnice a ochrana vesnických památek. Vývoj půdorysného i prostorového uspořádání venkovského stavení a konstrukce domu i jeho částí. Urbanismus ... více


Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi 100% Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi 2019, Josef Platil

Kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi je věnována jednomu z nejhodnotnějších a nejkrásnějších sídlišť v České republice. Vznikla z popudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v jeho okolí žijí a oceňují jej pro jeho př... více


Ekonomie měst 80% Ekonomie měst 2012, Jane Jacobs

Proč některá města bohatnou, zatímco jiná chudnou, a jak jejich růst či úpadek ovlivňuje celou ekonomiku? Právě těmito otázkami se zabývá jedna z nejdůležitějších knih americko-kanadské autorky, uznávané především za své... více


Pražská asanace 95% Pražská asanace 1993, Kateřina Bečková

K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. Monotematický sborník Acta Musei Pragensis z roku 1993 byl vydán u příležitosti 100. výročí zákona, který umožnil radikální přestavbu centrálních čtvrtí Prahy na přelomu ... více


Uzavřená společnost a její nepřátelé 55% Uzavřená společnost a její nepřátelé 2007, Jaroslav Miller

Město středovýchodní Evropy (1500–1700). Populace raně novověkého města představuje v jistém smyslu reprezentativní vzorek dobové společnosti a její mentality. Uvnitř kulturně, sociálně, jazykově a konfesijně fragmentují... více


Ta take mesto 85% Ta take mesto 2018, Jana Beňová

Sprievodca paralelnou históriou mesta Prešov. více


Úřad kreátora 75% Úřad kreátora 2008, Roman Koucký

Text-manifest shrnuje autorovy názory na vztah památkové péče a současné architektury. Dle Kouckého je nutné, aby krajina, venkov a města nebyla přílišnou památkovou regulací zakonzervována, ale aby měla možnost dalšího... více


Deset knih o stavitelství 95% Deset knih o stavitelství 1956, Leon Battista Alberti

Spisovatel, zakladatel teorie architektury, usměrnil svým dílem napsaným kolem r. 1450 dosud nevyhraněný vývoj stavitelství. Za předlohu měl dílo Vitruviovo. V prvních pěti knihách odpovídá na různé otázky týkající se př... více


Plánování Prahy: Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994 75% Plánování Prahy: Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994 2021, Milan Kudyn

Během druhé poloviny 20. století prošla Praha nejradikálnější urbanistickou proměnou ve své mnohasetleté historii. Získala tak současnou podobu, která se všemi klady i zápory denně ovlivňuje život každého Pražana. Dokáže... více


Praha středověká (čtvero knih o Praze) 100% Praha středověká (čtvero knih o Praze) 1983, Emanuel Poche

Součást řady Čtvero knih o Praze. Architektura, sochařství, malířství a umělecké řemeslo ve středověké Praze. více


Ekosystémy měst budoucnosti 87% Ekosystémy měst budoucnosti 2021, Toby Hemenway

Kniha amerického permakulturního lektora a designéra Tobyho Hemenwaye vyvrací mýtus, že permakulturu můžeme vytvářet a rozvíjet jedině na venkově. Naopak, právě města se svou velkou koncentrací lidí, myšlenek a různorodý... více


Jak se dělá město 100% Jak se dělá město 2015, Jan Šépka

Jaké má být současné město? Co má lidem poskytovat? Je nutné stále opakovat ověřená schémata? Jak řešit problematická místa ve městě, která se zdají ideální, ale mají řadu omezení? Na tyto a další otázky týkající se např... více


Projekty ze šuplíku. Nerealizované nápady, které mohly změnit České Budějovice 47% Projekty ze šuplíku. Nerealizované nápady, které mohly změnit České Budějovice 2018, Daniel Kovář

Vydání knihy předcházely 2 výstavy v českobudějovické radnici. Na výstavách se ukázalo, že o téma nerealizovaných staveb je opravdu velký zájem. To nakonec vedlo k vydání knihy, v níž najdete projekty z obou výstav, ale... více


Urbanismus světových velkoměst I. díl - Praha 60% Urbanismus světových velkoměst I. díl - Praha 2003, Jiří Hrůza

Urbanistický vývoj Prahy více


Přírodní prostředí vesnice 100% Přírodní prostředí vesnice 1994, Jarmila Kocourková

Obrazová publikace s komentáři, vydaná v rámci Programu obnovy vesnice. více


Města utopistů 100% Města utopistů 1967, Jiří Hrůza

Autor studie se zaměřuje na díla utopistů, zabývající se řešením ideálního uspořádání hmotného životního prostředí člověka, aby ukázal exkurzí do minulosti, přítomnosti i budoucnosti na některé pozoruhodné názory a předs... více


Veřejný prostor CZ: Krajina města 80% Veřejný prostor CZ: Krajina města 2017, Klára Pučerová

Kniha „VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA“ představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit... více


Hromadné bydlení:Systematika prostorových typů/Collective housing:A spatial typology 90% Hromadné bydlení:Systematika prostorových typů/Collective housing:A spatial typology 2015, Michal Kohout

Kniha z dílny Fakulty architektury ČVUT v Praze představuje typologii bytových staveb, přehledně a v originálním systému. Bytové stavby jsou pro architekty a projektanty nejčastější úlohou a základními stavebními kamen... více


Sídliště, jak dál? 100% Sídliště, jak dál? 2016, Michal Kohout

Publikace věnovaná budoucnosti sídlišť, příspěvek k odborné diskusi zaměřené na téma sídlišť a jejich možné regenerace v zemích střední Evropy. více


Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn 70% Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn 2016, Michal Janata

Kniha Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn si komparativním prizmatem klade otázku, zda lze z konkrétních historických souvislostí vývoje čtyř evropských velkoměst 19. a 20. století, Londýna, Paříže, Berlína ... více


Protektorátní Praha jako německé město 90% Protektorátní Praha jako německé město 2013, Miloš Hořejš

Záhy po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se české obyvatelstvo stalo cílem rozsáhlé vlny germanizace. Mezi prostředky využívanými ke zdůraznění nacistické dominance nemohla chybět ani nacionálním socialismem preferova... více


Legenda o sídlišti 60% Legenda o sídlišti 2015, Markéta Mráčková

Osobnosti spjaté s tématikou sídliště hovoří o hromadné panelové výstavbě, kvalitě bydlení a o proměně sídlišť až do dnešní podoby. Obyvatelé panelových domů popisují své osobní příběhy se získáváním bytů. Architekt Jiří... více