urbanismus, urbanizace

štítky

124 knih


Tři měsíce v Barceloně 81% Tři měsíce v Barceloně 2021, Adam Gebrian

66 míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, což ale neznamená, že nejsou zajímavá. Architekt Adam Gebrian vyrazil se svou ženou Markétou a synem Filipem v roce 2018 na tři měsíce do Barcelony. ... více


URBEX – Opuštěná místa v Čechách 78% URBEX – Opuštěná místa v Čechách 2014, Katka Havlíková

Urban exploration, zkráceně URBEX nebo také městský průzkum či průzkum všeho opuštěného, co vzniklo lidskou rukou, je jedním z největších fenoménů moderní doby. Činnost, jejíž kořeny sahají mnoho staletí nazpět, zažívá v... více


Města pro lidi 91% Města pro lidi 2012, Jan Gehl

Za více než čtyřicet let pomohl Jan Gehl přeměnit městské prostředí na celém světě na základě svého celoživotního výzkumu tak, aby lidé skutečně využívali, respektive mohli využívat, prostory, kde žijí a pracují. V této ... více
Genius loci 91% Genius loci 2010, Christian Norberg Schulz

Christian Norberg-Schulz, světově proslulý norský historik a teoretik architektury, ve své nejznámější knize poodhaluje podmínky příčiny umístění, vzniku i podob měst na základě analýzy celého systému okolností, které st... více


Sídelní kaše 90% Sídelní kaše 2005, Pavel Hnilička

Kniha se zabývá otázkou v čem spočívají kvantitativní i kvalitativní hlediska "hustoty bydlení" a proč je zanedbávano urbanistické utváření obce. Rozpínání měst, nerovnoměrná hustota osídlení a současný neuspořádaný růst... více


Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka 93% Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka 2020, Osamu Okamura

Město je fascinující lidský vynález, který se stal domovem pro většinu obyvatel naší planety. Jak ale pochopit něco tak složitého a přitom křehkého, jako je město? Manuál urbanisty začátečníka ti přiblíží, jak tato velká... více


Stavba měst podle uměleckých zásad 92% Stavba měst podle uměleckých zásad 1995, Camillo Sitte

Vydáno při příležitosti 10. jubilejní konference o územním plánování a stavebním řádu více


Život mezi budovami 91% Život mezi budovami 2000, Jan Gehl

Publikace se věnuje problémům života v městském prostředí, rozvoji měst a jejich oživení - zejména užívání veřejných prostranství. více


Život v pražských ulicích 89% Život v pražských ulicích 2013, Zdeněk Míka

Další titul z edice Zmizelá Praha nazvaný Život v pražských ulicích historika Zdeňka Míky se tentokrát zaměřuje na běžný život na pražských ulicích, náměstích a jiných veřejných prostranstvích v období od konce 19. stole... více


Smrt a život amerických velkoměst 90% Smrt a život amerických velkoměst 2013, Jane Jacobs

Stěžejní dílo věhlasné americko-kanadské spisovatelky Jane Jacobs nesmí chybět v knihovně žádného odborníka zabývajícího se rozvojem měst. Pro svou čtivost je však kniha oblíbená také u laické veřejnosti. Bezpochyby jedn... více


Architektura - volba nebo osud 84% Architektura - volba nebo osud 2001, Léon Krier

Kniha se dotýká závažných témat teorie architektury, současného urbanismu a zejména výkladu obrazu současného města. Jednotlivé statě se týkají autorových představ a výkladů nového (modernistického) urbanismu. Uvadí jis... více


Obraz města 84% Obraz města 2004, Kevin Lynch

Čtyřicetpět let po prvním americkém vydání vychází český překlad kultovní práce amerického urbanisty Kevina Lynche "The Image of the City". Vydavatelství The MIT Press, kde byla v USA roku 1960 kniha poprvé publikována, ... více


Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska 98% Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska 2018, kolektiv autorů

Veľká cesta za zabudnutými pamiatkami Slovenska: 400 strán, 100 spomenutých lokalít ... více


Zrod velkoměsta - Urbanizace českých zemí a Evropa 73% Zrod velkoměsta - Urbanizace českých zemí a Evropa 2002, Eduard Maur

První ucelená monografie o urbanizaci v českých zemích, která zhodnocuje poznatky společenských věd, tj. sociologie, demografie a historiografie. Pojednává urbanizaci jako proces, který na našem území započal zhruba před... více


Nové městské prostory 100% Nové městské prostory 2002, Jan Gehl

Kniha seznamuje se světovým urbanismem, i s jeho dopadem na fungování občanské společnosti ve vyspělých zemích. Dánský urbanista Jan Gehl přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátníc... více


Architektura a město 63% Architektura a město 1996, Petr Kratochvíl

Obsahem knihy je téma vztahu mezi architekturou a městským prostředím a jejich vzájemnou dynamikou. Města se v historickém vývoji postupně mění, ale zároveň si uchovávají podstatné znaky, svou identitu. Architektura hraj... více


Vstoupit do krajiny 86% Vstoupit do krajiny 2004, Václav Cílek

Krajina, která byla donedávna něco samozřejmého, dobrého tak leda pro turisty, fotografy a staromilce všeho druhu, se v posledních letech stala čímsi víc něčím, co nás zakotvuje v nejistém proudu světa, čím se odlišujeme... více


Lidové stavby 91% Lidové stavby 1999, Jiří Škabrada

Stavební vývoj lidové architektury v evropských souvislostech, urbanismus vesnice a ochrana vesnických památek. Vývoj půdorysného i prostorového uspořádání venkovského stavení a konstrukce domu i jeho částí. Urbanismus ... více


Duch a místo 83% Duch a místo 2004, Christopher Day

Kniha o architektuře 21. století, která je citlivá k okolnímu prostředí a svým uživatelům. Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jmé... více


Pražská asanace 96% Pražská asanace 1993, Kateřina Bečková

K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. Monotematický sborník Acta Musei Pragensis z roku 1993 byl vydán u příležitosti 100. výročí zákona, který umožnil radikální přestavbu centrálních čtvrtí Prahy na přelomu ... více