urbanismus, urbanizace

štítky

86 knih

URBEX – Opuštěná místa v ČecháchURBEX – Opuštěná místa v Čechách2014, Katka Havlíková

Urban exploration, zkráceně URBEX nebo také městský průzkum či průzkum všeho opuštěného, co vzniklo lidskou rukou, je jedním z největších fenoménů moderní doby. Činnost, jejíž kořeny sahají mnoho staletí nazpět, zažívá v... více


Města pro lidiMěsta pro lidi2012, Jan Gehl

Za více než čtyřicet let pomohl Jan Gehl přeměnit městské prostředí na celém světě na základě svého celoživotního výzkumu tak, aby lidé skutečně využívali, respektive mohli využívat, prostory, kde žijí a pracují. V této ... více


Genius lociGenius loci2010, Christian Norberg Schulz

Christian Norberg-Schulz, světově proslulý norský historik a teoretik architektury, ve své nejznámější knize poodhaluje podmínky příčiny umístění, vzniku i podob měst na základě analýzy celého systému okolností, které st... více
Sídelní kašeSídelní kaše2005, Pavel Hnilička

Kniha se zabývá otázkou v čem spočívají kvantitativní i kvalitativní hlediska "hustoty bydlení" a proč je zanedbávano urbanistické utváření obce. Rozpínání měst, nerovnoměrná hustota osídlení a současný neuspoř... více


Život mezi budovamiŽivot mezi budovami2000, Jan Gehl

Publikace se věnuje problémům života v městském prostředí, rozvoji měst a jejich oživení - zejména užívání veřejných prostranství. více


Stavba měst podle uměleckých zásadStavba měst podle uměleckých zásad1995, Camillo Sitte

Vydáno při příležitosti 10. jubilejní konference o územním plánování a stavebním řádu více


Život v pražských ulicíchŽivot v pražských ulicích2013, Zdeněk Míka

Další titul z edice Zmizelá Praha nazvaný Život v pražských ulicích historika Zdeňka Míky se tentokrát zaměřuje na běžný život na pražských ulicích, náměstích a jiných veřejných prostranstvích v období od konce 19. stole... více


Obraz městaObraz města2004, Kevin Lynch

Čtyřicetpět let po prvním americkém vydání vychází český překlad kultovní práce amerického urbanisty Kevina Lynche "The Image of the City". Vydavatelství The MIT Press, kde byla v USA roku 1960 kniha poprvé pub... více


Architektura - volba nebo osudArchitektura - volba nebo osud2001, Léon Krier

Kniha se dotýká závažných témat teorie architektury, současného urbanismu a zejména výkladu obrazu současného města. Jednotlivé statě se týkají autorových představ a výkladů nového (modernistického) urbanismu. Uvadí jis... více


Nové městské prostoryNové městské prostory2002, Jan Gehl

Kniha seznamuje se světovým urbanismem, i s jeho dopadem na fungování občanské společnosti ve vyspělých zemích. Dánský urbanista Jan Gehl přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátníc... více


Vstoupit do krajinyVstoupit do krajiny2004, Václav Cílek

Krajina, která byla donedávna něco samozřejmého, dobrého tak leda pro turisty, fotografy a staromilce všeho druhu, se v posledních letech stala čímsi víc něčím, co nás zakotvuje v nejistém proudu světa, čím se odlišujeme... více


Architektura a městoArchitektura a město1996, Petr Kratochvíl

Obsahem knihy je téma vztahu mezi architekturou a městským prostředím a jejich vzájemnou dynamikou. Města se v historickém vývoji postupně mění, ale zároveň si uchovávají podstatné znaky, svou identitu. Architektura hraj... více


Zrod velkoměsta - Urbanizace českých zemí a EvropaZrod velkoměsta - Urbanizace českých zemí a Evropa2002, Eduard Maur

První ucelená monografie o urbanizaci v českých zemích, která zhodnocuje poznatky společenských věd, tj. sociologie, demografie a historiografie. Pojednává urbanizaci jako proces, který na našem území započal zhruba před... více


Lidové stavbyLidové stavby1999, Jiří Škabrada

Stavební vývoj lidové architektury v evropských souvislostech, urbanismus vesnice a ochrana vesnických památek. Vývoj půdorysného i prostorového uspořádání venkovského stavení a konstrukce domu i jeho částí. Urbanismus ... více


Duch a místoDuch a místo2004, Christopher Day

Kniha o architektuře 21. století, která je citlivá k okolnímu prostředí a svým uživatelům. Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jmé... více


1