disertace

štítky

6 knih

Princíp krutostiPrincíp krutosti1996, Gejza Vámoš

Rakúsky psychoanalytik Sigmund Freud skúmal v jednej svojej štúdii princíp slasti. Gejza Vámoš sa vo svojej dizertačnej práci na filozofickej fakulte zaoberal iným princípom, princípom krutosti. Vámoš považuje tento prin... více


Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovyAnalýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy2005, Dana Svozilová

Širším tématem disertační práce je oblast dramatické výchovy jako samostatného předmětu a na využití dramatické hry jako podnětové struktury k výzkumnému sledování shod a rozdílů mezi dětmi, které s dramatickou výchovou ... více


Český a slovenský televizní film šedesátých let : průniky s novou vlnouČeský a slovenský televizní film šedesátých let : průniky s novou vlnou2007, Hana Slavíková

Disertační práce se zabývá vzájemnými souvislostmi mezi televizní dramatickou tvorbou a menšinovým alternativním směřováním československé kinematografie před nástupem normalizace. Sleduje první antischématické tendence,... více
Jak psát závěrečné a kvalifikační práceJak psát závěrečné a kvalifikační práce2008, Richard Papík

Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat... více


Architekt Jiří Voženílek ve ZlíněArchitekt Jiří Voženílek ve Zlíně2010, Jiří Svoboda

Zkrácená verze disertace obhájená na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě architektury (Ústav navrhování VI.) v roce 2010. více


PhD existence v oboru psychologie v České republice a na SlovenskuPhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku2012, Aleš Neusar

Co si představit pod titulem „PhD existence“? Existence znamená „bytí“. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, oček... více