17. století

štítek, 299 knih


Katova dcera a Rada dvanáctiKatova dcera a Rada dvanácti2018, O. Pötzsch

Kat pátrá po zločinu mezi sobě rovnými Jakob Kuisl cestuje v únoru roku 1672 na setkání katů do Mnichova. Poprvé dostal pozvání od Rady dvanácti a je to pro něj velká čest. Doufá, že mezi členy Rady najde ženicha pro svo... více


Čeští jezuité objevují Nový světČeští jezuité objevují Nový svět2016, P. Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


Mistři Holandské malby XVII. stoletíMistři Holandské malby XVII. století1954, J. Šíp

Ze sbírek Národní galerie v Praze je zde reprodukováno 30 obrazů různých holandských malířů 17. stol. (Rembrandt, Hals, Steen a j.). Jsou vybrány tak, aby "upozornily širší veřejnost na mistrovská díla holandského r... více


Paměti opavskéPaměti opavské1912, J. Zukal

Kniha popisuje historii Opavska - století 16. - 18. (črty kulturní i místopisné). více


Zničilas všechno, mé srdce zničZničilas všechno, mé srdce znič2006, *. antologie

Antologie okcitánské milostné poezie 16. a 17. století představuje několik desítek nejzdařilejších skladeb básníků z Provensa, Lengadoku a Gaskoňska, tedy z jižní části dnešní Francie. Texty se spíše než francouzské lite... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. - Turci v Uhorsku II.Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. - Turci v Uhorsku II.2006, P. Dvořák

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok r... více


Pražští mučedníciPražští mučedníci2012, F. K. Minařík

Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů. Kniha se skládá ze dvou částí: První je spis "Pražští mučedníci" od Klementa Minaříka OFM - nikdo se tímto tématem nezabýval tolik co on. Druhou ... více


Valdštejnové a Třebíč 1613-1945. Historie starobylého českého rodu na třebíčském panstvíValdštejnové a Třebíč 1613-1945. Historie starobylého českého rodu na třebíčském panství2008, J. Bečková

V popředí knihy Valdštejnové a Třebíč 1613 – 1945 s podtitulem Historie starobylého českého rodu na třebíčském panství stojí osudy představitelů mnoha generací rodu, kteří měli v průběhu více než tří set let přímý či nep... více


Českobudějovická mincovna v letech 1569–1611Českobudějovická mincovna v letech 1569–16111969, L. Nemeškal

V úvodní části se autor zmiňuje o mincovní činnosti v Českých Budějovicích před rokem 1569. Hlavní část práce líčí okolnosti a předpoklady otevření českobudějovické mincovny v 16. století, která svou činnost opírala o vý... více


Země za zrcadlemZemě za zrcadlem2010, K. Hloušková

Podtitul: Rusko-italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století Jak se v 17. století formovala pravidla mezinárodní diplomacie? Jak se utvářely vztahy italských měst se zeměmi východní Evropy, zejm... více


Železná koruna II - Kovář z ŘasniceŽelezná koruna II - Kovář z Řasnice1967, V. Kaplický

Nespokojenost,rozhořčení a odhodlanost poddaného lidu v Čechách donutily císaře Leopolda I.,aby roku 1680 vydal v Pardubicích robotní patent,v němž učinil nevolníkům jisté ústupky.Zůstaly však na papíře a krutý útlak na ... více


Cherubský poutníkCherubský poutník2003, J. Scheffler

Cherubský poutník patří mezi vrcholné památky křesťanské mystiky. Autor se nám může stát prostředníkem při objevování světa německy psané barokní literatury. Cherubský poutník rostl po léta ze zápasů víry jeho autora, a ... více


Nepokojná létaNepokojná léta2000, P. Englund

Podtitul: Historie třicetileté války Dějiny třicetileté války propojené s osudy jejího účastníka – válečníka a vojenského inženýra Erika Jönssona Dahlbergha. Autor byl inspirován Dahlberghovými deníky. Výsledkem je... více


Svět české aristokracieSvět české aristokracie2004, P. Maťa

V centru Maťovy pozornosti nestojí šlechta jako taková, nýbrž aristokracie -- prominentní vrstva nejurozenějších, nejzámožnějších a nejvlivnějších vlastníků. Její složení přitom není jednou pro vždy dané. Právě naopak. A... více


Drama Bílé horyDrama Bílé hory2015, D. Uhlíř

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých dějinách. České země po roce 1620 už... více


1 2 3 4 5 6 >