exulanti

štítky

13 knih


Nevědění 82% Nevědění 2021, Milan Kundera

Česká emigrantka Irena žije ve Francii od svého útěku z Československa po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V roce 1989, kdy sametová revoluce svrhne vládnoucí Komunistickou stranu Československa, se Irena po d... více


Sníh 81% Sníh 2009, Orhan Pamuk

Román tureckého nositele Nobelovy cenu za literaturu zavádí čtenáře do provinčního městečka Kars, ztraceného v horách na východě Turecka a odříznutého na několik dní od světa vánicí. Hlavní hrdina, básník a politický exu... více


Stín někdejšího času 77% Stín někdejšího času 2011, Luis Sepúlveda

Román, jenž získal cenu Premio Primavera de Novela 2009, je jakýmsi dobrodružně-nostalgickým ohlédnutím za naivními mladickými ideály, konfrontovanými s neutěšenou přítomností exulantů po návratu do rodné země. Tři býval... více
Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639 87% Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639 1999, Lenka Bobková

Edice historických soupisů, které jsou uloženy v Saském archivu v Drážďanech. více


Stručně o pobělohorských exulantech 80% Stručně o pobělohorských exulantech 2005, Edita Štěříková

Tvrdá náboženská perzekuce vládnoucí v českých zemích v době od Bílé hory až do tolerančního patentu donutila statisíce lidí k odchodu do exilu. Čeští exulanti se uchylovali ponejvíce do sousedních zemí Lužice, Saska, Po... více


Víra nebo vlast? 80% Víra nebo vlast? 2001, Eduard Maur

Exil v českých dějinách raného novověku: sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. více


Truchlivý I.-IV. 20% Truchlivý I.-IV. 1916, Jan Amos Komenský

Čtyři díly „rozmlouvání zkormoucené duše“, v nichž se Truchlivý (alter ego Komenského) snaží dobrat smyslu utrpení jednotlivce a národa, najít naději a směr ve světě rozvráceném válkou. Forma rozhovoru umožňuje klást pal... více


Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny % Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny 1988, Jan Kumpera

Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna. více


Poslední pocta 3 0% Poslední pocta 3 1989, Jožka Pejskar

Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1989. více


Poslední pocta 4 0% Poslední pocta 4 1994, Jožka Pejskar

Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1994. více


Pro nás dějiny nekončí: Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989) 0% Pro nás dějiny nekončí: Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989) 2023, Jiří Suk

Kniha Pro nás dějiny nekončí je věnována problematice politického myšlení českého levicového exilu v letech 1968–1989. Jejími hlavními aktéry jsou členové Československé sociální demokracie, jejímž tiskovým orgánem byl v... více


Více sluší poslouchati Boha než lidí - Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími % Více sluší poslouchati Boha než lidí - Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími 2015, Edita Štěříková

V letošním roce vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje nová práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět se... více


Čeští exulanti v Sasku 0% Čeští exulanti v Sasku 2001, Christian Adolph Pescheck

Popis knihy není zatím k dispozici. více