pobělohorská doba

štítky

17 knih


Mistr KampanusMistr Kampanus1964, Zikmund Winter

Na širokém obraze nástupu protireformace po bělohorské tragédii zde autor vykreslil osud Karlovy univerzity, život jejích studentů i profesorů,a zvláště pak postavu posledního rektora Karlova učení před jeho ovládnutím j... více


Když kohout dozpívalKdyž kohout dozpíval2019, Alena Vrbová

Historický román Když kohout dozpíval zachycuje složité období od dvacátých do padesátých let 17. století, tzv. třicetiletou válku. Děj se začíná odvíjet ve chvíli zdánlivého klidu večera po popravě českých pánů na Staro... více


Marné návratyMarné návraty2007, Zora Beráková

Historický román Historický román ze 17. století se věnuje dramatickým osudům české šlechtické emigrace v době pobělohorské. Volná návaznost na Konec hodokvasu. Po prohrané bitvě musí protestanti a část české šlec... více
Karmínový kámenKarmínový kámen2015, Anna Šochová

V čtenářsky přitažlivém, silném příběhu, zasazeném na odlehlé Ašsko pobělohorské doby, tedy do konce 17. století, sledujeme osm let v životě šlechtičny Anny Dorothey Zedwitzové, vzorné manželky, matky a hospodyně na Miku... více


Zápas o českou konfesiZápas o českou konfesi1991, Jaroslav Pánek

Slovo k historii: Sešity k poznání národní minulosti více


Poddanská otázka v barokních ČecháchPoddanská otázka v barokních Čechách1993, Jiří Mikulec

Studie o poměrech na českém venkově v době pobělohorské zachycuje dobu v letech 1680-1740. více


U Trúby štramberskéU Trúby štramberské1928, František Sláma

Knížka dobrodružná, romantická i humorná o bojích moravských a slezských protestantských stavů proti vojsku císařskému. Odehrává se v době těsně po bitvě na Bílé hoře, kdy zvolený král český Fridrich Falcký, nám známý ja... více


Horo Bílá - horo kletá!Horo Bílá - horo kletá!2020, * antologie

Povídky z bělohorské doby. Porážka na Bílé hoře 8. listopadu 1620 znamenala konec českého stavovského povstání. Jako určující mezník českých dějin rezonovala bitva v paměti následujících století, ale teprve obrození a... více


Příběhy o hrdé pokoře - Aristokracie českých zemí v době barokaPříběhy o hrdé pokoře - Aristokracie českých zemí v době baroka2014, Petra Vokáčová

Jak žila barokní společnost, především elitní šlechta činná ve státních službách, na přelomu 17. a 18. století? Autorka představuje ve svých příbězích typické kariérní modely doby, hledá odpovědi na otázku, jakým způsobe... více


Pobělohorské konfiskace: Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspektyPobělohorské konfiskace: Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty2006, Tomáš Knoz

Autor se na základě dobových pramenů zabývá rozsáhlými konfiskacemi na Moravě, které proběhly po poražení stavovského odboje na Bílé Hoře v roce 1620. více


Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací: Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. stoletíSmrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací: Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století2009, Tomáš Malý

Kniha nabízí specifický pohled na podobu zbožnosti laiků ve dvou staletích po bitvě na Bílé hoře. Prostřednictvím analýzy dobové literatury a měšťanských závětí se autor pokouší sledovat proměnu, která se odehrála v souv... více


Víra nebo vlast?Víra nebo vlast?2001, Eduard Maur

Exil v českých dějinách raného novověku: sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. více


Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618Dějiny konfiskací v Čechách po r. 16182021, Tomáš Václav Bílek

Publikace obsahuje dějiny konfiskací majetku po stavovském povstání, po válce dánské r. 1628, po saském vpádu do Čech v letech 1632-1634 a po exekuci proti Albrechtu z Valdštejna. Popisuje se zde jakým způsobem byly odbo... více


Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaciÚloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci2003, Ivana Čornejová

Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. Některé stati se zabývají i obecně historickými záležitostmi, uměleckohistorickými otázkami, dobovým i moderním dějepisectvím a ... více


Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české korunyPoslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny1988, Jan Kumpera

Edice dosud neznámých tajných plánů plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna. více


1