pobělohorská doba

štítky

54 knih


Mistr Kampanus 76% Mistr Kampanus 1964, Zikmund Winter

Na širokém obraze nástupu protireformace po bělohorské tragédii zde autor vykreslil osud Karlovy univerzity, život jejích studentů i profesorů,a zvláště pak postavu posledního rektora Karlova učení před jeho ovládnutím j... více


Tovaryšstvo Ježíšovo 83% Tovaryšstvo Ježíšovo 1990, Jiří Šotola

Prozaická prvotina Jiřího Šotoly je metaforický román o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století a nástupu baroka v Čechách. Odvěký konflikt mezi člověkem a ideologií ožívá v typickým šotolovským zp... více


Případ šíleného tambora 87% Případ šíleného tambora 2020, Jaromír Jindra

Tajuplná krajina jižních Čech v první polovině sedmnáctého století, města Třeboň a České Budějovice s přilehlými vesnicemi i samotami jsou dějištěm vyprávění o lidech, kteří se v rozhodujícím okamžiku svého života ocitli... více
Spiklenci z lásky 82% Spiklenci z lásky 2017, Jaromír Jindra

Staroměstský měšťan Viktorín z Grafenfelsu chce zachránit svého přítele, novoměstského radního Eliáše Rozýna z Javorníka, uvězněného v souvislosti se vzpourou českých stavů proti císaři Ferdinandovi. Jako jedinou možnost... více


Baroni z Větrova 65% Baroni z Větrova 2019, Jiří Hanibal

Po Bílé hoře prochází české země násilným obracením na katolickou víru. Vichr dějinných změn dorazí i na zapadlá hrádek Větrov. Místní baron se v zájmu rodiny zřekne tradic svých předků, čímž vzniká rozkol s jeho synem. ... více


Temno: Stručná historie 84% Temno: Stručná historie 2022, Ivana Čornejová

Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální ... více


Případ mrtvé novicky 86% Případ mrtvé novicky 2021, Jaromír Jindra

Budějovice, tehdy ještě bez označení České, a jejich okolí v neklidných časech po roce 1641 jsou dějištěm dalších příběhů, zaznamenaných ve vzpomínkách budějovického kata. Zlo, jež vyvolal na svět vyděrač Johannes, působ... více


Cti otce svého, ale miluj ženu svou 82% Cti otce svého, ale miluj ženu svou 2010, Antonín Polách

Příběh Filipíny Welserové, první neurozené ženy v rodině Habsburků Kdo byla Filipina Welserová? Co o ní víme? Zřejmě krásná, vzdělaná a fascinující žena, která se v polovině 16. století na zámku Březnice tajně provdala z... více


Případ krásné čarodějky 88% Případ krásné čarodějky 2022, Jaromír Jindra

Děj nejnovějšího příběhu z úspěšného cyklu Vzpomínek budějovického kata umístil autor do roku 1645, do časů konce třicetileté války, která naštěstí do osudů obyvatel malebného jihočeského města nezasáhla. Lidé jsou tu vš... více


Po meči i po přeslici 66% Po meči i po přeslici 2009, Zora Beráková

Smiřičtí sice patřili k nejbohatším šlechticům v Čechách, ale jako by na jejich rodu spočívala kletba. Kniha představuje nejstaršího syna Jaroslava, který zemřel ve třiadvaceti letech, prostřední Jindřich Jiří je duševně... více


Případ děsivé masky 91% Případ děsivé masky 2021, Jaromír Jindra

Na zasedání budějovické městské rady pod vedením váženého purkmistra Floriána Kudrny se mělo toho dne jednat o rozšíření staré budovy radnice zakoupením vedlejšího měšťanského domu. Ne všichni radní ale s takovým nápadem... více


Když kohout dozpíval 77% Když kohout dozpíval 2019, Alena Vrbová

Historický román Když kohout dozpíval zachycuje složité období od dvacátých do padesátých let 17. století, tzv. třicetiletou válku. Děj se začíná odvíjet ve chvíli zdánlivého klidu večera po popravě českých pánů na Staro... více


Ten, který se měl stát králem 86% Ten, který se měl stát králem 2016, Hana Parkánová-Whitton

Román o životě a době Albrechta Jana Smiřického. Je začátek 17. století a v Českém království to vře. Napjatá atmosféra vyvrcholí stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře, ve které jsou české stavy poraženy, a vlády... více


Karmínový kámen 65% Karmínový kámen 2015, Anna Šochová

V čtenářsky přitažlivém, silném příběhu, zasazeném na odlehlé Ašsko pobělohorské doby, tedy do konce 17. století, sledujeme osm let v životě šlechtičny Anny Dorothey Zedwitzové, vzorné manželky, matky a hospodyně na Miku... více


Čas havranů 67% Čas havranů 2014, Věra Fojtová

Na pozadí historických událostí pobělohorské doby a násilné rekatolizace, v čase tajných evangelických bohoslužeb, se odvíjí příběh lásky evangelického kazatele Martina Suly a Verunky, dcery zchudlého svobodníka Jury Sív... více


Marné návraty 83% Marné návraty 2007, Zora Beráková

Historický román Historický román ze 17. století se věnuje dramatickým osudům české šlechtické emigrace v době pobělohorské. Volná návaznost na Konec hodokvasu. Po prohrané bitvě musí protestanti a část české šlec... více


Zápas o českou konfesi 88% Zápas o českou konfesi 1991, Jaroslav Pánek

Slovo k historii: Sešity k poznání národní minulosti více


Petrovský 92% Petrovský 1996, Karel Sellner

Román z doby temna. Hrdina Petr-Petrovský není lupič a jeho druzi jsou pouzí vyhnanci, tuláci bez práv, zahořklí na smutné poměry v Čechách, podporovatelé tajných evangelíků a českých bratří, někdy i mstitelé křivd. Na j... více


Poddanská otázka v barokních Čechách 76% Poddanská otázka v barokních Čechách 1993, Jiří Mikulec

Studie o poměrech na českém venkově v době pobělohorské zachycuje dobu v letech 1680-1740. více


Podivuhodné osudy v českých dějinách III 55% Podivuhodné osudy v českých dějinách III 2004, Pavel Toufar

Jeden z nejvydávanějších a nejúspěšnějších současných českých autorů literatury faktu zve čtenáře v dalším svazku Podivuhodných osudů do pozoruhodné doby českých dějin, do konce 16. a zejména na začátek 17.století. Na po... více