dějiny Moravy

štítky

68 knih


Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 8712001, Dušan Třeštík

Kniha je v jistém smyslu doplňkem k práci o Počátcích Přemyslovců, klade si však jiné cíle. Jde v ní o celou střední a jihovýchodní Evropu, kde se na přelomu 8. a 9. století odehrál zásadní přelom vyznačený zejména přije... více


Lucemburská Morava 1310 - 1423Lucemburská Morava 1310 - 14232001, Jaroslav Mezník

Moravské dějiny v období od nástupu Jana Lucemburského na český trun v roce 1310 až do roku 1423, kdy ve víru husitských válek odevzdal vládu na Moravě svému zeti Albrechtu Habsburskému, jsou obsahem práce Jaroslava Mezn... více


Morava v době knížecí: 906 - 1197Morava v době knížecí: 906 - 11972010, Martin Wihoda

Autor se zabývá moravskými dějinami v knížecím období, od zániku Staré Moravy po konec 12. století, kdy vymřely moravské větve přemyslovské dynastie. Novou interpretací pramenů vykládá moravské dějiny v temném 10. stolet... více
Dějiny Moravy díl 1.  Středověká MoravaDějiny Moravy díl 1. Středověká Morava1991, Josef Válka

Obsahuje 6 kapitol: 1. Pohled do prehistorie, 2. Velkomoravská říše 3. Přemyslovská Morava 4. Lucemburská Morava 5. Morava a husitská revoluce 6. Konec středověku více


Dějiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a barokaDějiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a baroka1996, Josef Válka

Má čtyři kapitoly: 1. Morava stavovství, Reformace a Renesance, 2. Stavovská povstání a třicetiletá válka. 3. barokní absolutismus, 4. Kultura baroka na Moravě. více


Karel starší ze Žerotína: Don Quijote v labyrintu světaKarel starší ze Žerotína: Don Quijote v labyrintu světa2008, Tomáš Knoz

Jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin 1. poloviny 17. století je bezpochyby Karel starší ze Žerotína, neformální vládce Moravy, diplomat, kulturní a náboženský mecenáš. Monografie brněnského historika, docenta... více


Moravané nebo Češi? : Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. stoletíMoravané nebo Češi? : Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století2001, Milan Řepa

Kniha je první prací, jež se soustavně a uceleně zabývá vznikem a rozvojem českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Kapitoly Osvícení vlastenci, buditelé, Osmačtyřicátnící, Slované, Čechoslované a Češi naznačují... více


MoravaMorava2003, František Čapka

První ze svazků, který není zasvěcen současnému státnímu útvaru, ale historickému území, je příznačně věnován Moravě. Přehledných dějin od pravěku po současnost se ujal renomovaný autor, vysokoškolský pedagog z Masarykov... více


Prodromus Moravographiae. To gest: Předchůdce MorawopisuProdromus Moravographiae. To gest: Předchůdce Morawopisu1663, Tomáš Pešina z Čechorodu

Prodromus Moravografie. To jest: Předchůdce Moravopisu obsahující celkový výtah všeho toho, co v tomtéž Moravopisu, který na světlo se hotový, obšírně položeno bude. Za tím napřed vyslaný od svého authora, M. Tomáše Jana... více


Dějiny Markrabství moravskéhoDějiny Markrabství moravského2000, Rudolf Dvořák

První díl pětisvazkové historie Moravy od nejstarších zpráv až po rok 1650 více


Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. stoletíČlověk na Moravě ve druhé polovině 18. století2008, Jiří Hanuš

V pořadí již třetí díl reprezentativních publikací věnovaných fenoménu Moravy a vývoji sociálních i profesních typů v moderní době. Po souborech mapujících 19. století a první polovinu 20. století je autorským kolektivem... více


Selské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. stoletíSelské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století1999, Bronislav Chocholáč

Autor na základě gruntovních knih odhaluje finanční hospodaření poddaných a jejich hospodářské poměry i sociální aspekty s tím to spojené. více


Morava na úsvitě dějinMorava na úsvitě dějin2011, Zdeněk Měřínský

Dílo nejlepšího znalce časných dějin Moravy předkládá čtenáři na základě nejnovějších poznatků historických i archeologických podrobně zpracované děje naší země od příchodu slovanských předků až po pád Velkomoravské říše... více


Morava na cestě k občanské společnostiMorava na cestě k občanské společnosti2018, Jiří Malíř

Závěrečný svazek edice Dějiny Moravy zachycuje období let 1740-1918, v němž revoluční rok 1848 člení tuto historickou etapu do dvou částí. První část zpracoval Milan Řepa, který zachytil svět pozdního feudalismu za osvíc... více


Hrádky a tvrze na MoravěHrádky a tvrze na Moravě1981, Vladimír Nekuda

Na základě písemných, archeologických a uměleckohistorických pramenů vytvořili autoři co nejúplnější soupis hrádků a tvrzí na území Moravy a Slezska. od 13. do počátku 17. století. Osvětlují nejen vznik a vývoj opevněnýc... více


1