dějiny Moravy

štítky

100 knih


Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871 82% Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871 2001, Dušan Třeštík

Kniha je v jistém smyslu doplňkem k práci o Počátcích Přemyslovců, klade si však jiné cíle. Jde v ní o celou střední a jihovýchodní Evropu, kde se na přelomu 8. a 9. století odehrál zásadní přelom vyznačený zejména přije... více


Morava v době knížecí: 906 - 1197 74% Morava v době knížecí: 906 - 1197 2010, Martin Wihoda

Autor se zabývá moravskými dějinami v knížecím období, od zániku Staré Moravy po konec 12. století, kdy vymřely moravské větve přemyslovské dynastie. Novou interpretací pramenů vykládá moravské dějiny v temném 10. stolet... více


Lucemburská Morava 1310 - 1423 93% Lucemburská Morava 1310 - 1423 2001, Jaroslav Mezník

Moravské dějiny v období od nástupu Jana Lucemburského na český trun v roce 1310 až do roku 1423, kdy ve víru husitských válek odevzdal vládu na Moravě svému zeti Albrechtu Habsburskému, jsou obsahem práce Jaroslava Mezn... více
Dějiny Moravy díl 1.  Středověká Morava 92% Dějiny Moravy díl 1. Středověká Morava 1991, Josef Válka

Obsahuje 6 kapitol: 1. Pohled do prehistorie, 2. Velkomoravská říše 3. Přemyslovská Morava 4. Lucemburská Morava 5. Morava a husitská revoluce 6. Konec středověku více


Karel starší ze Žerotína: Don Quijote v labyrintu světa 73% Karel starší ze Žerotína: Don Quijote v labyrintu světa 2008, Tomáš Knoz

Jednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin 1. poloviny 17. století je bezpochyby Karel starší ze Žerotína, neformální vládce Moravy, diplomat, kulturní a náboženský mecenáš. Monografie brněnského historika, docenta... více


Hry o Moravu: Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938-1945 80% Hry o Moravu: Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938-1945 1997, František Mezihorák

Publikace je příběhem zneužitého regionalismu a národopisu, jehož háv na sebe vzala jedna z odrůd moravského fašismu, je vyprávěním o moravských separatistech a luďáckých iredentistech, kteří se spojili v úsilí o odtržen... více


Dějiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a baroka 98% Dějiny Moravy. Díl 2. Morava reformace, renesance a baroka 1996, Josef Válka

Má čtyři kapitoly: 1. Morava stavovství, Reformace a Renesance, 2. Stavovská povstání a třicetiletá válka. 3. barokní absolutismus, 4. Kultura baroka na Moravě. více


Moravané nebo Češi? : Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století 80% Moravané nebo Češi? : Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století 2001, Milan Řepa

Kniha je první prací, jež se soustavně a uceleně zabývá vznikem a rozvojem českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Kapitoly Osvícení vlastenci, buditelé, Osmačtyřicátnící, Slované, Čechoslované a Češi naznačují... více


Selské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století 80% Selské peníze: Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století 1999, Bronislav Chocholáč

Autor na základě gruntovních knih odhaluje finanční hospodaření poddaných a jejich hospodářské poměry i sociální aspekty s tím to spojené. více


Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století 88% Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století 2008, Jiří Hanuš

V pořadí již třetí díl reprezentativních publikací věnovaných fenoménu Moravy a vývoji sociálních i profesních typů v moderní době. Po souborech mapujících 19. století a první polovinu 20. století je autorským kolektivem... více


Morava 95% Morava 2003, František Čapka

První ze svazků, který není zasvěcen současnému státnímu útvaru, ale historickému území, je příznačně věnován Moravě. Přehledných dějin od pravěku po současnost se ujal renomovaný autor, vysokoškolský pedagog z Masarykov... více


Prodromus Moravographiae. To gest: Předchůdce Morawopisu 90% Prodromus Moravographiae. To gest: Předchůdce Morawopisu 1663, Tomáš Pešina z Čechorodu

Prodromus Moravografie. To jest: Předchůdce Moravopisu obsahující celkový výtah všeho toho, co v tomtéž Moravopisu, který na světlo se hotový, obšírně položeno bude. Za tím napřed vyslaný od svého authora, M. Tomáše Jana... více


Dějiny Markrabství moravského 95% Dějiny Markrabství moravského 2000, Rudolf Dvořák

První díl pětisvazkové historie Moravy od nejstarších zpráv až po rok 1650 více


Kardinál František Ditrichštejn - 1570-1636 - gubernátor Moravy 73% Kardinál František Ditrichštejn - 1570-1636 - gubernátor Moravy 2007, Pavel Balcárek

František Ditrichštejn, kardinál a olomoucký biskup prožil svůj život v době velkých změn, sám často udával směr dalšího vývoje, především na Moravě. Nekonečné střety katolíků a nekatolíků, stavovské povstání, jeho poráž... více


Morava na úsvitě dějin 100% Morava na úsvitě dějin 2011, Zdeněk Měřínský

Dílo nejlepšího znalce časných dějin Moravy předkládá čtenáři na základě nejnovějších poznatků historických i archeologických podrobně zpracované děje naší země od příchodu slovanských předků až po pád Velkomoravské říše... více


Morava na cestě k občanské společnosti 87% Morava na cestě k občanské společnosti 2018, Jiří Malíř

Závěrečný svazek edice Dějiny Moravy zachycuje období let 1740-1918, v němž revoluční rok 1848 člení tuto historickou etapu do dvou částí. První část zpracoval Milan Řepa, který zachytil svět pozdního feudalismu za osvíc... více


Humanismus a raná renesance na Moravě 60% Humanismus a raná renesance na Moravě 1992, Ivo Hlobil

Kniha je rozdělena do dvou částí - první pojednává o literatuře, druhá o výtvarném umění. více


Hrádky a tvrze na Moravě 73% Hrádky a tvrze na Moravě 1981, Vladimír Nekuda

Na základě písemných, archeologických a uměleckohistorických pramenů vytvořili autoři co nejúplnější soupis hrádků a tvrzí na území Moravy a Slezska. od 13. do počátku 17. století. Osvětlují nejen vznik a vývoj opevněnýc... více


Pobělohorské konfiskace: Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty 100% Pobělohorské konfiskace: Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty 2006, Tomáš Knoz

Autor se na základě dobových pramenů zabývá rozsáhlými konfiskacemi na Moravě, které proběhly po poražení stavovského odboje na Bílé Hoře v roce 1620. více


Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století 50% Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století 2003, David Papajík

Připraveno v rámci výzkumného záměru Filozofické fakulty Univerzity Palackého Výzkum historie a kultury Moravy-MSM 152100017. více