2. pol. 18. století

štítky

25 knih


Bílí a modří 74% Bílí a modří 2007, Alexandre Dumas, st.

První díl volné dumasovské trilogie, která pokračuje Jehuovými tovaryši a končí Rytířem de Sainte-Hermine. Velký autor tu opět předkládá kus francouzské historie v románové podobě, líčí věrně, vycházeje z dobových prame... více


Americká revoluce (1775–1783) 93% Americká revoluce (1775–1783) 2022, Jiří Kovařík

Titul je věnován konfliktu Velké Británie s americkými osadníky ve třinácti koloniích, z nichž se v průběhu války a americké revoluce zrodily Spojené státy americké. Vypráví příběh od počátečních sporů o daně a politické... více


Sedmiletá válka (1756–1763) 93% Sedmiletá válka (1756–1763) 2021, Jiří Kovařík

Osmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků zachycuje konflikt, který propukal daleko od Evropy za Atlantickým oceánem na pomezí dnešních USA a Kanady, kde soupeřily Francie s Velkou Británií. Přelil se do Středozemního... více
O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779 84% O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779 2018, Miroslav Šedivý

Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v její... více


Josef Balsamo - Paměti lékařovy I. - svazek 1. 90% Josef Balsamo - Paměti lékařovy I. - svazek 1. 1923, Alexandre Dumas, st.

Druhé vydání (rok 1923-1924). První díl série Paměti lékařovy, nazvaný Josef Balsamo. 1. svazek z pěti. více


Italská cesta 92% Italská cesta 1982, Johann Wolfgang Goethe

Obsáhlé autobiografické dílo, líčící osudy a pocity velkého spisovatele během jeho pobytu v Itálii v letech 1786 až 1788, je nejen dokumentem o jedné etapě jeho života, ale i svědectvím o duchovním ovzduší, přírodě a umě... více


Jehúovi tovaryši 82% Jehúovi tovaryši 2008, Alexandre Dumas, st.

Trilogie zachycuje Velkou francouzskou revoluci a Bonapartův nástup k moci. Napínavý a dramatický děj se odehrává v době nesmírně bouřlivé, kdy se v dosud rozbolavěné a krví přesycené Francii rodí nový politický styl, k ... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X., 1740–1792 98% Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X., 1740–1792 2001, Pavel Bělina

Desátý díl (1740-1792). Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec prvn... více


Patent zvaný toleranční 76% Patent zvaný toleranční 2013, Eva Melmuková

K 230. výročí vyhlášení Tolerančního patentu vychází druhé doplněné vydání knihy Patent zvaný toleranční od přední české odbornice na toto historické období. Nové vydání je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky, kter... více


Rebelie 40% Rebelie 1975, Josef Petráň

Deníkové záznamy svědka událostí, fürstenberského sekretáře a knihovníka Johanna Ferdinanda Opize, doplněné dalším bohatým pramenným materiálem, se staly podkladem historické reportáže o velkém nevolnickém povstání r. 17... více


Poslední paní Hlohovská 55% Poslední paní Hlohovská 1949, Karolina Světlá (p)

Selský příběh z roku 1775 o zrušení roboty a o tažení sedláků do Prahy ke svým vrchnostem, aby se s pány domluvili. Páni však povstání potlačili silou. Historickým podkladem romaneskního děje je doba Josefa II. Ústřední... více


Není zítřku 67% Není zítřku 2014, Vivant Denon

Toto půvabné dílko je považováno za nejtypičtější projev francouzské „libertinské“ literatury – 2. pol. 18. století. Rokokově laděný milostný příběh plný intrik s překvapivým vyústěním, v němž zkušená žena (madam de T.) ... více


Plavba kolem světa 80% Plavba kolem světa 1927, Louis Antoine de Bougainville

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nástup romantismu: Přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765-1785 93% Nástup romantismu: Přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765-1785 2010, Hans Grassl

V předkládané knize, jež je nejvýznačnějším a monumentálním dílem mnichovského profesora Hanse Graßla, se autor snaží postihnout vzájemné působení různých německých a zčásti též francouzských myšlenkových proudů v počátc... více


Velká francouzská revoluce a Evropa 47% Velká francouzská revoluce a Evropa 1990, Miroslav Hroch

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Počátky českého národního obrození: Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století 90% Počátky českého národního obrození: Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století 1990, Josef Petráň

V tého knize si kolektiv autorů stanovil úkol probrat v určitých sondách výchozí situaci obrození v 70. až 90. letech 18. století. Jednotlivé kapitoly probírají: společnost, výrobu a trh, reformy osvícenského absolutismu... více


Bratrstvo mstitelů I 60% Bratrstvo mstitelů I 1911, Alexandre Dumas, st.

Román z doby prvního konsula republiky francouzské, generála Bonaparta. Díl první. více


Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století 90% Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století 2018, Josef Grulich

Migrace představuje velice zajímavé téma, ke kterému je možné přistupovat různými způsoby. Výzkumy mohou probíhat v rovině kvantitativní i kvalitativní. Autor se na příkladu českobudějovického panství snažil prokázat, že... více


Přežít revoluci: Cestovní deník Nicholase Cresswella 1774-1777 90% Přežít revoluci: Cestovní deník Nicholase Cresswella 1774-1777 2015, Svatava Raková

Deník Nicholase Cresswella z let 1774-1777 je strhujícím dokumentem, jenž den po dni mapuje prolínání individuálního osudu s mašinérií celospolečenské krize, ústící do revolučního převratu. Mladý Angličan, oddaný loajali... více


Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce % Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce 1989, Jiří Beránek

K otázce "české politiky" Leopolda II. více