2. pol. 18. století

štítky

17 knih


Bílí a modříBílí a modří2007, Alexandre Dumas, st.

První díl volné dumasovské trilogie, která pokračuje Jehuovými tovaryši a končí Rytířem de Sainte-Hermine. Velký autor tu opět předkládá kus francouzské historie v románové podobě, líčí věrně, vycházeje z dobových prame... více


O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–17792018, Miroslav Šedivý

Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v její... více


Jehúovi tovaryšiJehúovi tovaryši2008, Alexandre Dumas, st.

Trilogie zachycuje Velkou francouzskou revoluci a Bonapartův nástup k moci. Napínavý a dramatický děj se odehrává v době nesmírně bouřlivé, kdy se v dosud rozbolavěné a krví přesycené Francii rodí nový politický styl, k ... více
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X., 1740–1792Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X., 1740–17922001, Pavel Bělina

Desátý díl (1740-1792). Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec prvn... více


Sedmiletá válka (1756–1763)Sedmiletá válka (1756–1763)2021, Jiří Kovařík

Osmý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků zachycuje konflikt, který propukal daleko od Evropy za Atlantickým oceánem na pomezí dnešních USA a Kanady, kde soupeřily Francie s Velkou Británií. Přelil se do Středozemního... více


RebelieRebelie1975, Josef Petráň

Deníkové záznamy svědka událostí, fürstenberského sekretáře a knihovníka Johanna Ferdinanda Opize, doplněné dalším bohatým pramenným materiálem, se staly podkladem historické reportáže o velkém nevolnickém povstání r. 17... více


Velká francouzská revoluce a EvropaVelká francouzská revoluce a Evropa1990, Miroslav Hroch

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nástup romantismu: Přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765-1785Nástup romantismu: Přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765-17852010, Hans Grassl

V předkládané knize, jež je nejvýznačnějším a monumentálním dílem mnichovského profesora Hanse Graßla, se autor snaží postihnout vzájemné působení různých německých a zčásti též francouzských myšlenkových proudů v počátc... více


Není zítřkuNení zítřku2014, Vivant Denon

Toto půvabné dílko je považováno za nejtypičtější projev francouzské „libertinské“ literatury – 2. pol. 18. století. Rokokově laděný milostný příběh plný intrik s překvapivým vyústěním, v němž zkušená žena (madam de T.) ... více


Bratrstvo mstitelů IBratrstvo mstitelů I1911, Alexandre Dumas, st.

Román z doby prvního konsula republiky francouzské, generála Bonaparta. Díl první. více


Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. stoletíMigrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století2018, Josef Grulich

Migrace představuje velice zajímavé téma, ke kterému je možné přistupovat různými způsoby. Výzkumy mohou probíhat v rovině kvantitativní i kvalitativní. Autor se na příkladu českobudějovického panství snažil prokázat, že... více


Počátky českého národního obrození: Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. stoletíPočátky českého národního obrození: Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století1990, Josef Petráň

V tého knize si kolektiv autorů stanovil úkol probrat v určitých sondách výchozí situaci obrození v 70. až 90. letech 18. století. Jednotlivé kapitoly probírají: společnost, výrobu a trh, reformy osvícenského absolutismu... více


Americká revoluce (1775–1783)Americká revoluce (1775–1783)2022, Jiří Kovařík

Titul je věnován konfliktu Velké Británie s americkými osadníky ve třinácti koloniích, z nichž se v průběhu války a americké revoluce zrodily Spojené státy americké. Vypráví příběh od počátečních sporů o daně a politické... více


ChristianaChristiana1984, Grete Finková-Töbichová

Goethe a ženy - Charlota von Stein, Ulrika von Levetzov, Christiana von Goethe rodená Vulpis. více


Mozart a BrnoMozart a Brno2005, Olga Erhartová

Pobyt dvanáctiletého Mozarta v Brně se stal impulsem k velkorysé historické sondě, v níž autorka na základě důkladného studia historických pramenů zpracovává společenský a kulturní obraz Brna ve 2. polovině 18. století. ... více


1