2. pol. 18. století

štítky

9 knih


Bílí a modříBílí a modří2007, Alexandre Dumas, st.

První díl volné dumasovské trilogie, která pokračuje Jehuovými tovaryši a končí Rytířem de Sainte-Hermine. Velký autor tu opět předkládá kus francouzské historie v románové podobě, líčí věrně, vycházeje z dobových prame... více


O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–17792018, Miroslav Šedivý

Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v její... více


Jehúovi tovaryšiJehúovi tovaryši2008, Alexandre Dumas, st.

Trilogie zachycuje Velkou francouzskou revoluci a Bonapartův nástup k moci. Napínavý a dramatický děj se odehrává v době nesmírně bouřlivé, kdy se v dosud rozbolavěné a krví přesycené Francii rodí nový politický styl, k ... více
Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792.Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792.2001, Pavel Bělina

Desátý díl (1740-1792). Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec prvn... více


Velká francouzská revoluce a EvropaVelká francouzská revoluce a Evropa1990, Miroslav Hroch

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Není zítřkuNení zítřku2014, Vivant Denon

Toto půvabné dílko je považováno za nejtypičtější projev francouzské „libertinské“ literatury – 2. pol. 18. století. Rokokově laděný milostný příběh plný intrik s překvapivým vyústěním, v němž zkušená žena (madam de T.) ... více


Bratrstvo mstitelů IBratrstvo mstitelů I1911, Alexandre Dumas, st.

Román z doby prvního konsula republiky francouzské, generála Bonaparta. Díl první. více


Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. stoletíMigrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století2018, Josef Grulich

Migrace představuje velice zajímavé téma, ke kterému je možné přistupovat různými způsoby. Výzkumy mohou probíhat v rovině kvantitativní i kvalitativní. Autor se na příkladu českobudějovického panství snažil prokázat, že... více


ChristianaChristiana1984, Grete Finková-Töbichová

Goethe a ženy - Charlota von Stein, Ulrika von Levetzov, Christiana von Goethe rodená Vulpis. více