české dějiny

štítek, 253 knih


Život ve staletích - 16. století

Život ve staletích - 16. století

2014, V. Vondruška

Lexikon historie. Projekt známého historika a oblíbeného spisovatele. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti v 16. století. I nadále autor vychází z dostupných historických pramenů a spoj... více


Velké dějiny zemí Koruny české VI.

Velké dějiny zemí Koruny české VI.

2007, P. Čornej

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským. Pozornost p... více


Velké dějiny zemí Koruny české V.

Velké dějiny zemí Koruny české V.

2000, P. Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více


Špionážní případy

Špionážní případy

2016, M. Lukeš

Většina lidí si práci tajných služeb představuje jako velice romantickou činnost, plnou odvážných činů a dobrodružství. Vlastní realita je však mnohem prozaičtější a všednější. Podstatou práce tajných služeb a jejich špi... více


České dějiny – stručný přehled

České dějiny – stručný přehled

2011, E. Semotanová

Útlá brožura nabitá informacemi o naší historii, poslouží jako rychlý rádce o zásadních událostech našich dějin nebo pomocník při orientaci ve významných datech naší historie. Podává stručný přehled vývoje českých dějin ... více


Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce

Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce

2000, P. Čornej

Známí čeští historici vytvořili tuto přehlednou publikaci, z níž může čerpat každý, kdo teď právě nemá čas číst mnohasetstránkové dějiny. Jedná se o jakési historické minimum toho, co by měl znát každý.... více


Vyšehrad - Historické podoby

Vyšehrad - Historické podoby

2000, k. autorů

Publikace na 160 stránkách představuje Vyšehrad v různých jeho podobách, historických i současných. Kniha obsahuje kapitoly věnující se nejstarším dějinám Vyšehradu, středověkému Vyšehradu jako sídlu českých panovníků i... více


Vyšehrad pohledem věků

Vyšehrad pohledem věků

1985, B. Nechvátal

Velkoformátová reprezentativní publikace o Vyšehradu od dob nejstaršího osídlení do přelomu 19. a 20. století. Přehled historie v datech, rozsáhlá obrazová část - Vyšehrad v grafických listech, obrazech a starých fotogra... více


Atlas českých dějin: 2. díl - od r. 1618

Atlas českých dějin: 2. díl - od r. 1618

2003, E. Semotanová

Atlas plynule navazuje na úspěšný první díl. Na mapách je sledován územní, kulturní i hospodářský vývoj našeho státu a jeho obyvatelstva od r. 1618 až po současnost. Mapy doplňuje množství grafů, dobových erbů a vlajek, ... více


Akademický atlas českých dějin

Akademický atlas českých dějin

2014, E. Semotanová

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slo... více


Silnice a dálnice v České republice

Silnice a dálnice v České republice

2009, k. autorů

Vydání knihy „Silnice a dálnice“ vyplnilo existující mezeru v řádě odborně populárních publikací. Nebylo snadné vložit několik staletí trvající výstavby silnic na našem území do jedné publikace. Vytvořilo se dělení do je... více


Matka a syn

Matka a syn

1993, F. J. Čečetka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě V.

Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě V.

1939, F. Palacký

Nové vydání monumentálního díla české historiografie, v němž Palacký na podkladě průzkumu českých a zahraničních archívů a velkého bohatství poznatků a jejich kritického rozboru podal ucelený výklad české minulosti od po... více


Zamlčená diagnóza

Zamlčená diagnóza

2003, J. Tesař

Kniha o počátcích odporu proti husákovské „konsolidaci“, o zneužívání psychiatrie a metodách StB v tehdejší době a o tom, proč dnes česká společnost nechce slyšet pravdu o své normalizační minulosti.... více


Traktát o „záchraně národa“

Traktát o „záchraně národa“

2013, J. Tesař

Podtitul: Texty z let 1967 - 1969 o začátku německé okupace Svazek shrnuje dosud knižně nepublikované studie a články Jana Tesaře věnované nacistické okupaci a úsilí české kultury o „nalezení nového národního vědomí“... více


1 2 3 4 5 6 >