české dějiny

štítky

872 knih


Staré pověsti české 75% Staré pověsti české 2003, Alois Jirásek

Knížka od samotného prvního vydání v roce 1894 patří do zlatého fondu české literatury a její znalost patří k základnímu vzdělání. Jirásek tu sebral a beletristicky zpracoval nejznámější české pověsti. Je jich třicet pět... více


Hovory s T. G. Masarykem 90% Hovory s T. G. Masarykem 1969, Karel Čapek

Kniha vznikla na základě rozhovorů vedených v období let 1926 - 1927, vycházela postupně, po částech v letech 1928, 1931 a 1935. Čapek dokázal zachytit zpoetizované vzpomínky, názory a myšlenky TGM velmi citlivě a s úcto... více


Král rytíř Přemysl Otakar II. 90% Král rytíř Přemysl Otakar II. 2013, Vlastimil Vondruška

Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské ... více
Mezi tiárou a orlicí 90% Mezi tiárou a orlicí 2006, Vlastimil Vondruška

První český král Vratislav je osobností v české litratuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vyp... více


Král železný, král zlatý 89% Král železný, král zlatý 1994, Ludmila Vaňková

Historický román ze série LEV A RŮŽE - díl 1. - královská sága Přemyslovců z let 1231-1271. Přemysl II. nemohl jako druhorozený počítat s královskou hodností, ale díky nečekaným okolnostem se mu otevřela cesta na český... více


Deník 1938–1945 90% Deník 1938–1945 2012, Helga Hošková-Weissová

V roce 1938, kdy si Helga začala deník psát, jí bylo devět let. Spolu s rodiči prožívala první příkoří, kterých se Židé v protektorátu dočkali, a jen bezmocně přihlížela postupným deportacím svých kamarádů, spolužáků i p... více


První muž království 91% První muž království 2004, Ludmila Vaňková

Prvním mužem království v tomto románu je pan Jindřich z Lipé, nejmocnější muž své doby. Bez jeho slova a vlivu nemohl žádný král pomýšlet na pevnou a úspěšnou vládu v Českém království. Právě on byl jazýčkem na vahách v... více


Apatykář 75% Apatykář 2019, Lucie Hlavinková

Historický román s detektivní zápletkou. Po studiích a dvouleté praxi v otcově pražské lékárně se František vydal za prací do Štramberka. Tíží ho zdravotní problémy a tajemství, která mu nedají spát. I ve zdánlivě pok... více


Kosmova kronika česká 77% Kosmova kronika česká 2005, Kosmas

Kosmas bývá nazýván prvním českým dějepiscem. Jeho slavné třídílné Letopisy české byly napsány latinsky v letech 1110–1125 a dodnes si uchovaly neobyčejnou svěžest nejen jako první kronika českého národa, ale také pro sv... více


Toulky českou minulostí 1 93% Toulky českou minulostí 1 1985, Petr Hora (p)

Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku. Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná ... více


Jiný T.G.M 91% Jiný T.G.M 2018, Pavel Kosatík

Masaryk pro 21. století Masarykův plastický obraz pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávně... více


Rab z Rabštejna 91% Rab z Rabštejna 2004, Ludmila Vaňková

Nesmírná ctižádost ovládá hrdiny druhého dílu Lucemburské trilogie. Především titulní postava, levoboček Oldřich Pluh, touží postavit se na roveň svých nepřátel a ještě je převýšit. To se mu také daří, když vstoupí do sl... více


Zlá léta 92% Zlá léta 1994, Ludmila Vaňková

Román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Zlá léta poručenské vlády Oty Braniborského po nešťas... více


Dědici zlatého krále 91% Dědici zlatého krále 1994, Ludmila Vaňková

Tento román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Děj je zasazen do doby panování Václava II., kd... více


Toulky českou minulostí 2 94% Toulky českou minulostí 2 1991, Petr Hora-Hořejš (p)

Od časů Přemysla Otakara I. Do nástupu Habsburků (1197 - 1526). Ocitáme se na prahu 13. století. V éře vrcholného feudalismu. Tedy v čase hlubokých proměn společnosti, ekonomiky, životního stylu. Osídlování dosud neobyd... více


Dějiny zemí Koruny české I. 88% Dějiny zemí Koruny české I. 1992, Vratislav Vaníček

1. vydání kolektivu autorů zahrnuje dějiny od příchodu Slovanů do roku 1740 popisuje počátky české státnosti a je doplněno řadou map, fotografií a reprodukcí dobových kreseb. 1. vyd. ISBN 80-85192-28-4 (soubor I.-II.) více


Habermannův mlýn 75% Habermannův mlýn 2016, Josef Urban

Kultovní příběh s předmluvou Juraje Herze. Kniha Habermannův mlýn byla poprvé vydána v roce 2001 a vyvolala velký poprask, neboť její obsah byl v době uvedení na trh velmi neobvyklý, až skandální. Autor v knize vypráv... více


České dějiny očima psa 71% České dějiny očima psa 2004, Martina Drijverová

Pes žil s lidmi odjakživa. Doprovázel rytíře i sedláky, hlídal lidi i majtek a procházel dějinami. Co si asi tak o nich myslel? To prozradí tahle nevšední knížka. Pes v ní se zaujetím sleduje českou historii od praotce Č... více


Stříbrný jednorožec 84% Stříbrný jednorožec 1981, Ludmila Vaňková

Děj historického románu se odvíjí v Kutné Hoře za panování Vladislava Jagellonského. Na pozadí dostavby chrámu svaté Barbory a života havířů, ztvárňuje osudy horního hofmistra a kutnohorského měšťana Michala Smíška, jenž... více


Od trůnu dál 88% Od trůnu dál 1999, Ludmila Vaňková

Tajemství opuštěného přemyslovského trůnu II (1309 - 1323) Po vraždách, bojích a intrikách kolem opuštěného přemyslovského trůnu královna Viola, vdova po Václavu III., nachází jedinou pomoc a ochranu u mladého Záviše ... více


Dalimilova kronika 75% Dalimilova kronika 2005, Dalimil

Podnázev: Pařížský zlomek latinského překladu. Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví. Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314, exist... více


Kam zmizel zlatý poklad republiky 86% Kam zmizel zlatý poklad republiky 2003, Stanislav Motl

O tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. Kniha Stanislava Motla, jejíž součástí je bohatý obrazový materiál, včetně desítek autentickýc... více


Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) 88% Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) 2016, Jiří Černý

Víte, kdo poprvé vyslovil výraz železná opona? Patřilo Československo mezi první tři země, kde se začaly stavět domy z panelů? V kterých částech Prahy nastupovali lidé do stanic metra Fučíkova, Moskevská, Leninova? A pod... více


Toulky českou minulostí 3 94% Toulky českou minulostí 3 1994, Petr Hora-Hořejš (p)

Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627). Jsme u významného milníku českých dějin. U památného letopočtu 1526. Tehdy, 29. srpna, byla nečekaně přetržena pětapadesátiletá éra panování Jagellonců v čes... více


Příběh mladšího bratra 79% Příběh mladšího bratra 2008, Ludmila Vaňková

Historický román z doby nejslavnějších křížových výprav. Vladislav II. získal královský titul od císaře Fridricha Barbarossy, ale nebyl dědičný, proto nejstarší syn Bedřich a jeho mladší bratr Přemysl Otakar ztratili ráz... více


Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí 93% Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí 2003, Lucie Seifertová

Tato „rodinná“ knížka pro děti i dospělé je určena nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se překvapivé informace z naší historie), ale i šprtům, ty zase pobaví (pro tyto vzdělanější čtenáře jsou připraveny zadní... více


Husitská revoluce: Stručná historie 92% Husitská revoluce: Stručná historie 2021, Petr Čornej

„Byla to vzrušená doba. Evropský kontinent se po roce 1400 zmítal v nejistotě.“ Církev byla rozpolcena, brány Evropy už téměř vyvraceli z pantů Turci, politický systém se ocital v krizi. Roku 1413 však svitla naděje, pro... více


Přede mnou poklekni 80% Přede mnou poklekni 1977, Bohumil Říha

První díl trilogie (Přede mnou poklekni, Čekání na krále, A zbyl jen meč) z období prvních let vlády Jiřího z Poděbrad. Román z období prvních let vlády Jiřího z Poděbrad. Na pozadí taktiky a strategie budoucího "hus... více


Roky před úsvitem 90% Roky před úsvitem 2004, Ludmila Vaňková

Lucemburská trilogie III (1320 - 1325) Jan Lucemburský si v Čechách vysloužil nevlídnou přezdívku "král cizinec". České království bylo bez krále, který vyhledával dobrodružství ve vzdálených cizích zemích. V evropské... více


Dějiny zemí Koruny české II. 86% Dějiny zemí Koruny české II. 1992, Petr Čornej

1. vydání druhé části Dějin zemí Koruny české od kolektivu autorů zahrnuje období od nástupu osvícenství do roku 1989 a je obdobně jako 1. část doprovázena dobovými fotografiemi, mapami a reprodukcemi. ISBN 80-85192-28-... více


Legenda o Ostojovi 95% Legenda o Ostojovi 2004, Zdeněk Smetánka

Autor ve své práci zprostředkovává dnešní znalosti o tom, jak žili naši venkovští předkové v knížecích přemyslovských Čechách, a to na životních osudech jednoho hypotetického poddaného rolníka. Za příklad si vzal skutečn... více


Češi na vlásku - Příručka národního přežívání 80% Češi na vlásku - Příručka národního přežívání 1996, Benjamin Kuras

Po 15 letech od prvního vydání této "příručky národního přežívání" usoudil autor, že je namístě připojit pár slov k tomu, co se v české společnosti za tu dobu změnilo. "Po téměř dvaceti letech ideového tápání Češi konečn... více


Svatý Václav - Vraždou to nekončí 90% Svatý Václav - Vraždou to nekončí 2015, Veronika Válková

Jestli si představujete svatého Václava jako nudného patrona, věčně dlícího na modlitbách, nejspíš vás překvapí, že to byl udatný válečník, který byl ženatý a měl nemanželského syna. Ale onoho osudného zářijového rána na... více


Toulky českou minulostí 4 93% Toulky českou minulostí 4 1995, Petr Hora-Hořejš (p)

Od bitvy na Bílé hoře do nástupu Marie Terezie Pobělohorské období českých dějin dodnes podvědomě spojujeme především s rozmanitými zápory a stíny "temna". Ale barokní éra měla ve skutečnosti i mnoho světlých a půvabnýc... více


Karlštejnské vigilie 78% Karlštejnské vigilie 1965, František Kubka

Nemocný král Karel IV se zotavuje na Karlštejně ve společnosti svých přátel. Každý večer si vyprávějí příběhy. Všechny jsou o ženách, některé humorné, některé tragické a smutné. Nejznámější asi je příběh "Alena", známý z... více


Ty jsi dědic svého otce 83% Ty jsi dědic svého otce 2003, Ludmila Vaňková

Slova Ty jsi dědic svého otce jsou určena českému a římskému králi Václavu IV. Sedmnáctiletý Václav zdědil po svém otci Karlu IV. obrovskou říši, jež se rozkládala od moře k moři, ale s ní převzal i všechny rozkoly tehde... více


Toulky českou minulostí 5 94% Toulky českou minulostí 5 1996, Petr Hora-Hořejš (p)

Od časů MarieTerezie do konce napoleonský válek Habsburské dynastii po roce 1700 chyběla panovnická krev. Muži vymírali, noví nepřicházeli. Celkem 56 roků se ve španělské ani rakouské větvi rodu nenarodil chlapec, který... více


Obrazy z dějin národa českého 77% Obrazy z dějin národa českého 1965, Vladislav Vančura

Název této knihy vypovídá za vše – Vančura nám v ní poukazuje na slavné chvíle a slavné osobnosti českých dějin. více


Kdo na kamenný trůn 87% Kdo na kamenný trůn 2008, Ludmila Vaňková

Příběh mladšího bratra, pokračuje románem Kdo na kamenný trůn. Čtenáři opustili Přemysla Prvního Otakara ve Svaté zemi, kam se vypravil s křížovou výpravou císaře Barbarossy, která se u cíle téměř rozpadla, ale o rok poz... více


A zbyl jen meč 85% A zbyl jen meč 1980, Bohumil Říha

Poslední z dílů románové trilogie. více