Toulky českou minulostí 2

Toulky českou minulostí 2 https://www.databazeknih.cz/img/books/20_/20744/bmid_toulky-ceskou-minulosti-2-Zgj-20744.jpg 5 147 147

Toulky českou minulostí série

< 2. díl >

Od časů Přemysla Otakara I. Do nástupu Habsburků (1197 - 1526). Ocitáme se na prahu 13. století. V éře vrcholného feudalismu. Tedy v čase hlubokých proměn společnosti, ekonomiky, životního stylu. Osídlování dosud neobydlených prostor mění tvář české krajiny. Přibývá obdělávané půdy. Nové agrotechnické postupy umocňují její plodnost. Rodí se nový typ lidské pospolitosti, středověká města střediska kvetoucích řemesel i obchodu. Upevňuje se český feudální stát. Roku 1212 se Zlatou bulou sicilskou stává dědičným královstvím. Korunu Přemyslovců od té doby panovník předává prvorozenému synovi. O toto upevnění samostatnosti a územní nedělitelnosti českého státu se zasloužil Přemysl Otakar I., který obratně a velmi účelově využil svárů uvnitř římskoněmecké říše a vydobyl svému majestátu uznání všech rozhodujících autorit včetně císaře a papeže. Období hluboké krize konečně pominulo... Kniha je doporučena Ministerstvem školství ČR jako četba k výuce dějepisu pro ZŠ a SŠ. 1. vydání, vydáno ve spolupráci s Mladým světem.... celý text

Přidat komentář

n.ezn.amy
09.11.2023 5 z 5

Pokračování fantastických Toulek českou minulostí. Nástup přemyslovců s jejím slavným králem Přemyslem Otakarem II, získání Zlaté buly sicilské, přes Lucemburky, prvního krále Jana, poté kdy rozkvět Čech přišel s nástupem Karla IV., husitské bouře až po nástup a konec polských Jagellonců. Skvělý průřez historií, kterou by měl znát každý občan této země. Srozumitelně a poutavě napsaná kniha.

Filomena1961
22.10.2022 5 z 5

A tak pokračuji s panem Horou v toulání. Ocitám se v historickém období, které mi nejvíc přirostlo k srdci vrcholný feudalismus, Přemyslovci a Lucemburkové až po konec Jagellonské éry. Knihu jsem si užívala, osvěžovala jsem si informace, které mi z vědomí vyklouzly a opětovně jsem žasla nad tím, co naši předkové v minulosti všechno dokázali. Zvláště náš Otec vlasti - Karel IV. Díky jeho intelektu se Praha proměnila ve výstavné evropské velkoměsto, svou politiku koncipoval na úrovni Evropy a to v promyšlené dlouhodobé strategii. Kniha, jako ostatně i první díl, byla nabitá zajímavými informacemi a velice dobře se četla.


666Jitka
25.06.2022 5 z 5

Pokračuji v poslechu audio zpracování této úžasné série. Tentokrát se posouváme časovým horizontem od konce 12.století do první poloviny století šestnáctého, což je úsek našich dějin, který mě naprosto fascinuje a ráda jsem se vydala na výlet do tohoto období díky této skvělé knize. Kdyby byl ve škole takto přednášen dějepis, jistě by si získal více příznivců.

elcapitano
07.06.2022 5 z 5

kniha si zaslouží 10 hvězd. Čte se to pomalu a dlouho, nicméně je to báječné. Tento 2. díl pojednává o Karlovi IV,. o husitech i době pohusitské, až do nástupu Habsburků.
Ohromně zajímavé je vnímat tuto knihu s odstupem 30 let od vydání a ještě více od jejího prvního uveřejňování v tehdy svazáckém Mladém světě za bolševika. Autor to tehdy neměl lehké, zvláště husitské téma, které komouši vnímali a prezentovali jako jakési proto-lidové povstání a husity jako pra-nositele svých pošahaných teorií (viz filmy O. Vávry). A jak se s tím autor vypořádal. Nyní, po 30 letech už je husitství vnímáno zase úplně jinou optikou. Zajímavé..
Jo, a samozřejmě tu máme audiopodobu Toulek českou minulostí, což je prostě počin s velkým "P". Některá místa v dramatizaci poněkud zastarala, ale vzhledem k celkovému počtu přes 1000 dílů, klobouk dolů.

Elea
31.07.2021 5 z 5

Zajímavé, čtivé, podrobné.

braunerova
27.03.2021 5 z 5

K prvnímu dílu jsem přistupoval jako k toulkám naší historií. To množství faktů mě zničilo, dočetl jsem jen se sebezapřením a také tomu odpovídalo hodnocení. Od té doby beru celou sérii jako Dějiny Čech a Moravy a vyhledávám si jen konkrétní pasáže. A z tohoto pohledu tento historik-amatér odvedl úžasné dílo. Text je čtivý a co musím obzvláště ocenit, nemá problém napsat "nevíme" nebo "možná to bylo takhle".

Janadvorackova
04.01.2021 5 z 5

Děják jak má být :).

JLČ
02.01.2021 3 z 5

Obdivuhodné, na co vše si troufne nehistorik - publicista. V době vzniku se dílo zdá jako nekonformní, protože autor se vyhýbá marxistické terminologii (zatímco myšlenkově v neomarxistické koncepci hluboko vězí). V brněnské audioúpravě pro rozhlas tomu pak navíc dává korunu Josef Veselý svými rádobyvtipným glosami, prozrazujícími dobře se majícího postmoderního demoliberála. Jinak dílo Horovo má cenu v tom, co jsou fakta, méně již v interpretaci.

Afilada
02.10.2020 5 z 5

Je třeba znát okolnosti vzniku Toulek. Autor byl (z donucení) hlídačem vrtu, probíhala normalizace/sovětizace naší společnosti a autor se rozhodl, že musí vytvořit protiváhu bolševickému přepisování našich dějin, protože se (naštěstí mylně) domníval, že teď už tady máme bolševiky opravdu "na věčné časy".

horskejvlk
13.06.2020 5 z 5

Excelentní kniha, obšírná a doplněna o řady sloupků k tématu, bravo bravo čte se lehce a svižně.

berau
08.09.2017 3 z 5

Vypravěčsky zcela nadprůměrné, ale ten úzus o Zikmundovi jako lišce ryšavé, to už je snad dnes překonané. Zikmund je už v moderní době považován především za schopného panovníka. Taktéž autorova dehonestace moravských Lucemburků mi nepřišla objektivní.

Georgi
10.12.2016 5 z 5

Skvělé, jako vždy.

wooloong
28.09.2015 5 z 5

Dějiny podané čtivým způsobem. Nejvíc mě bavily poznámky po stranách.

MarkétaLore
18.10.2014 5 z 5

mám všechny díly, tenhle je nejkrásnější

Čtec
11.06.2014 5 z 5

Ve stadiu, kdy Petr Hora zrovna vyprávěl o Karlu IV., jsem Toulky zaregistroval v Mladém světě a nadšeně začal číst. Přesně v tom nejlepším. Až pak jsem si koupil první díl, který už byl tenkrát jako jediný v knižní podobě. Osobně bych Toulky zařadil jako oficiální učebnice českého dějepisu.

kattyV
08.03.2013 5 z 5

Můj oblíbený díl, protože nás provází mým oblíbeným dějiným obdobím. České země jsou v této době dost často ve schopných rukou (i když ne vždy). Díky tomu se můžeme zamyslet, jak se v dějinách země střídají úspěšná a neúspěšná období a jak málokdy mají schopní otcové schopné syny.
Líbí se mi také, jak autor ukazuje jiný pohled na mnohé historické osobnosti, než který máme často zasutý v hlavě. Takže třeba Václav II, nebyl slaboch, ale schopný panovník a Jan Lucemburský sice strávil většinou života někde jinde než v Čechách, ale dokázal se postarat o to, aby na České země neútočil žádný vnější nepřítel.

Daydreamer
01.12.2012 5 z 5

České dějiny napsané tak, jak jsem si představoval, že by měly být napsané, aby mne zaujaly :-). A to měrou vrchovatou.

maryzka
08.05.2012 2 z 5

tahle serie se komentuje jenom jednou

paloma
22.04.2012 5 z 5

Velmi pěkně napsaná kniha, moc dobře se čte a navíc moje oblíbené období. Já jí četla jedním dechem, což u naučné literatury se většinou říct nedá.