17.-18.století

štítky

110 knih


Muž, který se směje 87% Muž, který se směje 2000, Victor Hugo

Román je příběhem muže, jemuž byla v útlém dětství znetvořena tvář, aby se tak král mohl pomstít jeho otci, šlechtici, který byl královým odpůrcem. Hrdinova osobní tragédie se završuje, když po létech pozná svůj šlechtic... více


Pirátská nevěsta 76% Pirátská nevěsta 2011, Shannon Drake (p)

Každý, kdo přežil střetnutí s pirátem zvaným Zrzavý Robert, si tento zážitek vryl hluboko do paměti. Po všech mořích se vyprávějí příběhy o ostré čepeli jeho meče a vyhraných soubojích. Nikdo však nemá nejmenší tušení, ž... více


Bezectní lidé: O katech, děvkách a mlynářích 84% Bezectní lidé: O katech, děvkách a mlynářích 2003, Richard van Dülmen

Kniha "zakladatele" historické antropologie je věnována osobité otázce společenské a stavovské cti, jak ji chápalo a praktikovalo 17.-18.století. Osoby, jež se dopustily kriminálních a mravopočestných deliktů, byly tehdy... více
Ve službách krále 81% Ve službách krále 2007, Mireille Calmel

Mary její matka od útlého dětství převlékala do chlapeckých šatů, aby jí dopřála možnost získat vzdělání. Mary se rozhodla nosit mužský oděv i poté, co její matku zavraždili a ona se musela o sebe postarat sama... Zdá... více


Zahrada stínů 79% Zahrada stínů 2007, Mireille Calmel

Pomsta! To je slovo ovládající srdce Mary Readové, která se vydala na cestu do Benátek. Její manžel, její velká láska, muž, kvůli kterému složila zbraně, byl brutálně zavražděn a její dcerka, maličká Ann, unesena. Ale... více


Cestování v éře dostavníku 86% Cestování v éře dostavníku 1996, Milan Hlavačka

Kniha odhaluje způsob cestování a každodenní život na silnicích v 17. až 19. století. Vedle konstrukce a vzhledu cestovních prostředků se čtenář seznámí s úrovní ubytování a stravy v hostincích, s nebezpečností, nepohodl... více


Ludvík XIV. - Život, doba a války krále Slunce 92% Ludvík XIV. - Život, doba a války krále Slunce 2013, Jiří Kovařík

Ludvíka XIV. vnímáme obecně jako okázalého absolutního monarchu a despotu, řídícího Francii podle své vůle i rozmaru, omámeného vlastní velkolepostí, uzavřeného v okázalé nádheře Versailles a zabývajícího se radovánkami ... více


Ludvík XIV. a jeho osudové ženy 82% Ludvík XIV. a jeho osudové ženy 2007, Antonia Fraser

Historicky erudovaný obraz francouzského královského dvora za vlády Ludvíka XIV. je věnovaný především biografii několika slavných žen, které osudově ovlivnily jeho život a často se podílely i na politických rozhodnutích... více


Kriminalita a každodennost v raném novověku 80% Kriminalita a každodennost v raném novověku 2008, Jaroslav Čechura

Podtitul: Jižní Čechy 1650–1770. Historická studie. Komplexní analýza dobové kriminality v části jižních Čech (oblast v širším okolí Soběslavi) v letech 1650–1770. Na základě studia značného množství archivního ma... více


Leopold I.: Život a vláda barokního Habsburka 89% Leopold I.: Život a vláda barokního Habsburka 1997, Jiří Mikulec

Jedním z vladařů, kteří jako by vypadli z českého dějepisu, je římský císař, uherský a český král Leopold I. V jeho případě je takový nezájem zvláště paradoxní, protože se jednalo o druhého nejdéle panujícího českého krá... více


Hraběnka Coselová 81% Hraběnka Coselová 1974, Józef Ignacy Kraszewski

Román nás přivádí na dvůr saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného. Příběh je opřený o skutečné historické události, autor se na dobu a na hrdiny dívá kriticky. Zachycuje hrdinku při příchodu ke dvoru, její vze... více


Války na moři (1652–1712) 84% Války na moři (1652–1712) 2019, Jiří Kovařík

Pátý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Líčí boj o nadvládu na mořích, který probíhal od poloviny XVII. století souběžně s válkami na souši.... více


Dějiny odívání: Barok a rokoko 91% Dějiny odívání: Barok a rokoko 1997, Ludmila Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. Tento díl vícesvazkových Dějin odívání sleduje proměny stylu oblékání ve třech obdobích 17. a 18. století:... více


Za časů Ludvíka XIV. 74% Za časů Ludvíka XIV. 2006, François Bluche

Podtitul: Král Slunce a jeho století Francois Bluche patří k velkým odborníkům na tzv. „starý režim“. Pod jeho vedením vznikl známý Slovník velkého století (1990). Králi Slunce zasvětil autor dnes již klasickou trilog... více


Evropa v plamenech (1652–1718) 91% Evropa v plamenech (1652–1718) 2020, Jiří Kovařík

Šestý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi. Název není náhodný, neboť Evropou od Pyrenejského poloostrova na západě až po Balkán a Uhersko na jihovýchodě se hnaly plameny války s ne... více


Věk starý a nový: Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století 80% Věk starý a nový: Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století 1985, Aleš Skřivan

Publikace uvádí přehledně dějiny Anglie, Francie, Nizozemí, Čech, Ruska a počátku Spoj. států severoamer., všímá si i všech oblastí umění a vědy. více


Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 99% Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 2013, Jiří Mikulec

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tat... více


Evžen Savojský - Pán bitevních polí 89% Evžen Savojský - Pán bitevních polí 2019, Karel Richter

Evžen Savojský zůstává dodnes fenoménem, vojevůdcem, jehož kariéra je stále předmětem živého zájmu historiků i čtenářů. Dějiny jej opředly aureolou neporazitelného vojevůdce, schopného státníka či mecenáše umění. Autor n... více


Erotické dějiny Versailles 76% Erotické dějiny Versailles 2017, Anna Moretti

Jsou Versailles místem symbolizujícím moc? Ano, ale také místem rozkoše, touhy a hýření. Ze skromného loveckého pavilonu po svém otci Ludvíku XIII. si Ludvík XIV. zbudoval mládenecký příbytek, aby se měl kam uchýlit se s... více


Piráti 1660 - 1730 87% Piráti 1660 - 1730 2008, Angus Konstam

Publikace podává nesmírně poutavý a zároveň pravdivý obraz pirátů, kteří se plavili ve vodách Karibiku a podél pobřeží Ameriky během "zlatého věku" pirátství v letech 1660 až 1730. Podrobně líčí, co přimělo jednotlivce k... více


Carevna 95% Carevna 2004, Ellen Alpsten

Životopisný román barvitě líčí na pozadí dobové atmosféry život Kateřiny I., druhé ženy cara Petra Velikého, od 80. let 17. století až do okamžiku její smrti. Kateřina I. vypráví nad ložem umírajícího cara příběh svého ... více


Ludvík XIV. a jeho doba: Vládce z Versailles 91% Ludvík XIV. a jeho doba: Vládce z Versailles 2008, Uwe Schultz

Obsáhlá biografie krále Ludvíka XIV. - životní osudy absolutistického vládce vykreslené na pozadí francouzských a evropských dějin 17. a počátku 18. století. Publikace líčí běh života jednoho z nejslavněších a nejmocn... více


Poklad kapitána Williama Kidda 98% Poklad kapitána Williama Kidda 2009, Oldřich Růžička

Píše se 23. květen 1701, kapitána William Kidd je odsouzen za pirátství a popraven na břehu Temže. Končí život jednoho z nejznámějších korzárů všech dob, náš příběh ovšem právě začíná. Před popravou předal Kidd svému ... více


Ludvík XIV. a královská rodina 84% Ludvík XIV. a královská rodina 2011, Christian Bouyer

Král Slunce a Versailles představují pro celou Evropu symboly absolutistické panovnické moci a nevídaného přepychu. Jaký však byl všemocný panovník v lůně své rodiny? Podobně jako jeho děd Jindřich IV. choval Ludvík XIV.... více


České země v letech 1620-1705 93% České země v letech 1620-1705 2016, Jiří Mikulec

Syntetické zpracování pobělohorského období představí jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin. Na jejím počátku stály radikální proměny českých zemí po porážce stavovského povstání, které navíc doprovázelo násilí ... více


Ze zámoří do Čech - čokoláda, čaj a káva v raném novověku 84% Ze zámoří do Čech - čokoláda, čaj a káva v raném novověku 2020, Karel Černý

V renesanci a baroku se do Evropy dostalo množství dosud nevídaných poživatin, jako byla například kukuřice, vanilka, brambory, paprika či rajčata. Mezi nápoji to byly káva, čaj a čokoláda, které začaly konkurovat dosud ... více


Cesty ve znamení kříže 90% Cesty ve znamení kříže 1941, Zdeněk Kalista

Historik Zdeněk Kalista je znám nejen svými odbornými pracemi a popřípadě básněmi, ale i edičními počiny. Z nich právem vynikají dvě barokní edice: České baroko, soubor básnických epických děl tohoto období, opatřené hoj... více


Petr Veliký - Život a svět 98% Petr Veliký - Život a svět 2006, Robert K. Massie

Monumentální práce o celoživotním úsilí největšího cara Ruska mapuje soudobé Rusko a Evropu. Petr Rusko změnil navždy - po něm už nikdy nebylo jako dřív, v dobrém, ani ve zlém. Génius s nejlepšími úmysly, ale i krutý člo... více


Ľudovít XIV. kráľ slnko 91% Ľudovít XIV. kráľ slnko 2003, Michel de Decker

Ľudovít XIV. začal vládnuť ako dvadsaťtriročný. Jeho okrídlená veta „štát som ja“ sa stala symbolom absolutizmu. Kráľ vládol pevnou rukou, vedel sa však obklopiť schopnými a výkonnými ľuďmi a prispel k nebývalému rozkvet... více


Francouzská galantnost 51% Francouzská galantnost 2009, Claude Habib

V šesti kapitolách autorka čtenáře seznamuje s významem i historickým, literárním, společenským a obecně kulturním vývojem galantnosti, tj. pojmu reprezentujícího určitý vztah mezi muži a ženami. I když bývá galantnost t... více


Paměti krále Slunce 89% Paměti krále Slunce 2007, Louis-Dieudonné Ludvík XIV.

Úvahy pro poučení dauphinovo V Pamětech Ludvíka XIV. (1638–1715) se nám dostává do rukou text, který osobitým způsobem přibližuje počátky jeho dlouhé, dvaasedmdesát let trvající vlády. Soubor těchto historických úvah ... více


Evropa a absolutismus v 17. a 18.století (1648-1789) 83% Evropa a absolutismus v 17. a 18.století (1648-1789) 2012, Jiří Hrbek

Období evropských dějin mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí se vyznačovalo mimo jiné posílením centrální vlády na úkor samostatnosti jednotlivých regionů. Díky němu se začaly objevovat instituce, které dnes ... více


Zrození velmoci 73% Zrození velmoci 2007, Martin Kovář

Tato kniha se věnuje dramatickým změnám, jimiž Anglie, resp. Velká Británie prošla v 17. a v první polovině 18. století. "Stuartovský věk", který začal nástupem Jakuba I. na anglický trůn v roce 1603 a skončil porážkou p... více


Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 80% Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 2011, Howard Louthan

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích. Jestliže před třicetiletou válkou většina obyva... více


Vídeňský císařský dvůr 88% Vídeňský císařský dvůr 2014, Frank Huss

Kniha zobrazuje kulturně historické panoráma vídeňského dvora v letech 1658 až 1792, v době mezi Leopoldem I. a Leopoldem II., jenž disponoval zcela specifickým způsobem slavnostní reprezentace. Zejména v lovu a pěstován... více


Panovnický majestát: Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století 88% Panovnický majestát: Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století 2021, Jiří Hrbek

Kniha Panovnický majestát vznikla na půdě Historického ústavu AV ČR jako výsledek dlouholetého bádání odborníků na dějiny raného novověku. Autoři si položili základní otázku, jakým způsobem a s pomocí jakých nástrojů byl... více


Poddanská otázka v barokních Čechách 76% Poddanská otázka v barokních Čechách 1993, Jiří Mikulec

Studie o poměrech na českém venkově v době pobělohorské zachycuje dobu v letech 1680-1740. více


Peter Veľký 75% Peter Veľký 1989, Viktor Ivanovič Buganov

Peter Veľký je jednou z najvýraznejších osobností ruských dejín. Autor v knihe sleduje jeho život a najmä pôsobenie. Vysoko dramatická historická látka je podaná čitateľsky príťažlivou formou a názorne podáva proces prve... více


Anglie posledních Stuartovců 1658-1714 60% Anglie posledních Stuartovců 1658-1714 1998, Martin Kovář

Kniha vypráví o osudech posledních Stuartovských vládců od jejich opětovného nástupu po anglické revoluci až po královnu Annu, po jejímž skonu přešla britská koruna do rukou Hannoverské dynastie. více


Spálená košile 90% Spálená košile 1976, Lucia Lopresti

Hrdinkou románu je Markéta Luiza Orleánská, sestřenka Ludvíka XIV. Rozmarná princeznička, která snila, že se stane francouzskou královnou, se octne ve Florencii jako manželka nudného Cosima II., toskánského velkovévody. ... více