17.-18.století

štítek, 48 knih


Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. stoletíBeneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století2010, P. Pumpr

Na modelovém příkladu schwarzenberského panství Třeboň zpracoval autor zajímavou oblast církevní správy v raném novověku. V knize se zabývá především vztahem vrchnosti a farářů, církevní správou na nejnižší úrovni, farní... více


Spálená košileSpálená košile1976, L. Lopresti

Hrdinkou románu je Markéta Luiza Orleánská, sestřenka Ludvíka XIV. Rozmarná princeznička, která snila, že se stane francouzskou královnou, se octne ve Florencii jako manželka nudného Cosima II., toskánského velkovévody. ... více


Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemíchNáboženský život a barokní zbožnost v českých zemích2013, J. Mikulec

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tat... více


CarevnaCarevna2004, E. Alpsten

Životopisný román barvitě líčí na pozadí dobové atmosféry život Kateřiny I., druhé ženy cara Petra Velikého, od 80. let 17. století až do okamžiku její smrti. Kateřina I. vypráví nad ložem umírajícího cara příběh svého ... více


Dějiny odívání: Barok a rokokoDějiny odívání: Barok a rokoko1997, L. Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. Tento díl vícesvazkových Dějin odívání sleduje proměny stylu oblékání ve třech obdobích 17. a 18. století:... více


Poklad kapitána Williama KiddaPoklad kapitána Williama Kidda2009, O. Růžička

Píše se 23. květen 1701, kapitána William Kidd je odsouzen za pirátství a popraven na břehu Temže. Končí život jednoho z nejznámějších korzárů všech dob, náš příběh ovšem právě začíná. Před popravou předal Kidd svému ... více


Ludvík XIV. - Život, doba a války krále SlunceLudvík XIV. - Život, doba a války krále Slunce2013, J. Kovařík

Ludvíka XIV. vnímáme obecně jako okázalého absolutního monarchu a despotu, řídícího Francii podle své vůle i rozmaru, omámeného vlastní velkolepostí, uzavřeného v okázalé nádheře Versailles a zabývajícího se radovánkami ... více


Ľudovít XIV. kráľ slnkoĽudovít XIV. kráľ slnko2003, M. d. Decker

Ľudovít XIV. začal vládnuť ako dvadsaťtriročný. Jeho okrídlená veta „štát som ja“ sa stala symbolom absolutizmu. Kráľ vládol pevnou rukou, vedel sa však obklopiť schopnými a výkonnými ľuďmi a prispel k nebývalému rozkv... více


Dějepis: Novověk pro základní školyDějepis: Novověk pro základní školy1994, V. Čapek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Muž, který se smějeMuž, který se směje2000, V. Hugo

Děj tohoto románu se odehrává na přelomu 17. a 18. století a je situován do prostředí staré Anglie. Autor zde líčí tehdejší společenské a politické poměry v Anglii. Středem všeho dění je bratrstvo nazývané comprachicoso... více


Paměti krále SluncePaměti krále Slunce2007, L. Ludvík XIV.

Úvahy pro poučení dauphinovo V Pamětech Ludvíka XIV. (1638–1715) se nám dostává do rukou text, který osobitým způsobem přibližuje počátky jeho dlouhé, dvaasedmdesát let trvající vlády. Soubor těchto historických úvah ... více


Cestování v éře dostavníkůCestování v éře dostavníků1996, M. Hlavačka

Kniha odhaluje způsob cestování a každodenní život na silnicích v 17. až 19. století. Vedle konstrukce a vzhledu cestovních prostředků se čtenář seznámí s úrovní ubytování a stravy v hostincích, s nebezpečností, nepohodl... více


Ludvík XIV. a královská rodinaLudvík XIV. a královská rodina2011, C. Bouyer

Král Slunce a Versailles představují pro celou Evropu symboly absolutistické panovnické moci a nevídaného přepychu. Jaký však byl všemocný panovník v lůně své rodiny? Podobně jako jeho děd Jindřich IV. choval Ludvík XIV.... více


Lady Pirát 1. díl - Ve službách králeLady Pirát 1. díl - Ve službách krále2007, M. Calmel

Mary její matka od útlého dětství převlékala do chlapeckých šatů, aby jí dopřála možnost získat vzdělání. Mary se rozhodla nosit mužský oděv i poté, co její matku zavraždili a ona se musela o sebe postarat sama... Zdá... více


PamětiPaměti1959, L. d. R. v. d. Saint-Simon

Saint-Simonovy Paměti byly právem nazvány „lidskou komedií vlády Ludvíka XIV. a období regentství". Jejich autor, předek pozdějšího slavného utopického socialisty, byl živoucím paradoxem a paradoxní osud mělo i jeho... více


1 2 3 4 >