filozofie - štítek


Velké postavy západního myšlení

Velké postavy západního myšlení

1997, I. P. McGreal

Skupina odborníků z prestižních amerických univerzit ve 116 medailonech vybraných západních myslitelů zachycuje vývoj, jímž euroamerické myšlení prošlo za posledních pětadvacet staletí - od Parmenida po Camuse - v celé j... více


Tíže a milost

Tíže a milost

2009, S. Weil

Tíže a milost První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž z... více


Má cesta životem

Má cesta životem

2000, R. Steiner

Autobiografie zakladatele anthroposofie a předního myslitele přelomu 19. a 20. století. více


Ruská idea - Jiný pohled na člověka

Ruská idea - Jiný pohled na člověka

1996, T. Špidlík

V této obsáhlé studii se nám otevírá jiný, nový pohled na spiritualitu ruských myslitelů. Vydání první více


Filosofie 19. a 20. století III

Filosofie 19. a 20. století III

2009, W. Röd

Svazek se věnuje filosofii na přelomu 19. a 20. století a obsahuje detailní výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem filosofie života a existence. Zahrnuje širokou škálu myslitelů od S. Kierkegaard... více


Vlastní životopis

Vlastní životopis

2005, N. A. Berďajev

Poutavé životní sdělení, v podzimu života, známého ruského filosofa-emigranta. Vypořádává se se svými současníky - teologickými či filosofickými kolegy - a nestandardně hodnotí ruskou revoluci. více


Hlboká ekológia

Hlboká ekológia

1997, B. Devall

Sociológ Bill Devall a filozof George Sessions sú stúpencami hlbokej ekológie Arne Naessa. Riešenie ekologickej krízy vidia v zmene myslenia a postojov ľudí, čo sa nutne odráža v názoroch na usporiadanie spoločnosti, na ... více


Péče o duši I.

Péče o duši I.

1996, J. Patočka

První svazek Patočkových sebraných spisů. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. První díl obsahuje stati z let 1929-1952 a nevydané texty z padesátych let. více


Péče o duši II.

Péče o duši II.

1999, J. Patočka

Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje, Platón a Evropa, Evropa a doba poevropská atd.). více


Skrytá pravda Země

Skrytá pravda Země

2005, Z. Neubauer

Podtitul: Živly jako archetypy ekologického myšlení Živly jako archetypy ekologického myšlení. Filosofové dosud svět měnili – proměňovali ho v představy a soustavy, v abstrakce a projekce. Je čas začít svět opět vyklá... více


Biomoc

Biomoc

2002, Z. Neubauer

Biologické studie prof. Zdeňka Neubauera, nositele ceny nadace Vize 97, jejíž jádro tvoří cyklus nazvaný Kybernetické problémy přírodovědy. Kniha mapuje vývoj autorova myšlení, od sedmdesátých let po současnost. Vychází ... více


Od názoru k víře

Od názoru k víře

2004, G. Marcel

Studie významného francouzského filozofa zkoumají některé aspekty myšlení a jednání člověka. První studie se věnuje samotné podstatě reflexe a myšlení člověka coby základu filozofického uvažování. Druhý text zkoumá po... více


Husserl

Husserl

1996, I. Blecha

Životopis významného německého filozofa, jenž je zakladatelem fenomenologie. více


Duchovní prameny života

Duchovní prameny života

1997, . kolektiv autorů

Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Ve všech kulturách hledali lidé odpověď na otázku původu a smyslu své existence. Výsledky tohoto úsilí se zachovaly v dávných mýtech, náboženstvích či filosofických úvah... více


Úvod do logické syntaxe a sémantiky

Úvod do logické syntaxe a sémantiky

2002, P. Cmorej

Cílem knihy je obeznámit čtenáře se základními pojmy logické syntaxe a sémantiky jazyka prvního řádu a s několika aplikacemi pojmového aparátu těchto disciplín na logickou analýzu některých druhů výrazů přirozeného jazyk... více


1 2 3 4 5 6 >