filozofie

štítek, 739 knih


Tráva podél cestyTráva podél cesty2017, T. Santóka

Poutník a mnich Santóka Taneda (1882–1940) zosobňuje tradiční zenové hodnoty jednoduchosti, osamění a pomíjivosti. Jeho poezie zrcadlí život plný protikladů. Osamělé souznění s přírodou střídají okamžiky hlubokého lidské... více


Tíže a milostTíže a milost2009, S. Weil

První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž základními staveb... více


Má cesta životemMá cesta životem2000, R. Steiner

Autobiografie zakladatele anthroposofie a předního myslitele přelomu 19. a 20. století. více


Velké postavy západního myšleníVelké postavy západního myšlení1997, I. P. McGreal

Skupina odborníků z prestižních amerických univerzit ve 116 medailonech vybraných západních myslitelů zachycuje vývoj, jímž euroamerické myšlení prošlo za posledních pětadvacet staletí - od Parmenida po Camuse - v celé j... více


Myslenie západnej civilizácieMyslenie západnej civilizácie1998, W. Raeper

Základné filozofické a náboženské vplyvy od antiky po súčasnosť. Myslenie západnej civilizácie sa venuje predovšetkým vzťahu náboženstva a filozofie v jednotlivých historických obdobiach od čias Platóna po dnešok. Pre... více


Ruská idea – Jiný pohled na člověkaRuská idea – Jiný pohled na člověka1996, T. Špidlík

V této obsáhlé studii se nám otevírá jiný, nový pohled na spiritualitu ruských myslitelů. Vydání první více


Hlboká ekológiaHlboká ekológia1997, B. Devall

Sociológ Bill Devall a filozof George Sessions sú stúpencami hlbokej ekológie Arne Naessa. Riešenie ekologickej krízy vidia v zmene myslenia a postojov ľudí, čo sa nutne odráža v názoroch na usporiadanie spoločnosti, na ... více


Péče o duši I.Péče o duši I.1996, J. Patočka

První svazek Patočkových sebraných spisů. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. První díl obsahuje stati z let 1929-1952 a nevydané texty z padesátych let. více


Péče o duši II.Péče o duši II.1999, J. Patočka

Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje, Platón a Evropa, Evropa a doba poevropská atd.). více


Filosofie 19. a 20. století IIIFilosofie 19. a 20. století III2009, W. Röd

Svazek se věnuje filosofii na přelomu 19. a 20. století a obsahuje detailní výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem filosofie života a existence. Zahrnuje širokou škálu myslitelů od S. Kierkegaard... více


Sloup a opora pravdySloup a opora pravdy2003, P. A. Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů. Grandiozní eseje jsou záměrně p... více


Fenomenologické spisy IIFenomenologické spisy II2010, J. Patočka

Sv. 7: Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty, které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledem k tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiem a vydáváním díla ... více


Skrytá pravda ZeměSkrytá pravda Země2005, Z. Neubauer

Podtitul: Živly jako archetypy ekologického myšlení Živly jako archetypy ekologického myšlení. Filosofové dosud svět měnili – proměňovali ho v představy a soustavy, v abstrakce a projekce. Je čas začít svět opět vyklá... více


BiomocBiomoc2002, Z. Neubauer

Biologické studie prof. Zdeňka Neubauera, nositele ceny nadace Vize 97, jejíž jádro tvoří cyklus nazvaný Kybernetické problémy přírodovědy. Kniha mapuje vývoj autorova myšlení, od sedmdesátých let po současnost. Vychází ... více


HusserlHusserl1996, I. Blecha

Životopis významného německého filozofa, jenž je zakladatelem fenomenologie. více


1 2 3 4 5 6 >