Jan Hus, 1370-1415

štítky

122 knih


Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. 88% Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. 2014, Vlastimil Vondruška

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky post... více


Dítě, které v noci našlo slunce 87% Dítě, které v noci našlo slunce 2016, Luca Di Fulvio

Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách. Mladý Marcus tam vede privilegovaný život jako syn zdejšího lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i všic... více


Opráski sčeskí historje. Zmikund vs. Huz – paralenní žitovopisi 91% Opráski sčeskí historje. Zmikund vs. Huz – paralenní žitovopisi 2015, Jaz

Opráskový specjál k výročí upálení mistra Jana Husa přináší nová fakta a neznámé skutečnosti ze života nejen této významné osobnosti. Můžete se těšit na paralelní životopisy mistra Jana a Zikmunda Lucemburského a pikantn... více
Dějiny českých zemí 92% Dějiny českých zemí 2013, Petr Čornej

Kniha Dějiny českých zemí zachycuje dějiny českého území v dlouhém časovém úseku od pravěku až ke vzniku České republiky v lednu 1993, tedy až na samotný práh naší současnosti. Obsahuje nejen barvité a čtenářsky přitažli... více


Jan Hus 93% Jan Hus 2013, František Šmahel

Podtitul: Život a dílo. František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reform... více


Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky 92% Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky 2016, Tomáš Němeček

První díl zamýšlené zábavné série popisující naše slavné hrdiny tak, jak je neznáte. Čeká vás plno pikantních detailů, zajímavostí, vtipných komentářů a komiksových ilustrací. Průvodci vám budou krejčí Ondřej a panna Ane... více


H. U. S. (Hus úplně světovej) 88% H. U. S. (Hus úplně světovej) 2015, Klára Smolíková

Leckdo by chtěl mít tátu novináře, který pátrá po zapeklitých kauzách, rozkrývá spiknutí a nebojí se politiků ani vlivných podnikatelů. Přesně takový je Petrův táta, jenže jednou zajdou věci příliš daleko a celá rodina s... více


Listy z Kostnice 86% Listy z Kostnice 1915, Jan Hus

Listy z Kostnice (1414 - 1415) - třetí svazek listů Husových podle pramenů české vydal a latinské přeložil V. Flajšhans více


České země v době husitské 87% České země v době husitské 2002, Petr Klučina

Bohatě ilustrovaná kniha, jež je určena především menším čtenářům, nás zavede do doby husitské v českých zemích. Líčí jak důležité historické události, tak také životní styl různých vrstev dobové společnosti. (3. vydání) více


Jan Hus 93% Jan Hus 1927, František Josef Čečetka

Přelom čtrnáctého a patnáctého století byl obdobím obrovských zmatků. Po výrazném Karlu IV. nastoupil na český i německý trůn jeho neprůbojný syn Václav. Šlechta zvedala hlavu, Václavův bratr Zikmund zatoužil po koruně. ... více


Jan Hus známý i neznámý 87% Jan Hus známý i neznámý 2015, Jiří Kejř

Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437 98% Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437 2000, Petr Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více


Jan Hus 84% Jan Hus 1991, Eva Kantůrková

Románová studie autorky o Janu Husovi není zaměřena na dramatičnost jeho osudu, ale do světa myšlení betlémského mistra i jeho odpůrců, zvláště Štěpána z Pálče. více


Jan Hus: Život a smrt kazatele 92% Jan Hus: Život a smrt kazatele 2015, Pavel Soukup

Když se Janu Husovi blížila čtyřicítka, zdál se být na vrcholu slávy a vlivu. Známý kazatel v Betlémské kapli a bakalář svaté teologie se těšil podpoře královského dvora i přátelství pražského arcibiskupa. Brzy ale př... více


Hus a Chelčický: Příběh jejich doby 90% Hus a Chelčický: Příběh jejich doby 2014, Renáta Fučíková

Nikdo nepochybuje, že nejdramatičtější období českých dějin bylo 15. století. Čeští univerzitní učenci se tehdy pokusili o nápravu katolické církve. Dva z nich, Jan Hus a Jeroným Pražský, skončili na hranici jako kacíři.... více


Svatý rváč: Román o Jeronýmovi Pražském 78% Svatý rváč: Román o Jeronýmovi Pražském 2017, Milena Štráfeldová

Historický román o osudech Jeronýma Pražského, předního českého učence přelomu 14. a 15. století a blízkého přítele Jana Husa, vychází z důkladného studia historiografických prací. Na základě dochovaných materiálů zde au... více


Ve jménu Husa - Zrození kalicha 88% Ve jménu Husa - Zrození kalicha 2015, Zdeněk Ležák

Komiksové příběhy tří významných českých osobností Kniha Ve jménu Husa nabízí netradiční pohled na důležité období české historie. Komiksové zpracování osudů tří významných osobností žijících v období husitské revoluce č... více


Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti 78% Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti 2015, Jaroslav Václav Polc

Text knihy zazněl původně jako přednáška. Snaží se shrnout šest století různých pohledů na Husovu osobnost a dopátrat se skutečnosti. Neopomíjí kladné prvky Husovy osobnosti, ale nijak ji ani neidealizuje. více


Hranice pravdy 84% Hranice pravdy 1970, František Šmahel

Reportážním způsobem oživená minulost zpřítomňuje dramatické dny kostnického koncilu, kdy dochází k lapení a sesazení uprchlého papeže Jana XXIII., a zachycuje zápas mistra Jana Husa o pravdu i situaci v tehdejší roztříš... více


Husité 80% Husité 1984, Jiří Kejř

Kniha pojemnává o životě Jana Husa a jeho následovníků, jednotlivých husitských válkách a ke konci knihy jsou i chronologické údaje o husickém hnutí a historickém vývoji jeho aktivit. V knize je rovněž seznam hlavních p... více


Přehled českých církevních dějin 1 89% Přehled českých církevních dějin 1 1991, Jaroslav Kadlec

Přehled českých církevních dějin od počátků křesťanství na našem území až do příchodu reformace. Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé... více


Mistr Jan 93% Mistr Jan 1951, Miloš Václav Kratochvíl

Mistr Jan je román o člověku,který se stal výrazem touhy lidových vrstev po sociální spravedlnosti. více


Husův proces 95% Husův proces 1999, Jiří Kejř

Husův proces je výsledkem dlouhodobého badatelského zájmu Jiřího Kejře. Autor sleduje krok za krokem dramatický a dosud obecně málo známy průběh procesu s pražským mistrem, od jeho počátku ve sporech Husa s arcibiskupem ... více


Husovská dilemata 88% Husovská dilemata 2015, Ctirad Václav Pospíšil

Katolický teolog se vyrovnává s palčivou otázkou, kterou je pro katolíky i pro náš národ postava Jana Husa a husitství. Kniha je určena všem, které zajímá současný postoj katolíků k Janu Husovi a husitství. více


Husitská kronika 78% Husitská kronika 1959, Miloš Václav Kratochvíl

Poutavé i dramatické vyprávění o pohnuté době revolučního husitského hnutí v Čechách, Janu Husovi a Janu Žižkovi, o životě táboritů, o slavných bitvách a o vítězství husitské myšlenky. Vyprávění je proloženo citáty z kro... více


Husitská revoluce 1: Doba vymknutá z kloubů 86% Husitská revoluce 1: Doba vymknutá z kloubů 1995, František Šmahel

První svazek monumentálního díla předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. V druhé části autor hovoří o kořenech české husitské reformace. ... více


Jan Hus 71% Jan Hus 1961, Josef Macek

První, úvodní svazek knižnice Odkazy pokrokových osobností naší minulosti podává obraz života, díla a myšlenek Jana Husa. Mackova kniha zavádí do konce 14. a počátku 15. století, kde sleduje stopy Jana z Husince od dětst... více


Knihy kacířů se mají číst 76% Knihy kacířů se mají číst 2015, Jan Hus

Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přel... více


Pochodeň 83% Pochodeň 1950, Miloš Václav Kratochvíl

Ústřední postavou je Jan Hus. Autor si vybral jeho nejvzrušenější období jeho života-úsek kostnický. Líčí nejen tragický osud velikého českého reformátora, ale i zachycuje celou tehdejší dobu i spletité mocenské konflikt... více


Podivuhodný příběh Jana Jeronýma 83% Podivuhodný příběh Jana Jeronýma 2004, Jan Stejskal

Životopis řeholníka a kritika husitství, který ve svých představách o nezbytné reformě a nápravě církve kladl důraz na mravní obrodu všech věřících. Životopis současníka velkých církevních reformátorů (Jan Hus, Jeroný... více


Husův proces v Kostnici 72% Husův proces v Kostnici 1988, František Šmahel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Listy dvou Janů 88% Listy dvou Janů 1949, Jan Hus

knihu připravili prof. Anna Císařová-Kolářová a dr. Jiří Daňhelka // doslov napsal univerzitní profesor dr. F. M. Bartoš. více


Duce a kacíř - Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy 60% Duce a kacíř - Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy 2006, Pavel Helan

Benito Mussolini je jedním z nejznámějších diktátorů 20. století. V českém prostředí je obecná znalost o něm zaměřena téměř výhradně na jeho činnost až od druhé poloviny 30. let a jeho vztah k českým zemím před jeho nást... více


M. Jan Hus 85% M. Jan Hus 1996, Jan Sedlák

2. vydání. Reprint vydání z roku 1915, Dědictví sv. Prokopa. Xerokopie 1. vyd. z roku 1915. Jan Sedlák ve svém rozsáhlém díle podává katolický pohled na dobu v níž žil, konal, myslel a skonal M. Jan Hus a na jeho tr... více


6. 7. 1915 – Pomník Mistra Jana Husa: Český symbol ze žuly a bronzu 75% 6. 7. 1915 – Pomník Mistra Jana Husa: Český symbol ze žuly a bronzu 2008, Jan Galandauer

Zrod záměru postavit Mistru Janu Husovi pomník se váže k debatě na jednání českého zemského sněmu v roce 1889 ohledně umístění tabulky s Husovým jménem na budovu Národního muzea. Záhy poté vznikl Spolek pro zbudování pom... více


Jan Hus 80% Jan Hus 1952, Miloš Václav Kratochvíl

Publikace přibližující život a dílo Jana Husa, od jho mládí, přes vzdělání, působení v Praze i jinde. Na závěr jeho proces a smrt v Kostnici, Jako pramenů bylo použito Husových spisů a listů, překlady z latinských listů ... více


Mistr Jan Hus: Člověk, teolog, mučedník 90% Mistr Jan Hus: Člověk, teolog, mučedník 2014, Martin Chadima

Kdo byl Jan Hus, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin? Kdo byl tento horlivý kazatel a karatel, který se stal „úhelným kamenem“ budoucího vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus člověkem zasaže... více


Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015 85% Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015 2015, Petr Čornej

Publikace profesora Petra Čorneje, Ladislava Macka, Pavla Rouse a Aleše Knápka mapuje historické události související se vznikem významného dokumentu českých dějin ze dne 2. září 1415. Zabývá se širšími souvislostmi vzni... více


Jeroným Pražský 65% Jeroným Pražský 2016, Martin Chadima

Publikace nabízí vhled do života a učení Jeronýma Pražského okouzleného učením anglického myslitele Johna Wyclifa, jakož i českého mistra Jana Husa. více


Jan Hus - Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti 93% Jan Hus - Odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti 2015, Lenka Bobková

Doprovodná publikace ke stejnojmenné trvalé expozici v Husově domě v německé Kostnici. Publikace přináší katalogový přehled exponátů stejnojmenné stálé výstavy v Husově domě v německé Kostnici, která byla instalována k ... více