symboly

štítek, 45 knih


Slovník symbolůSlovník symbolů1998, J. Royt

Podtitul: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii Kosmická tělesa, symbolika čísel, alegorie ročních období, kameny a drahokamy, flóra, fauna, bájní lidé, zvířata a rostliny. Základem publikace se staly člá... více


Symbol v diagnostice a psychoterapiiSymbol v diagnostice a psychoterapii2004, G. Wollschläger

Kniha určená především psychoterapeutům se zabývá symboly, které mohou pomoci při práci s pacientem. V psychologické diagnostice a psychoterapeutické praxi je pro lepší vyjádření psychických obtíží klientů zapotřebí vyu... více


Jazyky uměníJazyky umění2007, N. Goodman

V knize zpracovává svou vlastní koncepci estetiky, která je od doby svého vzniku na konci šedesátých let 20. století dodnes považována za převratnou. Cílem knihy je podle autorových slov "nastínit obecnou teorii sym... víceHeraldické symbolyHeraldické symboly2014, L. Vrteľ

Heraldické symboly, čiže prebohato ilustrovaná a užitočná príručka na rozpoznávanie skrytých významov erbových znamení a tiež poučujúca o spôsoboch heraldického vyjadrovania rozličných cností v erboch – tak znie úplný ná... více


Kniha symbolů - MagieKniha symbolů - Magie1995, neznámý

Nakladatelství Paseka odhaluje v nadčasových textech a živých ilustracích řady dárkových knížeček úžasné významy symbolů. Magie nám osvětluje cíle a prostředky mágů, kteří se přenášeli do jiných světů, aby naplnili ty ne... více


Znaky a symbolyZnaky a symboly2009, neznámý

Encyklopedie popisuje a vysvětluje přes 2 000 znaků a symbolů. Od jednoduchých tvarů a barev po božstva, mytická zvířata či moderní loga a mezinárodní symboly. Tematicky uspořádaná kniha s mnoha křížovými odkazy představ... více


Slovník námětů a symbolů ve výtvarném uměníSlovník námětů a symbolů ve výtvarném umění2008, J. Hall

Příručka o významu námětů a symbolů ve výtvarném umění od středověku po pozdní osmnácté století, o příbězích, jež umění líčí, a lidech, jež znázorňuje. Je psána se záměrem pomoci laickým milovníkům umění pohlížet na obra... více


Mystický slabikář IIMystický slabikář II1994, K. Weinfurter

Druhý mystický slabikář, to jest klíč pro žáky D.S. Tištěno jako rukoris Výklad mysterií, znaků a symbolů a tajných charakterů hermetických a rosikruciánských, jichž užívá Duch Svatý mluvě k člověku.... více


Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnostAktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost2003, H. Gadamer

Filosofická esej, kladoucí kromě jiného otázky: „V jakém smyslu lze to, co bylo uměním, a to, co jím je dnes, převést na obecný, obojí zahrnující pojem? […] Chce [dnešní umění] vůbec ještě uměním být? Co se skrývá za tou... více


Slovník biblické ikonografieSlovník biblické ikonografie2006, J. Royt

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především... více


5000 znaků a symbolů světa5000 znaků a symbolů světa2008, S. Frotscher

Na knižním trhu ojedinělá a velmi zajímavá, celobarevná publikace, v které autor shromáždil, popsal a vysvětlil více než 5000 symbolů, znaků a značek, pomocí nichž se lidstvo mezi sebou dorozumívá v nejrůznějších oblaste... více


O pokladu v srdci EvropyO pokladu v srdci Evropy2011, Z. Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


1001 symbolů1001 symbolů2004, J. Tresidder

Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů z celého světa. Kniha osvětluje fascinující svět východních i západních symbolů a jejich význam ve výtvarném umění, folklóru, náboženství, literatuře a komplexní psychologii li... více


Člověk a jeho symbolyČlověk a jeho symboly2017, C. G. Jung

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvět... více


Lexikón symbolovLexikón symbolov1992, H. Biedermann

Prvé dielo tohto druhu u nás. Magický a neznámy svet symbolov. Vyše 500 základných hesiel, viac než 1500 odkazových hesiel a takmer 600 pôvodných dobových ilustrácií. Symboly Európy, Ázie, Afriky a Nového sveta od pra... více


1 2 3 >

Doporučené štítky

civilizace hermeneutika mágové umění rituály a obřady křesťanské umění katecheze erby, znaky, heraldika bájní tvorové obrazové publikace