biblistika, výklad Bible

štítky

169 knih


Čo rozprávali proroci 81% Čo rozprávali proroci 1983, Zenon Kosidowski

Prísna, argumentmi a dokumentmi podložená veda; svojou analytickou racionalitou vstúpila do priestorov, v ktorých celé stáročia panovalo všetko vede protichodné: náboženská a cirkevná dogma, mysterióznosť, viera v silu n... více


U Božího mlýna 94% U Božího mlýna 2018, Josef Beránek

Knižní rozhovor s populárním katolickým knězem, který miluje rockovou hudbu. Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi s... více


Kauza Kristus 89% Kauza Kristus 2000, Lee Strobel

Nakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť ... více
Jeruzalémská Bible 95% Jeruzalémská Bible 2009, neznámý - neuveden

Jeruzalémská bible je původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 ... více


Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia 90% Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia 2006, neznámý - neuveden

Publikace Neznámá evangelia s podtitulem Novozákonní apokryfy I je prvním svazkem ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury. Obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu tohoto slova, tedy spisy evangelijního typu n... více


Písmo svaté v obrazech 98% Písmo svaté v obrazech 2010, Emanuel Žák

Pod názvem: s 238 nádhernými rytinami Nazarénské školy. Nádherná výpravná publikace o rozměrech 29x38cm. Publikace je vydaná jako reprint vydání nakladatelství Vyšehrad z roku 1940. Obsahuje Starý a Nový zákon v texto... více


Ten, který přichází 81% Ten, který přichází 2017, Jerry D. Thomas

Jedná se o český překlad knihy Messiah, která vyšla v nakladatelství Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould Whiteové. více


O Bibli 94% O Bibli 2004, Tomáš Novotný

Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a myšlení Evropy, že není možné se považovat z... více


Apokalypsa 55% Apokalypsa 2002, David Herbert Lawrence

Tato kniha je posledním útokem D. H. Lawrence proti materialistické a zintelektualizované západní civilizaci. Jeho poetický komentář Knihy Zjevení odsuzuje pokrytectví průměrných vrstev a vyzdvihuje pohanské hodnoty znič... více


Cesta ke Kristu 77% Cesta ke Kristu 1990, Ellen Gould White

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby... více


Hebrejská bible a dějiny 83% Hebrejská bible a dějiny 2003, Rolf Rendtorff

Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. Proto je mezi spisy Starého zákona na jedné stran... více


Novozákonní apokryfy III. - Proroctví a apokalypsy 93% Novozákonní apokryfy III. - Proroctví a apokalypsy 2007, neznámý - neuveden

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumen... více


Hlubinné vrty 97% Hlubinné vrty 2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Hebrejské člověkosloví 98% Hebrejské člověkosloví 1996, Milan Balabán

Odborná studie evangelického teologa rozebírá hebrejské náboženské myšlení, které vychází především z interpretace knih Starého zákona. Konfrontuje s filozofií M.Heideggera. více


Nevystižitelný Bůh? 98% Nevystižitelný Bůh? 2010, Jiří Beneš

Kniha obsahuje biblické rozhlasové pořady, které moderuje Petr Vaďura a byly odvysílány v letech 2004 – 2010 na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, Českého rozhlasu Plzeň a Trans World Radia – Rádia 7. Jedinečnost Benešo... více


Historie Bible 86% Historie Bible 1990, Vladimír Čapek

Historie Bible jako literárního díla, jež sehrálo v dějinách národa i v historii národní literatury významnou úlohu. více


Novozákonní apokryfy II. - Příběhy apoštolů 82% Novozákonní apokryfy II. - Příběhy apoštolů 2007, Jan Amos Dus

Edice Raně křesťanská literatura. Po úspěšném vydání prvního svazku novozákonních apokryfů „Neznámá evangelia“ připravujeme druhý díl těchto apokryfů nazvaný „Příběhy apoštolů“. Tyto svěže napsané texty souvisejí s druho... více


Ilustrovaná encyklopedie Bible 98% Ilustrovaná encyklopedie Bible 2013, kolektiv autorů

Přečtěte si a pochopte Bibli tak jako nikdy před tím - od knihy Genesis po Zjevení Janovo jsou příběhy Starého i Nového zákona převyprávěny a vysvětleny mimořádně přístupným a vizuálně poutavým způsobem. Objevte ohromnou... více


Úvod do Nového zákona 78% Úvod do Nového zákona 2008, D. A. Carson

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k... více


Čtení z Bible 93% Čtení z Bible 1996, Jan Sokol

Výběr textů ze Starého a Nového zákona. Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona, v ekumenickém překladu, vybral a poznámkami opatřil Jan Sokol, který je také autorem výkladů připojených na konci knihy. Knihu ilustr... více