doba předhusitská

štítky

21 knih

Vražedná mšeVražedná mše2015, Jan Bauer

V Kutné Hoře se schází zemský sněm. Na úvod se v chrámu svatého Jakuba koná mše svatá, v jejímž průběhu nečekaně dojde k vraždě Jana z Hradce. Nikdo neví, kdo ji spáchal, teprve na konci mše lidé kolem klečícího šlechtic... více


Srpnovští pániSrpnovští páni1953, Vladimír Neff

Románová kronika o předhusitských sociálních otřesech z doby posledních Přemyslovců a Jana Lucemburského. Na osudech tří generací smyšlených pánů ze Srpna - Odolena, Epíka a Křišťana - je plasticky předveden život šlecht... více


Václav IV. - Tajná kronika velké doby malého králeVáclav IV. - Tajná kronika velké doby malého krále2016, Josef Bernard Prokop

Jablko nepadá daleko od stromu, říká se odpradávna. Ale bylo tomu tak u synů našeho největšího panovníka, Karla IV.? Například u nejstaršího císařova syna Václava IV.? Šel alespoň trochu ve stopách svého otce silného, sc... více
Václav IV.Václav IV.1986, Jiří Spěváček

Autor se v knize vyrovnává jedinečným způsobem s bohatou snůškou pramenů a literatury, což mu umožňuje skoncovat s mýtem o Václavu IV. jako „lidovém králi“, v marxistické literatuře obvyklým. Nezaujatý čtenář si po přeč... více


Železo železem se ostříŽelezo železem se ostří1950, K. Nový (pseudonym)

Historický román z doby předhusitské- více


České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II.České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II.2008, Jaroslav Čechura

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké c... více


Václav IV. - záhady a mysteriaVáclav IV. - záhady a mysteria2019, Vladimír Liška

Od úmrtí českého panovníka Václava IV. (1361–1419) nás letos dělí přesně 600 let. Publikace předkládá poutavý příběh dramatického období českých dějin a českého krále, který se ujal vlády ve velice složité době. Zemřel z... více


Král Václav IV.Král Václav IV.1910, Arnošt Dvořák

Z hlediska domácíh dramat se jedná o moderní pojetí této divadelní hry. Život a dramata krále Václava IV. je dostatečně dramatický, aby dokázal zaujmout i náročnějšího divadelního diváka. více


Král Václav IV.Král Václav IV.1947, František Josef Čečetka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Václav IV. - Nešťastný syn slavného otceVáclav IV. - Nešťastný syn slavného otce2019, Jiří Bílek

Král Václav IV. seděl na českém trůnu 41 let, římským králem byl 34 let. V délce vlády překonal svého slavného otce Karla IV. a českou korunu nosil nejdéle ze všech našich panovníků středověku i novověku - padesát šest l... více


11.7.1412 - Poprava tří mládenců - Odpustkové bouře v Praze11.7.1412 - Poprava tří mládenců - Odpustkové bouře v Praze2018, Pavel Soukup

V nové knize edice Dny, které tvořily české dějiny autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili" vyrušováním př... více


Městská chudina v době předhusitskéMěstská chudina v době předhusitské1949, František Graus

Hospodářské a sociálně-právní postavení chudiny, odboj po vypuknutí husitské revoluce, o zadluženosti pražského obyvatelstva, mince a ceny apod.. více


Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 14711953, Karel Castelin

Monografie sleduje vývoj českých mincí, hlavně drobných, od mincovní reformy r. 1300, kterou byl zaveden stříbrný pražský groš, směnitelný na 12 drobných stříbrných mincí, "parvů". Podrobně je sledováno postupn... více


Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladuVýklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu2018, Milada Homolková

Výklad Bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do nár... více


Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitskéKroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské1956, Eduard Wagner

Publikace obsahuje popis dobového oblečení , zbroje, zbraní, přilby, štíty, korouhve, praporce, jezdecké postroje, vozy, stany a táborové zařízení. Hlavní náplní knihy obrazová, velice podrobně vykreslená část.... více


1