vzkříšení

štítky

21 knih


Řbitov zviřátek 87% Řbitov zviřátek 2019, Stephen King

Rodina Creedových se přestěhuje z Chicaga a usadí se v půvabném venkovském domě ve státě Maine. Otec je lékař, má zajímavou práci, krásnou manželku a dvě roztomilé děti. Zdálo by se, že jejich rodinné štěstí nemůže nic p... více


Hlášení El Grecovi 90% Hlášení El Grecovi 1982, Nikos Kazantzakis

Autobiografický román, v němž autor líčí průběh vlastního života v kontextu vývoje evropských dějin do 20. let tohoto století. V zahloubaném vyprávění napříč světem hledá odpovědi na největší životní otázky a prochází po... více


Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista VI. 100% Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista VI. 1998, Clemens Brentano

Tušený a málo známý svět biblické doby je přiblížen viděními A. K. Emerichové, která zaznamenal spisovatel a básník Clemens Brentano. Tato část obsahuje kapitoly: Vzkříšení, nanebevzetí a seslání Ducha svatého, Závěrem ... více
Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10 100% Evanjelium, ako mi bolo odhalené 10 2011, Maria Valtorta

Mária Valtorta v desiatom diele približuje kruté umučenie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vzal na seba hriechy celého sveta, aby nás vykúpil, spolu s duchovným umučením Panny Márie. A následne jeho Vzkriesenie. více


Utrpení Páně podle evangelií 87% Utrpení Páně podle evangelií 1951, Josef Bohumil Souček

Autor přeložil a vyložil (často i různým srovnáním) zvláštní význam a základní obsah příběhu utrpení Ježíšova, pašijní příběh a vznik evangelií a zkoumal záměr a způsob výkladů. Věnuje se popisu událostí od úkladů protiv... více


Mistrovský plán 100% Mistrovský plán 2000, David R. Reagan

Jak se vyznat v různých výkladech biblických proroctví / Autor zveřejňuje své pohledy při studiu prorockých míst Bible jako povzbuzení pro zabývání se prorockou perspektivou podle Písma. více


Smrt není konec 70% Smrt není konec 2010, Anselm Grün

Podtitul: Co nastane po smrti? Kniha o tom, co můžeme v okamžiku smrti a po smrti očekávat. Autor vychází z pohledu psychologie a filozofie, a pak se soustředí na biblické obrazy smrti a věčného života a na to, jak se... více


Putovanie duší: Vzkriesenie alebo Reinkarnácia 60% Putovanie duší: Vzkriesenie alebo Reinkarnácia 2004, Bertalan Pándy

Z predslovu vydavateľa: Parapsychológia, jóga, jasnovidectvo, antropozófia, mágia, okultizmus, reinkarnácia a mnohé ďalšie veľmi aktuálne javy sú obsahom tejto veľmi vzácnej knihy. Sú v nej fundovane predstavené a po... více


Vzkříšení Páně 60% Vzkříšení Páně 1902, Petr Kopal

Lidové apologetické úvahy na neděle a svátky doby velikonoční, se zřetelem též na svátky nezasvěcené, jako sv. Vojtěcha, Jiří a Floriána. více


Látka, tělo, vzkříšení podle starokřesťanských autorů 100% Látka, tělo, vzkříšení podle starokřesťanských autorů 2022, Lenka Karfíková

Vysoké hodnocení tělesnosti je jedním z nejnápadnějších rysů, které křesťanství vneslo do kultury a myšlení pozdní antiky. Víra v Boha, který se vtělil, měla přitom vliv také na představu o člověku. Podle starokřesťanský... více


Umučení Páně v sedmeru postních rozjímání 100% Umučení Páně v sedmeru postních rozjímání 1902, Petr Kopal

Křesťanská kázání s názvy: Tři soudcové Krista - Před Kaifášem, Před Pilátem, Před Herodem; Cesta křížová: Ježíš se setkává se svou matkou, Šimon Cyrenský / Veronika / plačící ženy, Kristus na kříži, Pohřeb Pána Ježíše... více


O smrti 0% O smrti 2008, Igor Giboda

Historicko-teologický pohľad na smrť a jej prekonanie V našom ľudskom svete sa už od nepamäti nástojčivo vynárajú otázky, ktoré zvyčajne nazývame ako existenciálne. Čím dlhšie ich skúmame, tým väčšmi narastá potreba ... více


O ľudskom tele 0% O ľudskom tele 2004, Carlo Maria Martini

Akokoľvek by som sa však chcel pokúsiť vyjadriť niečo o tej syntetickej skutočnosti, akou je ľudské telo, v ktorom a okolo ktorého sa odohráva takmer všetko, ohľadne ktorého boli vyvinuté rôznorodé teórie, stretajú sa ná... více


Patero kněh proti kacířstvím s některými dodatky 0% Patero kněh proti kacířstvím s některými dodatky 1876, Irenej z Lyonu

Nejrozsáhlejší Irenejovo dílo, Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδονόμου γνώσεως (Elenchos kai anatropé tés pseudonomú gnóseós, Odhalení a odmítnutí předstíraného, avšak falešného poznání), které je však známo mnohem více pod... více


Vzkříšení mrtvých 0% Vzkříšení mrtvých 1980, Derek Prince

Vzkříšení mrtvých: pásmo Základy - kniha VI. více


Vzkriesenie, fakt alebo fikcia? % Vzkriesenie, fakt alebo fikcia? 2021, Richard Cunningham

Je vzrkiesenie Ježiša Krista skutočnosťou? Naozaj bol mŕvy, naozaj je živý? Jedná sa o historický fenomén, ktorý nutne mení pohľad na život aj na smrť, alebo sa jedná o fikciu, túžbu miliónov, vyjadrenú v "legende"? T... více


Vzkříšení: služba lásky a oběti 0% Vzkříšení: služba lásky a oběti 2007, Věra Ludíková

Vzkříšení - to je podání ruky Stvořitelem, to je podání ruky Stvořiteli, to je vzedmutá vlna Lásky a nenásilí. Sbírka náboženské poezie. více


Čo nás čaká po smrti? 0% Čo nás čaká po smrti? 2013, Igor Giboda

Smrť si nevyberá, kedy príde. Máme sa jej báť? Čo nás čaká na druhej strane? Čo sa udeje pri poslednom súde? Aj na tieto otázky nájdeme odpoveď, aby nás smrť nezastihla nepripravených. více


Ježiš zďaleka a zblízka 0% Ježiš zďaleka a zblízka 2005, Ján Chryzostom Korec

Táto kniha obsahuje všetko, čo by mal veriaci človek vedieť o Pánu Ježišovi (osoba, život, smrť, zmŕtvychvstanie), aby si uvedomil jeho božstvo i naddejinné poslanie. Takisto, aby vedel obrániť svoju vieru v Krista pred ... více


Naozaj vstal z mŕtvych? 0% Naozaj vstal z mŕtvych? 2004, Vittorio Messori

Podtitul: Skúmanie prázdneho Božieho hrobu Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.(Jn 20,1) Vittorio Messori je známy taliansky novinár, publici... více