kulturní dějiny

štítky

162 knih


Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity 85% Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity 2015, Martin C. Putna

Od Kyjevské Rusi k Pussy Riot Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literá... více


Kultura středověké Evropy 92% Kultura středověké Evropy 1991, Jacques Le Goff

Kniha představuje jakousi plastickou mapu či průvodce dějinami středověké Evropy. Udivuje svou šíří záběru, sahající od politických událostí přes vývoj hospodářství a obchodu k dějinám mentality, myšlení a kultury. Jak a... více


Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy 85% Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy 2005, Giuseppe Maiello

Tento historický přehled přináší celkový pohled na mezinárodní fenomén vampyrismu, zastavuje se u názorů průkopníků „vampyrologie“, nastiňuje vztahy mezi revenantem, upírem, morou a vlkodlakem a na závěr shrnuje současné... více
Slovník antické kultury 99% Slovník antické kultury 1974, Václav Bahník

Obsahuje přes 10 000 abecedně uspořádaných hesel ze všech oblastí kultury a života řeckého a římského starověku. Jasně formulovaná hesla, vycházející ze současného stupně vědeckého poznání, informují o starověkých státní... více


Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy 84% Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy 2018, Martin C. Putna

Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách... více


Za časů našich prababiček a pradědečků – Život na přelomu 19. a 20. století 73% Za časů našich prababiček a pradědečků – Život na přelomu 19. a 20. století 2021, Hana Kneblová

Období 1890 až 1914 bývá nazýváno „Belle Époque“. Během této „krásné epochy“ došlo k výraznému technickému a ekonomickému rozvoji. V této knize se seznámíte s tehdejším životem ve městech a na vesnicích. Dozvíte se, jaké... více


Radostné dětství? 92% Radostné dětství? 2006, Milena Lenderová

První kniha, která chce českému čtenáři přiblížit svět dítěte v období novověku. Chce ukázat, v čem je toto období významné v otázce chápání osobnosti dítěte, co všechno předcházelo 20. století - století kultu dítěte, kd... více


Revenanti 83% Revenanti 2002, Jean-Claude Schmitt

Podtitul: Živí a mrtví ve středověké společnosti. Život a smrt představují ve středověku kategorie, jež od sebe nejsou tak striktně rozděleny, jako je tomu v současnosti. Kniha předního francouzského medievalisty veli... více


Natašin tanec: Kulturní historie Ruska 92% Natašin tanec: Kulturní historie Ruska 2004, Orlando Figes

Jak již napovídá podtitul knihy, jedná se o dějiny kultury. V této knize nejde ale jen o poezii, hudbu či výtvarné umění, píše se zde i o obyčejném životě, o lidových zvycích a víře. Natašin tanec, to je Figesova bezprec... více


Dunaj 96% Dunaj 2010, Claudio Magris

Dunaj má mnoho jmen, než se po 2850 kilometrech vlije do Černého moře: Donau, Dunaj, Duna, Dunar, Dunai. Kdo chce literárně zachytit proměnlivost oblastí, kterými řeka protéká, musí objevit nový literární žánr. Jedině ta... více


Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích 84% Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích 2014, Jiří Trávníček

Dějiny knižního trhu v českých zemích Jak vypadal český knižní trh ve středověku? Co všechno se až do současnosti na jeho poli událo? Jak se utvářel, jakými změnami prošel, jaké byly jeho vrcholy a pády? To vše zodpoví d... více


Před Draculou: Archeologie upíra 82% Před Draculou: Archeologie upíra 2014, Tommaso Braccini

Italský kulturní antropolog Tommaso Braccini zkoumá fenomén vampyrismu v evropských dějinách. Zamýšlí se nad kořeny představ o vampýrech – mrtvých, kteří opouštějí hroby, aby pronásledovali živé. Kniha se zabývá vývojem... více


Cestování v éře dostavníku 85% Cestování v éře dostavníku 1996, Milan Hlavačka

Kniha odhaluje způsob cestování a každodenní život na silnicích v 17. až 19. století. Vedle konstrukce a vzhledu cestovních prostředků se čtenář seznámí s úrovní ubytování a stravy v hostincích, s nebezpečností, nepohodl... více


Každodennost renesančního aristokrata 90% Každodennost renesančního aristokrata 2001, Marie Šedivá Koldinská

Autorka se pokusila v netradičně pojaté kulturněhistorické monografii postihnout život aristokrata 16. a 17. století v celé úplnosti, zejména ty stránky šlechtického života, které rozhodujícím způsobem utvářely podobu je... více


Hory v hlavě - Dějiny jedné fascinace 73% Hory v hlavě - Dějiny jedné fascinace 2018, Robert Macfarlane

Kdysi dávno si lidé mysleli, že v horách žijí nestvůry. V době osvícenství mnozí cestovatelé stoupali na hřebeny, aby zakusili vznešeno. Nedlouho poté alpinisté horečně dobývali vrcholy a štíty ve jménu vlasti. Odkdy dok... více


Říše slova: Jazykové dějiny světa 94% Říše slova: Jazykové dějiny světa 2007, Nicholas Ostler

Dějiny světa v posledních pěti tisících letech jsou především dějinami jazyků, které jsou tím, co pojí lidská společenství a umožňuje jim sdílet společnou historii a předávat ji z generace na generaci, vyprávět ji dál a ... více


Rok tisíc 75% Rok tisíc 2007, Georges Duby

G. Duby v této knize mapuje kolektivní představy a mentalitu v době kolem roku 1000 s důrazem na milenaristické představy o konci světa a na soudobé pojetí zázračna a tajemna. Rok 1000 představuje mezi Dubyho pracemi prá... více


Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 83% Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 2002, Roger Scruton

Inspirativní sbírka esejů předkládá teorii moderní kultury a obhajobu kultury v její vyšší a kritičtější podobě. Kniha plná přesných a břitkých formulací i suchého britského humoru. více


Evropské duchovní dějiny 72% Evropské duchovní dějiny 2000, Friedrich Heer

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových ... více


Vampyrismus a Magia posthuma 74% Vampyrismus a Magia posthuma 2014, Giuseppe Maiello

Vampýr, upír či vlkodlak je bájná bytost, jež se živí krví, povětšině lidskou. Zmínky o něm se objevují v literárních textech již od starověku, jejich frekvence stoupá v období středověku a je spojována převážně se slova... více


Co je kulturní historie? 74% Co je kulturní historie? 2011, Peter Burke

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celo... více


Gévaudanské nestvůry aneb zrod bestie 76% Gévaudanské nestvůry aneb zrod bestie 2014, Jay M. Smith

Brilantní kulturně historická studie pojednává o záhadných vraždách, které v 60. letech 18. století děsily francouzský venkov a jejichž oběťmi byly především mladé ženy a děti, a o následném zrodu legendy o krvelačné zví... více


Obrazy z kulturních dějin americké religiozity 93% Obrazy z kulturních dějin americké religiozity 2010, Martin C. Putna

Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní ... více


Kultura středověku 80% Kultura středověku 1995, Pavel Spunar

Eseje, ve kterých se historikové zamýšlejí nad klíčovými otázkami středověkých kulturních dějin. 2., pozměněné a doplněné vydání. více


Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium 87% Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium 2020, Jiří Trávníček

Ano, čtení je kulturní vetřelec. Drtivou většinu svého bytí na Zemi jsme jako lidstvo strávili mimo čtení. Představímeli si dějiny lidstva jako jeden rok, dostavuje se v něm písmo (i čtení) až 20. prosince, od té dob... více


Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou 87% Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou 1977, Friedrich Schlette

Kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů Zajímavá a přístupným způsobem napsaná publikace o kulturních dějinách Germánů od posledních staletí př. n. l. do 6. stol. n. l., do konce doby stěhování národů. více


Homosexualita v dějinách české kultury 77% Homosexualita v dějinách české kultury 2011, Martin C. Putna

Kniha představuje první souborné zpracování tématu homosexuality v české kultuře, konkrétně v literatuře, výtvarném umění, divadle a filmu. České osobnosti, díla a fenomény jsou přitom vždy vztahovány k obecnějším tenden... více


Život za první republiky 91% Život za první republiky 2023, Hana Kneblová

První republika (1918–1938) existovala jen krátce, ale přesto je toto období nabito zajímavými i dramatickými událostmi. Autorka populární formou vypráví o všech oblastech života v té době, o problémech po první světové ... více


Soumrak otců: Archetyp otce a dějiny otcovství 84% Soumrak otců: Archetyp otce a dějiny otcovství 2005, Luigi Zoja

Autor vytvořil v této knize svůj literární obraz otce formou mozaiky z kratších nebo delších elegantních esejů. Využívá přitom výborné znalosti kulturních dějin a analytického zacházení s dobovými obrazy otce. Čtenáře n... více


Halič: Putovanie po stratenom svete 93% Halič: Putovanie po stratenom svete 2020, Martin Pollack

Vlaky sú ešte veľmi pomalé a zanechávajú za sebou dlhý pás čierneho dymu, kone a vozy na cestách sú samozrejmosť a na autá hľadíme s veľkou nedôverou. Máte chuť na takúto cestu v čase? Vyrazte do stratenej Haliče. Ľvo... více


Kategorie středověké kultury 95% Kategorie středověké kultury 1978, Aron Jakovlevič Gurevič

Na pozadí širokého historického kontextu autor analyzuje několik kategorií středověké společnosti a kultury (prostor, čas, právo, práce, vlastnictví), vysvětluje jejich vzájemný vztah a specifičnost. Rozborem těchto kate... více


Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství 91% Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství 2019, Jan Zelenka

Žili v minulosti pouze „malí dospělí“? Existovalo vůbec dětství jako svébytná životní etapa? Stala se rodičovská láska, starost o děti nebo výroba hraček až výdobytkem 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přináše... více


Dějiny pedagogiky 75% Dějiny pedagogiky 2008, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje obdob... více


Šlechtická kultura v 18. století 51% Šlechtická kultura v 18. století 2011, Ivo Cerman

Když si Giacomo Casanova vybral Čechy jako místo, kde stráví zbytek svého života, odcházel do země s vyspělou šlechtickou kulturou. Při zpětném pohledu však vypadá tvorba českých šlechticů poněkud bláznivě: Zjišťovali js... více


Londýn - Kulturně-historický průvodce 89% Londýn - Kulturně-historický průvodce 2011, Martin Kovář

Nový kulturně-historický průvodce Londýnem z pera historiků Filozofické fakulty UK není v první řadě určen těm, kteří se chystají vyrazit přes Kanál poprvé, třebaže po něm mohou sáhnout i oni. Jedná se spíše o knížku pro... více


Tichý společník 89% Tichý společník 2005, Adolf Branald

Tichý společník je knihou, která přináší laskavé vzpomínky na významné postavy české umělecké scény - Jaroslava Seiferta, Alfréda Radoka, Bohumila Hrabala a další. Kniha je psána "rukopisem" tak charakteristickým pro Ado... více


Učitelé a žáci ve středověku 88% Učitelé a žáci ve středověku 2011, Jacques Verger

Dva přední francouzští medievalisté vyprávějí dějiny škol, učitelů a žáků ve středověku. Kniha zahrnuje období od 6. do 15. století, od sklonku pozdně antické vzdělanosti přes „renesance“ karolinské a otonské éry až po r... více


Člověk romantismu a jeho svět 72% Člověk romantismu a jeho svět 2010, François Furet

Období romantismu patří mezi ta, která nejvýrazněji zformovala politický, sociální a kulturní profil dnešní Evropy. Ač trváním nedlouhá, zapsala se tato epocha revolucí, velkých utopických projektů i jejich troskotání, v... více


Starověký Egypt 80% Starověký Egypt 1977, Milada Vilímková

V rozsáhlém výběru fotografií, opatřených komentářem a úvodními texty, představuje autorka bohatou kulturu starověkého Egypta. Zachycuje počátky kultury v údolí Nilu, politické dějiny Egypta, státní a společenskou organi... více


Lid obou zemí 76% Lid obou zemí 2009, Barbara Mertz

Světoznámá egyptoložka Barbara Mertz (píšící také pod pseudonymem Elizabeth Peters) v této výpravné publikaci nabízí čtenářům cestu časem o tisíce let nazpět, aby se mohli pohroužit do každodenního života obyvatel staréh... více