Židé - štítek


Mezinárodní žid: Světový problém - Díl 1.

Mezinárodní žid: Světový problém - Díl 1.

1924, H. Ford

....Doručovací směnka byla židovským vynálezem, taktéž platební poukaz "splatno příjemci". I tímto "splatno majiteli" je spojen zajímavý kus dějin. Nepřátelé židů odňali jim,kde jen mohli poslední groš, ale zvláštním zp... více


O svobodě a náboženství

O svobodě a náboženství

2005, J. Sacks

Pohled na náboženské texty z židovského pohledu. Vrchní britský rabín interpretuje některé témata biblických příběhů z První knihy Mojžíšovy. 1. vydání. více


Židovské svátky

Židovské svátky

2005, J. Divecký

V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry. Nechybí vysvětlení principu židovského kalendáře a jeho srovnání s kale... více


Terezín v konečném řešení židovské otázky

Terezín v konečném řešení židovské otázky

1992, *. antologie

Mezinárodní konference historiků k 50, výročí vzniku terezínského ghetta, editoři Miroslav Kárný, Vojtěch Blodig, Edice Terezínská iniciativa více


O smrti, která se nedostavila

O smrti, která se nedostavila

1994, L. Scheuerová

Autobiografie ženy, která se dobrovolně rozhodla následovat manžela z Terezína do Osvětimi, konce války se však bohužel dožila sama. Byla svědkem nelidského zacházení s vězni, ale také jejich solidarity, zaznamenává p... více


Přes Acherón zpátky to šlo hůř

Přes Acherón zpátky to šlo hůř

1997, M. Pick

Podtitul: Opožděná zpověď vnoučatům... Vzpomínky na tragické osudy židovské rodiny z Jičínska za 2. svět. války. více


Šarlatový a černý

Šarlatový a černý

2011, J. P. Gallagher

Hugh O'Flaherty se narodil v Irsku ve městě Killarney. Byl nadšeným sportovcem. Závodil jako boxer, házenkář a hráč golfu. Od útlého věku ale věděl, že jeho povoláním je být knězem. Po svém vysvěcení působil nejprve jako... více


Judaismus pro začátečníky

Judaismus pro začátečníky

2003, C. Szlakmann

Obrázky a texty Charlese Szlakmanna jsou odpovědí na velkou výzvu: přiblížit principy a dějiny jednoho z nejvýznamnějších monoteistických náboženství humornou a jednoduchou formou. Tak, aby i nepoučený čtenář četl knihu ... více


Šabat

Šabat

2001, J. Erlich

Kniha sepsaná po druhé světové válce jako připomínka minulých časů, odává věrné svědectví o průběhu šabatu v tradiční židovské komunitě na jihu Polska. Nejde o etnografickou studii či o výčet náboženských předpisů, ale o... více


Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy

Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy

1991, J. Fiedler

Publikace dokumentuje současný stav židovských hřbitovů na území České republiky. více


Seznamujeme se s Písmem svatým

Seznamujeme se s Písmem svatým

2007, F. Castronovo

Bible je nejznámější knihou na světě. Je přeložena do různých jazyků, ale pro mnoho lidí zůstává vzhledem ke svému náročnému obsahu a rozmanitosti žánrů velmi vzdálená. Tato kniha představuje jakési minimum základních i... více


Jsou mešuge, Kohn!

Jsou mešuge, Kohn!

2012, S. Landmann

Židovské vtipy 2. „Nauč se smát, aniž bys plakal,“ tato věta dobře shrnuje osobitost židovského humoru. Jeho cílem je proměnit zoufalství v naději, pozorovat svět se zdravým odstupem, otupit ostří skutečnosti důvtipno... více


Židé v československé Svobodově armádě

Židé v československé Svobodově armádě

1990, E. Kulka

Kniha zpracovává takřka vyčerpávajícím způsobem účast Židů v čs. zahraničním odboji. více


Svět bez lidských dimenzí - čtyři ženy vzpomínají

Svět bez lidských dimenzí - čtyři ženy vzpomínají

1991, . Kolektiv autorů

Vzpomínky čtyř žen: Anita Franková, Anna Hyndráková, Věra Hájková, Františka Faktorová ...K selekci jsme šly s maminkou. Bylo to uvnitř prázdného bloku , defilovaly jsme nahé před komisí esesmanů , většinou opilých. Ka... více


Poslední spravedlivý

Poslední spravedlivý

1962, A. Schwarz-Bart

Mohutná epická oslava židovského národa vyrozprávaná prostredníctvom hlavnej postavy Erniho Levyho, ktorý si svoj život nedokázal predstaviť bez najbližších a tak ich dobrovoľne nasledoval do koncentračného tábora.... více


1 2 3 4 5 6 7 >