Židé

štítek, 731 knih


O svobodě a náboženstvíO svobodě a náboženství2005, J. Sacks

Pohled na náboženské texty z židovského pohledu. Vrchní britský rabín interpretuje některé témata biblických příběhů z První knihy Mojžíšovy. 1. vydání. více


Chyťte Žida!Chyťte Žida!2018, T. Tenenbom

Tato knížka se stala literární senzací. Přináší zcela nový, překvapující a zároveň znepokojující pohled na dění v nejsledovanějším koutě planety. Je tak vtipně napsaná, že se budete válet smíchy. Izrael je jedinou demokr... více


Židovské svátkyŽidovské svátky2005, J. Divecký

V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry. Nechybí vysvětlení principu židovského kalendáře a jeho srovnání s kale... více


Úniková cestaÚniková cesta2003, H. Ford

Příběh J.H.Weidnera, aktivního člena protifašistického odboje, který během 2. světové války zachránil životy více než 800 Židů a mnoha dalším. více


Terezín v konečném řešení židovské otázkyTerezín v konečném řešení židovské otázky1992, *. antologie

Mezinárodní konference historiků k 50, výročí vzniku terezínského ghetta, editoři Miroslav Kárný, Vojtěch Blodig, Edice Terezínská iniciativa více


Terezín - Místa utrpení a hrdinstvíTerezín - Místa utrpení a hrdinství2003, *. antologie

Podtitul: "Nacistická represivní zařízení v Terezíně a Litoměřicích". Historie Terezína od výstavby po osvobození, doplněna 26 barevnými a 119 černobílými fotografiemi a reprodukcemi. Obsahuje kapitoly: Malá... více


Židovské anekdotyŽidovské anekdoty2003, P. Kantorek

Známý český karikaturista sebral do úsměvné knížky množství židovských anekdot na nejrůznější témata. Materiál pro sbírku získal autor jak z odposlechem, tak výběrem z různých jiných anekdotických sbírek a snaží se ... více


Terezínská epopejTerezínská epopej2017, K. Hartmann

Autor sepsal svou epopej nikoli jako patetický příběh tohoto literárního žánru, ale jako veršovaný popis života v terezínském ghettu. Reportáž tvoří chvatně zapisované reflexe, jimiž si Hartmann pomáhal pochopit osudy ob... více


O smrti, která se nedostavilaO smrti, která se nedostavila1994, L. Scheuerová

Autobiografie ženy, která se dobrovolně rozhodla následovat manžela z Terezína do Osvětimi, konce války se však bohužel dožila sama. Byla svědkem nelidského zacházení s vězni, ale také jejich solidarity, zaznamenává p... více


Přes Acherón zpátky to šlo hůřPřes Acherón zpátky to šlo hůř1997, M. Pick

Podtitul: Opožděná zpověď vnoučatům... Vzpomínky na tragické osudy židovské rodiny z Jičínska za 2. svět. války. více


Šarlatový a černýŠarlatový a černý2011, J. P. Gallagher

Hugh O'Flaherty se narodil v Irsku ve městě Killarney. Byl nadšeným sportovcem. Závodil jako boxer, házenkář a hráč golfu. Od útlého věku ale věděl, že jeho povoláním je být knězem. Po svém vysvěcení působil nejprve jako... více


Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúreŽidia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre2016, M. Štítovský

V staršej slovenskej literatúre a publicistike z prelomov 19. a 20. storočia sa možno často stretnúť s vyobrazením žida ako úžerníka, šíriteľa alkoholizmu, či vládcu peňazí a tlače, či ako utlačovateľa slovenského národa... více


Biblické válkyBiblické války1999, C. Herzog

Autoři obsáhle pojednávají o válečných konfliktech starověkého Izraele. Své závěry opírají o výsledky současného archeologického a historiografického bádání a o moderní trendy biblické kritiky. Oba autoři prožili mnoho l... více


1000 židovských anekdot1000 židovských anekdot2009, P. Šmakal

Karel Čapek kdysi řekl, že hledat nové anekdoty je prakticky nemožné. Existují prý na světě stejně dlouho jako lidé, a tak jen doznávají nových podob shodně s vývojem lidstva. Stejně nemožné by bylo hledat autory jednotl... více


Staré židovské hřbitovy Čech a MoravyStaré židovské hřbitovy Čech a Moravy1991, J. Fiedler

Publikace dokumentuje současný stav židovských hřbitovů na území České republiky. více


1 2 3 4 5 6 >