antisemitismus - štítek


Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

2016, M. Štítovský

V staršej slovenskej literatúre a publicistike z prelomov 19. a 20. storočia sa možno často stretnúť s vyobrazením žida ako úžerníka, šíriteľa alkoholizmu, či vládcu peňazí a tlače, či ako utlačovateľa slovenského národa... více


Židozednářství metla světa

Židozednářství metla světa

1938, J. Rys

Jedna z nejznámějších antisemitských publikací české provenience (termín "židozednář" se ovšem poprvé objevil v knize Alfreda Rosenberga, ideologa nacismu), rozsáhlý text je zde doplněn jmennými seznamy "strůjců všeho zl... více


Rasismus, antisemitismus, holocaust

Rasismus, antisemitismus, holocaust

2012, M. Kryl

Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době druhé světové války. V doplňujících kapitolách popisuje roms... více


Šiesty prápor, na stráž !

Šiesty prápor, na stráž !

1964, E. F. Knieža

Ľudácky slovenský štát začal svoju antisemitskú politiku proti Židom uplatňovať vytvorením tzv pracovných táborov. Toto je príbeh jednej takejto židovskej roty. Dej je presiaknutý defétizmom a švejkovským postojom voči v... více


Mušketieri žltej hviezdy

Mušketieri žltej hviezdy

1967, E. F. Knieža

Osudy protagonistov románu "Šiesty prápor na stráž !" pokračujú jeho rozpustením. Hlavné postavy príbehu sa "rozpŕchnu" po Slovensku a prebíjajú sa Slovenskom, nacistickým satelitom na vlastnú päsť. Niektorí v odboji, in... více


Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

2009, Š. Pellar

Kniha se zabývá vývojem stereotypního vnímání Židů v polské společnosti v 19. a 20. století: od původního rolnického obrazu Žida v předindustriální společnosti přes ztělesnění veškerých negativ, která měšťansko-šlechtick... více


Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku

Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku

1999, Ľ. Lipták

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Genéza Sionizmu

Genéza Sionizmu

1991, K. Halbich

Antisemitská propaganda více


Antisemitismus v posttotalitní Evropě

Antisemitismus v posttotalitní Evropě

1993, . kolektiv autorů

Sborník přednášek z Mezinárodního semináře o antisemistismu v posttotalitní Evropě. více


Hitlerova nenávist k Židům - Klišé a skutečnost

Hitlerova nenávist k Židům - Klišé a skutečnost

2011, R. G. Reuth

Na čem se doopravdy zakládala Hitlerova nenávist k Židům? Autor vyvrací otřepané klišé o „antisemitovi od dětství“, které dal do oběhu sám Hitler a jeho životopisci je nekriticky přejímali. Skutečnost je taková, že až do... více


Popírání holocaustu

Popírání holocaustu

2001, D. E. Lipstadt

Popírání holocaustu nemá větší hodnověrnost než tvrzení, že Země je plochá. Přesto se najdou takoví, kdo trvají na tom, že smrt šesti milionů Židů v nacistických koncentračních táborech je podvodem mocného sionistického ... více


Andorra

Andorra

1964, M. Frisch

Modelová hra švýcarského dramatika reflektuje antisemitismus (a skrze něj všeobecnou lidskou malost vedoucí k nenávisti). Je příběhem nežidovského mladíka, jež všichni pokládají za Žida, a který nakonec bere na sebe k ha... více


Milá č. 18

Milá č. 18

2001, L. Uris

Americký autor podává svědectví o životě polské židovské komunity od počátku druhé světové války až po porážku povstání ve varšavském ghettu. V srpnu 1939 začíná příběh židovského lékaře Pavla Bronského, zbaveného fu... více


Původ totalitarismu I–III

Původ totalitarismu I–III

1996, H. Arendt

Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století. První svazek je věnován antisemitismu, druhý imperialismu a třetí totalitarismu. více


Československo 1938-1945

Československo 1938-1945

1999, P. Augusta

Stručný přehled událostí během 2. světové války, s kapitolami o tzv. druhé republice, Protektorátu Čechy a Morava, německé okupaci, domácím odboji, exilové vládě, atentátu na Reinharda Heydricha, Židech, válečných frontá... více


1 2 3 4 5 6 >