antisemitismus

štítek, 132 knih


Mezinárodní žid: Světový problém - Díl 1.

Mezinárodní žid: Světový problém - Díl 1.

1924, H. Ford

....Doručovací směnka byla židovským vynálezem, taktéž platební poukaz "splatno příjemci". I tímto "splatno majiteli" je spojen zajímavý kus dějin. Nepřátelé židů odňali jim,kde jen mohli poslední gr... více


Mezinárodní žid: Světový problém - Díl 2.

Mezinárodní žid: Světový problém - Díl 2.

1924, H. Ford

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

2016, M. Štítovský

V staršej slovenskej literatúre a publicistike z prelomov 19. a 20. storočia sa možno často stretnúť s vyobrazením žida ako úžerníka, šíriteľa alkoholizmu, či vládcu peňazí a tlače, či ako utlačovateľa slovenského národa... více


Židozednářství metla světa

Židozednářství metla světa

1938, J. Rys

Jedna z nejznámějších antisemitských publikací české provenience (termín "židozednář" se ovšem poprvé objevil v knize Alfreda Rosenberga, ideologa nacismu), rozsáhlý text je zde doplněn jmennými seznamy "s... více


Češi, Němci, Židé? : Národní identita Židů v Čechách 1918–1938

Češi, Němci, Židé? : Národní identita Židů v Čechách 1918–1938

2005, K. Čapková

Jsou Židé národem, osudovým společenstvím či "pouhým" vyznáním? Různé odpovědi na tuto otázku rozdělovaly a rozdělují Židy na řadu znesvářených skupin. Autorka podává dlouho postrádaný a plastický obraz velice ... více


Jedovatá houba

Jedovatá houba

2017, E. Hiemer

Tato ilustrovaná dětská kniha, dle originálního podtitulu pro mladé i starší, je klasické antisemitské dílo německé nacionálněsocialistické osvěty. V roce 1938 jej ve svém nakladatelství Der Stürmer vydal jeden z nejakti... více


Zamlčaná pravda o Slovensku

Zamlčaná pravda o Slovensku

1996, F. Vnuk

Prvá Slovenská republika ; Prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso ; Tragédia slovenských Židov podľa nových dokumentov. více


Rasismus, antisemitismus, holocaust

Rasismus, antisemitismus, holocaust

2012, M. Kryl

Monografie se po vymezení pojmu rasismu a antisemitismu a přiblížení jejich historického i teoretického pozadí věnuje pronásledování židovských obyvatel v době druhé světové války. V doplňujících kapitolách popisuje roms... více


Šiesty prápor, na stráž !

Šiesty prápor, na stráž !

1964, E. F. Knieža

Ľudácky slovenský štát začal svoju antisemitskú politiku proti Židom uplatňovať vytvorením tzv pracovných táborov. Toto je príbeh jednej takejto židovskej roty. Dej je presiaknutý defétizmom a švejkovským postojom voči v... více


Mušketieri žltej hviezdy

Mušketieri žltej hviezdy

1967, E. F. Knieža

Osudy protagonistov románu "Šiesty prápor na stráž !" pokračujú jeho rozpustením. Hlavné postavy príbehu sa "rozpŕchnu" po Slovensku a prebíjajú sa Slovenskom, nacistickým satelitom na vlastnú päsť. N... více


Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

2009, Š. Pellar

Kniha se zabývá vývojem stereotypního vnímání Židů v polské společnosti v 19. a 20. století: od původního rolnického obrazu Žida v předindustriální společnosti přes ztělesnění veškerých negativ, která měšťansko-šlechtick... více


Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku

Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku

1999, Ľ. Lipták

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Genéza Sionizmu

Genéza Sionizmu

1991, K. Halbich

Antisemitská propaganda více


Antisemitismus v posttotalitní Evropě

Antisemitismus v posttotalitní Evropě

1993, kolektiv autorů

Sborník přednášek z Mezinárodního semináře o antisemistismu v posttotalitní Evropě. více


Nenažranski, ministr, humanista-filistr, čili, "Kdo do tebe tvrdou palicí - ty na něho měkkou (ministerskou) stolicí"

Nenažranski, ministr, humanista-filistr, čili, "Kdo do tebe tvrdou palicí - ty na něho měkkou (ministerskou) stolicí"

1926, K. Rélink

Ruská veršová hra, pro loutkové divadlo, o třech jednáních (s prologem). více


1 2 3 4 5 6 >