arizace

štítky

20 knih


Život s hvězdou 85% Život s hvězdou 1967, Jiří Weil

Román vypráví o židovském úředníkovi, který se skrývá před transportem na předměstí a žije v očekávání nevyhnutelné smrti. V kritickém okamžiku se vzchopí a rozhodne se zápasit o svůj život. Předmluvu „Jiří Weil a mod... více


Námestie Svatej Alžbety 79% Námestie Svatej Alžbety 2000, Rudolf Jašík

Hoci tento román patrí do slovenskej klasiky, v poslednom desaťročí na knižnom trhu absentoval. Pritom tematika boja proti fašizmu a odhaľovanie jeho obludnosti je stále aktuálna, dnes možno väčšmi ako kedykoľvek predtým... více


Doktor Mráz 80% Doktor Mráz 2018, Denisa Fulmeková

Píše sa rok 1939 a právnik Albert Mráz nájde v prorežimnom Gardistovi článok, v ktorom je hlavnou postavou on sám. Anonymný autor píše o prekrstenom židovskom advokátovi, ktorý si zmenil meno na Mráz, aby mohol naďalej b... více
Jozef Tiso - Kněz, politik, kolaborant 75% Jozef Tiso - Kněz, politik, kolaborant 2018, James Mace Ward

Životopis katolického kněze a nacionalistického politika Jozefa Tisa (1887-1947) a prvního prezidenta Slovenské republiky, vytvořené coby satelitní stát nacistického Německa. Po válce byl Tiso justicí obnovené Českoslove... více


Arizace české kinematografie 70% Arizace české kinematografie 2003, Petr Bednařík

Cílem publikace je sledovat, jak Němci v letech 1938 - 1945 využili arizace k ovládnutí české kinematografie. Autorova pozornost je proto především zaměřena na majetkové změny v rámci české kinematografie. Velký prostor ... více


Zamlčaná pravda o Slovensku 100% Zamlčaná pravda o Slovensku 1996, František Vnuk

Prvá Slovenská republika ; Prvý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso ; Tragédia slovenských Židov podľa nových dokumentov. více


Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava 73% Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava 2012, Helena Petrův

Kniha ukazuje život Židů v prostředí svázaném rasovými předpisy. Autorka rozebírá dobové protižidovské předpisy platné na území protektorátu a předkládá ukázky jejich aplikace v praxi.Současně poukazuje na postoj české p... více


Augustín Morávek : Od arizácií k deportáciám 70% Augustín Morávek : Od arizácií k deportáciám 2010, Stanislav Mičev

Autor práce sa pustil do spracovania témy, ktorá súvisí s problematikou holokaustu na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Hoci výskumné aktivity mnohých bádateľov po novembri 1989 širokospektrnálne 'pokryli' túto tému, podie... více


Hospodárska politika Slovenského štátu 100% Hospodárska politika Slovenského štátu 2010, Peter Mičko

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945. Úvodná kapitola vykresľuje pomerne málo známe postavenie slovenského hospodárstva v období existencie druhej Č-SR. Druhá – najrozsiahlejšia kapitola mapuj... více


Prejavy a články (1944 - 1947) 100% Prejavy a články (1944 - 1947) 2010, Katarína Hradská

Tretí zväzok prejavov a článkov Jozefa Tisa obsahuje jeho texty z rokov 1944-1947. více


Arizace a arizátoři .... 0% Arizace a arizátoři .... 2005, Eduard Kubů

Původní vědecká práce předních českých historiků se zabývá dodnes v odborné i populárně naučné literatuře opomíjenou problematikou arizace židovských firem spojenou s procesem germanizace Protektorátu Čechy a Morava. V c... více


Jozef Tiso a Vatikán 0% Jozef Tiso a Vatikán 2013, Milan Stanislav Ďurica

34. diel edície Priamo najbližšie k pravde približuje vzťah Jozefa Tisu s Vatikánom. Autor prof. Milan S. Ďurica o tom v úvode píše: "Pokladám za dôležité odpovedať na otázku, ktorú som častejšie dostával po svojich pred... více


"Arizace" na úvěr: Příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v "Protektorátu Čechy a Morava" % "Arizace" na úvěr: Příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v "Protektorátu Čechy a Morava" 2003, Eduard Kubů

"Arizace" a její mechanismus. Místo bank v "arizačním" procesu, fenomén "arizačního" úvěru. Podpora "arizačních" úvěrů z Berlína - Reichswirtschaftshilfe. Kreditanstahlt der Deutschen - její vznik, vývoj a sociálně ekono... více


Arizácie v regiónoch Slovenska 0% Arizácie v regiónoch Slovenska 2010, Eduard Nižňanský

Číslo nadväzuje na číslo 'Arizácie'. V tomto prípade sa ale publikácia venuje problematike arizácií v jednotlivých regiónoch Slovenska. více


Arizácie 0% Arizácie 2010, Eduard Nižňanský

Štúdie v tejto publikácii sa venujú všeobecným problémom arizácií. více


Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov 0% Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov 2007, Milan Stanislav Ďurica

Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v spolupráci s vydavateľstvom LÚČ touto edíciou predkladajú záujemcom stručnou, ale vedecky dokumentovanou formou menej známe, kontroverzné, zamlčované a neraz falšované historické té... více


Jozef Tiso a Židia 0% Jozef Tiso a Židia 2008, Milan Stanislav Ďurica

Jednu z najchúlostivejších otázok vo vzťahu k osobnosti Jozefa Tisu tvorí bezpochyby otázka jeho osobného vzťahu k Židom a tomu, čo sa s nimi udialo počas trvania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Ako každý dôležitý hist... více


Príručka pre dôverníkov, dočasných správcov a arizátorov % Príručka pre dôverníkov, dočasných správcov a arizátorov 1940, Augustín Morávek

Príručka, v ktorej autor okrem iného radil potenciálnym arizátorom aj to, ako „správne“ pristupovať pri nadobudnutí židovského podniku. V závere príručky Morávek uverej­nil všetky protižidovské legislatívne normy, ktoré ... více


„Slovenská zem patrí do slovenských rúk" 0% „Slovenská zem patrí do slovenských rúk" 2015, Martina Fiamová

Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945 Prenasledovanie židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1939-1945, vychádzajúce z presvedčenia vtedajšieho vládnuceho režimu, ž... více


Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích (1939-2000) % Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích (1939-2000) 2003, Eduard Kubů

Popis knihy není zatím k dispozici. více