česká společnost

štítky

32 knih


Z dějin české každodennosti: život v 19. stoletíZ dějin české každodennosti: život v 19. století2009, Milena Lenderová

Celková charakteristika "dlouhého" 19. stol. a každodenní život jednotlivých sociálních vrstev české společnosti. Tematicky různorodé kapitoly se vztahují k různým oblastem soukromého i společenského života vzn... více


Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátelČas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel2019, Ondřej Závodský

Do rukou čtenáře předáváme novou knihu Nadačního fondu proti korupci. Výběr tématu letošního dílu Edice prázdninového čtení trval dost dlouhý čas. Tím, co rozhodlo pro zvolené téma oligarchie, byly vzpomínky všech z NFPK... více


Pro Čechy je nebe nízkoPro Čechy je nebe nízko2019, Mojmír Hampl

Proč u nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek? Proč se jako Češi podceňujeme, a tím pádem hrajeme pod své možnosti? Proč je pro nás snazší bojovat, až když je výsledek téměř jistý? Proč chceme hodně svobody pro s... více
Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v ČeskoslovenskuKonec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu2011, Michal Pullmann

Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury. Podle ústředního argumentu se... více


Česká společnost 1848-1918Česká společnost 1848-19181982, Otto Urban

Rozsáhlá historická práce postihuje nejdůležitější hlediska vytváření moderní národní pospolitosti v období 1848-1918. více


Oko za okoOko za oko2011, Daniela Kovářová

Kniha obsahuje dvě desítky povídek z justičního prostředí, které ukazují, že život je plný právních problémů, a představuje čtenáři i jejich řešení. Někdy ovšem ani znalost paragrafů nepomůže ke štěstí. Začtěte se do lid... více


Myslet socialismus bez tankůMyslet socialismus bez tanků2013, Matěj Stropnický

Podtitul: Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968 Diskurzivní analýza různých koncepcí svobody slova v období pražského jara 1968, jež se snaží překonat určitý interpretační nihilismus a najít tak ... více


Naše české minulostiNaše české minulosti2014, Kamil Činátl

V několika případových studiích kniha zachycuje vzpomínkovou praxi české společnosti po roce 1989. Zaměřuje se na paměťové události, které měly širší publikum a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně první... více


Hledání českého příběhu: Úvahy nad minulostí, současností a především budoucností naší společnostiHledání českého příběhu: Úvahy nad minulostí, současností a především budoucností naší společnosti2021, Libor Stejskal

Může se naše společnost dostat z problémů, ve kterých vězí? A jak na to? Česká republika – a s ní celý svět – prožívá nejtěžší krizi od studené války. Úvahám, proč to tak je, jak se to ve vypjaté situaci projevuje a c... více


Václav MalýVáclav Malý2002, Josef Beránek

K hledání pravdy patří pokora. Knižní rozhovor v krátkých kapitolách prochází mládí Václava Malého a dobu disentu, soustředí se však především na využití zkušeností z tohoto období v současnosti, kdy je Václav Malý bi... více


Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. stoletíKapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století2003, Otto Urban

Studie je příspěvkem ke zkoumání historického vývoje české společnosti v průběhu 19. a počátku 20.století. více


Post tenebras spero lucemPost tenebras spero lucem2009, Daniela Tinková

Sborník příspěvků ze stejnojmenného kolokvia, konaného 17.-19. 9. 2007 na půdě FF UK v Praze. Hlavní téma osvícenství je v jednotlivých statích pojednáno v rámci širokého spektra pohledů - vzdělání a ideové pozadí, spole... více


Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960)Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960)2011, Matěj Spurný

Kniha vychází z autorovy disertace a přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v poválečném Československu. Na příkladu proměňujícího se vztahu české společnosti i jejích politických elit vůči menšinám dokum... více


Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. stoletíPochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století2019, Eva Bendová

Kniha přináší příspěvky k 38. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného tématu času v životě člověka a společnosti „dlouhého“ 19. století. Autoři jednotlivých studií věnují pozornost jak prožívání a vnímání č... více


Karel Havlíček - Korespondence II 1843-1844Karel Havlíček - Korespondence II 1843-18442018, Karel Havlíček Borovský

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu kritickému vydání Havlíčkovy... více


1