česká společnost

štítky

26 knih

Z dějin české každodennosti: život v 19. stoletíZ dějin české každodennosti: život v 19. století2009, Milena Lenderová

Celková charakteristika "dlouhého" 19. stol. a každodenní život jednotlivých sociálních vrstev české společnosti. Tematicky různorodé kapitoly se vztahují k různým oblastem soukromého i společenského života vzn... více


Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátelČas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel2019, Ondřej Závodský

Do rukou čtenáře předáváme novou knihu Nadačního fondu proti korupci. Výběr tématu letošního dílu Edice prázdninového čtení trval dost dlouhý čas. Tím, co rozhodlo pro zvolené téma oligarchie, byly vzpomínky všech z NFPK... více


Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v ČeskoslovenskuKonec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu2011, Michal Pullmann

Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury. Podle ústředního argumentu se... více
Pro Čechy je nebe nízkoPro Čechy je nebe nízko2019, Mojmír Hampl

Proč u nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek? Proč se jako Češi podceňujeme, a tím pádem hrajeme pod své možnosti? Proč je pro nás snazší bojovat, až když je výsledek téměř jistý? Proč chceme hodně svobody pro s... více


Česká společnost 1848-1918Česká společnost 1848-19181982, Otto Urban

Rozsáhlá historická práce postihuje nejdůležitější hlediska vytváření moderní národní pospolitosti v období 1848-1918. více


Myslet socialismus bez tankůMyslet socialismus bez tanků2013, Matěj Stropnický

Podtitul: Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968 Diskurzivní analýza různých koncepcí svobody slova v období pražského jara 1968, jež se snaží překonat určitý interpretační nihilismus a najít tak ... více


Naše české minulostiNaše české minulosti2014, Kamil Činátl

V několika případových studiích kniha zachycuje vzpomínkovou praxi české společnosti po roce 1989. Zaměřuje se na paměťové události, které měly širší publikum a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně první... více


Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. stoletíKapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století2003, Otto Urban

Studie je příspěvkem ke zkoumání historického vývoje české společnosti v průběhu 19. a počátku 20.století. více


Václav MalýVáclav Malý2002, Josef Beránek

K hledání pravdy patří pokora. Knižní rozhovor v krátkých kapitolách prochází mládí Václava Malého a dobu disentu, soustředí se však především na využití zkušeností z tohoto období v současnosti, kdy je Václav Malý bi... více


Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. stoletíPochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století2019, Eva Bendová

Kniha přináší příspěvky k 38. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného tématu času v životě člověka a společnosti „dlouhého“ 19. století. Autoři jednotlivých studií věnují pozornost jak prožívání a vnímání č... více


Karel Havlíček - Korespondence II 1843-1844Karel Havlíček - Korespondence II 1843-18442018, Karel Havlíček Borovský

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu kritickému vydání Havlíčkovy... více


Sport a česká společnost do roku 1939Sport a česká společnost do roku 19392019, Martin Pelc

Jak spolu souvisí strahovský stadion, pozemková reforma, sázkové kanceláře, výstavky starého sportovního náčiní, Manifest poetismu nebo starý vídeňský šlágr Heute spielt der Uridil? Ona zpočátku možná matoucí pestrost té... více


Ideje – dějiny – společnostIdeje – dějiny – společnost2010, Miloš Havelka

Publikace profesora Miloše Havelky představuje zásadní a originální příspěvek v oboru historické sociologie, respektive historické sociologie vědění. Otevírá téma vývojových souvislostí a proměn myšlenek, zájmů a ideovýc... více


Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla SabinyFilozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny2012, Jan Brůha

Studie zabývající se názory českého spisovatele Karla Sabiny, zejména v období kolem revoluce v r. 1848. O Sabinových filosofických, náboženských a obecných sociálně politických názorech i jeho pohledech na události a ot... více


Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportuDějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu2011, Ján Grexa

Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Českosl... více


1