česká společnost

štítky

39 knih


Z dějin české každodennosti: život v 19. století 90% Z dějin české každodennosti: život v 19. století 2009, Milena Lenderová

Celková charakteristika "dlouhého" 19. stol. a každodenní život jednotlivých sociálních vrstev české společnosti. Tematicky různorodé kapitoly se vztahují k různým oblastem soukromého i společenského života vznikající ob... více


K hříchu i k modlitbě 91% K hříchu i k modlitbě 1999, Milena Lenderová

Podtitul: Žena v minulém století Autorka se zamýšlí nad postavením ženy v české společnosti v kontextu dějin kultury každodennosti zhruba od 40. let 18. století do přelomu 19. a 20. století. Na základě pramenů sleduje... více


Pro Čechy je nebe nízko 84% Pro Čechy je nebe nízko 2019, Mojmír Hampl

Proč u nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek? Proč se jako Češi podceňujeme, a tím pádem hrajeme pod své možnosti? Proč je pro nás snazší bojovat, až když je výsledek téměř jistý? Proč chceme hodně svobody pro s... více
Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel 83% Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel 2019, Ondřej Závodský

Do rukou čtenáře předáváme novou knihu Nadačního fondu proti korupci. Výběr tématu letošního dílu Edice prázdninového čtení trval dost dlouhý čas. Tím, co rozhodlo pro zvolené téma oligarchie, byly vzpomínky všech z NFPK... více


Ze života české společnosti 83% Ze života české společnosti 1994, Josef Škvorecký

Soubor Ze života české společnosti (poprvé vyšel roku 1985 s ilustracemi Jana Brychty) tvoří tři části: Ze života lepší společnosti (vyšlo knižně v roce 1965), Ze života socialistické společnosti a Ze života exilové spol... více


Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu 83% Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu 2011, Michal Pullmann

Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury. Podle ústředního argumentu se... více


Česká společnost 1848-1918 76% Česká společnost 1848-1918 1982, Otto Urban

Rozsáhlá historická práce postihuje nejdůležitější hlediska vytváření moderní národní pospolitosti v období 1848-1918. více


Oko za oko 76% Oko za oko 2011, Daniela Kovářová

Kniha obsahuje dvě desítky povídek z justičního prostředí, které ukazují, že život je plný právních problémů, a představuje čtenáři i jejich řešení. Někdy ovšem ani znalost paragrafů nepomůže ke štěstí. Začtěte se do lid... více


Hledání českého příběhu: Úvahy nad minulostí, současností a především budoucností naší společnosti 83% Hledání českého příběhu: Úvahy nad minulostí, současností a především budoucností naší společnosti 2021, Libor Stejskal

Může se naše společnost dostat z problémů, ve kterých vězí? A jak na to? Česká republika – a s ní celý svět – prožívá nejtěžší krizi od studené války. Úvahám, proč to tak je, jak se to ve vypjaté situaci projevuje a c... více


Naše české minulosti 84% Naše české minulosti 2014, Kamil Činátl

V několika případových studiích kniha zachycuje vzpomínkovou praxi české společnosti po roce 1989. Zaměřuje se na paměťové události, které měly širší publikum a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně první... více


Myslet socialismus bez tanků 76% Myslet socialismus bez tanků 2013, Matěj Stropnický

Podtitul: Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968 Diskurzivní analýza různých koncepcí svobody slova v období pražského jara 1968, jež se snaží překonat určitý interpretační nihilismus a najít tak ... více


Post tenebras spero lucem 73% Post tenebras spero lucem 2009, Daniela Tinková

Sborník příspěvků ze stejnojmenného kolokvia, konaného 17.-19. 9. 2007 na půdě FF UK v Praze. Hlavní téma osvícenství je v jednotlivých statích pojednáno v rámci širokého spektra pohledů - vzdělání a ideové pozadí, spole... více


Náboženství a moderní česká společnost 80% Náboženství a moderní česká společnost 2010, David Václavík

Publikace je určená především studentům humanitních a společenskovědních oborů. Je věnována analýze role náboženství v české společnosti ve 20. a na začátku 21. století a proměnám vztahu české společnosti k tomuto význam... více


Václav Malý 73% Václav Malý 2002, Josef Beránek

K hledání pravdy patří pokora. Knižní rozhovor v krátkých kapitolách prochází mládí Václava Malého a dobu disentu, soustředí se však především na využití zkušeností z tohoto období v současnosti, kdy je Václav Malý bi... více


Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století 90% Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století 2019, Martin Hrdina

Kniha přináší příspěvky k 38. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného tématu času v životě člověka a společnosti „dlouhého“ 19. století. Autoři jednotlivých studií věnují pozornost jak prožívání a vnímání č... více


Drobné klepy I 60% Drobné klepy I 1958, Jan Neruda

Soubor bystrých črt a fejetonů rozmanité tematiky, vytěžený z dlouholeté básníkovy novinářské činnosti, glosuje především společenský život pražský i dobové evropské aktuality. První svazek obsahuje fejetony z let 1861–1... více


Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století 60% Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století 2003, Otto Urban

Studie je příspěvkem ke zkoumání historického vývoje české společnosti v průběhu 19. a počátku 20.století. více


Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960) 100% Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960) 2011, Matěj Spurný

Kniha vychází z autorovy disertace a přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v poválečném Československu. Na příkladu proměňujícího se vztahu české společnosti i jejích politických elit vůči menšinám dokum... více


Ideje – dějiny – společnost 70% Ideje – dějiny – společnost 2010, Miloš Havelka

Publikace profesora Miloše Havelky představuje zásadní a originální příspěvek v oboru historické sociologie, respektive historické sociologie vědění. Otevírá téma vývojových souvislostí a proměn myšlenek, zájmů a ideovýc... více


Dějiny sportu: Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu 80% Dějiny sportu: Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu 2011, Ján Grexa

Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Českosl... více


Karel Havlíček - Korespondence II 1843-1844 100% Karel Havlíček - Korespondence II 1843-1844 2018, Karel Havlíček Borovský

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu kritickému vydání Havlíčkovy... více


Sport a česká společnost do roku 1939 100% Sport a česká společnost do roku 1939 2019, Martin Pelc

Jak spolu souvisí strahovský stadion, pozemková reforma, sázkové kanceláře, výstavky starého sportovního náčiní, Manifest poetismu nebo starý vídeňský šlágr Heute spielt der Uridil? Ona zpočátku možná matoucí pestrost té... více


Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 60% Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 2021, Marie Černá

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy... více


Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny 80% Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny 2012, Jan Brůha

Studie zabývající se názory českého spisovatele Karla Sabiny, zejména v období kolem revoluce v r. 1848. O Sabinových filosofických, náboženských a obecných sociálně politických názorech i jeho pohledech na události a ot... více


Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století 100% Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století 2004, Václav Houfek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ve znamení bdělosti a ostražitosti 0% Ve znamení bdělosti a ostražitosti 2012, Jan Hálek

Podtitul: Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953 - 1971) Časový úsek vymezený roky 1953-1971 se v oblasti organizace zahraničních styků Československé akademie věd vyznačoval dynamic... více


Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 0% Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 1999, Leo Pavlát

Sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 24.-26. listopadu 1999. více


Sokol Brno I (1862–1938): Dějiny elitní moravské jednoty 0% Sokol Brno I (1862–1938): Dějiny elitní moravské jednoty 2020, Milena Strachová

Monografie se zabývá vznikem a vývojem nejstarší sokolské jednoty na Moravě. Popisuje složité počátky rodícího se sokolského hnutí v poněmčelém prostředí, kde docházelo k mnohem větším třenicím a animozitám, limitujícím ... více


Česká vesnice v roce 1848 0% Česká vesnice v roce 1848 1949, Vladimír Klimeš

Úkolem knihy "je vykreslit před očima venkovského čtenáře, jemuž je tato kniha především určena, rušné události velkého roku 1848, pokud se týkají venkovského lidu a jeho zápasu o svobodu, aspoň v obrysech a nejtypičtějš... více


Sociologie - distanční studijní opora 0% Sociologie - distanční studijní opora 2004, Laura Fónadová

Vysokoškolská učebnice. více


Vzpomínky a úvahy starého vlastence % Vzpomínky a úvahy starého vlastence 1870, Jakub Malý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Události pražské v červnu 1848 0% Události pražské v červnu 1848 1989, Miroslav Broft

Kniha popisuje život v Praze v první polovině 19. století, kdy vrcholilo národní obrození a první rozpory v národní společnosti vedoucí až k událostem revolučního roku 1848. více


Sedmkrát sedm kruhů: Jaroslav Šabata - Příběh paradoxního politika 0% Sedmkrát sedm kruhů: Jaroslav Šabata - Příběh paradoxního politika 1997, Václav Burian

Kniha rozhovorů z let 1996 - 1997 s politikem Jaroslavem Šabatou. více


Odolná společnost % Odolná společnost 2023, Barbora Baronová

Kniha filosofky Alice Koubové a literární dokumentaristky Barbory Baronové se zabývá tématem společenské odolnosti, a to prostřednictvím série rozhovorů s osobnostmi současné české společnosti. Úvod Alice Koubové před... více


Hodnoty, postoje, chování 0% Hodnoty, postoje, chování 2013, Klára Vlachová

Česká společnost zažila v letech 2002 až 2012 řadu událostí a změn. Podobné události a změny však probíhaly i v ostatních evropských státech. Stav i vývoj postojů, hodnot a chování populací evropských států zachytil v so... více


Automobilismus a česká společnost 0% Automobilismus a česká společnost 2021, Jan Štemberk

Motorismus představuje jeden z fenoménů 20. století. Změnil společnost snad ve všech ohledech. Podstatně zvýšil nejen mobilitu společnosti, ale přetvořil i krajinu a města. Automobil se stal podmínkou existence a rozvoje... více


Proměny rodinných a profesních startů 0% Proměny rodinných a profesních startů 2010, Jana Klímová Chaloupková

Rodinné a pracovní starty jsou v sociologii pojímány jako součást širšího procesu přijetí souboru sociálních rolí spjatých se statusem dospělého – tzv. přechodu do dospělosti. Zatímco některým dílčím tranzicím vstupu do ... více


V taláru napříč dobou: 13. komnata české justice 0% V taláru napříč dobou: 13. komnata české justice 2021, Pavel Kučera

Otevřený a kontroverzní příběh z nejvyšších pater justice. JUDr. Pavel Kučera, dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu s bohatou soudní i advokátní minulostí, vypráví o zákulisí justičních praktik i mediálních kauz nap... více


První světová válka a česká společnost % První světová válka a česká společnost 1994, kolektiv autorů

Sborník z vědecké konference Brno 14. června 1994. více