společenské vědy

štítek, 113 knih


GenderGender2014, G. Kuby

Podtitul: Nová ideologie ničí rodinu Je to velmi stručné pojednání a výtah z knihy Globální sexuální revoluce, hlavně je to vysvětlení pojmů gender a gender- mainstreaming. Gabriele Kuby má odvahu nazývat pravým jm... více


Bůh dokazatelně existujeBůh dokazatelně existuje2015, M. Král

Tato kniha je svým způsobem jedinečná. Vědecky vysvětluje existenci Boha. Autor je jeden z mála vědců, který spojil řadu vědních oborů k tomu, aby dokázal existenci Boha. Informace získané z literatury, přednášek, intern... více


Etika solidarityEtika solidarity1998, J. Tischner

Jedným z ľudí angažujúcich sa za slobodnú krajinu slobodných ľudí počas komunistického diktátu v Poľsku bol aj kňaz Józef Tischner. Tento muž obdarený vysokou intelektuálnou silou, patril v 80. rokoch medzi významných oc... více


Menšina, jazyk a rasizmusMenšina, jazyk a rasizmus2000, T. Skutnabb-Kangas

Kniha sa zaoberá problémami vzťahu jazyka k mimojazykovej skutočnosti, vynikajúci úvod do otázok súvisiacich s dvojjazyčnosťou a jazykovými ľudskými právami. více


Dějiny Akademie věd ČR v obrazechDějiny Akademie věd ČR v obrazech2013, M. Franc

Kniha prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií detailně mapuje institucionální vývoj české vědy od 18. století, kdy byla v Olomouci založena Společnost neznámých učenců v zemích rakouských, po vznik Akademie věd Č... více


Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředíAdaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí2006, Z. Kříž

Podtitul: Aplikace přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti. Předložená práce ze zabývá adaptací Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí, přičemž si všímá míry aplikace přístupů typických... více


Dakotská kultura na rozcestíDakotská kultura na rozcestí2016, K. Klápšťová

Na základě sbírky Vojty Náprstka uložené v Náprstkově muzeu se publikace věnuje kultuře severoamerického kmene Dakotů v polovině 19. století. Dvojjazyčná, česko-anglická publikace přináší jak zasvěcené studie věnované Da... více


Karneval zdáníKarneval zdání2017, G. Balandier

"Esejistická" kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny rečových paradigma... více


Gödel, Escher, BachGödel, Escher, Bach2012, D. R. Hofstadter

Gödel, Escher, Bach Existenciální gordická balada Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou základní atributy č... více


Vzdělanost jako živý dialog s minulostíVzdělanost jako živý dialog s minulostí2013, D. Schwanitz

Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti Naše vědění prochází v současnosti hlubokou proměnou a všeobecně je v západní kultuře již delší dobu pociťována krize vzdělávacího systému, případně úpadek klasick... více


O demokracii v AmerikeO demokracii v Amerike2006, A. d. Tocqueville

Alexis de Tocqueville vo svojom najznámejšom diele O demokracii v Amerike predpovedal príchod nezmyselného byrokratického plánovania či funkciu štátu ako zaopatrovacieho ústavu. Podarilo sa mu vystihnúť všetky hodnoty zá... více


Skrytá autoritaSkrytá autorita2011, M. Petrák

Proč si za vůdce volíme jedince s psychopatickými sklony? Proč k smrti nenávidíme skupiny lidí, kteří se od nás neliší ničím kromě názorů na několik abstraktních a nepodstatných záležitostí? Proč jsme schopni nasazovat ž... více


Společnost nevolnostiSpolečnost nevolnosti2009, V. Bělohradský

Druhé upravené vydání esejů filosofa Václava Bělohradského. Většina esejů zde uveřejněných vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel v týd... více


Požadujme nemožnéPožadujme nemožné2014, S. Žižek

Kam jsme došli a jak se máme nyní zachovat? O jaký druh společnosti stojí za to usilovat? Proč je obtížné představit si alternativní společenské a politické uspořádání? Kde máme hledat základ pro naději? Na tyto a mnohé ... více


Síla rozumuSíla rozumu2014, O. Fallaci

V plamenné kritice útočných projevů islámu se Oriana Fallaci konfrontuje s většinovým názorem politické reprezentace a odhaluje, jak západní společnost – historicky spjatá s ideálem demokracie a základních křesťanských h... více


1 2 3 4 5 6 >