svobodná vůle

štítek, 26 knih


Základy metafyziky mravůZáklady metafyziky mravů1990, I. Kant

Významné dílo zakladatele německé klasické filozofie, které vymezuje zákon mravního povědomí – kategorický imperativ. více


Gödel, Escher, BachGödel, Escher, Bach2012, D. R. Hofstadter

Gödel, Escher, Bach Existenciální gordická balada Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zkoumání, co jsou a odkud se berou základní atributy č... více


Lidské, příliš lidské ILidské, příliš lidské I2010, F. W. Nietzsche

Kniha pro svobodné duchy / První rozsáhlé dílo jež Nietzsche napsal v "aforismech" řazených do tematických skupin. Pod titulem Menschliches, Allzumenschliches vyšla v dubnu 1878 k stému výročí Voltairov... více



Filosofie svobodyFilosofie svobody1999, R. Steiner

Kniha přináší základy moderního světového názoru a výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pr... více


Jsem absolutní vůleJsem absolutní vůle1991, L. Klíma

2. vydání (uvedeno jako ´první nesamizdatové knižní´); Praha 1991, Trigon, edice Rubín; nově vysazené č. s. 30 s připojenou ediční poznámkou Vladislava Zadrobílka (podle tiráže Vladimíra Kuncitra), ilustrace Vladimír Kok... více


Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a láskyVnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky2004, J. Philippe

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působ... více


Lidské, příliš lidské IILidské, příliš lidské II2012, F. W. Nietzsche

Kniha, kterou Friedrich Nietzsche při závěrečném zhodnocení své tvorby v Ecce homo nazval „pomníkem krize“, je jeho prvním rozsáhlým dílem napsaným formou „aforismů“, jež autor zkomponoval do tematických skupin. Postavou... více


Vtiposcifilo-z/s-ofie - Předkrm povídek a myšlenekVtiposcifilo-z/s-ofie - Předkrm povídek a myšlenek2015, S. Wortys

Vtiposcifilo-z/s-ofie je oduševnělá sbírka patnácti bizarních občasto humorných sci-fi povídek a mnoha různorodých myšlenek (z let 2007-15), které by se měly rozběhnout do světa. Velká část povídek reflektuje, jaká by mo... více


Život čmelákůvŽivot čmelákův2005, A. Markoš

Život čmelákův – Koláž o pobývání v různých světech V dnes už kultovním filmu Život Brianův z dílny Monty Python se zápletka točí kolem judejského chudáka, kterého se dav rozhodne považovat za proroka. My, diváci, vím... více


O svobodné vůliO svobodné vůli2006, E. Rotterdamský

Pojednáním O svobodné vůli z roku 1524 se slavný humanista po několikaletém váhání a navzdory přetrvávajícím dílčím sympatiím rozhodl otevřeně vystoupit proti Martinu Lutherovi a reformačnímu hnutí. Erasmus se v něm krit... více


Boží vůle: bludiště, nebo cesta?Boží vůle: bludiště, nebo cesta?2017, V. K. Barátová

Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Jak rozpozn... více


Prečo byť kresťanom?Prečo byť kresťanom?2012, T. Radcliffe

Kresťania sú orientovaní na Boha a Boh je stredobodom všetkého. A ak upriamujú svoj zrak na Boha, potom by malo vidieť rozdiel v tom ako žijú. Kresťania sú väčšinou lepší ako ostatní. Ich životy by mali byť poznačené nej... více


Čtyři eseje o svoboděČtyři eseje o svobodě1999, I. Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména roz... více


Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětůFilosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů1992, F. W. J. Schelling

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.... více


Naplněný životNaplněný život2010, Y. Boulvin

Podtitul: Abeceda partnerských vztahů Autor čtenářům ukazuje, jak se lze učit lásce a jaké jsou její nezbytné fáze. Zabývá se volbou partnera pro manželství, životem páru, krizemi, odloučením a rozvodem, novým sestavo... více


1

Doporučené štítky

Bible duše a tělo sexualita Boží prozřetelnost pluralismus křesťanství determinismus rozum duchovní život seberealizace