svobodná vůle

štítky

31 knih


Slavnost bezvýznamnosti 69% Slavnost bezvýznamnosti 2020, Milan Kundera

V českém překladu Anny Kareninové vychází Slavnost bezvýznamnosti, poslední román Milana Kundery napsaný francouzsky. Příběh několika pařížských přátel, jejichž současná setkání v zahradách nebo na večírcích se snově pro... více


Základy metafyziky mravů 82% Základy metafyziky mravů 1990, Immanuel Kant

Významné dílo zakladatele německé klasické filozofie, které vymezuje zákon mravního povědomí – kategorický imperativ. více


Úsměv Mony Lisy 73% Úsměv Mony Lisy 2004, Deborah Chiel

Absolventka Kalifornské univerzity v Los Angles Katherine Watsonová přijala místo profesorky dějin umění na prestižní univerzitě Wellesley. Zatímco výhradně dívčí vysoká škola se pyšní svou tradicí, nezávislá bohémka Kat... více
Gödel, Escher, Bach 94% Gödel, Escher, Bach 2012, Douglas R. Hofstadter

Podtitul: Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla. Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zko... více


Lidské, příliš lidské I 90% Lidské, příliš lidské I 2010, Friedrich Nietzsche

Kniha pro svobodné duchy / První rozsáhlé dílo jež Nietzsche napsal v „aforismech“ řazených do tematických skupin. Pod titulem Menschliches, Allzumenschliches vyšla v dubnu 1878 k stému výročí Voltairova úmrtí nejprve je... více


Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky 100% Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky 2004, Jacques Philippe

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působ... více


Lidské, příliš lidské II 80% Lidské, příliš lidské II 2012, Friedrich Nietzsche

Kniha, kterou Friedrich Nietzsche při závěrečném zhodnocení své tvorby v Ecce homo nazval „pomníkem krize“, je jeho prvním rozsáhlým dílem napsaným formou „aforismů“, jež autor zkomponoval do tematických skupin. Postavou... více


Jsem absolutní vůle 84% Jsem absolutní vůle 1991, Ladislav Klíma

2. vydání (uvedeno jako ´první nesamizdatové knižní´); Praha 1991, Trigon, edice Rubín; nově vysazené č. s. 30 s připojenou ediční poznámkou Vladislava Zadrobílka (podle tiráže Vladimíra Kuncitra), ilustrace Vladimír Kok... více


O svobodné vůli 90% O svobodné vůli 2006, Erasmus Rotterdamský

Pojednáním O svobodné vůli z roku 1524 se slavný humanista po několikaletém váhání a navzdory přetrvávajícím dílčím sympatiím rozhodl otevřeně vystoupit proti Martinu Lutherovi a reformačnímu hnutí. Erasmus se v něm krit... více


Filosofie svobody 92% Filosofie svobody 1999, Rudolf Steiner

Kniha přináší základy moderního světového názoru a výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pr... více


Rozhodování a intuice 80% Rozhodování a intuice 2016, Nina Schautová

Využijte plný potenciál intuice při rozhodování Rozhodování je klíčový psychologický proces. Rozhodujeme se každý den a na našich rozhodnutích závisí náš osud, v případě manažerů nebo politiků i osud stovek, tisíců č... více


Vtiposcifilo-z/s-ofie - Předkrm povídek a myšlenek 72% Vtiposcifilo-z/s-ofie - Předkrm povídek a myšlenek 2015, Sebastián Wortys

Vtiposcifilo-z/s-ofie je oduševnělá sbírka patnácti bizarních občasto humorných sci-fi povídek a mnoha různorodých myšlenek (z let 2007-15), které by se měly rozběhnout do světa. Velká část povídek reflektuje, jaká by mo... více


Život čmelákův 80% Život čmelákův 2005, Anton Markoš

Život čmelákův – Koláž o pobývání v různých světech V dnes už kultovním filmu Život Brianův z dílny Monty Python se zápletka točí kolem judejského chudáka, kterého se dav rozhodne považovat za proroka. My, diváci, vím... více


Boží vůle: bludiště, nebo cesta? 92% Boží vůle: bludiště, nebo cesta? 2017, Veronika Katarína Barátová

Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští? Má pro náš život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé životní situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Jak rozpozn... více


Prečo byť kresťanom? 80% Prečo byť kresťanom? 2012, Timothy Radcliffe

Kresťania sú orientovaní na Boha a Boh je stredobodom všetkého. A ak upriamujú svoj zrak na Boha, potom by malo vidieť rozdiel v tom ako žijú. Kresťania sú väčšinou lepší ako ostatní. Ich životy by mali byť poznačené nej... více


Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů 80% Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů 1992, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod. více


Čtyři eseje o svobodě 93% Čtyři eseje o svobodě 1999, Isaiah Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména roz... více


Naplněný život 90% Naplněný život 2010, Yves Boulvin

Podtitul: Abeceda partnerských vztahů Autor čtenářům ukazuje, jak se lze učit lásce a jaké jsou její nezbytné fáze. Zabývá se volbou partnera pro manželství, životem páru, krizemi, odloučením a rozvodem, novým sestavo... více


V zrkadle života a smrti 100% V zrkadle života a smrti 1969, Miguel de Unamuno

(Štyri príkladné novely) Štyri novely pod názvom: V zrkadle života a smrti. Protagonistov próz, ktoré sám autor nazval „krátkymi románmi a či dlhými poviedkami“, spája bytostná túžba po autentickom živote a sebarealiz... více


Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie 90% Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie 2013, Tomáš Hejduk

Publikace mapuje vybrané podoby proměn pojetí svobody od antiky po současnost. V historické části knihy je prostor věnován antickému myšlení (od Aristotela přes helénismus až k pozdní antice), řecké i latinské patristice... více


Filosofie vůle I. 100% Filosofie vůle I. 2001, Paul Ricoeur

První díl rozsáhlého projektu Filosofie vůle nazvaný Fenomenologie svobody. Ricoeur se zde pokouší o fenomenologický popis základních struktur lidské vůle: rozhodování, tělesného pohybu a svolení s tím, co nelze změnit. více


Svoboda od antiky po současnost 80% Svoboda od antiky po současnost 2013, kolektiv autorů

Kolektivní monografie dvaceti autorů se z různých filozofických pohledů zabývá rozmanitými aspekty svobody a jejího vnímání od doby antické až po tu současnou. více


Povolání k zodpovědné svobodě 80% Povolání k zodpovědné svobodě 2003, Lud Golz

Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Ve skutečnosti spolu souvisí a měly by se užívat a prožívat souběžně. Jejich aplikace je spojená s určitým tvůrčím napětím mezi nimi. Svoboda a zodpovědnost nás mohou krok za kr... více


Milovať v slobode 0% Milovať v slobode 2013, Timothy Radcliffe

Musíme milovať ľudí tak, aby boli slobodní a mohli milovať druhých viac než nás. Kniha Milovať v slobode nás pozýva k prevzatiu limitov, spoznaniu bohatstva nášho vlastného tela, našich citov a tak viesť život ku skut... více


Človek, slobodná vôľa a neurovedy 0% Človek, slobodná vôľa a neurovedy 2015, Peter Volek

Autor v práci zdôvodňuje obhajobu bežného presvedčenia, že človek má možnosť sám determinovať svoj skutok, má slobodnú vôľu a je slobodný. Dosahuje to predstavením a analýzou názorov významných kritikov slobodnej vôle v ... více


Spasení z víry a tvoje vůle 0% Spasení z víry a tvoje vůle 2010, Morris Venden

Inspirován Ježíšovým příkladem používá moderní podobenství, aby nám ukázal praktický dopad toho, k čemu nás vedou inspirované texty Písma. Prožili jste znovuzrození v Kristu? Okoušíte každodenně radosti i boje svého křes... více


Kde věda potkává ducha 0% Kde věda potkává ducha 2009, Fred Alan Wolf

Některé z myšlenek svého celoživotního díla vybral F.A. Wolf do této malé knihy. Pomůže vám pootevřít dveře do jiných vesmírů a vymanit se z těsného sevření toho, čemu jste doposud věřili jako jediné existující realitě. ... více


Desatero božích přikázání 0% Desatero božích přikázání 2013, Otto Hermann Pesch

Desatero přikázání patří k nejzávažnějším textům Starého zákona. Jeho písemné podobě však předcházelo tisícileté ústní předávání krátkých, snadno zapamatovatelných ustanovení, tvořících základ pradávné boží smlouvy s izr... více


Kontakt s realitou % Kontakt s realitou 2022, Mikoláš Chromík

Tato kniha je určena těm co trpí úzkostí a hledají. My jako lidé jsme takovou malou bouří stojící na dvou nohách, která se dostává mimo kontrolu, pokud jí nevěnujeme pozornost. Na místo toho se ji snažíme přehlížet a pot... více


Život ducha II % Život ducha II 2022, Hannah Arendt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Filosofie vůle II – Konečnost a vina 0% Filosofie vůle II – Konečnost a vina 2011, Paul Ricoeur

Jeden ze dvou svazků Ricoeurova raného díla Filosofie vůle, který pojednává o symbolice zla, a to souběžně v semitské a řecké kulturní oblasti. Dílo uvádí čtenáře do fenomenologie a hermeneutiky náboženství. více