národní identita

štítky

117 knih


Černý Petříček 73% Černý Petříček 1930, Karolina Světlá (p)

Černý Petříček patří mezi první prozaická díla Karoliny Světlé. Námět čerpala z městského prostředí, ve kterém sama vyrůstala. Zaznívá zde jak sociální tematika, běžná v celém díle autorky, tak i kritika církve a hlavně ... více


Ulička tisíce květů 89% Ulička tisíce květů 2011, Gail Tsukiyama

Příběh dvou dorůstajících tokijských bratrů, nadějného zápasníka sumó Hirošiho a stejně slibného uměleckého řezbáře masek pro klasické japonské divadlo nó Kendžiho, se odvíjí na pozadí druhé světové války. Ohnivá bouře H... více


Unesený Západ 93% Unesený Západ 2023, Milan Kundera

Unesený Západ, osmý svazek esejů Milana Kundery, obsahuje dva texty: Nesamozřejmost národa, projev Milana Kundery na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967, a francouzsky psaný esej Unesený Západ (1983) v ... více
Skutečný život Sebastiana Knighta 85% Skutečný život Sebastiana Knighta 2018, Vladimir Nabokov

Prvním anglicky psaným románem Vladimira Nabokova je životopis fiktivního anglického spisovatele s ruskými kořeny (jehož osud se na mnoha místech zřetelně protíná s osudem autora). Jeho vypravěčem je hrdinův nevlastní br... více


Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 91% Obnova národů: Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 2018, Timothy Snyder

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních... více


Bývali Čechové... : české historické mýty a stereotypy 88% Bývali Čechové... : české historické mýty a stereotypy 1994, Jiří Rak

Po svých předcích jsme zdědili svět materiální i duchovní, a právě z této druhé položky, z předpokladu hlubokého aktuálního vlivu myšlenkového světa minulosti, vycházejí úvahy J. Raka. Naše názorové vybavení odvíjí svůj ... více


Nejčistší rasa: Jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět 82% Nejčistší rasa: Jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět 2013, Brian Reynolds Myers

V České republice vychází fundovaná publikace o Severní Koreji od známého amerického autora a odborníka na tuto oblast B.R. Myerse. Autor žije již několik let v jihokorejském Pusanu, kde taky přednáší na univerzitě. Bri... více


Pánbůh zaplať 87% Pánbůh zaplať 2013, Wojciech Tochman

Výběr reportáží jednoho z nejznámějších současných reportérů Wojciecha Tochmana spojuje téma široce chápané víry, lidského soucitu a krutosti. Tochman se věnuje mediálně známým kauzám i zapomenutým osudům jednotlivých li... více


Hledání dějin 92% Hledání dějin 2018, Karel Hvížďala

Dialog Karla Hvížďaly, novináře-zvědavce z Prahy, s Jiřím Přibáněm, právním filosofem z britského Cardiffu, nad uzlovými body naší historie, ku příležitosti 100. výročí republiky, v širokém teritoriálním i časovém kontex... více


Na prahu národní existence 75% Na prahu národní existence 1999, Miroslav Hroch

Kniha přibližuje ideová východiska i realitu boje o českou národní svébytnost v 19. století. více


Český sen 88% Český sen 1998, Vladimír Macura

Současné vnímání české národní identity a její zdroje v "českém mýtu" 19. stol. Představy, symboly a iluze, s jejichž pomocí se v době obrozenecké vymezoval moderní český národ. Motiv snu jako součást "probuzení národ... více


Národy nejsou dílem náhody 74% Národy nejsou dílem náhody 2009, Miroslav Hroch

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné ... více


Velká výměna 80% Velká výměna 2020, Renaud Camus

Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie. Pojem velká výměna nepotřebuje dle jeho autora žádnou definici, protože „to není koncepce, nýbrž fenomén (jev)“. Je to podle Camuse z... více


Malý český člověk a velký český národ 73% Malý český člověk a velký český národ 2001, Ladislav Holý

Autor analyzuje specificky český diskurs o národní identitě a proměňující se, nicméně stále problematický, vztah mezi národem a státem v období postkomunistické transformace společnosti. Opírá se při tom o prameny literá... více


Jací jsou? – Němci 77% Jací jsou? – Němci 2020, Stefan Zeidenitz

Němci, tradičně považovaní za národ robotů, jejichž auta předčí všechna ostatní a jejichž fotbalový tým málokdy jen tak prohraje, mohou vzbuzovat dojem naprosté neotřesitelnosti. Za touto fasádou se však skrývá národ výr... více


O potřebnosti národů 83% O potřebnosti národů 2011, Roger Scruton

Roger Scruton je autorem řady knih o filozofii, estetice, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Publikuje množství článků v časopisech (The Spectator, The Encounter), denících (The Times) a je šéfredaktorem čtvrtletn... více


Jací jsou? – Italové 74% Jací jsou? – Italové 2019, Martin Solly

Zábavný průvodce povahou Italů netradiční formou popisuje životní styl Italů a jejich zvyklosti. Dozvíte se, jak se Italové baví, jak pracují, jak funguje italská rodina, byznys a společnost. Pochopíte lépe kořeny italsk... více


Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity 82% Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity 2005, Samuel Phillips Huntington

Historické kořeny a současná krize hodnot, které tvoří základ národní identity Američanů. "Tradiční americké hodnoty" a multikulturalismus. Charakteristika americké národní identity. Její základní složky vycházející z... více


Domov a dálava: Kulturní totožnost a obecné lidství v české filosofii 82% Domov a dálava: Kulturní totožnost a obecné lidství v české filosofii 2009, Erazim Kohák

Kniha je bilancí dvou století novodobé české národní totožnosti s důrazem na filosofické myšlení a dějinný počin. více


Češi v Habsburské Říši a v Evropě 1815-1914 89% Češi v Habsburské Říši a v Evropě 1815-1914 1996, Jiří Kořalka

Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích (podle původního německého textu doplněné a rozšířené české znění připravil Jiří Kořalka). více