filozofie dějin

štítky

107 knih


Mýtus o věčném návratu 89% Mýtus o věčném návratu 1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Konec dějin a poslední člověk 72% Konec dějin a poslední člověk 2002, Francis Fukuyama

Provokativní dílo, považované za jednu ze stěžejních politicko-filozofických a historických prací devadesátých let, hledá odpověď na základní otázky historického vývoje. Fukuyama, jenž rozvíjí zdánlivě neaktuální hegelo... více


Elizabeth Finchová 76% Elizabeth Finchová 2023, Julian Barnes

Jak už jsme u Juliana Barnese zvyklí, v jeho textech se elegantně propojuje román a esej. V tomto prozaickém díle jde o přátelský vztah mezi neúspěšným hercem a starší učitelkou Elizabeth Finchovou, která mu po své smrti... více
Nečasové úvahy 85% Nečasové úvahy 2004, Friedrich Nietzsche

Nečasové úvahy vycházely postupně v letech 1873–1876. Tvoří důležitou součást Nietzschovy rané filosofie, jejíž půdorys byl rozvržen v prvotině Zrození tragédie z ducha hudby. Zejména v druhé, nejznámější úvaze O užitku ... více


Kacířské eseje o filosofii dějin 84% Kacířské eseje o filosofii dějin 1990, Jan Patočka

Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidské... více


Zánik Západu - Obrysy morfologie světových dějin 84% Zánik Západu - Obrysy morfologie světových dějin 2010, Oswald Spengler

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i j... více


Rasa a dějiny 74% Rasa a dějiny 1999, Claude Lévi-Strauss

Kniha významného francouzského antropologa, která ani půl století od svého vzniku (vznikla na popud organizace UNESCO) neztratila nic na své aktuálnosti. Autor čtivou formou vyvrací rasové předsudky všeho druhu. Posuzuje... více


Opium intelektuálů 83% Opium intelektuálů 2001, Raymond Aron

Kniha renomovaného francouzského sociologa a politologa, jedné z největších postav sociálních věd 20. století, sice poprvé vyšla již roku 1955, je však stále aktuální a vyargumentovanou kritikou tehdy přímo posvátných po... více


Filosofie tváří v tvář zániku 89% Filosofie tváří v tvář zániku 1998, Milan Machovec

Milan Machovec (1925–2003) se v této knize zamýšlí nad základními otázkami a vývojovými proudy filosofického myšlení napříč celým jeho dějinným vývojem od antiky po 20. století. Tyto otázky – jak v předmluvě sám autor up... více


Velký rozvrat 72% Velký rozvrat 2006, Francis Fukuyama

Vývoj, jímž v posledním půlstoletí prošly Spojené státy a postupně i další hospodářsky vyspělé země bývá nazýván přechodem k "informační společnosti", "třetí vlnou", která může mít stejně zásadní důsledky jako přechod od... více


Tomáš G. Masaryk 73% Tomáš G. Masaryk 1968, Milan Machovec

Biografie prvního československého presidenta s ukázkami z Masarykových spisů, doplněná o černobílé dokumentární fotografie. 32-008-68 více


Zakladatelé Západu a poslední člověk 91% Zakladatelé Západu a poslední člověk 2007, Ivo T. Budil

Pojednání o historických a sociokulturních příčinách vzestupu západní civilizace i možnostech jejího pádu. Autor ve svých esejích o dějinách západoevropské civilizace se zabývá vzestupem, současností i možnou budoucnost... více


Smysl dějin 85% Smysl dějin 1995, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Podnázev: Pokus o filosofii člověka a jeho osudu Rozbor vztahu člověka, lidských pudů, přírody a Boha v rámci vývoje lidských dějin. více


Fenomenologie ducha 88% Fenomenologie ducha 1960, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická p... více


O boží obci I 86% O boží obci I 2007, Aurelius Augustinus

První část spisu (kniha I.-X.) je především apologetická - obrací se proti pohanství: bohové nejsou dárci pozemského blaha; krutými válkami i vnitřním rozkolem trpěla říše už před Kristem a její velikost byla odměnou za ... více


Jak se píšou dějiny 74% Jak se píšou dějiny 2010, Paul Veyne

Kniha Jak se píšou dějiny je především rozsáhlou demystifikací iluze, že historiografie je přísná a exaktní věda, odkrývající zákonitosti dějin. Text vznikl původně jako reakce na dobovou módu kvantitativní historie, spj... více


Rusko a virus svobody 76% Rusko a virus svobody 2001, Émile Michel Cioran

S téměř prorockou jasnozřivostí byl v r. 1957 napsán filozofický esej, který nastavil věštecké zrcadlo směrem západním i východním. Cioran srovnává, analyzuje a noří se do dějinných událostí, aby vystopoval okamžiky, v n... více


Co je historie? 83% Co je historie? 1967, Edward Hallett Carr

Přednášky na cambridžské universitě v lednu - březnu 1961 v rámci cyklu G.M. Trevelyana. více


Minulost jedné iluze 97% Minulost jedné iluze 2018, François Furet

François Furet věnoval většinu svého badatelského života dějinám Francouzské revoluce. Systematicky se přitom pokoušel rozrušit ve Francii dominující marxistický revoluční koncept, jenž viděl příčiny a projevy revoluce p... více


Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním 43% Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním 2009, Jan Horský

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním představuje originální zamyšlení nad povahou soudobého historiografického myšlení. Autor se v ní zamýšlí nad dějepisectvím jako vědou, nad dějepisectvím jako krásnou literaturou a vyp... více