filozofie dějin

štítky

99 knih


Mýtus o věčném návratuMýtus o věčném návratu1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Konec dějin a poslední člověkKonec dějin a poslední člověk2002, Francis Fukuyama

Provokativní dílo, považované za jednu ze stěžejních politicko-filozofických a historických prací devadesátých let, hledá odpověď na základní otázky historického vývoje. Fukuyama, jenž rozvíjí zdánlivě neaktuální hegelo... více


Nečasové úvahyNečasové úvahy2004, Friedrich Nietzsche

Nečasové úvahy vycházely postupně v letech 1873–1876. Tvoří důležitou součást Nietzschovy rané filosofie, jejíž půdorys byl rozvržen v prvotině Zrození tragédie z ducha hudby. Zejména v druhé, nejznámější úvaze O užitku ... více
Kacířské eseje o filosofii dějinKacířské eseje o filosofii dějin1990, Jan Patočka

Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidské... více


Zánik Západu - Obrysy morfologie světových dějinZánik Západu - Obrysy morfologie světových dějin2010, Oswald Spengler

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i j... více


Rasa a dějinyRasa a dějiny1999, Claude Lévi-Strauss

Kniha významného francouzského antropologa, která ani půl století od svého vzniku (vznikla na popud organizace UNESCO) neztratila nic na své aktuálnosti. Autor čtivou formou vyvrací rasové předsudky všeho druhu. Posuzuje... více


Filosofie tváří v tvář zánikuFilosofie tváří v tvář zániku1998, Milan Machovec

Milan Machovec (1925–2003) se v této knize zamýšlí nad základními otázkami a vývojovými proudy filosofického myšlení napříč celým jeho dějinným vývojem od antiky po 20. století. Tyto otázky – jak v předmluvě sám autor up... více


Opium intelektuálůOpium intelektuálů2001, Raymond Aron

Kniha renomovaného francouzského sociologa a politologa, jedné z největších postav sociálních věd 20. století, sice poprvé vyšla již roku 1955, je však stále aktuální a vyargumentovanou kritikou tehdy přímo posvátných po... více


Domov a dálava: Kulturní totožnost a obecné lidství v české filosofiiDomov a dálava: Kulturní totožnost a obecné lidství v české filosofii2009, Erazim Kohák

Kniha je bilancí dvou století novodobé české národní totožnosti s důrazem na filosofické myšlení a dějinný počin. více


Fenomenologie duchaFenomenologie ducha1960, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická p... více


Tomáš G. MasarykTomáš G. Masaryk1968, Milan Machovec

Biografie prvního československého presidenta s ukázkami z Masarykových spisů, doplněná o černobílé dokumentární fotografie. 32-008-68 více


Velký rozvratVelký rozvrat2006, Francis Fukuyama

Vývoj, jímž v posledním půlstoletí prošly Spojené státy a postupně i další hospodářsky vyspělé země bývá nazýván přechodem k "informační společnosti", "třetí vlnou", která může mít stejně zásadní důsl... více


Zakladatelé Západu a poslední člověkZakladatelé Západu a poslední člověk2007, Ivo T. Budil

Pojednání o historických a sociokulturních příčinách vzestupu západní civilizace i možnostech jejího pádu. Autor ve svých esejích o dějinách západoevropské civilizace se zabývá vzestupem, současností i možnou budoucnost... více


O boží obci IO boží obci I2007, Aurelius Augustinus

První část spisu (kniha I.-X.) je především apologetická - obrací se proti pohanství: bohové nejsou dárci pozemského blaha; krutými válkami i vnitřním rozkolem trpěla říše už před Kristem a její velikost byla odměnou za ... více


Smysl dějinSmysl dějin1995, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Podnázev: Pokus o filosofii člověka a jeho osudu Rozbor vztahu člověka, lidských pudů, přírody a Boha v rámci vývoje lidských dějin. více


1 ...