vědomí

štítky

41 knih


Homo Deus: Stručné dějiny zítřka 78% Homo Deus: Stručné dějiny zítřka 2017, Yuval Noah Harari

Po bestselleru Sapiens – Úchvatný i úděsný příběh lidstva obrací Yuval Noah Harari zájem k budoucnosti. Analyzuje, jaké důsledky mohou nastat, když se tradiční kolektivní mýty lidstva utkají s novými „božskými“ technolog... více


Život před životem – návraty do minulých životů 80% Život před životem – návraty do minulých životů 1992, Raymond A. Moody

Návraty do minulých životů. Mohou nám „minulé životy“ pomoci poznat jiný způsob života?... Život před životem s podtitulem návraty do minulých životů je jednou z nejpozoruhodnějších knih světoznámého badatele v oblast... více


Šaman 84% Šaman 2006, Egon Bondy (p)

Jedna z nejznámějších a vedle Invalidních sourozenců asi jedna z nejvíce ceněných Bondyho próz (samizdatově poprvé roku 1976) je vybudována na reáliích pravěké, neolitické společnosti, jíž však prorůstají prvky soudobého... více
Síla mysli -  Jak se naučit pracovat se svým vědomím a podvědomím 85% Síla mysli - Jak se naučit pracovat se svým vědomím a podvědomím 2019, John Kehoe

Ať už toužíme po naplňující práci a bohatství nebo usilujeme o osobní štěstí, vyrovnanost či vnitřní svobodu (anebo chceme skloubit obojí), klíč k úspěchu je vždy v naší hlavě, v naší vědomé a podvědomé mysli. V knize Sí... více


Za čas a prostor 93% Za čas a prostor 1991, Míla Tomášová

Kniha vede žáky duchovních nauk k uskutečnění nejhlubšího vědomí za hranicí mysli jakožto základního životního principu a zdroje trvalého štěstí, je však také pomocníkem v nejrozmanitějších situacích života. více


Gödel, Escher, Bach 95% Gödel, Escher, Bach 2012, Douglas R. Hofstadter

Podtitul: Existenciální gordická balada. Metaforická fuga o mysli a strojích v duchu Lewise Carrolla. Hlavním cílem této mimořádné knihy na pomezí metamatematiky, informatiky, filozofie a kognitivní psychologie je zko... více


Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení 81% Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení 2017, Sam Harris

Kniha Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení neurovědce, filozofa a proslulého skeptika, autora řady bestselerů Sama Harrise zkoumá podstatu vědomí, vysvětluje jak nejlépe meditovat a varuje před pochybnými guruy. O... více


Nové základy experimentální psychologie: Duševědné výzkumy a objevy 79% Nové základy experimentální psychologie: Duševědné výzkumy a objevy 1999, Břetislav Kafka

Stěžejní dílo Břetislava Kafky, světově proslulého badatele v oblasti experimentální psychologie a parapsychologie. Pomocí hypnózy, mimořádně pevné vůle a pracovitosti dokázal proniknout do hloubi lidské duše a odkrýt je... více


Příroda a kultura 86% Příroda a kultura 2008, Stanislav Komárek

Podtitul: Svět jevů a svět interpretací Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu – je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky“?... více


Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování 86% Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování 2003, František Koukolík

František Koukolík je lékař, neuropatolog, jenž se zabývá vztahem mozku a chování. Ve své nové knize Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování) se zaměřil na starou a otevřenou otázku – jak a proč mozek tvoří vědomí a... více


Harvardský psychedelický klub 81% Harvardský psychedelický klub 2011, Don Lattin

Harvardský psychedelický klub Jak Timothy Leary, Ram Dass, Huston Smith a Andrew Weil změnili s LSD padesátá léta a nastartovali Novou Ameriku Jeden z nejznámějších amerických novinářů s humorem sobě vlastním odhal... více


Revoluce vědomí 91% Revoluce vědomí 2014, Stanislav Grof

Transatlantický dialog Formou intenzivní diskuze tři průkopníci a zároveň jedni z nejodvážnějších myslitelů naší doby otevírají západnímu myšlení nové obzory, zamýšlejí se nad možnostmi míru v dnešním světě, nad souča... více


Život na hraně 72% Život na hraně 2019, Jim Al-Khalili

Život je nejpozoruhodnější jev v celém nám známém vesmíru. Vzdor nesmírnému pokroku přírodních věd je pro nás život sám stále velkou neznámou. Nevíme, kde se ve skutečnosti vzal, neumíme jej uměle vyrobit z mrtvého mater... více


Poslové úsvitu 85% Poslové úsvitu 1997, Barbara J. Marciniak

Podtitul: Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům Země Autorka prostřednictvím mimosmyslového vnímání komunikuje s mimozemšťany a přejímá jejich poselství lidstvu. více


Christina: Dvojčata zrozená jako světlo 94% Christina: Dvojčata zrozená jako světlo 2019, Bernadette von Dreien

Christině je osmnáct let a pochází ze švýcarského Toggenburgu. Narodila se s výrazně rozšířeným vědomím, čímž se řadí k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří lidskou existenci vnímají, popisují a prožívají ja... více


Rok vědomého života 86% Rok vědomého života 2016, Gay Hendricks

Kdo jsem? Kam směřuji? Jak chci žít svůj život? Jaké je moje nejvyšší poslání a jak ho každý den naplňovat? Vědomí je možné měnit rychle a radikálně, s radostným vzrušením. K duchovnímu růstu dochází hlubokým přijetí... více


Vzpoura vědomí aneb Teslovo evangelium 38% Vzpoura vědomí aneb Teslovo evangelium 2016, Jiří Vokáč Čmolík

Kniha Vzpoura vědomí aneb Teslovo evangelium volně navazuje na teze, výzkumy známého fyzika a vynálezce Nikoly Tesly. Osobitým jazykem autora vysvětluje a rozvíjí poznatky na téma vesmír, vibrace, frekvence a kvantové fy... více


Karteziánské meditace 93% Karteziánské meditace 1968, Edmund Husserl

Kniha zakladatele moderní fenomenologie vznikla z přednášek, které uskutečnil na Sorbonně a Štrasburku v roce 1929. Karteziánské meditace navazují organicky na Husserlův hlavní vzor Reného Descarta a jeho Meditace o prvo... více


Kosmická kniha: O vzniku života 87% Kosmická kniha: O vzniku života 2004, Jicchak Bentov

Autor zkoumá přímé zkušenosti rozšířeného stavu vědomí a proces znovuspojení s vyšším já. Kapitoly: Poznámka o Benovi, Plodná prázdnota-Model vesmíru, Podstata absolutního bytí, Zjevné a potenciální věci. O dévách, bozí... více


Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí 80% Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí 1947, Henri Bergson

Bergsonův esej vyšel poprvé r. 1888 a byla to jeho první kniha. I když je stará více než sto let, zdá se mi, že je nyní právě aktuální: problém vědomí se stává centrálním problémem tzv. kognitivních věd a tento problém n... více