etika

štítek, 177 knih


Moudrost a vtip G.K. Chestertona : paradoxy, aforismy a postřehy

Moudrost a vtip G.K. Chestertona : paradoxy, aforismy a postřehy

2006, G. K. Chesterton

Gilbert Keith Chesterton se proslavil mnoha literárními žánry, ale hlavní důvod, proč stále patří k nejcitovanějším autorům světa, naleznete v této útlé knížce. Chesterton byl totiž mistrem paradoxu. Povýšil společenský ... více


Etika pro pomáhající profese

Etika pro pomáhající profese

2003, J. Jankovský

Pomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi, jsou však mnohem více službou a posláním, než rutinní prací. Jen velmi obtížně si proto tuto činno... více


Etika

Etika

2007, D. Bonhoeffer

Každý, kdo má povědomí o Dietrichu Bonhoefferovi (1906–1945) a jeho svědectví, bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický a krytý autorovým životním postojem. Tříbení ča... více


Zvířata jsou naši bratři

Zvířata jsou naši bratři

2011, E. Kupfer-Koberwitz

Edgar Kupfer-Koberwitz se narodil 24. dubna 1906 do rodiny správce Koberwitzova statku poblíž Vratislavi v Polsku. Na začátku druhé světové války byl deportován do koncentračního tábora v Dachau u Mnichova. Přes hrozbu j... více


K jádru úspěchu

K jádru úspěchu

2004, R. Parsons

Jak uspět v podnikání a neprohrát přitom v životě. Autor, který je nadaným vypravěčem, před námi rozehrává příběh dvou mužů, z nichž jeden stojí na počátku a druhý na samém konci životní kariéry. Jack – student obcho... více


Skrytá tvář

Skrytá tvář

1996, A. M. Baggio

Putování konzumní kulturou / Autor odkrývá úskalí skrytá za zdánlivě vlídnou tváří individualistického a konzumního způsobu života, hledá obranu před někdy až agresivním vlivem reklamy. Kniha je určena těm, kdo se nemíní... více


Smysl člověka

Smysl člověka

1970, J. Lacroix

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Davidova hvězda

Davidova hvězda

1995, G. G. Scholem

Českému čtenáři se konečně dostává do rukou výběr z díla význačného vědce a myslitele Gershoma Scholema (1897-1982), jehož spisy tvoří základní práce o židovské mystice – kabale a jehož eseje nám přibližují duchovní kvas... více


O nesmrtelnosti zvířat - Naděje pro trpící stvoření

O nesmrtelnosti zvířat - Naděje pro trpící stvoření

1998, E. Drewermann

Jedinečný príspevok svojho druhu o vzťahu človeka k ostatným živým tvorom, proti ich zneužívaniu, týraniu a uskutočňovaniu pokusov. více


Odpovědnost

Odpovědnost

2012, R. Palouš

Autor se věnuje témam súvisejícím s odpovědnosti : Dialogická figura odpovědnosti a její překročení. Sokratův požadavek osobní absolutní angažovanosti. Křesťanský akcent na lásku k Bohu. Věc „odpovědnost“ se odpoutala a... více


Tento ujo je tvoja mama

Tento ujo je tvoja mama

1992, J. Drgonec

(Správa o zarážajúcom stave zákonodarstva doma i vo svete) JUDr. Ján Drgonec, DrSc. dosiaľ uverejnil 104 článkov v slovenských odborných právnických časopisoch. Ďalších 18 článkov má uverejnených v zahraničí (Veľká Br... více


Umelé oplodnenie: Žiadny problém!?

Umelé oplodnenie: Žiadny problém!?

2011, J. Viglaš

Ak je Cirkev proti umelým potratom, prečo je aj proti umelému oplodneniu? V čom spočíva dôstojnosť ľudského plodenia? Aké možnosti majú neplodné páry? více


Lévinas a metafyzika

Lévinas a metafyzika

2004, T. Tatranský

Mnohovrstevné dílo židovského filozofa Emmanuela Lévinase (1906–1995) svým důrazem na transcendenci a etiku představuje originální a radikální pokus o přehodnocení téměř veškeré tradice klasické metafyziky. Autor se v té... více


Křesťanská etika

Křesťanská etika

1999, K. Peschke

Tématem knihy je současná etická problematika v celé její šíři. Základní faktor křesťanské etiky – vztah člověka k Bohu – je autorem rozebrán nejprve samostatně. Pak je systematicky zasazován do konkrétních životních sit... více


Čtení o boholidství

Čtení o boholidství

2000, V. S. Solovjov

Těžištěm ruského náboženského myšlení je hluboké přesvědčení, vize, která spojuje církev s jediným možným východiskem pro ruský národ, ale rovněž pro celé lidstvo: Ježíš Kristus. Solovjov sleduje cesty lidských dějin, vr... více


1 2 3 4 5 6 >