mezilidské vztahy

štítek, 173 knih


Lepší než mé sny

Lepší než mé sny

2009, P. Rinehart

Každé ráno vstupujeme do nového dne se spoustou očekávání, jaký bude nebo by měl být náš život. Paula Rinehartová píše: „Máme v mysli určité představy a ani o tom nevíme – až do chvíle, kdy nám je video našeho života pře... více


Škorpion

Škorpion

1990, R. Nenadál

Soubor čtyř dějově odlišných próz spojuje navzájem téma osudové závislosti. I. próza "Bonbony pro Marcela" II. próza "Škorpión" III. próza "Dezý dezú" IV. próza "Obrubník" ... více


Vidět v druhém Krista

Vidět v druhém Krista

2007, A. Grün

Láska k bližním podle svatého Benedikta. Co vlastně znamená milovat bližního? Překvapivě konkrétní odpovědi na tuto otázku čerpají autoři z mnišské tradice, a zejména z Benediktovy řehole, kterou srozumitelně aplikují... více


Závislosti srdce

Závislosti srdce

2010, R. Hemfelt

Jak opustit nezdravé vztahy. Praktický návod (s naznačením teoretického zdůvodnění), jak se osvobodit od vztahů vzájemné závislosti. Kniha velmi poutavým způsobem a s celou řadou příkladů z konkrétní praxe nejprve pop... více


Závislost na uznání

Závislost na uznání

2010, J. Meyer

Překonávat potřebu potěšit každého / Až příliš mnoho lidí se dnes potýká s nezdravou potřebou po uznání od druhých. Je nemožné, aby byli se sebou spokojeni, aniž by byla naplněna. Tito "závislí na uznání" proží... více


Výzva lásky

Výzva lásky

2011, S. Kendrick

Bezpodmínečná láska je horlivě slibována při svatebních obřadech, ale jen zřídka se objevuje ve skutečném každodenním životě. V důsledku toho romantické představy často rychle zmizí a nahradí je zklamání. Ale tak to nemu... více


Smysl člověka

Smysl člověka

1970, J. Lacroix

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Změna přináší uzdravení

Změna přináší uzdravení

2000, H. Cloud

Jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost? / Kniha nabízí čtyři základní kroky, které přispějí k lepšímu osobnímu naplnění a uspokojivým vztahům a pomohou čtenáři vyrovnat se s bolestivými vzpomínka... více


Pečovatelská služba a individuální plánování

Pečovatelská služba a individuální plánování

2011, M. Hauke

Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci). Kniha je praktickým prův... více


Křivda, odpuštění, smíření

Křivda, odpuštění, smíření

2000, J. Augustyn

Ublížení bývá obvykle velice bolestnou vzpomínkou, k níž se neradi vracíme. Známý polský autor nabízí inspiraci k tomu, jak se s pocity křivdy otevřeně vypořádat. více


Cesta k osobní zralosti

Cesta k osobní zralosti

1999, D. Montgomery

Psychologie patří mezi přírodní vědy stejně jako medicína. Zabývá se však především stavem lidské mysli. Psycholog jako vědec nehledá Boží působení či zásah. Pokud je však věřícím člověkem, dívá se na skutečnost lidské o... více


Léčivé sny

Léčivé sny

2002, M. I. Barasch

Zkoumání snů, jež mohou změnit náš život Kniha Léčivé sny je dobrodružstvím, jež ukazuje, jakým způsobem nám mohou sny pomoci smířit se se svými vlastními rozpory, stát se otevřenějšími k ostatním, žít s větší odvahou... více


Usmíření - Mír II.

Usmíření - Mír II.

2007, F. Mráček

Ve II. dílu publikace „Usmíření – mír“ jsou úvahy o uspokojení lidských tužeb. Touhy po uspokojení musí člověk mít, to je hnací síla do života. Tím, že je usměrňujeme podle Božích záměrů, roste naše láska. Když touhám be... více


Usmíření - Mír III.

Usmíření - Mír III.

2008, F. Mráček

Vizionářka Mirjana nás vybízí, abychom šli cestou, ke které nás Panna Maria zve při svých zjeveních v Medžugorji. Ovšem mnoho lidí si řekne, že tou cestou jdou. Modlí se, dokonce i růženec, chodí v neděli do kostela, nik... více


Usmíření - Mír I.

Usmíření - Mír I.

2006, F. Mráček

Hlavní poselství Panny Marie v Medžugorji je „Mír, mír, jenom mír. Je potřeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Články v této publikaci jsou zaměřeny na naplňování tohoto poselství. V I. dílu této série publika... více


1 2 3 4 5 6 >