scholastika

štítky

47 knih


Filosofie utěšitelka 81% Filosofie utěšitelka 1995, Anicius Manlius Severinus Boëthius

Nejčtenější Boëthiovo dílo: Consolatio philosophiae (Útěcha z filosofie), rozdělená do 5 knih. Dílo je útěšným dialogem mezi zkoušeným Boëthiem a zosobněnou Filosofií; autor je sepsal ve vězení před svou popravou. Prozai... více


Putování mysli do Boha 83% Putování mysli do Boha 2003, Bonaventura da Bagnoregio

Nejznámější spis sv. Bonaventury obsahuje vše podstatné, co charakterizuje autora jako filosofa, teologa a mystika. Obsahuje předmluvu C. V. Pospíšila. více


Theologická summa 74% Theologická summa 1937, Tomáš Akvinský

Summa theologie patří k vrcholním dílem sv. Tomáše Akvinského (1225-1274). Její český překlad vydali otcové dominikáni pod vedením Emiliána Soukupa OP v letech 1937-1940 v Edici Krystal, Olomouc. Dnes je tento překlad po... více
Tomáš Akvinský 89% Tomáš Akvinský 1997, Josef Pieper

Filosofická a teologická studie o největším scholastikovi Tomáši Akvinském, rozbor jeho osobnosti a díla. více


Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 97% Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 2016, Frederick Copleston

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin f... více


Lidé víry. Příběh středověké církve 83% Lidé víry. Příběh středověké církve 1994, Anthony E. Gilles

Karel Veliký, Tomáš Akvinský, křižácké války, Jana z Arku, svatý František, svatý Dominik, scholastika, to jsou jména a pojmy, které dobře známe. A přece to všechno jsou jenom vnější fenomény doby. Za nimi, v jejich ... více


Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus 88% Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus 2003, Bonaventura da Bagnoregio

Komentované latinsko-české vydání dvou Bonaventurových traktátů, klíčových pro uchopení jeho filosoficko-theologického myšlení. Úvodní studie Tomáše Nejeschleby je zaměřena na zkoumání pojmu reductio a proměn jeho význam... více


Tomáš Akvinský 64% Tomáš Akvinský 1993, Anthony Kenny

Monografie od jednoho z nejvýznamnějších současných představitelů analytické filosofie v Anglii. více


Základní pojmy scholastiky 90% Základní pojmy scholastiky 1998, Josef de Vries

Nevelký počet podrobně zpracovaných hesel podává kompaktní přehled vrcholné středověké filozofie s její prehistorií v antice a s ohlasy v novověké filozofii až do současnosti. více


Tomáš a jeho sumy 95% Tomáš a jeho sumy 2019, Tomáš Machula

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvin... více


Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 60% Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 2003, Tomáš Akvinský

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. více


Tomistická filosofická antropologie 87% Tomistická filosofická antropologie 2012, David Peroutka

Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek. Zdá se, že základní lidskou zvláštností je jakási „podvojná“ povaha člověka, kterému připisujeme jedna... více


O důvodech víry 87% O důvodech víry 2012, Tomáš Akvinský

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám po... více


Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo 90% Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo 2017, Jean-Pierre Torrell

Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde ... více


Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím 100% Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím 1997, Stanislav Sousedík

Syntéza Stanislava Sousedíka zachycuje vývoj filosofie v českých zemích od husitských válek do osvícenství. Předkládá její dějiny v souvislostech evropského myšlení i kulturních a politických dějin. Kniha je rozdělena... více


Umění a scholastika 90% Umění a scholastika 1933, Jacques Maritain

Obsah: I. Scholastikové a theorie umění. II. Řád spekulativní a řád praktický. III. Jednání a tvorba. IV. Umění je silou rozumovou. V. Umění a krása. VI. Pravidla umění. VII. Ryzost umění. VIII. Umění křesťanské. IX. Umě... více


Úvod do scholastické teologie 100% Úvod do scholastické teologie 2020, Ulrich Gottfried Leinsle

Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby. Setkání s ní se tak nevyhne nikdo, kdo se zabývá duchovním světem středověk... více


Základy aristotelsko-tomistické filosofie 80% Základy aristotelsko-tomistické filosofie 2009, Joseph Gredt

O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená, „třetí“ scholastika v 19. století. Po té stránce se jedná o dílo standardní... více


Tractatus de sex dierum operibus / O stvoření světa 90% Tractatus de sex dierum operibus / O stvoření světa 1999, Thierry ze Chartres

Jeden z nejdůležitějších textů filosofické školy v Chartres je pozoruhodným pokusem o skloubení biblické zprávy o stvoření světa podle knihy Genesis s Platónovým Timaiem. Překlad, úvod a poznámky připravila L. Karfíko... více


Tomismus čtyřiadvaceti tezí 100% Tomismus čtyřiadvaceti tezí 2011, Stanislav Sousedík

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou r... více