scholastika

štítek, 34 knih


Filosofie utěšitelkaFilosofie utěšitelka1995, A. M. S. Boëthius

Nejčtenější Boëthiovo dílo: Consolatio philosophiae (Útěcha z filosofie), rozdělená do 5 knih. Dílo je útěšným dialogem mezi zkoušeným Boëthiem a zosobněnou Filosofií; autor je sepsal ve vězení před svou popravou. Prozai... více


Theologická summaTheologická summa1937, T. Akvinský

Summa theologie patří k vrcholním dílem sv. Tomáše Akvinského (1225-1274). Její český překlad vydali otcové dominikáni pod vedením Emiliána Soukupa OP v letech 1937-1940 v Edici Krystal, Olomouc. Dnes je tento překlad po... více


Lidé víry. Příběh středověké církveLidé víry. Příběh středověké církve1994, A. E. Gilles

Karel Veliký, Tomáš Akvinský, křižácké války, Jana z Arku, svatý František, svatý Dominik, scholastika, to jsou jména a pojmy, které dobře známe. A přece to všechno jsou jenom vnější fenomény doby. Za nimi, v jejich ... vícePutování mysli do BohaPutování mysli do Boha2003, B. d. Bagnoregio

Nejznámější spis sv. Bonaventury obsahuje vše podstatné, co charakterizuje autora jako filosofa, teologa a mystika. Obsahuje předmluvu C. V. Pospíšila. více


Tomáš AkvinskýTomáš Akvinský1997, J. Pieper

Filosofická a teologická studie o největším scholastikovi Tomáši Akvinském, rozbor jeho osobnosti a díla. více


O důvodech víryO důvodech víry2012, T. Akvinský

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám po... více


Tomáš AkvinskýTomáš Akvinský1993, A. Kenny

Monografie od jednoho z nejvýznamnějších současných představitelů analytické filosofie v Anglii. více


Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, KristusJak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus2003, B. d. Bagnoregio

Komentované latinsko-české vydání dvou Bonaventurových traktátů, klíčových pro uchopení jeho filosoficko-theologického myšlení. Úvodní studie Tomáše Nejeschleby je zaměřena na zkoumání pojmu reductio a proměn jeho význam... více


Umění a scholastikaUmění a scholastika1933, J. Maritain

Obsah: I. Scholastikové a theorie umění. II. Řád spekulativní a řád praktický. III. Jednání a tvorba. IV. Umění je silou rozumovou. V. Umění a krása. VI. Pravidla umění. VII. Ryzost umění. VIII. Umění křesťanské. IX. Umě... více


Rozdělení a metody vědyRozdělení a metody vědy2005, T. Akvinský

5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl anticko-středověké tradice na téma teorie poznání a vědy. Dvojjazyčně (lat.-čes.), s úvodní studií Tomáše Machuly.... více


De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivěDe aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě2003, T. Akvinský

Esej Tomáše Machuly neřeší primárně problém věčnosti světa, ale na tomto příkladě ukazuje způsob myšlení a argumentace sv. Tomáše, zařazuje ho do kontextu předcházejících i následných myšlenkových směrů a ukazuje na mode... více


Tomismus čtyřiadvaceti tezíTomismus čtyřiadvaceti tezí2011, T. Machula

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou r... více


O stvořeníO stvoření2008, T. Akvinský

Výběr otázek z Teologické Sumy. Další výběr textů z Teologické sumy (ST I, ot. 44-49) si všímá filosofických aspektů nauky o stvoření. Hlavními náměty jsou kauzalita, stvoření z ničeho, otázka počátku světa, téma rozm... více


Otázky o dušiOtázky o duši2010, T. Akvinský

Další z Questiones disputae svatého Tomáše. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula. Otázky o duši se týkají především vztahu těla a duše, podobnosti člověka a andělů a možností poznání separované duše.... více


Otázky o svědomíOtázky o svědomí2010, T. Akvinský

Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení lidského jednání, a proto se zabývá především otázkou svědomí. Otázka O vyšším a nižším rozumu, O s... více


1

Doporučené štítky

hříchy psychologie osobnosti útěcha svatý Tomáš Akvinský, 1225-1274 svědomí tomismus ctnosti rétorika věčnost naděje