řeholní řády

štítky

44 knih


TemplářiTempláři2002, Piers Paul Read

Populárně sepsané dějiny rytířského řádu templářů. Read je znám spíše jako beletrista, hlavně díky zfilmované knize Přežít. Ale ani na odlišném poli jako je historie se jeho zaměření nezapře. Se smyslem pro dramatičnost... více


Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v ČecháchTovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách1995, Ivana Čornejová

Důkladný rozbor působení jezuitského řádu v Čechách. více


Tichá srdce 2 - příběhy míst a lidíTichá srdce 2 - příběhy míst a lidí2015, Alena Ježková

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce (Práh, 2013). Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karme... více
Případ SantPřípad Sant'Ambrogio - Utajený skandál římských řeholnic2017, Hubert Wolf

Skutečný, více než století utajovaný církevní skandál, odehrávající se poblíž sídla samotného papeže, se prostřednictvím knihy Případ Sant’Ambrogio dostává mimo zdi uzamčeného církevního světa. Tajný inkviziční archiv zp... více


Dějiny středověkého mnišstvíDějiny středověkého mnišství2001, Hugh Lawrence

Tato publikace z pera britského historika H. Lawrence sleduje vývoj ideje mnišského života od jeho poustevnických počátků v egyptské poušti až po jeho institucionální zakotvení v područí středověké církve. V tomto postup... více


Záhadný středověkZáhadný středověk2006, Jorge Blaschke

Tajné dějiny klášterů, konventů, řeholních a vojenských řádů Kniha je pozoruhodným dílem, které před čtenářem odkrývá méně známá fakta o středověké společnosti. Autor se zaměřuje především na život v evropských kláštere... více


Barokní náboženská bratrstva v ČecháchBarokní náboženská bratrstva v Čechách2000, Jiří Mikulec

Náboženská bratrstva patří k dosud málo poznaným fenoménům společenského života barokní doby. Byla projevem pro nás nepochopitelné duchovní exaltovanosti nebo spíše snahou o projevení loajality vůči poměrům? Historik Jiř... více


Burgundsko – kraj mnichů: Cîteaux a Bernard z ClairvauxBurgundsko – kraj mnichů: Cîteaux a Bernard z Clairvaux2002, Milan Kameník

Známý popularizátor zeměpisných a dějepisných témat tu podává esejistický výklad o kraji, jehož dnešním středem je Dijon. V době železné ho osídlili Keltové, jež si podrobil až veliký dobyvatel Gaius Iulius Caesar. V obd... více


Pohľady do stredovekých dejín SlovenskaPohľady do stredovekých dejín Slovenska2014, Michal Slivka

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku reho... více


Město a klášter: Františkánský konvent v raně novověké OlomouciMěsto a klášter: Františkánský konvent v raně novověké Olomouci2017, Martin Elbel

Studie se věnuje problematice působení řeholních institucí a zkoumá různé formy interakce mezi konventní komunitou a městskou společností. Pozornost je věnována především situaci po roce 1650. Konventní komunita tehdy mu... více


Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III., 1. sv.Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III., 1. sv.2008, Milan Buben

Žebravé řády. První svazek třetího dílu zahrnuje výklad o následujících žebravých řádech a společnostech: dominikáni, minorité, františkáni, hyberni, kapucíni, obutí a bosí augustiniáni a obutí a bosí karmelitáni, trini... více


Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I.Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I.2002, Milan Buben

Řády rytířské a křížovníci. První z plánovaných pěti svazků nese podtitul Rytířské řády a křížovníci. Po úvodní kapitole o vzniku a vývoji řádového života další stati sledují dějiny (světové i české), organizaci a struk... více


Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II., 1. sv.Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II., 1. sv.2003, Milan Buben

Řeholní kanovníci. První svazek II. dílu řady s podtitulem řeholní kanovníci zahrne následující společnosti: kanovníci, augustiniáni, premonstráti. Autor líčí u každého z řádů vznik, jeho příchod do českých zemí, uveden... více


Řádoví rytířiŘádoví rytíři1996, Ernle Bradford

Poutavě psaná kronika křižáckého řádu sv. Jana Jeruzalémského od jeho založení v 11. století až do současnosti, kdy jeho duch dále působí Řádu maltézských rytířů. více


Klášter premonstrátů TepláKlášter premonstrátů Teplá2003, Milan Hlinomaz

Kniha je vybavena poznámkovým aparátem, přílohami, rejstříky, slovníčkem odborných termínů, soupisem pramenů a literatury i německým shrnutím. více


1