Václav II., český a polský král, 1271-1305

štítek, 26 knih


Král rytíř Přemysl Otakar II.Král rytíř Přemysl Otakar II.2013, V. Vondruška

Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské ... více


Král básník Václav II.Král básník Václav II.2013, V. Vondruška

Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a konč... více


Žebrák se stříbrnou holíŽebrák se stříbrnou holí1995, L. Vaňková

Děj románu se odehrává na přelomu 13. a 14. století za vlády Václava II., panovníka silnějšího v diplomacii než na bitevním poli. Jeho dvůr je plný intrik, vyplývajících ze složitých mocenských vztahů v tehdejší Evropě. ... víceŽena pro třetího králeŽena pro třetího krále1991, L. Vaňková

Královna Richenza Hlavní postavou románu je královna Richenza, jedna z nejzajímavějších ženských postav českých dějin na počátku 14. století. Dvakrát usedla Richenza na trůn, moc a koruna ji však nikdy nezaslepily. Jen j... více


Dědici zlatého králeDědici zlatého krále1994, L. Vaňková

Tento román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Děj je zasazen do doby panování Václava II., kd... více


Rytíř zelené růže: Záviš z FalkenštejnaRytíř zelené růže: Záviš z Falkenštejna2003, Z. Koubková

Historický román o dramatickém osudu a královské lásce českého šlechtice Záviše z Falkenštejna. Přemyslovské Čechy koncem 13. století jsou zemí rozvrácenou bezvládím po smrti Přemysla Otakara II., v níž mladičký následn... více


RichenzaRichenza2004, A. Polách

Román o životě královny Alžběty Rejčky. Rozsáhlý historický román věnovaný životu české královny Elišky Rejčky, manželky Václava II., a jejímu celoživotnímu soupeření s Eliškou Přemyslovnou. Děj románu začíná rokem... více


Král bez přílbyKrál bez přílby1988, O. Daněk

Dramatik, scenárista a prozaik Oldřich Daněk nás v historickém románu Král bez přílby přivádí do Čech, ale také třeba do Polska, Uher, Rakous a německých zemí na sklonku 13. a počátku 14. století. A kdo je oním "krá... více


Královna Kunhuta a ZávišKrálovna Kunhuta a Záviš2015, H. Parkánová-Whitton

Po smrti krále Přemysla Otakara II. zajistí královna Kunhuta svému synu Václavovi právo na trůn a sama se uchýlí do ústraní. Touží po klidu, ale osudové setkání se Závišem z Falkenštejna jí navždy změní život. Každým dn... více


Guta Habsburská - slabý král, mladá královna a mocný ZávišGuta Habsburská - slabý král, mladá královna a mocný Záviš2017, O. Ciprová

Guta Habsburská stojí po boku Václava, Přemyslovce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček nemálo českých pánů pohrdá, byť se má Václav brzy stát jejich králem. Guta si klade otázku, zda si takového manžela dokáže vážit. ... více


Úděl královskýÚděl královský2007, J. Hanibal

Václav II. patří nepochybně k nejvýznamnějším českým panovníkům. Přesto jej historie - naprosto nespravedlivě - odsunuje do pozadí a staví jej do stínu jeho dvou otců - vlastního Přemysla Otakara druhého a nevlastního, d... více


Z českých hradů, zámků a tvrzíZ českých hradů, zámků a tvrzí1972, H. Lisická

Pověsti a zkazky Pověsti z historických zemí české koruny. více


Lásky královské a Sny králůLásky královské a Sny králů1988, M. V. Kratochvíl

Povídkový triptych s historickým námětem, jehož hrdinkami jsou tři české královny. Královna Kunhuta, v útlém věku provdaná svým dědem, uherským králem Bélou, za nejmocnějšího a nejbohatšího evropského panovníka, "kr... více


Zlomená pečeťZlomená pečeť1976, F. Neužil

Román zavádí čtenáře do posledních let života Záviše Falkenštejna, do pohnutého období českých dějin v době vlády Václava II. Postavy příběhů soupeří o vliv a mocenské postavení, aby ve svůj prospěch ovlivnili nerozhodn... více


Václav II.Václav II.2007, K. Charvátová

Král český a polský. Předposlední český král z roku Přemyslovců, který se stal též králem polským a pro svého syna Václava III. získal korunu uherskou, patří mezi nejvýznamnější panovníky našich dějin. Za jeho vlády se ... více


1

Doporučené štítky

české dějiny romantika Václav III., král český, polský, uherský, 1289-1306 Vukašin Mrnjavčević, král, 1320-1397 archivní fondy přelom 13. a 14. století archiválie milenci královen Guta Habsburská, královna, 1271-1297 13.-14. století