Václav II., český a polský král, 1271–1305

štítky

32 knih


Král rytíř Přemysl Otakar II. 90% Král rytíř Přemysl Otakar II. 2013, Vlastimil Vondruška

Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské ... více


Král básník Václav II. 89% Král básník Václav II. 2013, Vlastimil Vondruška

Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a konč... více


Žebrák se stříbrnou holí 91% Žebrák se stříbrnou holí 1995, Ludmila Vaňková

Děj románu se odehrává na přelomu 13. a 14. století za vlády Václava II., panovníka silnějšího v diplomacii než na bitevním poli. Jeho dvůr je plný intrik, vyplývajících ze složitých mocenských vztahů v tehdejší Evropě. ... více
Žena pro třetího krále 88% Žena pro třetího krále 1991, Ludmila Vaňková

Královna Richenza Hlavní postavou románu je královna Richenza, jedna z nejzajímavějších ženských postav českých dějin na počátku 14. století. Dvakrát usedla Richenza na trůn, moc a koruna ji však nikdy nezaslepily. Jen j... více


Dědici zlatého krále 91% Dědici zlatého krále 1994, Ludmila Vaňková

Tento román je součástí historického cyklu o Přemyslovcích (Král železný, král zlatý, Zlá léta, Dědici zlatého krále) v němž autorka zobrazila slavnou epochu českých dějin. Děj je zasazen do doby panování Václava II., kd... více


Pro jméno a čest 82% Pro jméno a čest 2006, Naďa Horáková

Děj historického románu se odehrává během poslední čtvrtiny 13. století na jihovýchodě Markrabství moravského. Na pozadí historických událostí za vlády Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II. sledujeme osudy několik... více


Rytíř zelené růže: Záviš z Falkenštejna 83% Rytíř zelené růže: Záviš z Falkenštejna 2003, Zuzana Koubková

Historický román o dramatickém osudu a královské lásce českého šlechtice Záviše z Falkenštejna. Přemyslovské Čechy koncem 13. století jsou zemí rozvrácenou bezvládím po smrti Přemysla Otakara II., v níž mladičký následn... více


Richenza 85% Richenza 2004, Antonín Polách

Román o životě královny Alžběty Rejčky. Rozsáhlý historický román věnovaný životu české královny Elišky Rejčky, manželky Václava II., a jejímu celoživotnímu soupeření s Eliškou Přemyslovnou. Děj románu začíná rokem... více


Král bez přílby 84% Král bez přílby 1988, Oldřich Daněk

Dramatik, scenárista a prozaik Oldřich Daněk nás v historickém románu Král bez přílby přivádí do Čech, ale také třeba do Polska, Uher, Rakous a německých zemí na sklonku 13. a počátku 14. století. A kdo je oním "králem b... více


Královna Kunhuta a Záviš 71% Královna Kunhuta a Záviš 2015, Hana Parkánová-Whitton

Po smrti krále Přemysla Otakara II. zajistí královna Kunhuta svému synu Václavovi právo na trůn a sama se uchýlí do ústraní. Touží po klidu, ale osudové setkání se Závišem z Falkenštejna jí navždy změní život. Každým dn... více


Guta Habsburská - slabý král, mladá královna a mocný Záviš 89% Guta Habsburská - slabý král, mladá královna a mocný Záviš 2017, Oldřiška Ciprová

Guta Habsburská stojí po boku Václava, Přemyslovce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček nemálo českých pánů pohrdá, byť se má Václav brzy stát jejich králem. Guta si klade otázku, zda si takového manžela dokáže vážit. ... více


Úděl královský 78% Úděl královský 2007, Jiří Hanibal

Václav II. patří nepochybně k nejvýznamnějším českým panovníkům. Přesto jej historie - naprosto nespravedlivě - odsunuje do pozadí a staví jej do stínu jeho dvou otců - vlastního Přemysla Otakara druhého a nevlastního, d... více


Královi rytíři 86% Královi rytíři 2020, Richard Dostál

Román z počátku čtrnáctého století se odehrává za vlády krále Václava II. Popisuje jeho cestu, která pozvedla České království a udělala z něj politickou velmoc. Václav získává polskou korunu a brzy nato i uherskou. Záro... více


Z českých hradů, zámků a tvrzí 89% Z českých hradů, zámků a tvrzí 1972, Helena Lisická

Pověsti a zkazky Pověsti z historických zemí české koruny. více


Lásky královské a Sny králů 89% Lásky královské a Sny králů 1988, Miloš Václav Kratochvíl

Povídkový triptych s historickým námětem, jehož hrdinkami jsou tři české královny. Královna Kunhuta, v útlém věku provdaná svým dědem, uherským králem Bélou, za nejmocnějšího a nejbohatšího evropského panovníka, "krále z... více


Mikuláš, vévoda opavský 77% Mikuláš, vévoda opavský 2014, Jaroslava Černá

Mladému vévodovi Mikulášovi umírá před očima otec a velký český vladař Přemysl Otakar II. Králův syn v bitvě na Moravském poli ztrácí svůj vzor a oporu, navíc po letech v zajetí nedoufá, že najde ztracenou lásku Marianu.... více


Zlomená pečeť 80% Zlomená pečeť 1976, František Neužil

Román zavádí čtenáře do posledních let života Záviše Falkenštejna, do pohnutého období českých dějin v době vlády Václava II. Postavy příběhů soupeří o vliv a mocenské postavení, aby ve svůj prospěch ovlivnili nerozhodn... více


Václav II.: Král český a polský 91% Václav II.: Král český a polský 2007, Kateřina Charvátová

Král český a polský. Předposlední český král z roku Přemyslovců, který se stal též králem polským a pro svého syna Václava III. získal korunu uherskou, patří mezi nejvýznamnější panovníky našich dějin. Za jeho vlády se ... více


Deník Václava II. 84% Deník Václava II. 2009, Jan Lipšanský

Historický příběh popisující dětství a hledání lásky českého krále od útlého mládí až do Závišovy smrti. více


Václav II. Král na stříbrném trůnu 82% Václav II. Král na stříbrném trůnu 2015, Libor Jan

V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i moderní literatury. V první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích domácí i zahr... více


26.8.1278 - Moravské pole: Poslední boj Zlatého krále 72% 26.8.1278 - Moravské pole: Poslední boj Zlatého krále 2006, Václava Kofránková

Bitva u Suchých Krut na Moravském poli patří mezi nemnoho událostí, které lze považovat za skutečné dějinné mezníky. Střet, v němž český vládce Přemysl Otakar II. podlehl římskému panovníkovi Rudolfu I. Habsburskému, nad... více


Železný král a páni z Růže 56% Železný král a páni z Růže 1997, Václav D. Michalovic

Autor se v tomto rozsáhle koncipovaném historickém románu soustředil především na osudy dvou historických postav: zatímco krále Přemysla Otakara II. zde vylíčil jako chrabrého, neohroženého hrdinu, bojujícího za rozkvět ... více


Královský dvůr Václava II. 85% Královský dvůr Václava II. 2011, Dana Dvořáčková (Malá)

Kniha věnovaná královskému dvoru Václava II. přináší dosud nezpracované téma ze života předposledního přemyslovského panovníka. Život dvorské společnosti vrcholného středověku odhaluje ve třech stěžejních směrech. Nejprv... více


Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300 87% Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300 2009, Robert Antonín

Kniha pojednává o zahraniční politice českého a polského krále Václava II. v klíčových letech 1283-1300, která vrcholí ziskem polské koruny. Text nově interpretuje obraz Václava II. v narativních pramenech, popisuje vývo... více


Falkenštejn 80% Falkenštejn 1903, Jaroslav Hilbert

Divadelní hra o silné historické postavě, posedlé idealismem, končící tragicky. více


Vzestup Záviše z Falkenštejna 90% Vzestup Záviše z Falkenštejna 2015, Hana Skřeková

Krutý a tragický konec životního příběhu velmože pocházejícího z mocného jihočeského rodu Vítkovců, který stal se nevlastním otcem krále Václava II. i regentem České země, je natolik známý, že zaujal dokonce i některé bá... více


Zlatý král a chudý hrabě 40% Zlatý král a chudý hrabě 2013, Václava Kofránková

První souhrnné zpracování tématu v české a rakouské historiografii. Ojedinělá monografie mapuje proměny obrazu krále Přemysla Otakara II. a bitvy na Moravském poli v českém a rakouském historickém vědomí od středověku do... více


Jej veličenstvo smrť 80% Jej veličenstvo smrť 2005, Jaroslav Perniš

Pokúsme sa vstúpiť do čias, keď sa odvíjali životné príbehy slávnych kráľov. Kráľov „z milosti Božej“, ktorí hrali na javisku dejín hlavné roly. Bez nich by žiadne predstavenie nebolo kompletné. Boli to ľudia z mäsa a ko... více


Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu 80% Vznik a počátky královského města Českých Budějovic. Dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu 2003, Vlastimil Kolda

Kniha vydaná k padesátiletému výročí činnosti českobudějovického okresního archivu přibližuje vznik a nelehké počátky archivu ve druhé polovině 50 let minulého století, dále pojednává o založení a prvních letech královsk... více


Čekání na krále 0% Čekání na krále 2013, Jaromír Hořák

Po bitvě na Moravském poli nastala pro České království a Moravské markrabství doba hlubokého úpadku. Velký král Přemysl Otakar II. je mrtev, v Čechách vládne braniborský markrabě Ota V. řečený Dlouhý a Moravu má ve spár... více


Sebrané spisy Vítězslava Hálka 0% Sebrané spisy Vítězslava Hálka 1906, Vítězslav Hálek

Obsahuje básnické sbírky Balady a romance, Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice a další básnické skladby (např. Alfred) i divadelní hry (Carevič Alexej, Záviš z Falkenštejna, Král Rudolf, Král Vukašín). Uspoř... více


Mniši, dvořané, literáti: Studie k cisterciáckému řádu a ke dvoru krále Václava II. 0% Mniši, dvořané, literáti: Studie k cisterciáckému řádu a ke dvoru krále Václava II. 2021, Kateřina Charvátová

Kniha přináší studie, které byly publikovány v posledních dvou dekádách v českých i polských časopisech a sbornících. Věnují se různým aspektům cisterciáckého řádu (například vizitacím, medicíně, politickým aktivitám) a ... více