Václav IV.

štítky

37 knih


Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. 88% Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. 2014, Vlastimil Vondruška

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky post... více


Čtvrtý králův pes 89% Čtvrtý králův pes 2006, František Niedl

Podtitul: Historický román z doby Václava IV. Děj románu zavádí čtenáře na přelom 14. a 15. století do doby vlády Václava IV. Do království, kde každý bojuje s každým, se po mnoha letech vrací z Itálie Hynek Tas z Bo... více


Čas vlků 93% Čas vlků 2013, František Niedl

Volné pokračování autorova románu Čtvrtý králův pes. Píše se rok 1417 a Hynku Tasovi z Boru se konečně podařilo krále přemluvit, aby jej propustil ze služby. Dostává jako výsluhu hrádek Vlkov na jihu Čech, vklíněný do pa... více
Návrat mistra 90% Návrat mistra 2013, František Niedl

Pán Milána Gian Galeazo Visconti se nevzdává snahy získat vévodskou korunku, kterou mu však může udělit jenom Václav IV., král český a římský. A tak se musí Lukáš znovu vrátit do Čech, už jako vážený milánský mistr. Cest... více


Úkol pro šaška 89% Úkol pro šaška 2016, Pavel Hrdlička

V Čechách nastává před husitskými bouřemi v letech 1402–1403 dramatická situace. Král Václav IV. je svým bratrem Zikmundem zbaven vlády a nakonec uvězněn ve Vídni, zemi drancují kočovní Kumáni a zároveň probíhá občanská ... více


Ty jsi dědic svého otce 83% Ty jsi dědic svého otce 2001, Ludmila Vaňková

Slova Ty jsi dědic svého otce jsou určena českému a římskému králi Václavu IV. Sedmnáctiletý Václav zdědil po svém otci Karlu IV. obrovskou říši, jež se rozkládala od moře k moři, ale s ní převzal i všechny rozkoly tehde... více


Karel IV. - Císař a synové 85% Karel IV. - Císař a synové 2015, Josef Bernard Prokop

Osud i dílo největšího z Čechů se naplňuje, bude schopen předat umění vládnout, moudrost a sílu svým následovníkům? Třetí část Tajného deníku císaře Karla IV., přináší události z posledních deseti let jeho života, ted... více


Král nezná bratra 81% Král nezná bratra 2013, Jan Bauer

Bývalý novoměstský rychtář Jakub Protiva z Protivce získal za záchranu krále Václava IV. ze zajetí nový královský úřad. Zároveň se na něj obrací králův bratranec moravský markrabě Jošt a nabízí mu pomoc při odhalení zloč... více


Jsme jedné krve 89% Jsme jedné krve 2002, Ludmila Vaňková

Jsme jedné krve navazuje na román Ty jsi dědic svého otce. Český a římský král Václav IV. zapojuje do evropské politiky i nejmladšího Lucemburka, svého bratra Jana Zhořeleckého, zatímco uherský král Zikmund musí zadržova... více


Vězení pro krále 90% Vězení pro krále 2004, Ludmila Vaňková

Vězení pro krále uzavírá trilogii Ludmily Vaňkové Rozděl a panuj, ve které se synové Karla IV. v obtížných podmínkách papežského schizmatu a za dramatických intrik a bojů o římský trůn snaží udržet vládu a vliv nad světe... více


Václav IV. - Tajná kronika velké doby malého krále 84% Václav IV. - Tajná kronika velké doby malého krále 2016, Josef Bernard Prokop

Jablko nepadá daleko od stromu, říká se odpradávna. Ale bylo tomu tak u synů našeho největšího panovníka, Karla IV.? Například u nejstaršího císařova syna Václava IV.? Šel alespoň trochu ve stopách svého otce silného, sc... více


Václav IV. 90% Václav IV. 1986, Jiří Spěváček

Autor se v knize vyrovnává jedinečným způsobem s bohatou snůškou pramenů a literatury, což mu umožňuje skoncovat s mýtem o Václavu IV. jako „lidovém králi“, v marxistické literatuře obvyklým. Nezaujatý čtenář si po přeč... více


Jošt 74% Jošt 2020, Zdeněk Grmolec

Jošt, Jan Soběslav a Prokop – tři synové moravského markraběte Jana Jindřicha – mají mezi sebou neshody kvůli majetku. Markrabě Jošt se snaží dobýt hrad Bzenec, který má v držení Prokop. Na Joštovu stranu se přidává i uh... více


Král obléká halenu 70% Král obléká halenu 1989, Miloš Václav Kratochvíl

Jaká je pravda o panovníku Václavu IV? Byl Václav IV. dobrotivým panovníkem, který v převleku chodil mezi lid a naslouchal hlasu svých poddaných? Či naopak slabošský a neřestný vládce, který se jen z rivality spolčoval... více


Lucemburkové 86% Lucemburkové 2015, Jan Bauer

Když vyslovíme jméno královské dynastie Lucemburků, vybaví se nám Otec vlasti Karel IV., hrdinská smrt slepého Jana u Kresčaku nebo bojovník s husity, údajně proradný Zikmund. Kniha známého popularizátora naší historie J... více


Královna Žofie a Václav IV. - Láska na vratkém trůnu 76% Královna Žofie a Václav IV. - Láska na vratkém trůnu 2017, Jaroslava Černá

Mladý Václav IV. se nemůže dočkat sňatku s půvabnou Žofií. Avšak královna brzy po svatbě pozná manželovu krutou tvář, jeho záchvaty vzteku a nenávisti. Nediví se, že král má tolik nepřátel a že mu často jde jak o trůn, t... více


Václav IV.    Sám sobě nepřítelem 85% Václav IV. Sám sobě nepřítelem 2016, Jaroslava Černá

Pro milovaného syna Václava IV. najde nevěstu jeho otec – císař Karel IV. Volba padne na Johanku Bavorskou, ta vyhovuje jeho politickým ambicím. Mladá nevěsta se s prostředím pražského dvora, dobře sžívá, ale po Karlově ... více


Kacířská královna 73% Kacířská královna 2010, Otomar Dvořák

S podtitulem: Naděje pro české země. Právě ve chvíli, kdy vášnivá Žofie najde cestu k srdci svého manžela Václava IV., je král zajat, propukne vzpoura šlechty a země je vržena do občanské války. Ani pro cílevědomou kr... více


Lucemburkové - česká koruna uprostřed Evropy 93% Lucemburkové - česká koruna uprostřed Evropy 2012, František Šmahel

Výpravná kniha Lucemburkové zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i dalším příslušníkům rodu... více


Václav IV. - záhady a mysteria 67% Václav IV. - záhady a mysteria 2019, Vladimír Liška

Od úmrtí českého panovníka Václava IV. (1361–1419) nás letos dělí přesně 600 let. Publikace předkládá poutavý příběh dramatického období českých dějin a českého krále, který se ujal vlády ve velice složité době. Zemřel z... více


Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa 82% Jan Žižka - Boží bojovník ve jménu Husa 2019, Zdeněk Ležák

Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka geniální vojenský stratég, hrdinský bojovník, milovaný vojevůdce? Nebo jen obyčejný rabiát, lupič a nelítostný vrah tisíců nevinných katolíků? V této knize snad naleznete odpověď. Šedesátis... více


Z dějin národu českého 82% Z dějin národu českého 1973, František Palacký

Výbor pro mládež z původního vydání Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě připravil dr. Josef Prchal. Svazek první obsahuje Knihy: 1. Úvod a Čechy předslovanské až do r. 451po Kristu 2. Čechy slovansko-pohanské od... více


Václav IV. a Zikmund 74% Václav IV. a Zikmund 2018, Bohumil Vurm

Synové Karla IV., kteří navázali na odkaz velkého panovníka. Kniha doprovázená bohatým obrazovým materiálem nabízí hlubší vhled do života a osudů Václava a Zikmunda, je uspořádaná s důrazem na charakter obou mužů a význa... více


Král Václav IV. 89% Král Václav IV. 1947, František Josef Čečetka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Václav IV. - Nešťastný syn slavného otce 80% Václav IV. - Nešťastný syn slavného otce 2019, Jiří Bílek

Král Václav IV. seděl na českém trůnu 41 let, římským králem byl 34 let. V délce vlády překonal svého slavného otce Karla IV. a českou korunu nosil nejdéle ze všech našich panovníků středověku i novověku - padesát šest l... více


Král Václav IV. 67% Král Václav IV. 1910, Arnošt Dvořák

Z hlediska domácíh dramat se jedná o moderní pojetí této divadelní hry. Život a dramata krále Václava IV. je dostatečně dramatický, aby dokázal zaujmout i náročnějšího divadelního diváka. více


Hrady Václava IV. 100% Hrady Václava IV. 2014, František Záruba

podnázev: Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci. Hrady Václava IV. jako dějiště pohnutých osudů syna Karla IV. dlouhodobě přitahují pozornost badatelů a vzbuzují zájem laiků. Autor publikace se opírá nejen o v... více


Rukopisy Václava IV. 100% Rukopisy Václava IV. 1974, Josef Krása

Druhé vydání bohatě ilustrované publikace o rukopisech z doby Václava IV. bylo doplněno jak o výsledky posledních autorových výzkumů, tak i o nové pohledy na některé otázky dvorského václavského umění, jež do uměleckohis... více


Suchý čert a Divoký sokol 80% Suchý čert a Divoký sokol 1926, Josef František Karas

Historický román z 15. století z Čech a Moravy, s historickými událostmi a milostnou zápletkou. více


Pražské groše Václava IV. z let 1378-1419 100% Pražské groše Václava IV. z let 1378-1419 2003, Jiří Hána

Práce vydaná jako suplement edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách obsahuje podrobný rozbor českého mincovnictví doby Václava IV. vrcholící v konstrukci typologie a relativní i absolutní chronologie pražských groš... více


Římský a český král Václav IV. 100% Římský a český král Václav IV. 2019, kolektiv autorů

A počátky husitské revoluce. Za dramatických okolností horkého letního dne 16. srpna 1419 zemřel na Novém hrádku u Kunratic, stranou od krajně neklidného až rozbouřeného hlavního města, český král Václav IV. Bylo mu pad... více


Posluchačky v kapli Betlémské 80% Posluchačky v kapli Betlémské 1947, Anna Císařová-Kolářová

Málokdo z chodců, jejichž kroky míjejí v denním shonu domovní frontu malého náměstí, která skrývá v nádvoří památné zbytky kaple Betlémské, si uvědomí, že se v těchto místech rozvíjel pod severním nebem květ českého Assi... více


V cizím poručenství % V cizím poručenství 1913, Josef Braun

Historická povídka, ve které rytíř Hroznata, pán z Talmberka, vypráví o dětství a mládí kralevice Václava, pozdějšího českého krále. více


Václav IV. v Písku 0% Václav IV. v Písku 2019, Jan Adámek

Drobná publikace, která se věnuje vztahu Václava IV. k jihočeskému královskému městu Písek a mapuje jeho návštěvy města na přelomu 14. a 15. století. více


Král Václav IV. 0% Král Václav IV. 1911, František Loskot

Král Václav IV. dle katolických klevet a dle dějepisu. více


K organizaci státního správního systému Václava IV. 0% K organizaci státního správního systému Václava IV. 1991, Ivan Hlaváček

Popis knihy není zatím k dispozici. více