svatý Jan Nepomucký, asi 1340-1393

štítky

22 knih


Legenda o jazyku - Nepomucký 1972 84% Legenda o jazyku - Nepomucký 1972 2019, Pavol Rankov

Středověká legenda o Janu Nepomuckém se prolíná s fikcí i skutečnými historickými událostmi roku 1972. Okupační sovětská armáda se v normalizačním Československu cítí jako doma a v podnicích, úřadech a školách právě s... více


Jan Nepomucký – česká legenda 90% Jan Nepomucký – česká legenda 2013, Vít Vlnas

Jako náboženská, nacionální a politická ikona prošel Jan Nepomucký v průběhu šesti staletí mnohými proměnami a byl předmětem nesčetných sporů mezi zastánci a odpůrci kultu. Odkrývání historického pozadí tohoto vývoje - o... více


Svatý na mostě 79% Svatý na mostě 2003, Jiří Šotola

Román Svatý na mostě je věnován osudům generálního církevního vikáře Jana Nepomuckého, který byl umučen v době panování krále Václava IV. a později byl katolickou církví svatořečen. V typickém šotolovském stylu líčí záku... více
Jan z Pomuku 93% Jan z Pomuku 1993, Emanuel Vlček

Doba a osobnost generálního vikáře Jana z Pomuku, tak jak se jeví ve světle detailního lékařského a antropologického výzkumu jeho ostatků provedeného v r. 1972. více


Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka 80% Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka 1914, Bohuslav Balbín z Vorličné

Popis života světce. více


Svatý Jan Nepomucký ve výtvarném umění na Pelhřimovsku 80% Svatý Jan Nepomucký ve výtvarném umění na Pelhřimovsku 1993, Jiří Černý

Katalog výstavy k 600. výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého. Kap. 4 napsal Antonín Černý a báseň v kap. 6 Jan Tomášek více


Svatý Jan Nepomucký II. 100% Svatý Jan Nepomucký II. 1972, Jaroslav Václav Polc

Podtitul: Úcta Další svazek edice o světcích a světic se tentokrát jednomu z nejznámějších světců v katolické církvi. více


Jan Pavel II. k výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého 80% Jan Pavel II. k výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého 1979, Karol Józef Wojtyła

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svatý Jan Nepomucký 100% Svatý Jan Nepomucký 2016, Alena Němečková

Knížečka na celoplošně ilustrovaných stránkách představuje krátkými texty hlavní charakteristiky a momenty života světce i podstatné historické události a okolnosti, které na něj měly vliv. Nevyhýbají se ani legendárním ... více


Svatý Jan Nepomucký I. 100% Svatý Jan Nepomucký I. 1972, Jaroslav Václav Polc

Podtitul: Život. Další svazek edice o světcích a světic se tentokrát jednomu z nejznámějších světců v katolické církvi. více


Svatojanský sborník (1393-1993) 0% Svatojanský sborník (1393-1993) 1994, Jan Pavel II. (p)

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách 0% Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách 2016, Kateřina Bobková-Valentová

Ediční řada Theatrum neolatinum si klade za cíl zpřístupnit vybrané, tiskem dosud nevydané texty jezuitských školských her. Do budoucna by měla být otevřena i jiným raně novověkým bohemikálním dramatickým textům spjatým ... více


Medotekoucí sláva na hůře Libanu 0% Medotekoucí sláva na hůře Libanu 1995, František Václav Mareš

Soubor českých svatojánských duchovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou v letech 1727-1736. Připravil, přepsal, doslovem a poznámkami opatřil Dr. Bo... více


Svatý Jan Nepomucký I. 0% Svatý Jan Nepomucký I. 1921, František Xaver Stejskal

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nepomuk 1393 - 1993 0% Nepomuk 1393 - 1993 1992, Ivana Zajícová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Arena Sancto-Joannea 0% Arena Sancto-Joannea 2013, Jan Adámek

Podtitul: Úcta Písečanů ke sv. Janovi Nepomuckému. Píseker Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk. Odborný katalog ke stejnojmenné výstavě Prácheňského muzea v Písku u příležitosti 620. výročí Janovy mučednické sm... více


Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný : čtení o sv. Janu Nepomuckém 0% Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný : čtení o sv. Janu Nepomuckém 1993, Ivan Slavík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tisíc let, klášter, svět - Pocta k mileniu břevnovského kláštera 0% Tisíc let, klášter, svět - Pocta k mileniu břevnovského kláštera 1993, Květoslava Neradová

Výběr textů uspořádaly Květoslava Neradová a Františka Sokolová. více


Svatý Jan Nepomucký 1393-1993 0% Svatý Jan Nepomucký 1393-1993 1993, Jana Kybalová

Katalog z výstavy Bavorského Národního muzea v Mnichově ve spolupráci s klášterem premonstrátů na Strahově v Praze a s Národním muzeem v Praze. Výstava se uskutečnila v klášteře premonstrátů na Strahově v termínu 17. kvě... více


Svatý Jan Nepomucký 0% Svatý Jan Nepomucký 1993, Jaroslav Václav Polc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


S pastelkami městem Nepomuk: Po stopách svatého Jana Nepomuckého 0% S pastelkami městem Nepomuk: Po stopách svatého Jana Nepomuckého 2017, Eva Chupíková

Vydejme se spolu po stopách nejznámnějšího českého světce. více


Novéna ke svatému Janu Nepomuckému 0% Novéna ke svatému Janu Nepomuckému 2020, neznámý - neuveden

Po celých devět dní žijeme blízkost českého světce Jana Nepomuckého. Přejeme si osvojit něco z jeho bohatého života: statečnost v mezních situacích, nehlučnou zbožnost, důvěrnost s Ježíšovou Matkou, objevení tajemství ve... více