papežské dokumenty

štítky

11 knih


Christus vivit - Kristus žije 95% Christus vivit - Kristus žije 2019, papež František (p)

Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu. Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobn... více


Lumen Fidei 94% Lumen Fidei 2013, papež František (p)

První encyklika papeže Františka. Z větší části ji připravil Benedikt SVI., ale po své abdikaci ho předal k dokončení svému nástupci. Papež František přijal celý Benediktův koncept, text doplnil a upravil. Vznik encyklik... více


Sacramentum caritatis - (Svátost lásky) 100% Sacramentum caritatis - (Svátost lásky) 2017, Benedikt XVI. (p)

Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis (Svátost lásky) o eucharistii. Pojednává o ní jako o tajemství víry, o jejím liturgickém slavení a úctě. více
Gaudium et spes 100% Gaudium et spes 1969, Pavel VI. (p)

Pastorální konstituce Radost a naděje o církvi v dnešním světě, sestavená v rámci Druhého vatikánského koncilu. více


Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem 70% Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem 1999, Ctirad Václav Pospíšil

Soubor příspěvků přednesených v Olomouci dne 10.2.1999 na představení encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem pořádaném katedrou systematické teologie CMTF UP ve spolupráci s katedrou filozofie CMTF UP více


Dies Domini - O svěcení dne Páně 70% Dies Domini - O svěcení dne Páně 2000, Karol Józef Wojtyła

Apoštolský list Dies Domini Jana Pavla II. O svěcení dne Páně ze dne 31. května 1998. Předpis o Sabatu jímž se v první Smlouvě připravuje neděle nové a konečné Smlouvy proto koření v hloubi Božího plánu. Proto naroz... více


Divinum illud munus 100% Divinum illud munus 1998, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších. Encyklika Lva XIII. Divinum illud munus vydaná v r. 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po víc... více


Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? 100% Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? 2019, Jindřich Šrajer

Realita rodin - životní a pastorační výzvy. Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukázal, jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě potřebné je spojovat věrnost eva... více


Eucharistie, pramen svatosti v kněžské službě 60% Eucharistie, pramen svatosti v kněžské službě 2004, Karol Józef Wojtyła

Slova, poslání, které se stává naším: On je svěřil a odevzdal do dědictví celé církvi, a zvláštním způsobem uvnitř církve nám, kteří jsme nositeli služebného kněžství. Opravdu velké je tajemství lásky, jehož jsme my, kně... více


Jan Pavel II. k výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého 80% Jan Pavel II. k výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého 1979, Karol Józef Wojtyła

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dekret "Apostolicam actuositatem" o apoštolátu laiků 0% Dekret "Apostolicam actuositatem" o apoštolátu laiků 1990, kolektiv autorů

V tomto dekretu zamýšlí koncil objasnit povahu, ráz a rozmanitost apoštolátu laiků; zároveň hodlá vyslovit základní zásady a dát pastorační směrnice k jeho účinnějšímu konání. Toto vše se má pokládat za normu při revizi ... více