papežské dokumenty

štítky

11 knih


Christus vivit - Kristus žijeChristus vivit - Kristus žije2019, p. František (pseudonym)

Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu. Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobn... více


Lumen FideiLumen Fidei2013, p. František (pseudonym)

První encyklika papeže Františka. Z větší části ji připravil Benedikt SVI., ale po své abdikaci ho předal k dokončení svému nástupci. Papež František přijal celý Benediktův koncept, text doplnil a upravil. Vznik encyklik... více


Sacramentum caritatis - (Svátost lásky)Sacramentum caritatis - (Svátost lásky)2017, . Benedikt XVI. (pseudonym)

Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis (Svátost lásky) o eucharistii. Pojednává o ní jako o tajemství víry, o jejím liturgickém slavení a úctě. více
Gaudium et spesGaudium et spes1969, . Pavel VI. (pseudonym)

Pastorální konstituce Radost a naděje o církvi v dnešním světě, sestavená v rámci Druhého vatikánského koncilu. více


Jan Pavel II. k výročí kanonizace sv. Jana NepomuckéhoJan Pavel II. k výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého1979, Karol Józef Wojtyła

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Divinum illud munusDivinum illud munus1998, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších. Encyklika Lva XIII. Divinum illud munus vydaná v r. 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po víc... více


Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidemPrezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem1999, Ctirad Václav Pospíšil

Soubor příspěvků přednesených v Olomouci dne 10.2.1999 na představení encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem pořádaném katedrou systematické teologie CMTF UP ve spolupráci s katedrou filozofie CMTF UP... více


Dies Domini - O svěcení dne PáněDies Domini - O svěcení dne Páně2000, Karol Józef Wojtyła

Apoštolský list Dies Domini Jana Pavla II. O svěcení dne Páně ze dne 31. května 1998. Předpis o Sabatu jímž se v první Smlouvě připravuje neděle nové a konečné Smlouvy proto koření v hloubi Božího plánu. Proto naroz... více


Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita?Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita?2019, Jindřich Šrajer

Realita rodin - životní a pastorační výzvy. Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukázal, jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě potřebné je spojovat věrnost eva... více


Eucharistie, pramen svatosti v kněžské služběEucharistie, pramen svatosti v kněžské službě2004, Karol Józef Wojtyła

Slova, poslání, které se stává naším: On je svěřil a odevzdal do dědictví celé církvi, a zvláštním způsobem uvnitř církve nám, kteří jsme nositeli služebného kněžství. Opravdu velké je tajemství lásky, jehož jsme my, kně... více


Dekret "Apostolicam actuositatem" o apoštolátu laikůDekret "Apostolicam actuositatem" o apoštolátu laiků1990, kolektiv autorů

V tomto dekretu zamýšlí koncil objasnit povahu, ráz a rozmanitost apoštolátu laiků; zároveň hodlá vyslovit základní zásady a dát pastorační směrnice k jeho účinnějšímu konání. Toto vše se má pokládat za normu při revizi ... více