kolektivní monografie

štítky

96 knih


Dějiny světa 1 67% Dějiny světa 1 2012, Albrecht Jockenhövel

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 1 - Od počátku do roku 1200 př. Kr. První svazek šestidílné edice zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru od Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku. Edi... více


Kyberšikana - Průvodce novým fenoménem 71% Kyberšikana - Průvodce novým fenoménem 2013, David Šmahel

Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, k... více


Antropocén 89% Antropocén 2020, David Storch

V roce 2000 došlo nečekaně k vyhlášení antropocénu, globálního věku člověka, ve kterém vliv lidstva na planetu údajně dosáhl úrovně řádově srovnatelné s většinou přirozených činitelů. Pro někoho je antropocén krizí, ba k... více
Právo obchodních korporací 85% Právo obchodních korporací 2015, Stanislava Černá

Učebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech... více


České knižní obálky v edičních řadách: SNKLHU - Odeon (1953–1995) 90% České knižní obálky v edičních řadách: SNKLHU - Odeon (1953–1995) 2016, kolektiv autorů

Série edic pro významné české nakladatelství Odeon měli vždy v rukou přední čeští typografové a úpravci. Knihy nesly nezapomenutelnou grafickou podobu, která je dodnes velmi silným inspiračním zdrojem a kterou všichni te... více


Naplánovaná kinematografie 78% Naplánovaná kinematografie 2012, Pavel Skopal

Kinematografie prošla v poválečném Československu dvěma významnými změnami – nejprve byla v srpnu 1945 jako první průmyslové odvětví zestátněna, poté po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 podřízena ideologickým ... více


Pravěká Praha 100% Pravěká Praha 2005, Michal Lutovský

Kolektiv předních archeologů přináší ve velkoformátové knize ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na... více


Dějiny světa 2 70% Dějiny světa 2 2012, Helwig Schmidt-Glintzer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 2 - Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Stře... více


Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii 86% Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii 2013, Martin C. Putna

Pětačtyřicet studií se zaměřuje na výzkum schwarzenberského dědictví, historie významných osobností rodu a jejich veřejných aktivit od 17. do druhé poloviny 20. století. Schwarzenbergové výrazněji vstoupili do českýc... více


Věčné tajemství Býčí skály 72% Věčné tajemství Býčí skály 2015, Milan Stloukal

V 70. letech 20. století došlo k dohodě brněnských a vídeňských archeologů, že společně zhodnotí archeologické předměty a lidské kosti z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, které tam nalezl lékař a moravský archeolog J... více


Dějiny světa 4 85% Dějiny světa 4 2017, Walter Demel

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 4 - Objevy a nové struktury, 1200 až 1800. Čtvrtý svazek šestidílných Dějin světa nás opět přivádí trochu blíž současnosti. Nejen časově, ale především díky lepšímu porozu... více


Editologie: od náčrtu ke knize 100% Editologie: od náčrtu ke knize 2018, Jiří Flaišman

Publikace Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Editologie (Od náčrtu ke knize) se na novočeském materiálu věnuje metodologii ediční práce. Kniha v úvodních částech rozvrhuje základní typologii edičních přístupů a ukazuje mo... více


Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století 70% Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století 2019, Václav Vaněk

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov - 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzit... více


Dějiny světa 3 60% Dějiny světa 3 2013, Johannes Fried

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 3 - Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500. Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jím... více


Volání rodu 65% Volání rodu 2013, Petra Hanáková

Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmo... více


Dějiny světa 5 87% Dějiny světa 5 2017, Hans-Ulrich Thamer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 5 - Vznik moderny, 1700-1914. Další svazek šestidílné edice Dějin světa se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás důvěrně známými rysy. Aut... více


Česká politická pravice v letech 1938–1945 60% Česká politická pravice v letech 1938–1945 2017, Richard Vašek

Kolektivní monografie Česká politická pravice v letech 1938–1945 se věnuje působení dominantních českých pravicových politických proudů – liberálního nacionalismu, agrarismu a katolického konzervativismu – v osovém obdob... více


Dějiny světa 6 80% Dějiny světa 6 2017, Hans-Ulrich Thamer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 6 - Globalizace od roku 1880 do dneška. Závěrečný svazek šestidílné edice Dějin světa, v originále vydávané prestižním německým nakladatelstvím WBG v Darmstadtu, se věnuje... více


Technologie stavby vozovek 100% Technologie stavby vozovek 2014, Jan Zajíček

Vydáno pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To z... více


100 nejkrásnějších zahradních projektů 93% 100 nejkrásnějších zahradních projektů 2017, kolektiv autorů

Zahrada je živý organismus, který podléhá neustálé změně. V možnosti tuto změnu aktivně spoluutvářet a den za dnem ji zblízka prožívat se skrývá jedno z největších kouzel vlastní zahrady. Díky této krásné výpravné publik... více