kolektivní monografie

štítky

66 knih


Dějiny světa 1Dějiny světa 12012, Albrecht Jockenhövel

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 1 - Od počátku do roku 1200 př. Kr. První svazek šestidílné edice zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru od Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku. Edi... více


Naplánovaná kinematografieNaplánovaná kinematografie2012, Pavel Skopal

Kinematografie prošla v poválečném Československu dvěma významnými změnami – nejprve byla v srpnu 1945 jako první průmyslové odvětví zestátněna, poté po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 podřízena ideologickým ... více


Kyberšikana - Průvodce novým fenoménemKyberšikana - Průvodce novým fenoménem2013, David Šmahel

Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, k... více
České knižní obálky v edičních řadách: SNKLHU - Odeon (1953–1995)České knižní obálky v edičních řadách: SNKLHU - Odeon (1953–1995)2016, kolektiv autorů

Série edic pro významné české nakladatelství Odeon měli vždy v rukou přední čeští typografové a úpravci. Knihy nesly nezapomenutelnou grafickou podobu, která je dodnes velmi silným inspiračním zdrojem a kterou všichni te... více


AntropocénAntropocén2020, David Storch

V roce 2000 došlo nečekaně k vyhlášení antropocénu, globálního věku člověka, ve kterém vliv lidstva na planetu údajně dosáhl úrovně řádově srovnatelné s většinou přirozených činitelů. Pro někoho je antropocén krizí, ba k... více


Dějiny světa 2Dějiny světa 22012, Helwig Schmidt-Glintzer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 2 - Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Stře... více


Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. stoletíEgon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století2019, Václav Vaněk

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov - 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzit... více


Dějiny světa 3Dějiny světa 32013, Johannes Fried

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 3 - Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500. Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jím... více


Dějiny světa 4Dějiny světa 42017, Walter Demel

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 4 - Objevy a nové struktury, 1200 až 1800. Čtvrtý svazek šestidílných Dějin světa nás opět přivádí trochu blíž současnosti. Nejen časově, ale především díky lepšímu porozu... více


Volání roduVolání rodu2013, Petra Hanáková

Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmo... více


Česká politická pravice v letech 1938–1945Česká politická pravice v letech 1938–19452017, Richard Vašek

Kolektivní monografie Česká politická pravice v letech 1938–1945 se věnuje působení dominantních českých pravicových politických proudů – liberálního nacionalismu, agrarismu a katolického konzervativismu – v osovém obdob... více


Věčné tajemství Býčí skályVěčné tajemství Býčí skály2015, Milan Stloukal

V 70. letech 20. století došlo k dohodě brněnských a vídeňských archeologů, že společně zhodnotí archeologické předměty a lidské kosti z jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, které tam nalezl lékař a moravský archeolog J... více


Pravěká PrahaPravěká Praha2005, Michal Lutovský

Kolektiv předních archeologů přináší ve velkoformátové knize ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na... více


Dějiny světa - kompletní ediceDějiny světa - kompletní edice2014, Albrecht Jockenhövel

Nový pohled na světové dějiny v 6 svazcích. Sv. 1 - Od počátku do roku 1200 př. Kr. Sv. 2 - Starověké světy a nové říše, 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Sv. 3 - Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500. Sv. 4 - Ob... více


Dějiny světa 5Dějiny světa 52017, Hans-Ulrich Thamer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 5 - Vznik moderny, 1700-1914. Další svazek šestidílné edice Dějin světa se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás důvěrně známými rysy. Aut... více


1