kolektivní monografie

štítky

53 knih


Dějiny světa 1Dějiny světa 12012, Albrecht Jockenhövel

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 1 - Od počátku do roku 1200 př. Kr. První svazek šestidílné edice zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru od Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku. Edi... více


Naplánovaná kinematografieNaplánovaná kinematografie2012, Pavel Skopal

Kinematografie prošla v poválečném Československu dvěma významnými změnami – nejprve byla v srpnu 1945 jako první průmyslové odvětví zestátněna, poté po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 podřízena ideologickým ... více


Kyberšikana - Průvodce novým fenoménemKyberšikana - Průvodce novým fenoménem2013, David Šmahel

Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, k... více
Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. stoletíEgon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století2019, Václav Vaněk

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov - 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzit... více


Dějiny světa 2Dějiny světa 22012, Helwig Schmidt-Glintzer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 2 - Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Stře... více


Volání roduVolání rodu2013, Libuše Heczková

Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmo... více


Česká politická pravice v letech 1938–1945Česká politická pravice v letech 1938–19452017, Richard Vašek

Kolektivní monografie Česká politická pravice v letech 1938–1945 se věnuje působení dominantních českých pravicových politických proudů – liberálního nacionalismu, agrarismu a katolického konzervativismu – v osovém obdob... více


Dějiny světa - kompletní ediceDějiny světa - kompletní edice2014, Albrecht Jockenhövel

Nový pohled na světové dějiny v 6 svazcích. Sv. 1 - Od počátku do roku 1200 př. Kr. Sv. 2 - Starověké světy a nové říše, 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Sv. 3 - Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500. Sv. 4 - Ob... více


Dějiny světa 3Dějiny světa 32013, Johannes Fried

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 3 - Výklady světa a světová náboženství, 600 až 1500. Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jím... více


Dějiny světa 4Dějiny světa 42017, Walter Demel

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 4 - Objevy a nové struktury, 1200 až 1800. Čtvrtý svazek šestidílných Dějin světa nás opět přivádí trochu blíž současnosti. Nejen časově, ale především díky lepšímu porozu... více


Editologie: od náčrtu ke knizeEditologie: od náčrtu ke knize2018, Jiří Flaišman

Publikace Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Editologie (Od náčrtu ke knize) se na novočeském materiálu věnuje metodologii ediční práce. Kniha v úvodních částech rozvrhuje základní typologii edičních přístupů a ukazuje mo... více


Technologie stavby vozovekTechnologie stavby vozovek2014, Jan Zajíček

Vydáno pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To z... více


Volný čas objektivem šlechtyVolný čas objektivem šlechty2016, Valburga Vavřinová

Odborná kniha Volný čas objektivem šlechty (editor Filip Wittlich) je výsledkem výzkumného projektu "Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v... více


Dějiny světa 5Dějiny světa 52017, Hans-Ulrich Thamer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 5 - Vznik moderny, 1700-1914. Další svazek šestidílné edice Dějin světa se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás důvěrně známými rysy. Aut... více


Dějiny světa 6Dějiny světa 62017, Hans-Ulrich Thamer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 6 - Globalizace od roku 1880 do dneška. Závěrečný svazek šestidílné edice Dějin světa, v originále vydávané prestižním německým nakladatelstvím WBG v Darmstadtu, se věnuje... více


1