pastorace

štítky

154 knih


Modlitba argentinských nocí 91% Modlitba argentinských nocí 2011, Marek Vácha

Reflexivní, autobiograficky laděné texty o setkání s Bohem, hledání smyslu života a jeho duchovních dimenzí. Katolický kněz, etik a cestovatel popisuje svoji vlastní i obecnou cestu k Bohu. Duchovní dimenze života se ná... více


Šestá cesta 90% Šestá cesta 2004, Marek Vácha

Šestá cesta : o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, ale prostě je. Shora i zdola je obklopena mrazivým kosmem s vakuem. A v tomto černém vzduchoprázdnu pl... více


Farář arský 91% Farář arský 2007, Wilhelm Hünermann

Svatý farář arský, Jan Maria Vianney, se narodil 8. května 1786 v obci Dardilly u Loynu ve Francii a až do svých 19 let, v době zmatků a pronásledování za Francouzské revoluce, pracoval se svými rodiči v zemědělství. Kně... více
Bratr vyvržených: kněz na pařížské periferii 91% Bratr vyvržených: kněz na pařížské periferii 2012, Guy Gilbert

Kněz na pařížské periferii. Legendární kniha známého francouzského apoštola delikventní mládeže uvádí čtenáře do začátků jeho působení v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v Paříži, v devatenáctém obvo... více


Bůh za tebe bojuje do poslední chvíle 88% Bůh za tebe bojuje do poslední chvíle 2018, Marián Kuffa

Farář Marián Kuffa v rozhovoru s Martinem Ližičiarem Příběh žakovského faráře, který inspiruje,. Životopisný portrét kněze milujícího tak, jak to lidé potřebují, ne jak si to zaslouží. Začtěte se do poutavého příbě... více


Vyznanie 72% Vyznanie 2013, Marie Vrabcová

Držíte v ruke neobyčajnú knihu. Touto vetou sa začína veľa odporúčaní, ale táto kniha nie je tá, ktorá by sa mala ponúkať týmto spôsobom. Stačí povedať toľko, aby človek, ktorý ju začne čítať, otvoril svoje srdce, dušu a... více


Vůle Boží - zbožná fráze? 93% Vůle Boží - zbožná fráze? 2004, Ladislav Kubíček

Rukopis knihy odevzdal P. MUDr. Ladislav Kubíček do tisku jen několik dnů před svou smrtí. Své krédo „Radost mi působí konat Tvou vůli“ zde autor dokumentuje na příbězích vlastního života. Čtenář si tak může připomenout ... více


Františkáni z Bronxu 94% Františkáni z Bronxu 2017, Luc Adrian

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu následovat ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním ... více


Chraň svoje srdce 84% Chraň svoje srdce 2005, John Eldredge

Vstupte do bitvy o své vlastní srdce / Americký náboženský myslitel vymezuje základní principy formování nové identity lidské bytosti - "změny vlastního srdce". více


Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl 83% Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl 1994, František Lukeš

Kniha Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl nabízí čtenářům příhody, které otec Lukeš ve svém životě zažil a které doplnil vtipnými postřehy a komentáři. Jeho sbírka zkušeností a poučení ze života předkládaných s... více


Pekařský učedník ze Znojma 88% Pekařský učedník ze Znojma 2008, Wilhelm Hünermann

Román o životě svatého Klementa Marie Hofbauera Životopisný román o svatém Klementu Marii Hofbauerovi, chudém chlapci z moravských Tasovic, který bývá nazýván také apoštolem Varšavy a který se stal duchovní oporou Víd... více


Zamilovanost 87% Zamilovanost 2011, Wunibald Müller

Být zamilovaný je krásné. Být zamilovaný může být ale také těžké, jestliže láska nemůže být naplněna. Zamilovanost může člověku ukázat nové oblasti sebe samého. Zamilovanost může člověka otevřít dimenzím, které ho přesah... více


Humor v církvi dovolen 76% Humor v církvi dovolen 2002, František Hobizal

Humor byl v církvi vždy. Trvalý optimismus církve je garantem humoru, ale není jeho pramenem. Pramenem je opravdová radost. Pramenem radosti je potom čisté svědomí a úplně za vším je láska. Těmito myšlenkami otevírá nedá... více


Šarlatový a černý 93% Šarlatový a černý 2011, John P. Gallagher

Hugh O'Flaherty se narodil v Irsku ve městě Killarney. Byl nadšeným sportovcem. Závodil jako boxer, házenkář a hráč golfu. Od útlého věku ale věděl, že jeho povoláním je být knězem. Po svém vysvěcení působil nejprve jako... více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 91% Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Závislosti srdce 91% Závislosti srdce 2010, Robert Hemfelt

Jak opustit nezdravé vztahy. Praktický návod (s naznačením teoretického zdůvodnění), jak se osvobodit od vztahů vzájemné závislosti. Kniha velmi poutavým způsobem a s celou řadou příkladů z konkrétní praxe nejprve pop... více


I darebák má duši 80% I darebák má duši 2012, Marie-Angel Carré

Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem. Bratr Marie-Angel patří k těm, kdo si umí udělat čas na službu druhým, ale také na modlitbu, čas na naslouchání Bohu. Proto ho považuji za úžasného člověka. Ve své knize vypráví s lá... více


Kvítky papeže Františka 94% Kvítky papeže Františka 2015, Andrea Tornielli

Tato kniha obsahuje situace, úryvky z homilií, svědectví, popisy setkání a přepisy telefonátů papeže Františka. Neklade si za cíl být celistvou publikací s kompletními informacemi, nenabízí systematické vyprávění o první... více


Proč svatý? 87% Proč svatý? 2010, Slawomir Oder

Podtitul: Zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II. Když Karol Wojtyla studoval v Krakově, ocitl se na dveřích jeho pokoje v semináři kus papíru s nápisem „budoucí světec.“ Tato slova jeho přátel se dnes jeví jako p... více


I láska má svá pravidla 70% I láska má svá pravidla 2005, Wunibald Müller

Blízkost a odstup v pastoraci. Nalézt správnou rovnováhu mezi blízkostí a odstupem je důležitou bází pro pomáhající vztahy pomoci a pro pastoraci. Autor v této knize probírá lidské a profesní předpoklady, které jsou n... více


Dar a tajemství 90% Dar a tajemství 1997, Karol Józef Wojtyła

Podtitul: K padesátému výročí mého kněžství / Publikace je papežovým ohlédnutím za jeho cestou životem ke kněžství. Přináší jeho zajímavý pohled na povolání ke kněžství a odhaluje hloubku tohoto povolání. Svatý otec popi... více


Můj život pro mladé 77% Můj život pro mladé 2007, Giovanni Bosco

Vzpomínky zakladatele salesiánů. V pamětech zakladatele salesiánské kongregace dostává čtenář do rukou svérázný životopis světce, který celý svůj život zasvětil mládeži. Jeho zastávkami je popis mládí ve zbožné rodině... více


Don Bosco mi ukazoval cestu 87% Don Bosco mi ukazoval cestu 2011, Guido Quarzo

Životopis blahoslaveného Dona Ruy. Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo „vlastní“ životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela ... více


Byl jsem nablízku 77% Byl jsem nablízku 2013, František Lukeš

Po celá dlouhá léta jsme si s Eduardem Hakenem psávali navzájem dopisy. Ty jeho byly často k dění u nás velmi kritické. Když mne vyšetřovali, musel jsem některé z nich zničit, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. V do... více


Kompendium sociální nauky církve 88% Kompendium sociální nauky církve 2008, neznámý - neuveden

Kompendium sociální nauky církve je celistvým a přehledným zpracováním katolického sociálního učení. Tento dokument se postupně věnuje nejdůležitějším společenským oblastem, jako jsou rodina, lidská práce, ekonomický a ... více


Edmund Kampián SJ (1540–1581) 80% Edmund Kampián SJ (1540–1581) 2011, František Úředníček

Anglický jezuita a mučedník. Vyprávění o anglickém jezuitovi Edmundu Kampiánovi, mučedníkovi z doby nesnadných náboženských sporů 16. století, představuje světce jako barvitou osobnost. K plně prožívané víře ho přivád... více


Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 80% Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 2011, Howard Louthan

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích. Jestliže před třicetiletou válkou většina obyva... více


Karel Herbst – Rozhovor s pražským světícím biskupem 100% Karel Herbst – Rozhovor s pražským světícím biskupem 2008, Karel Herbst

Rozhovor s pražským světícím biskupem. Salesiánský biskup Karel Herbst působil jako kaplan v Mariánských Lázních, později na Svaté Hoře u Příbrami. Zde mu byl v lednu 1975 odňat státní souhlas k výkonu duchovenské čin... více


Srdce pastýře 85% Srdce pastýře 2015, Elias Vella

Nová kniha je plodem jeho seminářů a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a ... více


Naděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází 95% Naděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází 2013, Jennifer Saake

Kniha je určená pro všechny páry, které touží po dítěti, jež nepřichází, truchlí pro miminko, které se nedožilo porodu, nebo už příliš dlouho čekají na děťátko, které by mohli osvojit. Autorka vám pomůže hledat cestu za ... více


Nástroj v Božích rukou 90% Nástroj v Božích rukou 2012, Paul David Tripp

Lidé, kteří se potřebují změnit, pomáhají ke změně druhým / Mnohým z nás by se ulevilo, kdyby Bůh své posvěcení vložil do rukou vyškolených a placených profesionálů, ale takový model rozhodně není biblický. Božím plán... více


Lágr 85% Lágr 2009, Aleš Palán

Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem. Odchod ze země původu je fenomén, který se českou historií táhne po staletí. Málokdy v historii však zasáhl samou podstatu naší společnosti tak jako ve 20. století. Nemalá čá... více


Zamlčené rány 75% Zamlčené rány 2011, Wunibald Müller

Otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi. Sexuální skandály otřásly v poslední době katolickou církví zejména v USA, Irsku a v německy mluvících zemích. Oběti sexuálních zločinů, které se odehrály před několika... více


Proměňující učednictví: vztahový přístup k učednictví 90% Proměňující učednictví: vztahový přístup k učednictví 2010, Greg Ogden

Greg Ogden se snaží vyrovnat s potřebou učednictví v místních církevních společenstvích a odhaluje Ježíšovu metodu proměňování životů, založenou na myšlence, že bychom se měli věnovat pouze několika lidem najednou. Ogden... více


Víra a její zrcadlení 100% Víra a její zrcadlení 2006, Alois Volkman

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova si letos připomíná 450 let od příchodu prvních jezuitů do Čech (21. dubna 1556). Zároveň je toto jubileum součástí celosvětového Ignaciánského roku, kdy si připomínáme pětisté výročí ... více


Verbum Domini 100% Verbum Domini 2011, Joseph Alois Ratzinger

Dokument vznikl na základě jednání biskupské synody v Římě v říjnu 2008. První část textu se mj. zabývá výrokem, že křesťanství je náboženstvím knihy. V srdci církve ovšem neleží vytištěná kniha, ale živé Slovo, vtělený... více


Rozbitý obraz 80% Rozbitý obraz 2012, Leanne Payne

Obnova osobní identity skrze modlitbu / Žijeme v porušeném světě. Boží pravdy jsou často rozmělňovány, zamlžovány nebo zcela přehlíženy. V důsledku toho je Imago Dei - ta část každého z nás, která odráží samotného Boha -... více


Pevně se držte víry 80% Pevně se držte víry 2011, Joseph Alois Ratzinger

Světové dny mládeže jsou pevnou součástí života církve. Co na SDM mladé lidi přitahuje? Jak je účastníci prožívají? S jakým poselstvím se na ně obrací biskupové a především papež? Kniha kromě papežských promluv obsahuje ... více


Život Jana Nepomuka Neumanna 80% Život Jana Nepomuka Neumanna 2009, James J. Galvin

Jan Nepomucký Neumann se narodil 28. března 1811. Po vystudování teologie v Praze opustil Čechy a po namáhavé pouti Německem a Francií, nastoupil v Le Havru na trojstěžník jménem „Evropa“. 28. května přistáli v New Yorku... více


Pastorace zvláštních skupin 93% Pastorace zvláštních skupin 2015, Aleš Opatrný

V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisejí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství. Nemůže před nimi unikat ten, kdo ... více