kázání, homilie

štítky

82 knih

Oslovit ZacheaOslovit Zachea2003, Tomáš Halík

Obraz Zachea, jerišského celníka skrývajícího se ve větvích fíkovníku, aby mohl nepozorován sledovat Kristovo počínání a teprve se rozhodnout pro jeho následování, je pro Tomáše Halíka totožný s představou většiny součas... více


Mistr Eckhart a středověká mystikaMistr Eckhart a středověká mystika2000, Jan Sokol

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodn... více


Vrátíme se do otcovské náruče. Tři kázání P. Josefa ToufaraVrátíme se do otcovské náruče. Tři kázání P. Josefa Toufara2015, Miloš Doležal

Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), číhošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh ex... více
Tři páteční pozvání k Večeři PáněTři páteční pozvání k Večeři Páně2000, Søren Kierkegaard

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, „otce existencialismu“. více


Jít s KristemJít s Kristem1995, Josemaria Escriva de Balaguer

Sebrané promluvy sv. Mons. Escrivy k nejdůležitějším svátkům církevního roku. více


VánoceVánoce1947, Jindřich Šimon Baar

Adventní, vánoční, tříkrálové a povánoční kněžské promluvy ve kterých se Jindřich Šimon Baar obracel ke svým osadníkům v Ořechu, v Klobukách i v rodném Klenčí. více


Propast k propasti voláPropast k propasti volá2004, Jan Tauler

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky. Jan ... více


Promluvy o posledních věcechPromluvy o posledních věcech2014, Charles Journet

Tématu posledních věcí patří v myšlení a rozjímání kardinála Journeta významné místo. Tato kniha nabízí pečlivý přepis kázání, jež na toto téma pronesl při duchovním cvičení v roce 1961. Vyučování Charlese Journeta nikd... více


Vyprávění o zázracíchVyprávění o zázracích2009, Caesarius de Heisterbach

Středověký život v zrcadle exempel Soubor exempel – stručných vyprávění s mravním ponaučením, vkládaných do kázání duchovních pro větší přístupnost a srozumitelnost, nabízí unikátní pohled na život středověkých lidí. ... více


Sám s BohemSám s Bohem2016, Richard Wurmbrand

„Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají... více


Otče nášOtče náš2019, Řehoř z Nyssy

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle dů... více


O PasšeO Pasše2011, Melitón ze Sard

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu... více


Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. stoletíZpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. století2013, Jan Amos Komenský

[do jazyka 21. století převedli Lukáš Makovička a Jana Vrzalíková] Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3,16) objasňuje základní ... více


Papež František - Prosím o přátelský dialogPapež František - Prosím o přátelský dialog2013, Jorge Mario Bergoglio

Soubor inspirativních promluv papeže Františka přibližuje jeho návštěvu v Rio de Janeiro, která se uskutečnila v červenci 2013. Papež se obrací k věřícím po celém světě a oslovuje mládež, jak dokládá například název jedn... více


Opravdová moc je službaOpravdová moc je služba2014, Jorge Mario Bergoglio

Antologie souhrnným způsobem představuje základní myšlenkové linie kard. J. M. Bergoglia. První tematický celek knihy je tvořen texty věnovanými katechezi, druhý tvoří homilie, zejména k vánoční a velikonoční době a text... více


1