kázání, homilie

štítky

88 knih


Oslovit ZacheaOslovit Zachea2003, Tomáš Halík

Obraz Zachea, jerišského celníka skrývajícího se ve větvích fíkovníku, aby mohl nepozorován sledovat Kristovo počínání a teprve se rozhodnout pro jeho následování, je pro Tomáše Halíka totožný s představou většiny součas... více


Mistr Eckhart a středověká mystikaMistr Eckhart a středověká mystika2000, Jan Sokol

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodn... více


Vrátíme se do otcovské náruče. Tři kázání P. Josefa ToufaraVrátíme se do otcovské náruče. Tři kázání P. Josefa Toufara2015, Miloš Doležal

Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), číhošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh ex... více
Boží troubaBoží trouba2000, Svatopluk Karásek

Kniha obsahující více než 50 kázání, která Svatopluk Karásek pronesl v posledních letech v pražském kostele U Salvátora. Kniha není pojata dokumentárně, ale je pečlivě komponována tak, aby čtenáře provázela celým jedním ... více


Tři páteční pozvání k Večeři PáněTři páteční pozvání k Večeři Páně2000, Søren Kierkegaard

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, „otce existencialismu“. více


PrvotinyPrvotiny2013, Jakub Deml

První svazek obsahuje čtyři knihy Demlových raných textů – z doby, kdy byl na jedné straně uchvácen literárním světem Otokara Březiny a výtvarným světem Františka Bílka, a na druhé straně vypjatým katolickým apokalyptism... více


Jít s KristemJít s Kristem1995, Josemaria Escriva de Balaguer

Sebrané promluvy sv. Mons. Escrivy k nejdůležitějším svátkům církevního roku. více


Promluvy o posledních věcechPromluvy o posledních věcech2014, Charles Journet

Tématu posledních věcí patří v myšlení a rozjímání kardinála Journeta významné místo. Tato kniha nabízí pečlivý přepis kázání, jež na toto téma pronesl při duchovním cvičení v roce 1961. Vyučování Charlese Journeta nikd... více


Sám s BohemSám s Bohem2016, Richard Wurmbrand

„Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají... více


Otče nášOtče náš2019, Řehoř z Nyssy

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle dů... více


VánoceVánoce1947, Jindřich Šimon Baar

Adventní, vánoční, tříkrálové a povánoční kněžské promluvy ve kterých se Jindřich Šimon Baar obracel ke svým osadníkům v Ořechu, v Klobukách i v rodném Klenčí. více


Naděje na neděliNaděje na neděli2017, Jan Sokol

Rozjímání nad evangelii od známého českého filosofa a křesťanského myslitele. více


Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě PáněSvatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně2019, Aurelius Augustinus

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, kt... více


Svatý Augustin – Vánoční promluvySvatý Augustin – Vánoční promluvy2015, Aurelius Augustinus

Začte-li se čtenář do patristických kázání na Narození Páně, ocitne se v jiném kulturním prostředí. To, co zůstává, je však samotné jádro křesťanské zvěsti – Slovo, které bylo na počátku u Boha, se stalo tělem a přebýval... více


Propast k propasti voláPropast k propasti volá2004, Jan Tauler

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky. Jan ... více


1