osvícenství

štítek, 30 knih


Rozhovory učiteľa so sedliakmi o škodlivosti povier panujúcich medzi pospolitým ľudom

Rozhovory učiteľa so sedliakmi o škodlivosti povier panujúcich medzi pospolitým ľudom

1977, P. Michalko

"Hlúpi ľudia pohovoria rečí mnoho, nuž všímaj si, čomu možno veriť z toho. Preto vždycky pilne skúmaj reči ľudí a tak ti škodlivé neublížia bludy; lebo veľa biedy, čo zakusujeme, len v poverách blúdnych má svoje kor... více


České země v době osvícenství

České země v době osvícenství

2002, J. Lněničková

Stručné dějiny českých zemí v 18. století se zaměřením na chod Habsburské monarchie, vzdělanost, poddanské záležitosti, selská povstání a kulturu. (3. vydání) více


Novověká filosofie II

Novověká filosofie II

2004, W. Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více


Modernita a holocaust

Modernita a holocaust

2010, Z. Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. I když v předmluvě autor definuje holocaust v širším měřítku ja... více


Evropa a osvícenství

Evropa a osvícenství

2001, U. Im Hof

Švýcarský historik předkládá široce rozvinuté panorama 18. století, zaměřuje svůj pohled nejem na velká centra osvícenství, Francii, Anglii a Německo, ale věnuje se také epoše jako celku a jejím evropským dimenzím. Střed... více


Tělo, věda, stát

Tělo, věda, stát

2010, D. Tinková

Podtitul: Zrození porodnice v osvícenské Evropě Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období. Zajímá se především o formování nového profesionálního aparátu, který připravoval zkoušené a kontrolov... více


Kulturní dějiny novověku I.

Kulturní dějiny novověku I.

2006, E. Friedell

Friedellovy "kulturní dějiny" zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání... více


Dialektika osvícenství

Dialektika osvícenství

2009, T. W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


České země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků

České země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků

2010, R. Vondra

Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Osvícenství má většina čtenářů spojeno s Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nov... více


Věk starý a nový

Věk starý a nový

1987, A. Skřivan

Publikace uvádí přehledně dějiny Anglie, Francie, Nizozemí, Čech, Ruska a počátku Spoj. států severoamer., všímá si i všech oblastí umění a vědy. více


Kristova Cirkev na ceste

Kristova Cirkev na ceste

1998, V. Judák

Ilustrované cirkevné dejiny Autor zaujímavou formou oboznamuje čitateľa s dejinami Cirkvi. Texty dopĺňajú ilustrácie, mapky a fotografie. více


Čo nepoznáme z histórie

Čo nepoznáme z histórie

2010, J. C. Korec

Kniha obsahuje niektoré závažné pohľady na históriu. Väčšinou máme len plytký obraz o histórii národov, o ich zmýšľaní a živote. Aby sme vedeli pravdivo hodnotiť epochy, storočia, zmýšľanie, obdobie pohanstva a význam kr... více


Duchovní revoluce ve Francii XVIII. století

Duchovní revoluce ve Francii XVIII. století

1948, J. Vozka

Velké 18. století a jeho vliv na myšlenkové proměny ve Francii, které vyústily ve Velkou francouzskou revoluci 1789. Kniha se soustředí na myšlenky takových francouzských myslitelů, jakými byli Montesquieu, Voltaire, Rou... více


Ilustrované dějiny světa VII.: Věk revolucí

Ilustrované dějiny světa VII.: Věk revolucí

2000, J. M. Roberts

Obecná charakteristika 18. a 19. stol. - věku přelomových revolucí v Evropě i Americe, nástupu kapitalismu a utváření novodobé občanské společnosti. Významné revoluce signalizující zásadní společenské změny. Překotné po... více


České osvícenství

České osvícenství

2004, J. Haubelt

Stati a medailony věnované významným představitelům osvícenského myšlenkového proudu v nejrůznějších vědních oborech - v přírodních i společenských vědách Tvůrčí osobnosti českého osvícenství a jejich přínos k rozvoji... více


1 2 >