osvícenství

štítek, 31 knih


Rozhovory učiteľa so sedliakmi o škodlivosti povier panujúcich medzi pospolitým ľudomRozhovory učiteľa so sedliakmi o škodlivosti povier panujúcich medzi pospolitým ľudom1977, P. Michalko

"Hlúpi ľudia pohovoria rečí mnoho, nuž všímaj si, čomu možno veriť z toho. Preto vždycky pilne skúmaj reči ľudí a tak ti škodlivé neublížia bludy; lebo veľa biedy, čo zakusujeme, len v poverách blúdnych má svoje kor... více


České země v době osvícenstvíČeské země v době osvícenství2002, J. Lněničková

Stručné dějiny českých zemí v 18. století se zaměřením na chod Habsburské monarchie, vzdělanost, poddanské záležitosti, selská povstání a kulturu. (3. vydání) více


Novověká filosofie IINovověká filosofie II2004, W. Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více


Modernita a holocaustModernita a holocaust2010, Z. Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. I když v předmluvě autor definuje holocaust v širším měřítku ja... více


Evropa a osvícenstvíEvropa a osvícenství2001, U. Im Hof

Švýcarský historik předkládá široce rozvinuté panorama 18. století, zaměřuje svůj pohled nejem na velká centra osvícenství, Francii, Anglii a Německo, ale věnuje se také epoše jako celku a jejím evropským dimenzím. Střed... více


Tělo, věda, státTělo, věda, stát2010, D. Tinková

Podtitul: Zrození porodnice v osvícenské Evropě Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období. Zajímá se především o formování nového profesionálního aparátu, který připravoval zkoušené a kontrolov... více


Kulturní dějiny novověku I.Kulturní dějiny novověku I.2006, E. Friedell

Friedellovy "kulturní dějiny" zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání... více


Dialektika osvícenstvíDialektika osvícenství2009, T. W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


České země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých kloboukůČeské země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků2010, R. Vondra

Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Osvícenství má většina čtenářů spojeno s Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nov... více


Věk starý a novýVěk starý a nový1987, A. Skřivan

Publikace uvádí přehledně dějiny Anglie, Francie, Nizozemí, Čech, Ruska a počátku Spoj. států severoamer., všímá si i všech oblastí umění a vědy. více


Kristova Cirkev na cesteKristova Cirkev na ceste1998, V. Judák

Ilustrované cirkevné dejiny Autor zaujímavou formou oboznamuje čitateľa s dejinami Cirkvi. Texty dopĺňajú ilustrácie, mapky a fotografie. více


Čo nepoznáme z histórieČo nepoznáme z histórie2010, J. C. Korec

Kniha obsahuje niektoré závažné pohľady na históriu. Väčšinou máme len plytký obraz o histórii národov, o ich zmýšľaní a živote. Aby sme vedeli pravdivo hodnotiť epochy, storočia, zmýšľanie, obdobie pohanstva a význam kr... více


Duchovní revoluce ve Francii XVIII. stoletíDuchovní revoluce ve Francii XVIII. století1948, J. Vozka

Velké 18. století a jeho vliv na myšlenkové proměny ve Francii, které vyústily ve Velkou francouzskou revoluci 1789. Kniha se soustředí na myšlenky takových francouzských myslitelů, jakými byli Montesquieu, Voltaire, Rou... více


PokladPoklad1978, A. Jirásek

Již několik let marně pátrá hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré po tajemném pokladu v ruinách hradu Potštejna. Na potštejnský zámek přijíždí mladý doktor Václav Kamenický. Setkává se zde s dávným přítelem, knězem Vojtěche... více


Ilustrované dějiny světa VII.: Věk revolucíIlustrované dějiny světa VII.: Věk revolucí2000, J. M. Roberts

Obecná charakteristika 18. a 19. stol. - věku přelomových revolucí v Evropě i Americe, nástupu kapitalismu a utváření novodobé občanské společnosti. Významné revoluce signalizující zásadní společenské změny. Překotné po... více


1 2 3 >