osvícenství

štítky

84 knih


Candide 76% Candide 2007, Voltaire (p)

Mladý, nezkušený a „čistý“ Candide je vychováván na zámku barona Thunder-ten-Tronckha filozofem Panglosem. Když ale nevinně políbí ruku baronovy dcery Kunhuty, je vyhnán z ráje kopanci pana barona a fackami paní baronky.... více


F. L. Věk I. 84% F. L. Věk I. 1965, Alois Jirásek

F. L. Věk je největší pětisvazkové dílo a také umělecky hodnotné a vrcholné Jiráskovo dílo o našem národním obrození. Jirásek dokázal, že jedinec, ale celý lid tvoří dějiny. Líčí život prostého lidu. Všímá si vesnice, ve... více


Poklad 77% Poklad 1978, Alois Jirásek

Již několik let marně pátrá hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré po tajemném pokladu v ruinách hradu Potštejna. Na potštejnský zámek přijíždí mladý doktor Václav Kamenický. Setkává se zde s dávným přítelem, knězem Vojtěche... více
Modernita a holocaust 91% Modernita a holocaust 2010, Zygmunt Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. I když v předmluvě autor definuje holocaust v širším měřítku ja... více


České země v době osvícenství 94% České země v době osvícenství 2002, Jitka Lněničková

Stručné dějiny českých zemí v 18. století se zaměřením na chod Habsburské monarchie, vzdělanost, poddanské záležitosti, selská povstání a kulturu. (3. vydání) více


Dialektika osvícenství 86% Dialektika osvícenství 2009, Theodor W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


Moudrý Nathan 76% Moudrý Nathan 1954, Gotthold Ephraim Lessing

Drama Moudrý Nathan vypráví o bohatém, rozumném a velmi moudrém Židovi, který se jmenuje Nathan. Je obchodník a má jednu dceru, Rechu, kterou adoptoval a která je křesťanského původu. O tom ale neví nikdo kromě její chův... více


Věk starý a nový 80% Věk starý a nový 1987, Aleš Skřivan

Publikace uvádí přehledně dějiny Anglie, Francie, Nizozemí, Čech, Ruska a počátku Spoj. států severoamer., všímá si i všech oblastí umění a vědy. více


Vycpaný barbar 81% Vycpaný barbar 2017, Gergely Péterfy

V 18. století žil na vídeňském dvoře černoch, Angelo Soliman, který byl duchaplným společníkem a zároveň bystrým a hloubavým učencem. V lidech vzbuzoval zvědavost, sexuální touhu, strach, úctu, nebo naopak pohrdání, ba č... více


Evropa a osvícenství 89% Evropa a osvícenství 2001, Ulrich Im Hof

Švýcarský historik předkládá široce rozvinuté panorama 18. století, zaměřuje svůj pohled nejem na velká centra osvícenství, Francii, Anglii a Německo, ale věnuje se také epoše jako celku a jejím evropským dimenzím. Střed... více


Micromégas 80% Micromégas 1931, Voltaire (p)

Zemi navštíví dvě bytosti z vesmíru, které jsou velikostí, znalostmi i zkušenostmi nesrovnatelně větší než pozemšťané. Ke svému nemalému překvapení zjistí, že zde žijí nicotně drobní nedokonalí živočichové, kteří však ma... více


Synovec Rameauův 60% Synovec Rameauův 1940, Denis Diderot

Satirický dialog filozofa se synovcem známého skladatele, dialogem, jenž vykresluje atmosféru bohémských umělců. více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 83% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 2006, Richard van Dülmen

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání. Autor analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsle... více


Osvícenství tady a teď: Obhajoba rozumu, vědy, humanismu a pokroku 71% Osvícenství tady a teď: Obhajoba rozumu, vědy, humanismu a pokroku 2022, Steven Pinker

V knize navazující na úspěšné starší dílo Lepší andělé naší přirozenosti si psycholog, lingvista a vědecký popularizátor Steven Pinker vytyčil ambiciózní cíl: Oživit neprávem zapomínané i zatracované osvícenské ideály ro... více


České země v letech 1705–1792: Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků 88% České země v letech 1705–1792: Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků 2010, Roman Vondra

Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Osvícenství má většina čtenářů spojeno s Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nov... více


Dialogy o přirozeném náboženství 86% Dialogy o přirozeném náboženství 2021, David Hume

Dialogy o přirozeném náboženství jsou Humeovým nejdůležitějším příspěvkem k filozofii náboženství a jedním z klíčových novověkých textů tohoto oboru. Tématem knihy jsou teze tzv. přirozeného náboženství, které tvoří dopl... více


Esej o principu populace 83% Esej o principu populace 2002, Thomas Robert Malthus

Malthus vystoupil s tezí, že příčinou bídy jsou pudy ovládající chování člověka jako přírodního tvora - pud potravní a rozmnožovací. Ty způsobují, že lidstvo nemá neomezené možnosti, ale naopak, lidstvo je spoutáno popul... více


Stručné dějiny biologie 93% Stručné dějiny biologie 2017, Stanislav Komárek

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářst... více


Náboženství v hranicích pouhého rozumu 86% Náboženství v hranicích pouhého rozumu 2013, Immanuel Kant

V době, kdy text vyšel, byl již Kant proslulým filosofem, autorem trojice svých „Kritik“ (1781, 1788, 1790). V Kritice čistého rozumu shrnuje podstatu lidského tázání do tří otázek: Co mohu vědět? Co mám dělat? V co smím... více


Novověká filosofie II 94% Novověká filosofie II 2004, Wolfgang Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více