osvícenství

štítek, 57 knih


CandideCandide2007, . Voltaire (pseudonym)

Mladý, nezkušený a „čistý“ Candide je vychováván na zámku barona Thunder-ten-Tronckha filozofem Panglosem. Když ale nevinně políbí ruku baronovy dcery Kunhuty, je vyhnán z ráje kopanci pana barona a fackami paní baronky.... více


PokladPoklad1978, A. Jirásek

Již několik let marně pátrá hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré po tajemném pokladu v ruinách hradu Potštejna. Na potštejnský zámek přijíždí mladý doktor Václav Kamenický. Setkává se zde s dávným přítelem, knězem Vojtěche... více


Modernita a holocaustModernita a holocaust2010, Z. Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. I když v předmluvě autor definuje holocaust v širším měřítku ja... více
Moudrý NathanMoudrý Nathan1954, G. E. Lessing

Drama Moudrý Nathan vypráví o bohatém, rozumném a velmi moudrém Židovi, který se jmenuje Nathan. Je obchodník a má jednu dceru, Rechu, kterou adoptoval a která je křesťanského původu. O tom ale neví nikdo kromě její chův... více


Dialektika osvícenstvíDialektika osvícenství2009, T. W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


České země v době osvícenstvíČeské země v době osvícenství2002, J. Lněničková

Stručné dějiny českých zemí v 18. století se zaměřením na chod Habsburské monarchie, vzdělanost, poddanské záležitosti, selská povstání a kulturu. (3. vydání) více


Věk starý a novýVěk starý a nový1987, A. Skřivan

Publikace uvádí přehledně dějiny Anglie, Francie, Nizozemí, Čech, Ruska a počátku Spoj. států severoamer., všímá si i všech oblastí umění a vědy. více


Synovec RameauůvSynovec Rameauův1940, D. Diderot

Satirický dialog filozofa se synovcem známého skladatele, dialogem, jenž vykresluje atmosféru bohémských umělců. více


Evropa a osvícenstvíEvropa a osvícenství2001, U. Im Hof

Švýcarský historik předkládá široce rozvinuté panorama 18. století, zaměřuje svůj pohled nejem na velká centra osvícenství, Francii, Anglii a Německo, ale věnuje se také epoše jako celku a jejím evropským dimenzím. Střed... více


MicromégasMicromégas1931, . Voltaire (pseudonym)

Popis knihy není zatím k dispozici. více


České země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých kloboukůČeské země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků2010, R. Vondra

Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Osvícenství má většina čtenářů spojeno s Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nov... více


Esej o principu populaceEsej o principu populace2002, T. R. Malthus

Malthus vystoupil s tezí, že příčinou bídy jsou pudy ovládající chování člověka jako přírodního tvora - pud potravní a rozmnožovací. Ty způsobují, že lidstvo nemá neomezené možnosti, ale naopak, lidstvo je spoutáno popul... více


Novověká filosofie IINovověká filosofie II2004, W. Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více


Dievča s rukávnikomDievča s rukávnikom1977, M. Gilard

Gabriel Hérouard, syn parížskeho kníhkupca, žije v časoch absolutismu Ľudovíta XV. Pomáha pašovať Voltairove spisy a dostane sa do väzenia. Podarí sa mu nájsť dievča s rukávnikom, ktoré ukrylo spis, a doniesť ho do Par... více


Tělo, věda, státTělo, věda, stát2010, D. Tinková

Podtitul: Zrození porodnice v osvícenské Evropě Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období. Zajímá se především o formování nového profesionálního aparátu, který připravoval zkoušené a kontrolov... více


1

Doporučené štítky

národní obrození poddanství filozofie dějin lidová kultura věda a víra Uhry ženy východní filozofie globální problémy Československo