česká šlechta

štítky

48 knih


Nezlomná: Hraběnka, která se postavila nacistům ve Velké pardubické, nejnebezpečnějším dostihu na světěNezlomná: Hraběnka, která se postavila nacistům ve Velké pardubické, nejnebezpečnějším dostihu na světě2019, Richard Askwith

Československo, říjen 1937. Národ ještě oplakává smrt uctívaného T. G. Masaryka, za hranicemi se rozpíná hrozivá třetí říše – a spřádá plány na útok. V tísnivé atmosféře se do východních Čech sjely obrovské davy na nejpr... více


Cyklistka - Osud poslední baronkyCyklistka - Osud poslední baronky2021, Jana Poncarová

Osud poslední šlechtičny z rodu Battaglia. Od autorky bestselleru Podbrdské ženy. Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divok... více


Významná sídla české šlechtyVýznamná sídla české šlechty2005, Vlastimil Vondruška

Chystáte se navštívit některý z mnoha našich hradů a zámků? O tuctu z nich si můžete přečíst autorský příběh dýchající atmosférou středověku, dozvíte se o významných majitelích jednotlivých sídel, ale též o době, v níž m... více
Pád rodu SmiřickýchPád rodu Smiřických1917, Josef Svátek

Historický příběh, jehož rámcem jsou náboženské a mocenské spory v Čechách 17.stol. Román oplývá rytířskými scénami, romantickými dobrodružstvími a scénami z vojenských táborů a žoldáckého života. Na postavě mladého Smi... více


OzvěnaOzvěna2011, Zora Beráková

Autorka sleduje komtesu Kinskou, narozenou v Čechách, od bouřlivého mládí, prožívaného v Rakousku a poznamenaného pěveckými neúspěchy a nešťastnými láskami, přes místo guvernantky, které musela pro milostný románek se sy... více


Páni z PernštejnaPáni z Pernštejna1999, Petr Vorel

Na stránkách této knihy autor odkrývá dějiny čtyř staletí, viděné vývojem jednoho jediného rodu. Jde o první ucelenou publikaci podávající obraz jednoho z nejstarších domácích šlechtických rodů, který po celou dobu své h... více


Prokletí rodu AuerspergůProkletí rodu Auerspergů2020, David Glockner

Kníže František Josef Auersperg a jeho manželka Vilemína chystají na svém zámku ve Žlebech velkolepou oslavu stříbrné svatby. Očekává se účast kolem dvou set aristokratů z celé Evropy, včetně členů královských rodin. Toh... více


Bohatýrské zvěstiBohatýrské zvěsti1998, Adolf Wenig

Třiadvacet půvabných legend a pověstí, které zaznamenávají příběhy, vztahující se k jednotlivým českým šlechtickým erbům a jejich původu. více


Věk urozenýchVěk urozených2002, Václav Bůžek

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých zemích, zahrnující společenské, politické, hospodářské, náboženské a kulturní souvislosti včetně ku... více


ŠternberkovéŠternberkové2013, Pavel Juřík

Panský rod v Čechách a na Moravě. Šternberkové jsou jedním z nejstarších a nevýznamnějších šlechtických rodů na území České republiky. Počátky rodu se datují do 1. poloviny 13. století a jeho představitelé se nesmazatel... více


Česká středověká šlechtaČeská středověká šlechta1997, Josef Macek

Soubor studií, které byly v průběhu 70. a 80. let publikovány v Čechách i v zahraničí, prezentuje jedinečný pohled na historii české šlechty. více


Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–15522003, Jaroslav Pánek

Kniha o společné cestě družiny mladých českých aristokratů, kteří se v polovině 16. století společně vydali do Janova. více


Rožmberkové – První po českém králiRožmberkové – První po českém králi2020, Pavel Juřík

Kniha přibližuje historii a význam nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců zmíněného již v roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali páni z R... více


Hynce Ptáček z PirkštejnaHynce Ptáček z Pirkštejna2011, Martin Šandera

Opomíjený vítěz husitské revoluce. Léta mezi bitvou u Lipan a dobou poděbradskou patří tak trochu mezi bílá místa našich dějin. Toto období bývá vnímáno jako jakýsi mezičas mezi dvěma z vrcholných period naší minulost... více


Matyášův mečMatyášův meč1971, Miloš Václav Kratochvíl

Román o vůdci povstaleckých stavovských vojsk, kterým byl Matyáš Thurn, "rodem z Tyrol, jazykem Němec a pozemskými statky - a tím i stavovskou příslušností - český šlechtic", účasten. Autor sleduje svého hr... více


1