česká šlechta

štítek, 11 knih


Šlechta ve službách Masarykovy republiky

Šlechta ve službách Masarykovy republiky

2015, Z. Hazdra

Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, F... více


Jakoubek z Vřesovic († 1462). Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami

Jakoubek z Vřesovic († 1462). Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami

2016, J. Boukal

Kniha zaměřuje svou pozornost na životní osudy známého husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Tento původem moravský šlechtic se poprvé objevil v pramenech teprve roku 1426 jako hejtman v Bílině a jeho aktivity v předc... více


Jiří z Lobkovic

Jiří z Lobkovic

1907, J. Svátek

Český historický román o českém šlechtici Jiřím z Lobkovic více


Fotografové šlechtici v zemích Koruny české

Fotografové šlechtici v zemích Koruny české

2017, P. Scheufler

Publikace věnovaná fotografické tvorbě osobností z řad české šlechty. Představuje téměř čtyři desítky fotoamatérů-šlechticů a přináší výběr z jejich snímků z období konce 19. a první poloviny 20. století. // Autory textu... více


Aristokratka ve varu

Aristokratka ve varu

2013, E. Boček

Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kostkové z Kostky je o to těžší, že denně potkává členy své bláznivé rodiny a k tomu několik střelených zaměstnanců „nejchudšího zámku v Čechách“. Otec je skrblík, americká ... více


Pád rodu Smiřických

Pád rodu Smiřických

1917, J. Svátek

Historický příběh, jehož rámcem jsou náboženské a mocenské spory v Čechách 17.stol. Román oplývá rytířskými scénami, romantickými dobrodružstvími a scénami z vojenských táborů a žoldáckého života. Na postavě mladého Smi... více


Šternberkové

Šternberkové

2013, P. Juřík

Šternberkové jsou jedním z nejstarších a nevýznamnějších šlechtických rodů na území České republiky. Počátky rodu se datují do 1. poloviny 13. století a jeho představitelé se nesmazatelně zapsali do našich dějin od střed... více


Kolowratové - Věrně a stále

Kolowratové - Věrně a stále

2016, P. Juřík

Monografie o jednom z nejstarších českých šlechtických rodů je určena pro širokou veřejnost, která se zajímá o historii šlechty, historii jako takovou i o dějiny hradů a zámků. Z rodu Kolowratů pocházely desítky významný... více


Heraldická procházka Prostějovem

Heraldická procházka Prostějovem

1996, A. Ernest

Separát k výstavě Jiří Louda: Heraldika, Prostějov 21.11.-31.12.1996 více


Mezi životem a smrtí

Mezi životem a smrtí

2002, P. Král

Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650. Kniha se zabývá šlechtickými posledními vůlemi z let 1550 až 1650, jako jedním z typů "znovuobjevených" historických pramenů, ke kterým se historická věda v so... více


Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989

Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989

2010, J. Benda

Předmětem této studie jsou restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. Připojena je rovněž rozsáhlá dvacetistránková chronologie nejdůležitějších událostí jednotlivých restitučních kauz, jakož i souvisejí... více