česká šlechta

štítky

96 knih


Cyklistka: Osud poslední baronky 82% Cyklistka: Osud poslední baronky 2021, Jana Poncarová

Osud poslední šlechtičny z rodu Battaglia. Od autorky bestselleru Podbrdské ženy. Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divok... více


Paní Grimmová se představuje aneb Případ zapomenuté vraždy 62% Paní Grimmová se představuje aneb Případ zapomenuté vraždy 2015, Josef Bernard Prokop

Nová česká detektivní řada pro milovníky románů Agathy Christie. Od autora trilogie o Karlu IV. (doposud vyšel titul Karel IV - Tajný deník a titul Karel IV - Císař a císařovna) Baronka Kornélie Marie Terezie Anna G... více


Sidonie Nádherná a konec střední Evropy 89% Sidonie Nádherná a konec střední Evropy 2010, Alena Wagnerová

Sidonie Nádherná žije v povědomí české i evropské kulturní veřejnosti jako přítelkyně básníka Rainera M. Rilka a "nevěsta před Bohem" Karla Krause, pro kterého se její zámek ve Vrchotových Janovicích stal druhým domovem ... více
Nezlomná: Hraběnka, která se postavila nacistům ve Velké pardubické, nejnebezpečnějším dostihu na světě 87% Nezlomná: Hraběnka, která se postavila nacistům ve Velké pardubické, nejnebezpečnějším dostihu na světě 2019, Richard Askwith

Československo, říjen 1937. Národ ještě oplakává smrt uctívaného T. G. Masaryka, za hranicemi se rozpíná hrozivá třetí říše – a spřádá plány na útok. V tísnivé atmosféře se do východních Čech sjely obrovské davy na nejpr... více


Mistr Kampanus 76% Mistr Kampanus 1947, Zikmund Winter

Jediný autorův román seskupuje kolem Jana Kampana Vodňanského, profesora a posledního rektora předbělohorské Karlovy university, široký obraz doby bělohorské, postihující stavovské povstání, bitvu na Bílé hoře, popravy n... více


Kateřina Zaháňská 89% Kateřina Zaháňská 1995, Helena Sobková

Životopis vychází z popisu soukromého života kněžny a její rodiny a zároveň si všímá i jejích společensko-politických aktivit. více


Eleonora ze Schwarzenbergu - Skutečná upíří princezna 74% Eleonora ze Schwarzenbergu - Skutečná upíří princezna 2011, Victoria Kanakaredes

Kněžna Eleonora Amálie von Schwarzenberg se narodila 20. června 1682 v Mělníku jako v pořadí třinácté a zároveň poslední dítě Ferdinanda Augusta Lobkowitzce. O jejím dětství a dospívání nemají historici téměř žádné infor... více


Významná sídla české šlechty 79% Významná sídla české šlechty 2005, Vlastimil Vondruška

Chystáte se navštívit některý z mnoha našich hradů a zámků? O tuctu z nich si můžete přečíst autorský příběh dýchající atmosférou středověku, dozvíte se o významných majitelích jednotlivých sídel, ale též o době, v níž m... více


Aristokrat 79% Aristokrat 2010, Vladimír Votýpka

Podtitul: Život Zdeňka Sternberga Publikace zachycuje osudy člena významného českého šlechtického rodu na pozadí politických a společensko-sociálních událostí dvacátého století. Ústřední postava knihy, Zdeněk Sternber... více


Temné tajemství rodu Černínů 74% Temné tajemství rodu Černínů 2004, Charlotte Link

Historický román na pozadí tragických událostí Bílé Hory Historický román, odehrávající se v Bavorsku a Čechách, sleduje dramatické osudy mladé německé ženy v období třicetileté války. Margareta von Ragnitz, patnácti... více


Paradoxy české šlechty 89% Paradoxy české šlechty 2005, Vladimír Votýpka

Po dvou úspěšných knihách Příběhy české šlechty a Návraty české šlechty zaznamenává autor v závěrečném dílu další pozoruhodné příběhy aristokratů, spravujících restituovaný majetek. více


Poslední Rožmberk 92% Poslední Rožmberk 1996, Jaroslav Pánek

V našich dějinách nenajdeme šlechtice, který by vstoupil do obecného povědomí tak hluboce jako poslední Rožmberk. Ačkoli Petr Vok žil již v letech 1539 - 1611, legenda o něm se rozvíjí od 17. století až podnes. Pet... více


Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy 93% Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy 1999, Petr Vorel

Na stránkách této knihy autor odkrývá dějiny čtyř staletí, viděné vývojem jednoho jediného rodu. Jde o první ucelenou publikaci podávající obraz jednoho z nejstarších domácích šlechtických rodů, který po celou dobu své h... více


Prokletí rodu Auerspergů 52% Prokletí rodu Auerspergů 2020, David Glockner

Kníže František Josef Auersperg a jeho manželka Vilemína chystají na svém zámku ve Žlebech velkolepou oslavu stříbrné svatby. Očekává se účast kolem dvou set aristokratů z celé Evropy, včetně členů královských rodin. Toh... více


Pád rodu Smiřických 77% Pád rodu Smiřických 1917, Josef Svátek

Historický příběh, jehož rámcem jsou náboženské a mocenské spory v Čechách 17.stol. Román oplývá rytířskými scénami, romantickými dobrodružstvími a scénami z vojenských táborů a žoldáckého života. Na postavě mladého Smi... více


Křižovatky české aristokracie 85% Křižovatky české aristokracie 2014, Vladimír Votýpka

Kniha, jež volně navazuje na autorovu úspěšnou „šlechtickou trilogii“, vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů, kteří se od roku 1989 opět aktivně účastní života české společnosti nebo se sem pravidelně vra... více


Petr Vok z Rožmberka 90% Petr Vok z Rožmberka 1986, Anežka Svobodová (p)

Populárně naučná monografie Petra Voka z Rožnberka, jedné z největších, byť kontroverzních postav naší historie. Knihu odborná kritika docela dost odsoudila pro věcné a faktografické chyby. Autor ji vydal pod pseudonymem... více


Ozvěna 79% Ozvěna 2011, Zora Beráková

Autorka sleduje komtesu Kinskou, narozenou v Čechách, od bouřlivého mládí, prožívaného v Rakousku a poznamenaného pěveckými neúspěchy a nešťastnými láskami, přes místo guvernantky, které musela pro milostný románek se sy... více


Petr Vok z Rožmberka: Život renesančního kavalíra 88% Petr Vok z Rožmberka: Život renesančního kavalíra 2010, Jaroslav Pánek

Život renesančního kavalíra. Poslední představitel mocného a legendami opředeného rodu Rožmberků Petr Vok bezesporu patří mezi významné postavy českých dějin přelomu 16. a 17. století. Stejně tak mu ale náleží výjimečné... více


Ten, který se měl stát králem 86% Ten, který se měl stát králem 2016, Hana Parkánová-Whitton

Román o životě a době Albrechta Jana Smiřického. Je začátek 17. století a v Českém království to vře. Napjatá atmosféra vyvrcholí stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře, ve které jsou české stavy poraženy, a vlády... více