česká šlechta

štítek, 7 knih


Šlechta ve službách Masarykovy republiky

Šlechta ve službách Masarykovy republiky

2015, Z. Hazdra

Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, F... více


Jakoubek z Vřesovic († 1462). Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami

Jakoubek z Vřesovic († 1462). Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami

2016, J. Boukal

Kniha zaměřuje svou pozornost na životní osudy známého husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Tento původem moravský šlechtic se poprvé objevil v pramenech teprve roku 1426 jako hejtman v Bílině a jeho aktivity v předc... více


Aristokratka ve varu

Aristokratka ve varu

2013, E. Boček

Aristokraté jsou v ohrožení, ale situace Marie Kostkové z Kostky je o to těžší, že denně potkává členy své bláznivé rodiny a k tomu několik střelených zaměstnanců „nejchudšího zámku v Čechách“. Otec je skrblík, americká ... více


Šternberkové

Šternberkové

2013, P. Juřík

Šternberkové jsou jedním z nejstarších a nevýznamnějších šlechtických rodů na území České republiky. Počátky rodu se datují do 1. poloviny 13. století a jeho představitelé se nesmazatelně zapsali do našich dějin od střed... více


Kolowratové - Věrně a stále

Kolowratové - Věrně a stále

2016, P. Juřík

Monografie o jednom z nejstarších českých šlechtických rodů je určena pro širokou veřejnost, která se zajímá o historii šlechty, historii jako takovou i o dějiny hradů a zámků. Z rodu Kolowratů pocházely desítky významný... více


Heraldická procházka Prostějovem

Heraldická procházka Prostějovem

1996, A. Ernest

Separát k výstavě Jiří Louda: Heraldika, Prostějov 21.11.-31.12.1996 více


Mezi životem a smrtí

Mezi životem a smrtí

2002, P. Král

Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650. Kniha se zabývá šlechtickými posledními vůlemi z let 1550 až 1650, jako jedním z typů "znovuobjevených" historických pramenů, ke kterým se historická věda v so... více