15.-18. století

štítky

11 knih


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


České země v evropských dějinách. Díl druhý, 1492–1756České země v evropských dějinách. Díl druhý, 1492–17562006, Pavel Bělina

Druhý díl čtyřdílné publikace začíná obdobím, kdy před evropskou civilizací vyvstávají dvě osudové hrozby. Vnější představuje osmansko-muslimská expanze a vnitřní náboženský rozkol mezi katolickou církví a církvemi refor... více


Osmanská říše 15.-18.stoletíOsmanská říše 15.-18.století2005, Frédéric Hitzel

Osmanská říše si v Evropě během své expanze do nitra Balkánského poloostrova získala nepříznivou pověst. Šlo přece o poslední hrozbu bojovného islámu vůči křesťanskému světu. Nicméně její hlavní město Istanbul, donedávna... více
Cikáni na Moravě v 15. až 18. stoletíCikáni na Moravě v 15. až 18. století2004, Jiří Hanzal

Podtitul: Dějiny etnika na okraji společnosti Ojedinělý pokus o dějiny Cikánů a jejich stýkání a potýkání se státními orgány, vrchnostmi a obyvateli moravských měst a vesnic se soustřeďuje především k 17. a 18. stolet... více


Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorskéCizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské2018, Marek Starý

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... více


Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočíBaníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí2018, kolektiv autorů

Publikácia je dvojjazyčným počinom (po 180 strán slovenskej aj rumunskej verzie), ktorý ponúka 13 jedinečných príspevkov slovenských a rumunských historikov o dejinách baníctva na Slovensku a v Rumunsku vo vrcholnom obdo... více


Valaši v západních Karpatech v 15.-18. stoletíValaši v západních Karpatech v 15.-18. století1959, Josef Macůrek

Práce je založena na rozsáhlém výzkumu četných archívů českých, slovenských, polských a maďarských, který osvětlil hospodářskou a sociální stránku valašské kolonizace od 2. pol. 15. století až do počátku 18.století. Vývo... více


Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)2018, Karel Staněk

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 141... více


Atlas rané kolonizaceAtlas rané kolonizace2021, Marcel Dorigny

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolon... více


Slezsko v dějinách českého státu II.Slezsko v dějinách českého státu II.2012, Dušan Uhlíř

Dvoudílné syntetické dílo Slezsko v dějinách českého státu od pravěku do roku 1763 představuje výsledek mnohaletého výzkumného záměru Slezské univerzity v Opavě vedeného profesorem Zdeňkem Jiráskem. Přináší pro českého č... více


Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramenŠlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen2010, Petr Hrubý

Studie je podrobným popisem sepulkrálních památek v prostoru bývalého okresu Litoměřice. Tyto památky zahrnují především období renesance a baroka a v této práci jsou důkladně popsány a zpřístupněny formou katalogu, kter... více