15.-18. století

štítky

9 knih


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, Fernand Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


České země v evropských dějinách. Díl druhý, 1492–1756České země v evropských dějinách. Díl druhý, 1492–17562006, Pavel Bělina

Druhý díl čtyřdílné publikace začíná obdobím, kdy před evropskou civilizací vyvstávají dvě osudové hrozby. Vnější představuje osmansko-muslimská expanze a vnitřní náboženský rozkol mezi katolickou církví a církvemi refor... více


Cikáni na Moravě v 15. až 18. stoletíCikáni na Moravě v 15. až 18. století2004, Jiří Hanzal

Podtitul: Dějiny etnika na okraji společnosti Ojedinělý pokus o dějiny Cikánů a jejich stýkání a potýkání se státními orgány, vrchnostmi a obyvateli moravských měst a vesnic se soustřeďuje především k 17. a 18. stolet... více
Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorskéCizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské2018, Marek Starý

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... více


Osmanská říše 15.-18.stoletíOsmanská říše 15.-18.století2005, Frédéric Hitzel

Osmanská říše si v Evropě během své expanze do nitra Balkánského poloostrova získala nepříznivou pověst. Šlo přece o poslední hrozbu bojovného islámu vůči křesťanskému světu. Nicméně její hlavní město Istanbul, donedávna... více


Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)2018, Karel Staněk

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 141... více


Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočíBaníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí2018, kolektiv autorů

Publikácia je dvojjazyčným počinom (po 180 strán slovenskej aj rumunskej verzie), ktorý ponúka 13 jedinečných príspevkov slovenských a rumunských historikov o dejinách baníctva na Slovensku a v Rumunsku vo vrcholnom obdo... více


Valaši v západních Karpatech v 15.-18. stoletíValaši v západních Karpatech v 15.-18. století1959, Josef Macůrek

Práce je založena na rozsáhlém výzkumu četných archívů českých, slovenských, polských a maďarských, který osvětlil hospodářskou a sociální stránku valašské kolonizace od 2. pol. 15. století až do počátku 18.století. Vývo... více


Atlas rané kolonizaceAtlas rané kolonizace2021, Marcel Dorigny

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolon... více