15.-18. století

štítek, 6 knih


Dynamika kapitalismuDynamika kapitalismu2019, F. Braudel

Mistrný esej jednoho ze zakladatelů francouzské historické školy Annales věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.–18. století. Společně se široce pojatou historií vlády španě... více


Cikáni na Moravě v 15. až 18. stoletíCikáni na Moravě v 15. až 18. století2004, J. Hanzal

Podtitul: Dějiny etnika na okraji společnosti Ojedinělý pokus o dějiny Cikánů a jejich stýkání a potýkání se státními orgány, vrchnostmi a obyvateli moravských měst a vesnic se soustřeďuje především k 17. a 18. stolet... více


Osmanská říše 15.-18.stoletíOsmanská říše 15.-18.století2005, F. Hitzel

Osmanská říše si v Evropě během své expanze do nitra Balkánského poloostrova získala nepříznivou pověst. Šlo přece o poslední hrozbu bojovného islámu vůči křesťanskému světu. Nicméně její hlavní město Istanbul, donedávna... více
Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)2018, K. Staněk

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 141... více


Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorskéCizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské2008, M. Starý

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také... více


Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočíBaníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí2018, k. autorů

Publikácia je dvojjazyčným počinom (po 180 strán slovenskej aj rumunskej verzie), ktorý ponúka 13 jedinečných príspevkov slovenských a rumunských historikov o dejinách baníctva na Slovensku a v Rumunsku vo vrcholnom obdo... více


Doporučené štítky

Morava hornictví Osmanská říše hospodářské dějiny dějiny práva Turecko kolonialismus historie Maroko novověk