19. století

štítek, 869 knih


Válka 1866

Válka 1866

2005, P. Bělina

Válka roku 1866 vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední Evropě, a to mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny. Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a Itálie a přinesla zásadní př... více


Francouzská literatura 19. století

Francouzská literatura 19. století

2008, A. Lagarde

Prestižní kniha dějin literatury představuje v mnoha vrstvách devatenácté století ve francouzské literatuře od romantismu po symbolismus. Teoretické pasáže o směrech či autorech jsou prokládány úryvky z děl v nejlepších ... více


Sůl země

Sůl země

1997, P. A. Florenskij

Sůl země, aneb, Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Šte... více


Tichá guvernantka

Tichá guvernantka

2017, J. Klassen

Olívia Keeneová sa snaží ujsť pred vlastným tajomstvom a nikdy nemala v úmysle vypočuť si to jeho. Ale teraz, keď už sa stalo, čo s ňou lord Bradley urobí? Nemôže ju nechať len tak ísť, pretože ak pravda vyjde na svetlo... více


Italské patálie maršála Radeckého (První válka za osvobození Itálie 1848-1849)

Italské patálie maršála Radeckého (První válka za osvobození Itálie 1848-1849)

2013, L. Taraba

Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje nečekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení císařského vojska pod velením polního maršála V... více


Náboženství v 19. století

Náboženství v 19. století

2010, M. Macková

Podtitul: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Autor - Zdeněk R. Nešpor a kolektiv. Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlo... více


Ztřeštěná kráska

Ztřeštěná kráska

2013, K. Michaels

Fanny Becketová je jedním z adoptovaných potomků Ainsleyho Becketa, jejichž rodiny zahynuly při pirátských nájezdech v Karibiku. Když se Ainsley s celou rozsáhlou rodinou vrátí do Anglie, ani tam nenachází bezpečí před s... více


Zpívající labutě

Zpívající labutě

1971, I. Slavík

„Devadesátá léta mají . . . jeden dosud málo známý, ne-li zcela skrytý rys. Je to veliké množství oněch poetae minores, zapomenutých nebo nerozpoznaných malých básníků, autorů někdy unius operis, jedné, zato však příznač... více


Sarah Bernhardtová : neutíchajúci smiech

Sarah Bernhardtová : neutíchajúci smiech

1991, F. Sagan

Životopis francouzské herečky Sarah Bernhardt /1844-1923/. více


Generál zima 1812

Generál zima 1812

2002, P. Rambaud

Román fundovaného autora, který se pohybuje na hranici prózy a literatury faktu, sleduje tragické osudy napoleonských vojáků,kteří náhle poznali trpkou příchuť porážky. V mrazivých ruských plání roku 1812 zahynula přes 3... více


Lincoln

Lincoln

1932, E. Ludwig

Životopis Abrahama Lincolna, od mládí, rodinu, politickou kariéru po smrt. více


Ľudovit Štúr

Ľudovit Štúr

2015, J. Demmel

Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí "Domnievam sa, že Štúrov život a činnosť sú výnimočné a jedinečné nielen v slovenských, ale aj uhorských dejinách 19. storočia, navyše práve jemu najviac ,prospeje‘... více


Liszt

Liszt

1980, S. G. Gál

Začiatkom minulého storočia sa neďaleko našich hraníc na uhorsko-rakúskom pomedzí narodil muž, ktorý v hudbe spoluurčoval život svojho storočia a svojimi revolučnými zástojmi stelesňoval progresívny typ tvorivého umelca ... více


Goethe v Čechách

Goethe v Čechách

2009, J. Urzidil

Podrobný popis sedmnácti cest za přírodou, památkami, přáteli i ženami na Karlovarsko, které v letech 1785-1823 podnikl německý básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe. Kniha česko-německého autora Johannese ... více


10 století architektury 5. Architektura 19. století

10 století architektury 5. Architektura 19. století

2001, P. Zatloukal

Pátý svazek průvodců po architektonických památkách České republiky představuje architekturu 19. století, její charakteristické znaky a významné stavby. více


1 2 3 4 5 6 >