19. století - štítek


Válka 1866

Válka 1866

2005, P. Bělina

Válka roku 1866 vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední Evropě, a to mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny. Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a Itálie a přinesla zásadní př... více


Případ Sant

Případ Sant'Ambrogio - Utajený skandál římských řeholnic

2017, H. Wolf

Skutečný, více než století utajovaný církevní skandál, odehrávající se poblíž sídla samotného papeže, se prostřednictvím knihy Případ Sant’Ambrogio dostává mimo zdi uzamčeného církevního světa. Tajný inkviziční archiv zp... více


Italské patálie maršála Radeckého (První válka za osvobození Itálie 1848-1849)

Italské patálie maršála Radeckého (První válka za osvobození Itálie 1848-1849)

2013, L. Taraba

Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje nečekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení císařského vojska pod velením polního maršála V... více


Sůl země

Sůl země

1997, P. A. Florenskij

Sůl země, aneb, Příběh o životě starce Getsemanského skitu, kněze a mnicha abby Isidora, jak ho sepsal a vyložil jeho nehodný duchovní syn. Z ruštiny do slovenštiny přeložil Ján Komorovský, do češtiny převedl Andrej Šte... více


Náboženství v 19. století

Náboženství v 19. století

2010, M. Macková

Podtitul: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzsko... více


Historie moderní doby

Historie moderní doby

2004, J. Hanuš

Netradiční, zajímavou formou rozhovorů představuje historik Jiří Hanuš základy naší současnosti. Objasňuje srozumitelným způsobem význam pojmů revoluce, sekularizace, nacionalismus, antisemitismus a imperialismus, přičem... více


České země v 19. století

České země v 19. století

2014, M. Hlavačka

Monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století. Ale neočekávejte „velké vyprávění“, nýbrž kompozici mnoha pohledů, které se vzájemně prolínají a doplňují. Přesto nepostrádají jednotící princip. Naznaču... více


Zpívající labutě

Zpívající labutě

1971, I. Slavík

„Devadesátá léta mají . . . jeden dosud málo známý, ne-li zcela skrytý rys. Je to veliké množství oněch poetae minores, zapomenutých nebo nerozpoznaných malých básníků, autorů někdy unius operis, jedné, zato však příznač... více


Sarah Bernhardtová : neutíchajúci smiech

Sarah Bernhardtová : neutíchajúci smiech

1991, F. Sagan

Životopis francouzské herečky Sarah Bernhardt /1844-1923/. více


Lincoln

Lincoln

1932, E. Ludwig

Životopis Abrahama Lincolna, od mládí, rodinu, politickou kariéru po smrt. více


Ľudovit Štúr

Ľudovit Štúr

2015, J. Demmel

Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí "Domnievam sa, že Štúrov život a činnosť sú výnimočné a jedinečné nielen v slovenských, ale aj uhorských dejinách 19. storočia, navyše práve jemu najviac ,prospeje‘, ak ... více


Goethe v Čechách

Goethe v Čechách

2009, J. Urzidil

Podrobný popis sedmnácti cest za přírodou, památkami, přáteli i ženami na Karlovarsko, které v letech 1785-1823 podnikl německý básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe. Kniha česko-německého autora Johannese ... více


10 století architektury 5. Architektura 19. století

10 století architektury 5. Architektura 19. století

2001, P. Zatloukal

Pátý svazek průvodců po architektonických památkách České republiky představuje architekturu 19. století, její charakteristické znaky a významné stavby. více


Tajomstvá Paríža 2

Tajomstvá Paríža 2

1993, E. Sue

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Karel Slavoj Amerling

Karel Slavoj Amerling

2003, E. Hoffmannová

MUDr. Karel Slavoj Amerling (18. září 1807 Klatovy – 2. listopadu 1884 Praha) byl český pedagog, filozof a lékař. První větší monografie o českém buditeli, filozofu, vzděláním lékaři, teoretickém i praktickém pedagogu... více


1 2 3 4 5 6 7 >