Platón, filozof a matematik

štítek, 18 knih


ÚstavaÚstava1993, Platón

Dialog Ústava (řecky Πολιτεία, latinsky De republica – odtud mezinárodně užívané označení Rep.), napsaný kolem roku 380 př. n. l., je jedním z vrcholných Platónových děl a jedním z nejdůležitějších a nejslavnějších textů... více


GorgiasGorgias1992, Platón

Gorgias je jeden z Platónových dialogů. Zabývá se rozdílem mezi uměním (skutečné dobro) a zběhlostí (zdánlivé dobro, lest), a tím i problémem spravedlnosti. „Veškeré vědění oddělené od spravedlnosti není moudrost, ale le... více


Příběhy řecké filozofiePříběhy řecké filozofie2006, L. De Crescenzo

Podtitul: Sokrates a ti druzí Již jste někdy drželi v ruce knihu, podle níž se můžete připravit na zkoušku na vysoké škole a která je zároveň stejně zábavná – a možná i zábavnější – než nejlepší humoristické romány? P... víceCo je antická filosofie?Co je antická filosofie?2017, P. Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Drama Platónova životaDrama Platónova života1997, V. S. Solovjov

Když jsem vzal do ruky kompletní ruský překlad Platónova díla, nejdříve jsem si položil otázku: v jakém sledu je třeba překládat a vydávat Platónovy dialogy, pokud v této věci neexistuje nějaký obecný a ustálený názor? ... více


Zakladatelé myšleníZakladatelé myšlení1994, J. Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


PlatónPlatón2002, D. Robinson

Otázkami, které směroval na své aténské současníky, je vedl k zamyšlení nad velkými tématy, která označujeme jako filozofická. V rozsáhlém Platonově díle můžeme nalézt jeho stanoviska k vědním oblastem jako je povaha věd... více


Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných naukPlatón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk2005, G. Reale

Přední italský historik starověké filosofie předkládá v tomto filosofickém bestselleru (jen v Itálii 20 vydání) “nové paradigma” výkladu Platóna, jež má své kořeny v práci tübigenských badatelů K. Gaisera a H. Krämera. Ú... více


Duše a světDuše a svět2007, F. Karfík

Devět studií z antické filosofie věnovaných naukám o duši, poznání a světě u Hérakleita, Parmenida a starých pythagorejců, Platóna a Aristotela, ve stoicismu a u Plótina. Kniha sleduje jednu z vývojových linií antické fi... více


Plato christianusPlato christianus2003, E. von Ivánka

Základní a ve světové literatuře ojedinělá práce podávající v řadě jednotlivých studií-kapitol průřez dějinami vlivu Platónovy filosofie na křesťanské myšlení doby pozdně antické a středověké na latinském Západě i řeckém... více


Jaro ŘeckaJaro Řecka1960, H. Malewska

Novela o řeckém mysliteli Platónovi vypráví o době, kdy se ještě nezabýval filozofií. Všestranně nadaný mladík Aristoklés se připravuje na celořecké hry. Od svého trenéra dostává pro svá široká ramena přezdívku Platón. P... více


Platónův dialog IónPlatónův dialog Ión2014, A. Havlíček

Uspořádali a k vydání připravili Aleš Havlíček a Jakub Jinek. více


Platónův dialog AlkibiadésPlatónův dialog Alkibiadés2009, A. Havlíček

Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Alkibiadés se zaměřuje především na téma pravosti dialogu a na vztah duše, těla a Já. Sborník příspěvků ze 6. platónského sympozia, konaného v Praze od 20. 11. do 21. 11. 2008. ... více


Platónův dialog Hippias MenšíPlatónův dialog Hippias Menší2006, A. Havlíček

Sborník textů z 4. českého platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 25.–26. 10. 2002. Uspořádal Aleš Havlíček. více


Duše a zlo v dialogu FaidónDuše a zlo v dialogu Faidón2009, Š. Špinka

Duše a zlo v dialogu "Faidón" Předběžný termín vydání: únor 2010. Studie věnovaná vztahu duše, řeči a zla v dialogu Faidón. Společně se svazkem Duše a krása v dialogu „Faidros“ vytváří dva díly rozsáhlejšíh... více


1

Doporučené štítky

římská literatura starověké Řecko Sokrates řecká filozofie studie Cena Josefa Jungmanna Aristoteles etika Řecko občanská výchova