antická literatura

štítky

110 knih


AntigonaAntigona1968, Sofoklés

Antigona pohřbí svého bratra i přes zákaz krále Kreona, který se obětavě, ale poněkud umanutě snaží obnovit blahobyt morem zdevastovaných Théb. Je chycena a poslána na smrt. S tím nesouhlasí její snoubenec, syn krále Kre... více


Král OidipúsKrál Oidipús2010, Sofoklés

Král Oidipus se z věštírny dozví, že mor, který sužuje Théby, má konkrétní příčinu. Žije tu totiž vrah předchozího krále Laia. Oidipus se rozhodne, že vraha vypátrá, ale věštec označí za vraha jeho. Oidipus nevěří, ale p... více


OdysseiaOdysseia1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. více
Umění milovatUmění milovat2002, Publius Ovidius Naso

Slavný římský básník se věnoval poezii po většinu svého života. Umění milovat patří skvělou formou a duchaplností mezi nejlepší tzv. "didaktické" básně. Básníkův cíl je vyjádřen hned prvními verši: Je-li snad v... více


ÍliasÍlias1980, Homér

Epos o trojské válce, zobrazující ve 24 zpěvech dobrodružství, válečné i milostné příběhy Agamemmona, Achillea, Odyssea, Parida, Heleny, Hektora aj. i svět olympských bohů, vychází v novém, moderním překladu. Na obálce ... více


ProměnyProměny1969, Publius Ovidius Naso

Proměny (jsou shrnuty do 15 knih) se staly jedním z nejvlivnějších antických spisů a teprve v době osvícenství se rozvíjejí do českých básní. Krátké příběhy, eposy řeckých dějin ve zkrácené formě (chronologické vyprávěn... více


SatirikonSatirikon2000, Gaius Titus Petronius

Satirikon či Satyrikon, v latinském originále Satyricon, je dobrodružný román římského spisovatele Petronia. Hlavními hrdiny jsou mladíci Encolpius (ten děj vypráví ze svého pohledu) a Ascyltus, kteří soupeří o mladičkéh... více


Antigoné / ÉlektráAntigoné / Élektrá2009, Sofoklés

Mykénský král Agamemnón byl po návratu z trójské války zavražděn manželkou Klytaiméstrou a jejím milencem Aigisthem, jenž se s ní pak oženil a stal se králem v Mykénách. Agamemnónova dcera Élektrá poznala, že i jejímu br... více


O duševním klidu (8 úvah)O duševním klidu (8 úvah)2004, Lucius Annaeus Seneca

Z latinských originálů dle vydání uvedených v poznámkách přeložil, předmluvou a poznámkami opatřil Václav Bahník. Jedna z nejznámějších a ve své době nejčtenějších útěšných úvah (konsolace) se v duchu stoické filozofie ... více


Proměny čili Zlatý oselProměny čili Zlatý osel1948, Lucius Apuleius

Satirický román je líčením neuvěřitelných příhod zámožného vzdělaného mladíka Lucia, který se v touze po dobrodružství a kvůli vlastní nerozvážností proměnil v osla. Než však stačí proti tomu cokoli udělat, je ukraden a ... více


AeneisAeneis1970, Publius Vergilius Maro

Aeneis (genitiv Aeneidy), též Aeneida je Vergiliův epos. Je psána latinsky v hexametrech, byla vytvořen v letech 29–19 př. n. l. jako poslední básníkovo dílo, některé metrické a dějové chyby svědčí o nedokončenosti). Skl... více


Výbor z listů LucilioviVýbor z listů Luciliovi1987, Lucius Annaeus Seneca

Sbírka sto dvaceti čtyř literárních dopisů adresovaných mladšímu Senekovu příteli Luciliovi Iuniorovi vznikla v posledních třech letech Senekova života a je považována za jeho nejzralejší dílo. více


Dialogy o kráseDialogy o kráse1979, Platón

Tři Platónovy dialogy (Ión, Hippias větší a Faidros), z nichž první dva pocházejí z Platónova mládí a třetí z pozdějšího období, spojuje úsilí definovat podstatu krásna. Platón se v nich pokouší určit shody a rozdíly mez... více


Listy heroinListy heroin1964, Publius Ovidius Naso

Výběr obsahuje pět listů z Ovidiovy sbírky Heroides (Listy heroin), která v původním originále obsahovala 15 milostných básnických dopisů, napsaných opuštěnými manželkami nebo milenkami svým vzdáleným protějškům – antick... více


DějinyDějiny2004, Hérodotos

Spis („Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy“) řeckého historika Hérodota z 5. století př. n. l.. Jedná se o dílo, jež již svým názvem „Zpráva o pátrání“ napovídá, že v něm jsou shrnuta Hérodotova geografická a his... více


1 ...