dějiny filozofie

štítek, 104 knih


Sofiin světSofiin svět2002, J. Gaarder

Dějiny filozofického myšlení od starověké mytologie po existencialismus. Populární dílo naznačuje nenáročnou formou podstatu nejvýznamnějších filozofických koncepcí (např. Démokritos, Platón, Descartes, Kant, Hegel, M... více


Úvod do současné filosofieÚvod do současné filosofie1997, M. Petříček

11 improvizovaných přednášek věnovaných významným osobnostem filosofie 20. st. E. Husserlem počínaje a J. Derridou konče. Čtvrté, doplněné vydání. více


Kniha filozofieKniha filozofie2013, P. J. King

Kniha filozofie je první ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filozofie od počátků až do současné dob... víceZadní schodiště filosofieZadní schodiště filosofie1995, W. Weischedel

Myšlenky a všední život 34 velkých filosofů podané velmi přístupnou formou. více


Nástin dějin evropského myšlení: Od Thaleta k RousseauoviNástin dějin evropského myšlení: Od Thaleta k Rousseauovi2002, I. Tretera

Historický úvod do filosofie od profesora dějin filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Kniha se snaží srozumitelným způsobem poskytnout na minimální ploše maximum informací, a to od nejstarších dob až po o... více


Architekti křesťanského středověkého věděníArchitekti křesťanského středověkého vědění2004, P. Floss

V rozsáhlých portrétech nejvýznačnějších osobností jednotlivých staletí předvádí známý autor hlavní myšlenkové proudy dané doby a provádí jejich typologizaci. Každé století je tak osvětleno skrze několik málo osobností, ... více


Etika a život: Pokus o praktickou filosofiiEtika a život: Pokus o praktickou filosofii2010, J. Sokol

Svou novou knihou se známý český filosof Jan Sokol znovu obrací k člověku, tentokrát proto, aby se pokusil rozkrýt a zhodnotit sféru lidské intimity, spjaté s nejhlubšími otázkami smyslu života a podobě života dobrého. P... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po DescartaFilosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta2009, Z. Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


Filosofie tváří v tvář zánikuFilosofie tváří v tvář zániku1998, M. Machovec

Milan Machovec (1925–2003) se v této knize zamýšlí nad základními otázkami a vývojovými proudy filosofického myšlení napříč celým jeho dějinným vývojem od antiky po 20. století. Tyto otázky – jak v předmluvě sám autor up... více


Čas a rytmusČas a rytmus2004, J. Sokol

Rozbor vývoje vědeckých a filozofických koncepcí „času“ od antiky po současnost. Kniha se zabývá zkoumáním času v dějinách lidského myšlení a jednání. Hledá odpověď na otázku „Co je čas?“, vysvětluje i s tím souvisejí... více


Středověká filosofieStředověká filosofie2000, R. Heinzmann

Středověká filosofie stojí zcela ve znamení střetu antické filosofie a křes?anství. Na jedné jsou řecké pojmy a nauky použity při reflexi obsahu víry, na straně druhé však právě klíčové křes?anské pojmy jako stvoření, Tr... více


Kurz filosofie v šesti hodinách a patnácti minutáchKurz filosofie v šesti hodinách a patnácti minutách2010, W. Gombrowicz

Završením celoživotního zájmu spisovatele Witolda Gombrowicze o filosofická témata se na jaře roku 1969 stal soukromý kurz „úvodu do filosofie“, který inicioval Gombrowiczův přítel Dominique de Roux ve snaze odvrátit těž... více


Bible a antická tradiceBible a antická tradice1970, C. Tresmontant

Známý francouzský filosof uskutečnil ve své prvotině sestup ke kořenům dvojí linie evropského myšlení, které právem spatřuje v biblickém směru a v pozicích klasických řeckých úvah. Z tohoto hlediska jsou s neobyčejnou er... více


Sto filozofovSto filozofov2007, P. J. King

Sokrates povedal: Život bez skúmania nie je pre človeka ten pravý. Ako lepšie začať skúmať život, než spolu s najvplyvnejšími filozofmi od čias antického Grécka a starovekej Číny až po súčasnosť? více


Vzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologieVzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologie2010, N. Pelcová

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění (označované jako zoon logon e... více


1

Doporučené štítky

renesanční filozofie italská literatura dějiny Evropy pluralismus mír 2. pol. 19. století fenomenologie římská literatura politické teorie životopisy