antická dramata

štítky

6 knih


Prométheus 76% Prométheus 1994, Aischylos

Tragédie starořeckého dramatika Aischyla. Vypráví tu část Prométheova života, kdy byl z rozkazu nejvyššího boha Dia přikován ke skále za trest, že naučil lidi používat oheň. Hra byla pravděpodobně prostřední částí rozsáh... více


Smutek sluší Elektře 85% Smutek sluší Elektře 1992, Eugene O'Neill

Vrcholné O'Neillovo drama, vycházející z mytické příběhu, který známe z dramatického zpracování všech tří řeckých klasiků: Aischyla, Sofokla i Euripida. O'Neill se ovšem jen inspiruje dějovou a významovou kostrou a vlast... více


Žáby 54% Žáby 1870, Aristofanés

Bůh vína Dionýsos se rozhodne vydat do podsvětí pro dramatika Euripida. Po přečtení jeho díla Andromeda je totiž přesvědčen, že pouze on může zachránit upadající žánr dramatu. Se svým věčně nespokojeným sluhou Xanthiem s... více
Peršané 71% Peršané 1954, Aischylos

Přes nepoužitelnost "Peršanů" v praktické dramaturgii - tragedii vyplňují žalozpěvy perské královny-matky a sboru starců nad porážkou Xerxových vojsk u Salaminy r. 480 př.n.l. - je význam hry dán tím, že je to nejstarší ... více


Komedie o strašidle 62% Komedie o strašidle 1960, Titus Maccius Plautus

Klasická antická komedie, v níž se domů po několika letech vrací z ciziny kupec Bambulus. Jeho syn však mezitím prohýřil celé rodinné jmění a za pomoci svého vychytralého otroka se snaží otci zabránit ve vstupu do domu, ... více


Smrť tragédie 0% Smrť tragédie 2011, George Steiner

Steinerovo dielo prináša prevratné názory, ktoré sa dotýkajú viacerých vedných odborovo – teatrológie, filozofie, sociológie, antropológie... a jeho prvé sprístupnenie pre slovenských čitateľov je vydavateľský počin obro... více