císařové

štítky

53 knih


Já, Claudius 92% Já, Claudius 2006, Robert Graves

Ve svém historickém románu přibližuje Robert Graves čtenářům neobyčejně zasvěceně i poutavě, s vtipem a ironií, formou fingované Claudiovy autobiografie jedno z nejzajímavějších údobí světových dějin – dějiny rozmachu st... více


Claudius bůh a jeho žena Messalina 92% Claudius bůh a jeho žena Messalina 1972, Robert Graves

Historický román ze starého Říma je přímým pokračováním románu "Já, Claudius" a sleduje další osudy Tiberia Claudia Caesara až do jeho násilné smrti. Autor zde sleduje další osudy Tiberia Claudia Caesara, který se sta... více


Obránce Říma 84% Obránce Říma 2013, Robert Fabbri

Jedinečný muž narozený na venkovské samotě s jedinečným osudem – zařadit se mezi největší římské císaře. Rok 26 po Kr. – šestnáctiletý Vespasián opouští rodinný statek a odjíždí do Říma, aby tam získal mecenáše a vsto... více
Římský popravčí 86% Římský popravčí 2018, Robert Fabbri

Jedinečný muž narozený na venkovské samotě s jedinečným osudem - zařadit se mezi největší římské císaře. více


Akta Julián 76% Akta Julián 2017, Gregg Loomis

JAKÉ TAJEMSTVÍ SPOJUJE NACISTICKÉHO DŮSTOJNÍKA A ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE? Dona Huffa, blízkého přítele Langa Reillyho a bývalého agenta CIA, někdo brutálně zavraždil. Před svou smrtí se Don v Seville věnoval psaní knihy o důs... více


Životopisy rímskych cisárov 88% Životopisy rímskych cisárov 1974, Gaius Suetonius Tranquillus

Jediné dielo Gaia Suetonia, ktoré sa zachovalo úplné, obsahuje životopisy 12 rímskych cisárov, počnúc Caesarom cez celú júliovsko-klaudijskú dynastiu až po Domiciána ako posledného Flaviovca. Preložila, úvod a bohatý poz... více


Murena: První cyklus - Cyklus matky 87% Murena: První cyklus - Cyklus matky 2019, Jean Dufaux

Starověký Řím, 1. století našeho letopočtu, poslední dny vlády císaře Claudia. Jeho manželka Agrippina se rozhodne císaře zabít, aby zajistila trůn synu Neronovi a tím jej upřednostnila před císařovým skutečným synem Bri... více


Lásky trůnu habsburského 85% Lásky trůnu habsburského 1992, Sigrid-Maria Größing

Kniha zachycuje vybrané postavy od Maxmiliána I. a Marie Burgundské po posledního habsburského císaře Karla a jeho ženy Zity. Ne vždy tito Habsburkové prožijí opravdovou lásku, někdy má hlavní roli dynastická politika. více


Byl jsem posledním císařem čínským 74% Byl jsem posledním císařem čínským 1990, Pchu-i (p)

Čínský císař Pchu-i nastoupil na trůn ve třech letech a do svých osmnácti let neopustil Zakázané město. Jeho trůn ale nebyl nikdy pevný, musel čelit povstání, japonské invazi a nakonec o svůj císařský titul přišel. Ke ko... více


Dítě z Apulie 81% Dítě z Apulie 2011, Ludmila Vaňková

Nový historický román zachycuje významné události v českých zemích i Evropě za císaře Fridricha II., nazývaného Dítě z Apulie. Při budování své středomořské říše měl za Alpami silného a věrného spojence v českém králi Př... více


Císařovna Josefína 89% Císařovna Josefína 2000, Carolly Erickson

Josefína Tascherová de la Pagerie se musela v nelehké době Francouzské revoluce probíjet životem sama se dvěma dětmi. Několikrát se ocitla v bezprostředním ohrožení života a musela použít všech prostředků, zejména pak sv... více


Tajný život císařovny Josefíny 81% Tajný život císařovny Josefíny 2008, Carolly Erickson

Píše se rok 1814. V zámku Malmaison si stárnoucí a nemocná císařovna Josefína, bývalá manželka Napoleona Bonaparta, krátí dlouho chvíli vzpomínkami na svůj neobyčejný život, plný událostí a nečekaných zvratů, které ji, d... více


Pád říše římské 82% Pád říše římské 2011, Michael Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Karel IV. - Rytíř, poutník, král, císař 87% Karel IV. - Rytíř, poutník, král, císař 2016, Bohumil Vurm

Výpravná publikace o nejvýznamnějším českém panovníkovi vychází u příležitosti výročí 700 let od jeho narození. Obsahuje unikátní snímky a vyčerpávající text, který přibližuje tuto významnou osobnost z mnoha různých úhlů... více


Římští císařové 85% Římští císařové 2010, Michael Grant

Období císařství – poslední fáze existence římské říše – zahrnuje zhruba pět set let (31 př. Kr. až 476 po Kr.), během nichž se na trůně vystřídalo kolem dvou set vládců. Michael Grant z nich pro svou práci vybral devade... více


Marie Luisa: Napoleon byl její osud 80% Marie Luisa: Napoleon byl její osud 2011, Franz Herre

S Napoleonem Bonaparte strávila Marie Luisa pouhé čtyři roky a porodila mu korunního prince. Nejmocnější muž Evropy, kterému nikdy nestačilo to, co měl, nakonec prohrál nejen svou říši, ale i manželství. Marie Luisa ho n... více


Napoleonovy lásky 86% Napoleonovy lásky 2005, Sigrid-Maria Größing

Populárně historická publikace odhaluje na pozadí politických událostí Napoleonův intimní život. Kniha čtivou formou informuje o soukromém životě Napoleona. Autorka často cituje z milostné korespondence mezi Napoleone... více


Julianus 86% Julianus 1992, Gore Vidal

Historický román za 4. století z Římského prostředí. Román o nastupujícím křesťanství jako státní ideologie i o odporu proti němu, který je reprezontován hlavním hrdinou Julianem, posledním císařem, který se pokusil obrá... více


Karel IV. - Císař v Evropě (1346-1378) 84% Karel IV. - Císař v Evropě (1346-1378) 1999, Ferdinand Seibt

Autor, mnichovský profesor, pojal Karla IV. z hlediska evropského, jako vladaře universalistické římské říše a hlavy západního křesťanstva. Přispívá tak neotřelým způsobem do diskuse o osobnosti, myšlenkovém světě a stát... více


Šinsengumi – Šógunovy poslední samurajské jednotky 86% Šinsengumi – Šógunovy poslední samurajské jednotky 2011, Romulus Hillsborough

Tato kniha pojednává o krveprolévání, smrti a ukrutnostech. Je však také o odvaze, cti a věrnosti. Zabývá se některými nejtemnějšími, současně však i nejvznešenějšími zákoutími lidské duše. Témata, jež jsou ukryta v tomt... více


Císařovna Evženie: Femme fatale francouzského dvora 75% Císařovna Evženie: Femme fatale francouzského dvora 2002, Franz Herre

Čtivé vyprávění o životě francouzské císařovny, manželky Napoleona III. Autor velice podrobně popisuje jednotlivé úseky života císařovny Evženie na pozadí významných politických i společenských událostí za poměrně dlouh... více


Tajné deníky císaře Augusta 68% Tajné deníky císaře Augusta 2007, Philipp Vandenberg

Věštba předpověděla božskému císaři Augustovi, že zemře, než uplyne sto dnů. S vědomím této osudové lhůty se vládce světa rozhodl sepsat paměti. Augustus, adoptivní syn Julia Caesara, patřil k nejnadanějším a nejobratněj... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů I 93% Životopisy slavných Řeků a Římanů I 1967, Plútarchos

Plútarchovy životopisy význačných osobností řeckých a římských dějin představují specializovaný dějepisný žánr - biografii. Reprezentují tento žánr v pokročilém vývojovém stadiu, kdy se vlivem peripatetické filozofie obo... více


Ferdinand Maxmilián Habsburský 85% Ferdinand Maxmilián Habsburský 2008, Gabriele Praschl-Bichler

Podtitul: Soukromé dopisy mexického císaře a jeho rodiny: poprvé zveřejněná korespondence Habsburků Rakouská historička, která se zaměřuje na dějiny Habsburků, se tentokrát zabývá zejména osobností mexického císaře M... více


Příběhy vášně, příběhy žalu 94% Příběhy vášně, příběhy žalu 2004, Sandra Gulland

Druhý díl barvitého životopisného románu o Josefině de Beuharnais líčí její osudy poté, co se stala při civilním obřadu právoplatnou Napoleonovou manželkou. Druhá část v ich formě vyprávěného děje začíná v roce 1796, ... více


Evropa králů a císařů 95% Evropa králů a císařů 1997, Jan Kumpera

Encyklopedie představuje osobnosti významných evropských panovníků a nejdůležitějších dynastií od dob stěhování národů do současnosti. Obsahuje 610 biografických a dynastických hesel, 48 genealogických schémat, mapy, ilu... více


Hadriánovy paměti 83% Hadriánovy paměti 1971, Marguerite Yourcenar

Fiktivní paměti římského císaře napsala francouzská spisovatelka na základě historických pramenů, jako např. Hadriánovy úřední korespondence, fragmentů řečí, zpráv řeckých a římských kronikářů, a na základě psychologické... více


Hirohito a vznik moderního Japonska 90% Hirohito a vznik moderního Japonska 2002, Herbert P. Bix

Životopis císaře Hirohita z pohledu vlivu jeho osobnosti na politické utváření národní japonské identity. Šlechtický původ panovnické dynastie a tomu odpovídající pečlivá výchova a vzdělání za účelem budoucího převzetí ... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 92% Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 1967, Plútarchos

Druhý svazek Plútarchových srovnávacích životopisů obsahuje osm dvojic řecko-římských včetně čtyř životopisů dochovaných samostatně. Předchozí svazek Životopisy slavných Řeků a Římanů I jich pojal čtrnáct, resp. patnáct.... více


Rakouští císařové 80% Rakouští císařové 2005, Friedrich Weissensteiner

František I., Ferdinand I., František Josef I., Karel I Životopisné medailony čtyř posledních císařů habsburské monarchie. Příběhy panovníků, jejichž charakteristiky jsou obsaženy už v názvech jednotlivých kapitol: F... více


Poslední velký tanec na zemi 92% Poslední velký tanec na zemi 2004, Sandra Gulland

Třetí část trilogie zachycuje život Josefíny, první manželky francouzského císaře, v letech 1800-1814. V roce 1800 neprožívá Josefína, žena Napoleona, zastávajícího funkci prvního konzula, příliš šťastné období. Její ... více


Kruté vášně římských císařů 70% Kruté vášně římských císařů 2010, Vladimír Liška

V centru autorovi pozornosti jsou panovníci římské říše, jejichž činy dodnes považujeme za tyranské. Jsou tyto informace objektivní? Dá se jim opravdu věřit? Byli Tiberius, Caligula, Nero, Domitius, Commodus, Caracalla n... více


Poslední německý císař 76% Poslední německý císař 1995, František Stellner

Z německých dějin v epoše Viléma II. Působivým způsobem vylíčena epocha vlády posledního německého císaře Viléma II., který chtěl dosáhnout světové moci. více


Konstantin Veliký 73% Konstantin Veliký 2005, Manfred Clauss

Osobnost tohoto prvního římského císaře přijavšího křest (vládl od roku 306 do roku 337) je po staletí námětem tuhých sporů: Nechal se pokřtít jako upřímný křesťan, nebo sáhl k tomuto aktu z politického výpočtu? Co mělo ... více


Píseň pro Nerona 67% Píseň pro Nerona 2004, Tom Holt

PÍSEŇ PRO NERONA je nanejvýš pozoruhodný historický román, jenž nepostrádá nejen styl, lehkost a skvělý humor, ale ani silnou historickou věrohodnost. Zda-li se však onen příběh udál skutečně tak, jak je v knize vylíčen,... více


Fridrich Barbarossa: císař a rytíř 85% Fridrich Barbarossa: císař a rytíř 2001, Ferdinand Opll

Císař Fridrich I. ze štaufské dynastie patří k nejslavnějším, ale zároveň také nejvýznamnějším postavám evropských středověkých dějin. Jeho vláda znamenala klíčový přelom jak v politickém, tak kulturním vývoji Evropy. V ... více


Nero 80% Nero 1976, Aleksander Krawczuk

Populárně naučná kniha o nechvalně proslulém římském císaři Neronovi (37–68). Autor podrobně líčí císařovův život, rodinné vzahy, soukromí, vzestup i pád. Součástí je 8 stran fotografické přílohy. více


Slabosti velkých mužů 88% Slabosti velkých mužů 2012, Frank Huss

Odpudivost, bezuzdnost a poživačnost, ale přinejmenším šokující psychické vybavení předních evropských panovníků rozhodovaly o zkáze mocných říší i o vymření proslulých panovnických rodů. Autor vynáší na světlo někdy až ... více


Nero 85% Nero 2004, Roger Caratini

Podtitul: Básník potřísněný krví Životopis nejkrvavějšího vládce v dějinách Říma - císaře Nerona. Shrnutí života od dětství a dospívání přes počáteční období vlády, jež charakterizuje shoda se senátem, nástup abso... více


První císař 80% První císař 1994, Jaroslav Malina

Autorovo zpracování fascinující osobnosti prvního svrchovaného císaře Čchinů nabízí celiství pohled na dobu prvního císaře i předchozí vývoj Číny očima archeologa, antropologa, politologa i historika umění, aniž by tím p... více