korespondence

štítek, 171 knih


Myslící srdce

Myslící srdce

2007, E. Hillesum

Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku, dokládá, že její korespondence je mimořádná a liší se od dopisů lidí postižených stejným ... více


Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z Terezína

Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z Terezína

2012, I. Weberová

Knihu tvoří soubor dopisů z let 1933 až 1944, které Ilse psala své švédské přítelkyni Lilian von Löwenadler, jejíž otec působil jako švédský konzul v Hamburku a s níž si dopisovala od roku 1916 díky inzerátu v dívčím čas... více


Adresát František Hrubín

Adresát František Hrubín

2010, J. Seifert

Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty, editorka Iva Málková Pozůstalost Františka Hrubína uchovává tisíce dopisů a v nich zásadní stanoviska pisatelů, ať už se týkají umělecké tvorby, literárního živo... více


Vzájemná korespondence

Vzájemná korespondence

2001, J. Skácel

Vzájemná přátelská korespondence dvou osobností české kultury Jana Skácela a Jiřího Frieda, probíhající souvisle v letech 1982–1989 mezi Brnem a Prahou, je obsažnou reflexí života a událostí v této době a zároveň zachyce... více


Listy Ivana Hrozného

Listy Ivana Hrozného

1957, I. I. Hrozný

Dvacet listů z rozsáhlé korespondence panovníka, který patří k nejzajímavějším postavám ruské historie. Dopisy, adresované různým evropským vládcům (anglické královně Alžbětě, polským králům Zikmundu II. Augustovi a Štěp... více


Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945)

Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945)

2004, J. Čep

Soubor dopisů, které prozaik a esejista Jan Čep (* 1902 v Myslechovicích u Litovle – + 1974 v Paříži) napsal z rodné vsi, kde za války přebýval, do Rokycan mladé studentce gymnázia Věře Procházkové. Dopisy jsou pozoruhod... více


Myšlenky a dopisy

Myšlenky a dopisy

1991, E. Stein

Texty sest. Sr. Teresia a Matre Dei z Karmelu v Kolíně nad Rýnem. Krátké texty velké karmelitánské světice moderní doby. více


Úvahy o některých současnících

Úvahy o některých současnících

1968, C. Baudelaire

„Úvahy o některých současnících“ obsahují více než šest set stran a v jejich podtitulu je vepsáno: Paměti, korespondence, dokumenty. Na přebal knihy vložili vydavatelé kratičkou předsuvku: „Bývá údělem geniálních tvůr... více


Petrkovu s láskou: sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy

Petrkovu s láskou: sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy

2014, A. Palán

Byl to skutečně netradiční dárek k pětasedmdesátinám. Přátelé Bohuslava Reynka mu v roce 1967 připravili a osobně doručili malý rukopisný sborníček. Svou dedikaci, přání či grafiku petrkovskému samotáři připojili mimo ji... více


Čeští jezuité objevují Nový svět

Čeští jezuité objevují Nový svět

2016, P. Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


Korespondence 1931-1943

Korespondence 1931-1943

1995, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. Edičně uspořádal, k vydání připravil a poznámkami opatřil Mojmír Trávníček. více


Korespondence II. 1943-1948

Korespondence II. 1943-1948

2000, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. více


Depeše z konce tisíciletí

Depeše z konce tisíciletí

1981, V. Nezval

Korespondence Vítězslava Nezvala. více


Kus žvance a hrst tabáku

Kus žvance a hrst tabáku

2004, J. Váchal

Korespondence Josefa Váchala grafiku Ctiboru Šťastnému. Torzo korespondence z let 1949-58. Třicet jeden dopis vytváří svébytné umělecké dílo originálního českého malíře, grafika, sazeče a spisovatele, v němž pětašedesáti... více


Neklidné srdce

Neklidné srdce

2006, N. Mlsová

Výbor z korespondence Jaroslava Havlíčka z období první světové války s doprovodným esejem přiblíží život i tvorbu významného rodáka z Jilemnice, autora psychologických próz Jaroslava Havlíčka. více


1 2 3 4 5 6 >