korespondence

štítek, 226 knih


Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z TerezínaKdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z Terezína2012, I. Weberová

Knihu tvoří soubor dopisů z let 1933 až 1944, které Ilse psala své švédské přítelkyni Lilian von Löwenadler, jejíž otec působil jako švédský konzul v Hamburku a s níž si dopisovala od roku 1916 díky inzerátu v dívčím čas... více


Adresát František HrubínAdresát František Hrubín2010, J. Seifert

Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty, editorka Iva Málková Pozůstalost Františka Hrubína uchovává tisíce dopisů a v nich zásadní stanoviska pisatelů, ať už se týkají umělecké tvorby, literárního živo... více


Myšlenky a dopisyMyšlenky a dopisy1991, E. Stein

Texty sest. Sr. Teresia a Matre Dei z Karmelu v Kolíně nad Rýnem. Krátké texty velké karmelitánské světice moderní doby. více


Vzájemná korespondenceVzájemná korespondence2001, J. Skácel

Vzájemná přátelská korespondence dvou osobností české kultury Jana Skácela a Jiřího Frieda, probíhající souvisle v letech 1982–1989 mezi Brnem a Prahou, je obsažnou reflexí života a událostí v této době a zároveň zachyce... více


Listy Ivana HroznéhoListy Ivana Hrozného1957, I. I. Hrozný

Dvacet listů z rozsáhlé korespondence panovníka, který patří k nejzajímavějším postavám ruské historie. Dopisy, adresované různým evropským vládcům (anglické královně Alžbětě, polským králům Zikmundu II. Augustovi a Štěp... více


Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945)Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945)2004, J. Čep

Soubor dopisů, které prozaik a esejista Jan Čep (* 1902 v Myslechovicích u Litovle – + 1974 v Paříži) napsal z rodné vsi, kde za války přebýval, do Rokycan mladé studentce gymnázia Věře Procházkové. Dopisy jsou pozoruhod... více


Úvahy o některých současnícíchÚvahy o některých současnících1968, C. Baudelaire

„Úvahy o některých současnících“ obsahují více než šest set stran a v jejich podtitulu je vepsáno: Paměti, korespondence, dokumenty. Na přebal knihy vložili vydavatelé kratičkou předsuvku: „Bývá údělem geniálních tvůr... více


Petrkovu s láskou: sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího ReynkovyPetrkovu s láskou: sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy2014, A. Palán

Byl to skutečně netradiční dárek k pětasedmdesátinám. Přátelé Bohuslava Reynka mu v roce 1967 připravili a osobně doručili malý rukopisný sborníček. Svou dedikaci, přání či grafiku petrkovskému samotáři připojili mimo ji... více


Čeští jezuité objevují Nový světČeští jezuité objevují Nový svět2016, P. Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


Dopisy blízkýmDopisy blízkým2017, M. Luther

Dopisy blízkým jsou stručným výborem z Lutherovy obsáhlé korespondence, který má reformátora představit nejen jako teologa, myslitele či hrdinu, ale především jako člověka. Ukazuje, jaká břemena, těžkosti a nemoci musel ... více


Dopisy sv. Františka Saleského I. částDopisy sv. Františka Saleského I. část2000, S. F. Saleský

Tento výbor z korespondence svatého Františka obsahuje dopisy adresované ženám-laičkám a zaměřené na cestu ke svatosti a rady pro duchovní život uprostřed světských povinností. Sestavil P. Jan Ihnát, SDB.... více


Korespondence 1931-1943Korespondence 1931-19431995, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. Edičně uspořádal, k vydání připravil a poznámkami opatřil Mojmír Trávníček. více


Korespondence II. 1943-1948Korespondence II. 1943-19482000, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. více


Listy dvou básníkůListy dvou básníků1953, J. Wolker

Jedná se o korespondenci mezi Konstantinem Bieblem a Jiřím Wolkrem. Vyšla až po smrti K. Biebla. více


Depeše z konce tisíciletíDepeše z konce tisíciletí1981, V. Nezval

Korespondence Vítězslava Nezvala. více


1 2 3 4 5 6 >