korespondence

štítek, 191 knih


Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z Terezína

Kdy skončí naše utrpení. Dopisy (1933-1944) a básně z Terezína

2012, I. Weberová

Knihu tvoří soubor dopisů z let 1933 až 1944, které Ilse psala své švédské přítelkyni Lilian von Löwenadler, jejíž otec působil jako švédský konzul v Hamburku a s níž si dopisovala od roku 1916 díky inzerátu v dívčím čas... více


Myslící srdce

Myslící srdce

2007, E. Hillesum

Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku, dokládá, že její korespondence je mimořádná a liší se od dopisů lidí postižených stejným ... více


Adresát František Hrubín

Adresát František Hrubín

2010, J. Seifert

Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty, editorka Iva Málková Pozůstalost Františka Hrubína uchovává tisíce dopisů a v nich zásadní stanoviska pisatelů, ať už se týkají umělecké tvorby, literárního živo... více


Vzájemná korespondence

Vzájemná korespondence

2001, J. Skácel

Vzájemná přátelská korespondence dvou osobností české kultury Jana Skácela a Jiřího Frieda, probíhající souvisle v letech 1982–1989 mezi Brnem a Prahou, je obsažnou reflexí života a událostí v této době a zároveň zachyce... více


Listy Ivana Hrozného

Listy Ivana Hrozného

1957, I. I. Hrozný

Dvacet listů z rozsáhlé korespondence panovníka, který patří k nejzajímavějším postavám ruské historie. Dopisy, adresované různým evropským vládcům (anglické královně Alžbětě, polským králům Zikmundu II. Augustovi a Štěp... více


Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945)

Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945)

2004, J. Čep

Soubor dopisů, které prozaik a esejista Jan Čep (* 1902 v Myslechovicích u Litovle – + 1974 v Paříži) napsal z rodné vsi, kde za války přebýval, do Rokycan mladé studentce gymnázia Věře Procházkové. Dopisy jsou pozoruhod... více


Myšlenky a dopisy

Myšlenky a dopisy

1991, E. Stein

Texty sest. Sr. Teresia a Matre Dei z Karmelu v Kolíně nad Rýnem. Krátké texty velké karmelitánské světice moderní doby. více


Úvahy o některých současnících

Úvahy o některých současnících

1968, C. Baudelaire

„Úvahy o některých současnících“ obsahují více než šest set stran a v jejich podtitulu je vepsáno: Paměti, korespondence, dokumenty. Na přebal knihy vložili vydavatelé kratičkou předsuvku: „Bývá údělem geniálních tvůr... více


Petrkovu s láskou: sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy

Petrkovu s láskou: sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy

2014, A. Palán

Byl to skutečně netradiční dárek k pětasedmdesátinám. Přátelé Bohuslava Reynka mu v roce 1967 připravili a osobně doručili malý rukopisný sborníček. Svou dedikaci, přání či grafiku petrkovskému samotáři připojili mimo ji... více


Čeští jezuité objevují Nový svět

Čeští jezuité objevují Nový svět

2016, P. Zavadil

Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián 1657–1741. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimeč... více


Korespondence 1931-1943

Korespondence 1931-1943

1995, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. Edičně uspořádal, k vydání připravil a poznámkami opatřil Mojmír Trávníček. více


Korespondence II. 1943-1948

Korespondence II. 1943-1948

2000, J. Čep

Kniha přináší korespondenci dvou významných postav české literatury první poloviny 20. století. více


Depeše z konce tisíciletí

Depeše z konce tisíciletí

1981, V. Nezval

Korespondence Vítězslava Nezvala. více


Kus žvance a hrst tabáku

Kus žvance a hrst tabáku

2004, J. Váchal

Korespondence Josefa Váchala grafiku Ctiboru Šťastnému. Torzo korespondence z let 1949-58. Třicet jeden dopis vytváří svébytné umělecké dílo originálního českého malíře, grafika, sazeče a spisovatele, v němž pětašedesáti... více


Neklidné srdce

Neklidné srdce

2006, N. Mlsová

Výbor z korespondence Jaroslava Havlíčka z období první světové války s doprovodným esejem přiblíží život i tvorbu významného rodáka z Jilemnice, autora psychologických próz Jaroslava Havlíčka. více


1 2 3 4 5 6 >