korespondence

štítky

365 knih


Voda, která hoří 72% Voda, která hoří 2018, Jitka Vodňanská

Obsáhlá vzpomínková kniha významné české psychoterapeutky v řadě kapitol a na desítkách unikátních fotografií přibližuje čtenářům celý její život plný mimořádných událostí a nevšedních setkání: Nezapomenutelnou ukrajinsk... více


Intimní autoportrét 87% Intimní autoportrét 2003, Frida Kahlo

Podtitul: výběr z korespondence, deníku a dalších textů. Výběr z deníku, soukromé korespondence a dalších textů provázejí barevné reprodukce legendární mexické malířky (1907–1954). Po vážné autonehodě v 17 letech ji až d... více


Chawtonské dopisy 78% Chawtonské dopisy 2020, Jane Austen

Třináct dopisů, které získalo Muzeum Jane Austenové, nám dává nahlédnout do soukromého i pracovního života této slavné a oblíbené anglické spisovatelky v letech 1801 až 1817. Dozvíme se něco z prostředí lázeňského města ... více
Listování 88% Listování 1988, Jan Werich

Vzpomínky a korespondence Jana Wericha s rodiči i přáteli v běhu let. Doplněno fotografiemi. více


De profundis: Zápisky ze žaláře v Readingu a Čtyři listy 87% De profundis: Zápisky ze žaláře v Readingu a Čtyři listy 1995, Oscar Wilde

Zápisky z vězení významného irského spisovatele a jeho intimní korespondence. Jedná se o Wildeovu zpověď i obranu, proti nespravedlnosti a nelidskosti anglických zákonů a celému trestnímu systému, který ho za homosexuali... více


Korespondence I 95% Korespondence I 2007, Jan Werich

První svazek korespondence, edičně připravený prof. Ladislavem Matějkou, zahrnuje období 1945-1962. Knihu doplňují i některé méně známé fotografie z působení V+W na opačných koncích světa. více


Dopisy Mileně 86% Dopisy Mileně 1993, Franz Kafka

Dopisy, které napsal Franz Kafka Mileně Jesenské. Kafka poznal Milenu během jednoho jejího pobytu v Praze v předjaří roku 1920. Bylo to v kruhu společných přátel a známých v kavárně. Už předtím Kafku dopisem z Vídně požá... více


O psaní 87% O psaní 2018, Charles Bukowski

Výbor z Bukowského korespondence ukazuje oblíbeného autora z jiné stránky: dopisy přátelům, redaktorům i kolegům, chronologicky řazené, se dotýkají především tématu psaní. Zachycují jednak pomalu se rozvíjející Bukowskéh... více


Deník v dopisech 88% Deník v dopisech 2012, Vincent van Gogh

Tato kniha je jedinečným pokusem o rekonstrukci životního a uměleckého příběhu Vincenta van Gogha, jedné z vůdčích postav moderního malířství. Jejím editorem a autorem zasvěcených komentářů k dopisům je přední světový zn... více


Praha - Paříž: do vlastních rukou 85% Praha - Paříž: do vlastních rukou 2019, Lenka Horňáková-Civade

Vzájemná korespondence dvou přítelkyň - Češky a Francouzky, které si v letech 1993 - 2011 dopisovaly anglicky a francouzsky. První vydání vyšlo pod názvem "Prioritaire". Lenka a Anne se poznaly v kavárně AMT Coffee na lo... více


Velká výprava – Dopisy a fotografie z putování po Britském impériu 93% Velká výprava – Dopisy a fotografie z putování po Britském impériu 2014, Agatha Christie

V roce 1922 se Agatha Christie zúčastnila obchodní mise propagující Výstavu Britského impéria, jež se měla konat o dva roky později ve Wembley. Itinerář desetiměsíční cesty zavedl výpravu do Jižní Afriky, Austrálie, na N... více


Samožerbuch - Autofestšrift 83% Samožerbuch - Autofestšrift 1991, Josef Škvorecký

Druhé, doplněné vydání jubilejní padesáté publikace nakladatelství Sixty-Eight Publishers, která líčí vzpomínky Zdeny a Josefa Škvoreckých na vznik a historii nakladatelství, jež za dobu své existence vydalo více než 200... více


Povídky z šuplíku 89% Povídky z šuplíku 2004, Ota Pavel

V závěrečném svazku Sebraných spisů Oty Pavla najdeme texty, které za života autora vyšly většinou jen časopisecky, knižně jako příležitostné články, úvody či sborníky. V sedmdesátých letech kolovaly některé povídky v op... více


Korespondence II 96% Korespondence II 2007, Jan Werich

Werichovo zdraví se zhoršuje a Voskovce stále více vyčerpává existenční boj. V dobách, kdy Werich jde z jedné nemocnice do druhé, přibývá dopisů Werichovy ženy Zdenky a také Voskovcových dopisů, adresovaných Zdence, urče... více


E-maily a jejich (ne)pravidla 88% E-maily a jejich (ne)pravidla 2022, Červená propiska

Často váháte, co napsat do předmětu e-mailu? Oslovujete adresáta ve formálním e-mailu „dobrý den“? Máte problém s vystižením hlavní myšlenky svého e-mailu? Všimli jste si, že sem tam necháte v textu hrubku či překlep? Ch... více


Abélard a Heloisa – Dopisy utrpení a lásky 83% Abélard a Heloisa – Dopisy utrpení a lásky 2003, Pierre Abélard

Příběh jedné z velkých milostných dvojic dějin. Dopisy jednoho z nejvýznamnějších filozofů středověku a jeho žačky Heloisy nám přibližují neobyčejný příběh o vášnivé lásce, odloučení i vzájemné úctě a věrnosti. V Histori... více


Veřejní nepřátelé 87% Veřejní nepřátelé 2022, Michel Houellebecq

Inspirativní slovní přestřelka dvou předních francouzských intelektuálů. Dva kontroverzní autoři si šest měsíců intenzivně dopisují, aby se vypsali z témat, která je pálí, obrazně i doslova. Dojde na ekzém i na Sartr... více


Korespondence III 95% Korespondence III 2008, Jan Werich

Závěrečný díl třísvazkového projektu dosud nepublikované korespondence V+W, který je strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhaluje i osudy těchto významných osobností v bipolár... více


Milostný listář 76% Milostný listář 1986, Jaroslav Hašek

Výbor z milostné korespondence českých spisovatelů 19. a 20. století počínaje K. H. Máchou a konče Jiřím Ortenem, doplněný reprodukcemi předních českých malířů tohoto období. 1. vydání neprodejná členská prémie více


Navštěvuj mě v snu 84% Navštěvuj mě v snu 2014, Orlando Figes

Britský historik Orlando Figes vypráví skutečný příběh o lásce a přežití v gulagu. Lva a Světlanu, milence z Moskvy, na čtrnáct let rozdělila Lvova vojenská služba a zajetí ve druhé světová válce a poté jeho věznění v t... více


Listy z Kostnice 86% Listy z Kostnice 2015, Jan Hus

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. Do příběhu člověka, který věděl, kam jde a proč. Mistrovy texty, přeložené do současného jazyk... více


Deníky, dopisy, vzpomínky 87% Deníky, dopisy, vzpomínky 1995, Ferdinand Peroutka

Sborník sestavený s cílem přiblížit Peroutkovu osobnost a jeho životní osudy. více


Černobílé idoly 3 - Rodinná alba a korespondence 88% Černobílé idoly 3 - Rodinná alba a korespondence 2014, Aleš Cibulka

Třetí díl Černobílých idolů plný úsměvných i vážných, ale pokaždé čtivých medailonů o hereckých hvězdách stříbrného plátna obsahuje v první části knihy texty z Cibulkových pamětnických kalendářů z let 2013 a 2014. Zno... více


Z korespondence 90% Z korespondence 1990, Ota Pavel

Korespondence Oty Pavla s bratry - Hugem a Jiřím. Na konci výčet knih i ocenění Oty Pavla. více


Myslící srdce 97% Myslící srdce 2007, Etty Hillesum

Výběr dopisů Etty Hillesum, které psala svým přátelům a rodině v letech 1941-1943 střídavě z Amsterdamu a z tábora ve Westerborku, dokládá, že její korespondence je mimořádná a liší se od dopisů lidí postižených stejným ... více


O postmodernismu 71% O postmodernismu 1993, Jean-François Lyotard

Autorovy práce věnované problematice postmodernismu patří k žánrům navzájem hodně rozdílným, a právě proto se ovšem spolu dobře doplňují. více


Zpěvy Maldororovy – Poesie – Dopisy 86% Zpěvy Maldororovy – Poesie – Dopisy 2013, Comte de Lautréamont

Autor Zpěvy Maldororovy vydal Lautréamont vlastním nákladem roku 1869 v Bruselu, na knižní trh se však nedostaly – nakladatelé se obávali nesnází. Kromě Zpěvů se z jeho díla dochovalo jen šest dopisů a soubor esejů s náz... více


Měl jsem rád jedno děvče 91% Měl jsem rád jedno děvče 1968, Walter A. Trobisch

Je to román v dopisech, které píše sám autor - duchovní evangelické církve a dva mladí afričané - František a Cecílie. Obsahem dopisů, které si s Waltrem Trobischem František a později i Cecílie vyměňují, jsou problémy a... více


Dopisy přátelům a jiná korespondence 88% Dopisy přátelům a jiná korespondence 2007, Franz Kafka

Ucelená korespondence německého spisovatele z let 1902 až 1924. Korespondence mapuje Kafkův umělecký, pracovní život, vztahy mezi přáteli během let 1902-1924. V dopisech jsou komentovány několikrát přerušené rozporupl... více


Bouřky: Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy 71% Bouřky: Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy 2007, Karolina Světlá (p)

Korespondence Karoliny Světlé, kterou v létě roku 1862 vedla s mladší sestrou Sofií Podlipskou, přítelkyní Marií Němečkovou a Janem Nerudou, zachycuje příběh vztahu dvou mladých, začínajících spisovatelů. Světlé bylo v d... více


Korespondence I. (1844–1852) 94% Korespondence I. (1844–1852) 2003, Božena Němcová

První díl třídílného souboru vlastní i přijaté korespondence Boženy Němcové zahrne v důsledně chronologickém uspořádání bez ohledu na jednotlivé pisatele dopisy z období 1844–1852. Vzhledem k tomu, že autorka používala k... více


Dopisy matce 82% Dopisy matce 2006, Antoine de Saint-Exupéry

Korespondence z let 1910 - 1944. Kniha obsahuje soubor 110 dopisů Antoina de Saint-Exupéryho matce z období let 1910 až 1944. Dopisy dokumentují velikou synovskou lásku, ve které se svěřoval se svými city, prožitky, p... více


Deníky Mistra a Markétky 89% Deníky Mistra a Markétky 2013, Michail Bulgakov

Tato kniha umožní českým čtenářům nahlédnout do vnitřního světa jednoho z nejvýznamnějších autorů ruské literatury 20. století M. Bulgakova, autora románu Mistr a Markétka, který se stal jedním z erbovních děl světové li... více


Omlouvám se za svou nepřítomnost 83% Omlouvám se za svou nepřítomnost 2015, Jiřina Šiklová

Podtitul: Dopisy z Ruzyně 1981–1982 V dopisech psaných po svém zatčení za podvracení republiky v květnu 1981 se Jiřina Šiklová obrací především ke svým dětem a mamince či dlouholetému příteli Milanu Machovcovi a zpro... více


Listy Olze 86% Listy Olze 1971, Karel Čapek

Korespondence z let 1920 - 1938 více


Hlučná samota 83% Hlučná samota 2014, Petr Kotyk

1914/2014 - Sto let Bohumila Hrabala. Kniha koncipovaná jako kronika života a díla Bohumila Hrabala představuje jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných stroj... více


Nejkrásnější milostné dopisy 83% Nejkrásnější milostné dopisy 1996, Ronald Tamplin

Autor sám básník, sestavil exkluzivní výběr 34 nejznámějších milostných dopisů významných osobností. Podnázev knihy: intimní poselství vášně a citu. Nejkrásnější milostné dopisy, skvělá antologie romantické korespond... více


Když klec je pořád na spadnutí. Vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963–1984 93% Když klec je pořád na spadnutí. Vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963–1984 2018, Jan Zábrana

Souborná edice 164 dopisů o literatuře, překládání a životě, které si mezi sebou vyměňovali dva vynikající čeští překladatelé a spisovatelé. Editorem svazku je literární historik Jiří Opelík, který svazek doplnil zevrubn... více


Ženojed 87% Ženojed 1981, Theun de Vries

Osudy lidí na první pohled tak vzdálených původem, založením a životním snažením, a přece tak blízkých ve snaze dobrat se sebe sama v hledání opravdového, ideálního přátelství a citových hodnot, se prolínají v knize, jej... více


Dopisy přátelství, lásky a magie 80% Dopisy přátelství, lásky a magie 2010, Fernando Pessoa

Fikce, mystifikace a paradoxy vyznačují literární dílo Portugalce Fernanda Pessoy (1888–1935), publikované až na výjimky teprve po autorově smrti. Dnes světově známý spisovatel se literárně představoval nejen pod svým jm... více