Sokrates

štítky

16 knih


FaidónFaidón2006, Platón

Dialog Sókrata s jeho žáky těsně před tím, než vypije jed, týkající se především otázky nesmrtelnosti duše, reinkarnace atd. více


Obrana SokratovaObrana Sokratova1929, Platón

Obrana Sókrata, tedy Sókratova řeč před athénským soudem, pojednává o postavení a významu filozofa ve společnosti. Erna Janská, vyzdobil Cyril Bouda, více


Euthyfrón, Obrana Sókrata, KritónEuthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón2005, Platón

Chronologicky navazující dialogy. V prvním jde Sókrates k soudu, ve druhém je souzen a ve třetím čeká v cele na vykonání rozsudku a odmítá útěk. Páté, opravené vydání. více
SokratesSokrates1984, Josef Toman

Sokrates i je ho filozofia má veľa čo povedať i nášmu človeku. Humanitný odkaz tohto filozofa bude svietiť ľudstvu dovtedy, kým sa jeho najlepší myslitelia a činitelia budú usilovať o mravné zušľachtenie človeka, o sociá... více


Souboj s BohySouboj s Bohy2001, Steven Pressfield

Román o Alkibiadovi a Peloponéské válce. Skrze svoji kariéru potkal žoldnéř Polemidás řadu význačných osobností své doby, včetně filozofa Sókrata, státníka Perikla, velitele Níkia, spartského generála Lýsandra. Polemi... více


Příběhy řecké filozofiePříběhy řecké filozofie2004, Luciano De Crescenzo

Dotisk v roce 2006 pod stejným ISBN. Již jste někdy drželi v ruce knihu, podle níž se můžete připravit na zkoušku na vysoké škole a která je zároveň stejně zábavná – a možná i zábavnější – než nejlepší humoristické ro... více


Vzpomínky na Sókrata a jiné spisyVzpomínky na Sókrata a jiné spisy1972, Xenofón

Vzpomínky na Sókrata a další Xenofóntovy spisy – Apologie, Hostina–, vzešlé z autorova osobního styku s milovaným učitelem, dávají nahlédnout do duchovního světa velkého myslitele a podávají názorné příklady Sókratových ... více


Etika a život: Pokus o praktickou filosofiiEtika a život: Pokus o praktickou filosofii2010, Jan Sokol

Svou novou knihou se známý český filosof Jan Sokol znovu obrací k člověku, tentokrát proto, aby se pokusil rozkrýt a zhodnotit sféru lidské intimity, spjaté s nejhlubšími otázkami smyslu života a podobě života dobrého. P... více


SókratésSókratés1991, Jan Patočka

Podtitul: Přednášky z antické filosofie Editoři Ivan Chvatík, Pavel Kouba. ISBN 80-04-24383-0 je chybné více


Co je antická filosofie?Co je antická filosofie?2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


SókratésSókratés1980, Feocharij Charlampijevič Kessidi

Čtivá Sókratova monografie odhalující smysl jeho učení. Autor se snaží vysvětlit Sókratovo pojetí filozofie, jeho dialog a dialektiku a seznamuje čtenáře s jeho etickými myšlenkami. více


Ach, ten Sokrates...Ach, ten Sokrates...2008, Peter Kreeft

Netradičně o umělých potratech. Co by se stalo, kdyby se Sokrates ocitl v moderních Aténách? Peter Kreeft nabízí dialog o umělých potratech se třemi úctyhodnými oponenty – lékařem, filosofem a psychologem. Sokratovsk... více


Případ SokratesPřípad Sokrates1994, Josef Ludvík Fischer

Zajímavě psaná odborná studie podrobným rozborem dochovaných svědectví o řeckém filosofu dokládá, že Sokrates "tak, jak žil a žije v obecném podvědomí, je vlastně postavou neskutečnou, nehistorickou, legendárně zide... více


Vy, soudci athénštíVy, soudci athénští2005, Viktor Fischl

Tématem posledního románu Viktora Fischla je život Sokrata, který se odehrává na pozadí peloponézské války. Čtenář se setká také s vojevůdcem Alkibiadem, Aristofanem, Platónem a řadou dalších historických osob. Hlavní zá... více


Heretická školaHeretická škola2008, Radim Palouš

Filosofická studie o proměně školy na instituci určovanou dnešní technovědnou civilizací. Obsahuje rozbory Sokratových dialogů, Komenského Boží svět jako školu, výukové antinomie E. Finka, jinost druhého E. Lévinase, edu... více


1